Korea (Severní – KLDR): Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

© Zastupitelský úřad ČR Pchjongjang (Korejská lidově demokratická republika)

© Zastupitelský úřad ČR v Pchjongjangu (Korejská lidově demokratická republika)

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

V zemi lze podnikat pouze formou joint-venture s korejskými subjekty. Zatímco zahraniční podílník má na starosti zejména dodání kapitálu a technologií, korejský partner si bere na starost mj. zaměstnance, distribuci a prodej. Zahraniční partner nemá možnost do této problematiky vstupovat nebo ji výrazně ovlivňovat. Platy, pracovní dobu apod. stanoví korejská strana. Přímé využívání místních zástupců (fyzických osob) bez dohledu místní administrativy v daném politickém a ekonomickém uspořádání nepřichází v úvahu. Obstrukcí pro pracovní výkonnost je také povinná účast zaměstnanců na oslavách a školeních, která vyplývá z podstaty systému KLDR, a zaměstnavatelům nezbývá, než toto omezení respektovat.

Od roku 2017 však zakládání joint-ventures se subjekty KLDR podléhá sankčnímu režimu.

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Pravidla týkající se dovozu a vývozu jsou v současné době nepřehledná. Jednotlivé dovozy se řeší většinou ad hoc. Podmínky vývozu jsou rovněž řešeny ad hoc s odběrateli. Přímé dovozy ze zemí EU prakticky neexistují.

 

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Zřídit kancelář, zastoupení či společný podnik v současných podmínkách sankčního režimu není pro české subjekty prakticky možné.

 

 

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Tyto pojmy jsou zatím vzdáleny realitě života v KLDR. V r. 2009 se poprvé objevila TV reklama, byla však vzápětí zakázána. Pokus cizích investorů zadat TV reklamu narazil na rozhodný odpor místních úřadů. V okolí hlavního města KLDR existují značně sporadicky v okolí dálnic reklamní billboardy, zatím ale vždy šlo o reklamu státních podniků KLDR, a to především na domácí produkci aut.

V hlavním městě se dvakrát v roce konají mezinárodní veletrhy převážně spotřebitelského zboží. Specializované veletrhy se konají i v jiných městech. za současné situace saknčního režimu prakticky není pro české firmy možnost ani smysl se těchto akcí účastnit.

Kontakt na organizátory veletrhu v Pchjongjangu:

Korea International Exhibition Corp.
Sungri-street Central District
Pyongyang
D.P.R. of Korea
Fax: +850-2-381-5827
Tel: +850-2-381-5926
E-mail: kiec@silibank.com

 

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

KLDR je členem WIPO, signatářem několika mezinárodních mluv a ochrana duševního vlastnictví je v domácí legislativě zapracována v následujících zákonech z roku 1998:

 • Law on Inventions and Innovations of the DPRK
 • Law on Trademarks of the DPRK
 • Law on Industrial Designs of the DPRK

Zájemci se mohou se žádostí o registraci práv duševního vlastnictví obrátit buď na Patentní úřad KLDR (vynálezy) anebo na Úřad pro obchodní značky a design KLDR. Asistenci lze vyhledat u několika státních notářských společností (příklady viz níže). V praktické rovině je ale tato problematika na okraji zájmu, koncept samotný je v KLDR neznámý.

Ryongsyong Patent Office
Ms. CHOI Un-Ae
European Representative
Ryongsong Patent Office (Branch), Schwegler strasse 21/3
A-1150, Vienna, AUSTRIA
Tel.: +43-1-982-2082
Fax: +43-1-982-2084
E-mail: patents@dprkorea-trade.com

 

Koryo PAT – Rainbow
Koryo PAT- Rainbow Patent & Trademark Agency
P.O. Box 19, Ryonhwa-Dong 1, Central District
Pyongyang, DPRK
Tel.: + 850-2-18777/888, extension : 8048
Fax: + 850-2-381-4644
E-mail: dmw@co.chesin.com

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Dodavatel je osloven přímo, výběrová řízení v KLDR neexistují. Zahraniční dodavatel se musí spojit s korejským partnerem.

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

KLDR sice přijala Zákon o arbitráži, to však nemění nic na tom, že v případě obchodních sporů bude podnikatel vůči korejským partnerům bezmocný. Investování v KLDR v současné situaci sankcí není možné.

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Důležitá pro získání jakékoliv zakázky je podpora politických (stranických) a státních orgánů KLDR, které řídí celou zemi.

Úředním jazykem je korejština, jednat je možné prakticky výhradně přes místního anglicko-korejského tlumočníka.

Běžná pracovní doba v KLDR je pondělí až pátek od 9 do 18 hodin a sobota dopoledne s tím, že sobotní odpoledne je vyhrazené „studiu“. Víkend mají Severokorejci pouze jednodenní – neděli. Mj. i z toho důvodu existuje v KLDR relativně hodně svátků (dnů pracovního klidu) spojených s různými oslavami.

Státní svátky připadají na tyto dny:

 • 1.-3. ledna – Sluneční nový rok
 • 8.-10. února – Lunární nový rok (pohyblivé datum)
 • 16.-17. února – oslava narozenin Kim Čong-ila
 • 22. února – národní lidový svátek
 • 8. března – Mezinárodní den žen
 • 4. dubna – Dušičky (v nepřestupný rok připadají na 5. duben)
 • 15.-16. dubna – oslava narozenin Kim Ir-sena
 • 25. dubna – oslava výročí založení Korejské lidové armády
 • 1. května – První máj
 • 6. června – Založení Korejského dětského sdružení
 • 27. července – oslava vítězství ve Vlastenecké osvobozenecké válce (Korejská válka)
 • 25. srpen – Den politiky Songun
 • 9. září – Den založení KLDR
 • 15. září – národní lidový svátek (pohyblivé datum)
 • 10. října – Den založení strany (KSP)
 • 16. listopadu – Den matek
 • 27. prosince – Den ústavy

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Při vjezdu/výjezdu na/z území KLDR je cizinec povinen předložit platný cestovní doklad a vyplnit vstupní/výstupní formulář, celní prohlášení a zdravotní formulář. Existuje vízová povinnost pro všechny druhy pasů. Žádost o vízum se podává na zastupitelském úřadu KLDR (adresa v Praze: Na Větru 395/18, Praha 6, 162 00, tel.: 235 362 210, email: vel.kldr@seznam.cz). KLDR rozlišuje 3 druhy víz: diplomatická víza, obyčejná/normální víza (obchod a návštěva) a turistická víza.

Před vstupem na území KLDR musí cizinec vyplnit celní prohlášení (při vstupu do země je každému mimo diplomatů důkladně kontrolován obsah zavazadla). Je nutné deklarovat finanční hotovost, videokamery a fotoaparáty, zbraně, videokazety, CD, DVD. Do KLDR je zakázáno dovážet drogy, zbraně, nebezpečné chemické látky, tiskoviny a nosiče se skandálním (protirežimně laděným) či sexuálním obsahem.

Mobilní telefony již nejsou na hranicích zabavovány, ale je nutná jejich registrace. Poté je možné si zakoupit i místní SIM kartu na měsíc i déle (v KLDR neexistuje roaming, mobilní i pevné telefonní sítě pro cizince a místní obyvatelstvo jsou striktně a důsledně odděleny a není možné volat z jedné do druhé, z telefonní mobilní sítě pro cizince lze volat do zahraničí a přijímat hovory, ale nelze posílat/přijímat SMS).

Během pobytu jsou všichni cizinci, kteří nejsou členy diplomatické mise nebo mezinárodních organizací působících v KLDR, neustále doprovázeni místními hlídači/průvodci. Celý pobyt je předem pečlivě naplánován, včetně pobytu v hotelu a návštěvy ideologických pomníků a památníků ve městě. Je proto třeba počítat s absencí jakéhokoli soukromí, to platí i na hotelových pokojích, ve kterých nelze vyloučit užívání odposlouchávací techniky.

Mezinárodní letecké spojení zajišťují místní letecká společnost Air Koryo a Air China. Do Pchjongjangu se aktuálně v roce 2020 létá z Pekingu, Šanghaje a Vladivostoku. Letiště odbavuje průměrně jeden len let denně. Existuje i možnost vlakového spojení mezi Pchjongjangem a Pekingem.

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Zaměstnávání občanů ČR v KLDR korejskými subjekty je v současné době nemožné.

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotnická péče je v KLDR na velmi nízké úrovni. Chybí léky, zdravotnický materiál, laboratoře a jejich vybavení. Cizinci, kterým je místními orgány doporučováno ošetření v „mezinárodní“ nemocnici Friendship v rámci diplomatické čtvrti (účtováno v konvertibilní měně, poplatky jsou velmi vysoké, ale kvalita služeb neodpovídá mezinárodním standardům), upřednostňují léčbu v ČLR.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Pchjongjangu (Korejská lidově demokratická republika) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Doporučujeme