Korea (Severní – KLDR): Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

© Zastupitelský úřad ČR v Pchjongjangu (Korejská lidově demokratická republika)

25. 5. 2019

© Zastupitelský úřad ČR Pchjongjang (Korejská lidově demokratická republika)

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

V zemi lze podnikat pouze formou joint-venture s korejskými subjekty. Zatímco zahraniční podílník má na starosti zejména dodání kapitálu a technologií, korejský partner si bere na starost mj. zaměstnance, distribuci a prodej. Zahraniční partner nemá možnost do této problematiky vstupovat nebo ji výrazně ovlivňovat. Platy, pracovní dobu apod. stanoví korejská strana. Přímé využívání místních zástupců (fyzických osob) bez dohledu místní administrativy v daném politickém a ekonomickém uspořádání nepřichází v úvahu. Obstrukcí pro pracovní výkonnost je také povinná účast zaměstnanců na oslavách a školeních, která vyplývá z podstaty systému KLDR, a zaměstnavatelům nezbývá, než toto omezení respektovat.

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Po roce 2002 byly v rámci ekonomických změn zvýšeny celní tarify u důležitých dovozních komodit. Současně země přešla z fakturování v USD na EUR.

Zboží vyrobené v KLDR, které je exportováno do Korejské republiky, nepodléhá clu. Velké výhody jsou též dány příhraničnímu obchodu s ČLR. Byla uvolněna i omezení vztahující se na obyvatele pohraničí, oficiálně byl podpořen barterový obchod.

V květnu 2004 vydala agentura China News seznam „DPRK Commerce & Industry Directory“, který obsahuje cca 200 obchodních společností KLDR. Společnosti jsou malé, státem vlastněné, ale smějí přímo obchodovat se zahraničními společnostmi. Tato skutečnost je zdrojem mnohých dohadů, jak vlastně vypadá realita v této oblasti, a navíc jde o naprosto zásadní rozdíl od devizového hospodaření zemí bývalého Východního bloku, v nichž existoval výhradně „centrální devizový zdroj“. V případě KLDR tomu tak zřejmě není.

Vzhledem k přísně centralizovanému státnímu zřízení je veškerý dovoz schvalován státní správou. V zemi působí švýcarská společnost SGS, dle jejíchž standardů je prováděna inspekce, certifikace a povolování dovozů.

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

V KLDR je možné zřídit reprezentační kancelář, joint-venture nebo i podnik plně vlastněný zahraničním subjektem. Vzhledem ke složitosti místních poměrů ZÚ doporučuje v případě zájmu využít služeb zprostředkovatelské kanceláře. S těmito kancelářemi ale není zatím přímá zkušenost. V případě reprezentační kanceláře agentura nabízí buď pomocné služby pro přímé zastoupení, nebo tzv. kancelářský balíček, který zahrnuje sekretářku, dva telefony a asistenci při vyjednávání s úřady pro zřízení kanceláře. V případě společného podniku (joint-venture) nabízí vyhledání partnera a v případě podniku v plném vlastnictví zahraničního subjektu nabízí spolupráci při formulování žádosti a vyjednávání na příslušných úřadech KLDR. Společnost Korea Business Consultants (webové stránky KBC) vypracovala Průvodce pro investování v KLDR, devítistránkový materiál, který by měl podat ucelené informace o investování.

Pro získání informací je možné se rovněž přímo obrátit na severokorejskou organizaci Committee for Promotion of External Economic Cooperation (CPEEC). Tato vládní organizace má pomáhat zahraničním investorům. Informuje o pobídkách pro investory, zejména v oblasti daní, transferu zahraniční měny a o povinnostech spojených s vývozem a dovozem. Nejsnazším způsobem navázání kontaktu a získání aktuálních informací je oslovení ZÚ KLDR v Praze.

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Tyto pojmy jsou zatím vzdáleny realitě života v KLDR. V r. 2009 se poprvé objevila TV reklama, byla však vzápětí zakázána. Pokus cizích investorů zadat TV reklamu narazil na rozhodný odpor místních úřadů. V okolí hlavního města KLDR existují značně sporadicky v okolí dálnic reklamní billboardy, zatím ale vždy šlo o reklamu státních podniků KLDR, a to především na domácí produkci aut.

Podle informace Ministerstva zahraničního obchodu KLDR se každoročně koná na jaře a na podzim International Commodity Fair. Dále se konají jarní (cca duben) a podzimní (cca září) spotřebitelské veletrhy, účast je zatím nízká, účastní se jí menší podnikatelé z cca 5-6 zemí, stálicí jsou obchodníci z ČLR. Kontakt na organizátory:

Korea International Exhibition Corp.
Sungri-street Central District
Pyongyang
D.P.R. of Korea
Fax: +850-2-381-5827
Tel: +850-2-381-5926
E-mail: kiec@silibank.com

Vystavovatelé musí předem cenzuře postoupit tiskoviny, videomateriály atp., které budou prezentovat nebo rozdávat. Materiály vytištěné v korejštině v Korejské republice není možno do země dovézt.

Zájemci o účast na výstavách v KLDR mohou využít služeb European Business Association in DPRK. S touto organizací však velvyslanectví ČR v Pchjongjangu nemá přímou zkušenost.

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

KLDR je členem WIPO, signatářem několika mezinárodních mluv a ochrana duševního vlastnictví je v domácí legislativě zapracována v následujících zákonech z roku 1998:

 • Law on Inventions and Innovations of the DPRK
 • Law on Trademarks of the DPRK
 • Law on Industrial Designs of the DPRK

Zájemci se mohou se žádostí o registraci práv duševního vlastnictví obrátit buď na Patentní úřad KLDR (vynálezy) anebo na Úřad pro obchodní značky a design KLDR. Asistenci lze vyhledat u několika státních notářských společností (příklady viz níže). V praktické rovině je ale tato problematika na okraji zájmu, koncept samotný je v KLDR neznámý.

Ryongsyong Patent Office
Ms. CHOI Un-Ae
European Representative
Ryongsong Patent Office (Branch), Schwegler strasse 21/3
A-1150, Vienna, AUSTRIA
Tel.: +43-1-982-2082
Fax: +43-1-982-2084
E-mail: patents@dprkorea-trade.com

Koryo PAT – Rainbow
Koryo PAT- Rainbow Patent & Trademark Agency
P.O. Box 19, Ryonhwa-Dong 1, Central District
Pyongyang, DPRK
Tel.: + 850-2-18777/888, extension : 8048
Fax: + 850-2-381-4644
E-mail: dmw@co.chesin.com

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Dodavatel je osloven přímo, výběrová řízení v KLDR neexistují. Zahraniční dodavatel se musí spojit s korejským partnerem.

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

KLDR sice přijala Zákon o arbitráži, to však nemění nic na tom, že v případě obchodních sporů bude podnikatel vůči korejským partnerům bezmocný. Lze využít i služeb dvou advokátních kanceláří, které se obchodním právem KLDR zabývají a mají v KLDR pobočku:

Hayes Kalb and Associates
Suite 313, Pyongyang Hotel
Sungri Boulevard
Chungsong Dong, Central District, Pyongyang, DPRK
Tel.: + (850-2) 381-2365 extension 313
Fax: + (850-2) 381-5827
E-mail: hay@haykalb.com, haykalb@kcckp.net

Birindelli and Associates
Ms. Sara MARCHETTA (based in Beijing)
Mr. YUN Yong Sop (based in Pyongyang)
Diplomatic Compound
Building 12, Suite 5, Munsudong
Taedonggang District, Pyongyang, DPR of Korea
Tel.: + 850-2 381-7141
Fax: + 850-2 381-7141
E-mail: bklo@kcckp.net

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Důležitá pro získání jakékoliv zakázky je podpora politických (stranických) a státních orgánů KLDR, které řídí celou zemi.

Úředním jazykem je korejština, jednat je možné prakticky výhradně přes místního anglicko-korejského tlumočníka.

Běžná pracovní doba v KLDR je pondělí až pátek od 9 do 18 hodin a sobota dopoledne s tím, že sobotní odpoledne je vyhrazené „studiu“. Víkend mají Severokorejci pouze jednodenní – neděli. Mj. i z toho důvodu existuje v KLDR relativně hodně svátků (dnů pracovního klidu) spojených s různými oslavami. Vánoční svátky se v KLDR neslaví, jedná se o normální pracovní dny.

Státní svátky připadají na tyto dny:

 • 1.-3. ledna – Sluneční nový rok
 • 8.-10. února – Lunární nový rok (pohyblivé datum)
 • 16.-17. února – oslava narozenin Kim Čong-ila
 • 22. února – národní lidový svátek
 • 8. března – Mezinárodní den žen
 • 4. dubna – Dušičky (v nepřestupný rok připadají na 5. duben)
 • 15.-16. dubna – oslava narozenin Kim Ir-sena
 • 25. dubna – oslava výročí založení Korejské lidové armády
 • 1. května – První máj
 • 6. června – Založení Korejského dětského sdružení
 • 27. července – oslava vítězství ve Vlastenecké osvobozenecké válce (Korejská válka)
 • 25. srpen – Den politiky Songun
 • 9. září – Den založení KLDR
 • 15. září – národní lidový svátek (pohyblivé datum)
 • 10. října – Den založení strany (KSP)
 • 16. listopadu – Den matek
 • 27. prosince – Den ústavy

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Při vjezdu/výjezdu na/z území KLDR je cizinec povinen předložit platný cestovní doklad a vyplnit vstupní/výstupní formulář, celní prohlášení a zdravotní formulář. Existuje vízová povinnost pro všechny druhy pasů. Žádost o vízum se podává na zastupitelském úřadu KLDR (adresa v Praze: Na Větru 395/18, Praha 6, 162 00, tel.: 235 362 210, email: vel.kldr@seznam.cz). KLDR rozlišuje 3 druhy víz: diplomatická víza, obyčejná/normální víza (obchod a návštěva) a turistická víza.

Před vstupem na území KLDR musí cizinec vyplnit celní prohlášení (při vstupu do země je každému mimo diplomatů důkladně kontrolován obsah zavazadla). Je nutné deklarovat finanční hotovost, videokamery a fotoaparáty, zbraně, videokazety, CD, DVD. Do KLDR je zakázáno dovážet drogy, zbraně, nebezpečné chemické látky, tiskoviny a nosiče se skandálním (protirežimně laděným) či sexuálním obsahem.

Mobilní telefony již nejsou na hranicích zabavovány, ale je nutná jejich registrace. Poté je možné si zakoupit i místní SIM kartu na měsíc i déle (v KLDR neexistuje roaming, mobilní i pevné telefonní sítě pro cizince a místní obyvatelstvo jsou striktně a důsledně odděleny a není možné volat z jedné do druhé, z telefonní mobilní sítě pro cizince lze volat do zahraničí a přijímat hovory, ale nelze posílat/přijímat SMS).

Během pobytu jsou všichni cizinci, kteří nejsou členy diplomatické mise nebo mezinárodních organizací působících v KLDR, neustále doprovázeni místními hlídači/průvodci. Celý pobyt je předem pečlivě naplánován, včetně pobytu v hotelu a návštěvy ideologických pomníků a památníků ve městě. Je proto třeba počítat s absencí jakéhokoli soukromí, to platí i na hotelových pokojích, ve kterých nelze vyloučit užívání odposlouchávací techniky.

Mezinárodní letecké spojení zajišťují místní letecká společnost Air Koryo a Air China. Air Koryo létá až pětkrát týdně do Pekingu, jednou týdně do Vladivostoku a čínského Šen-jangu a od června 2016 zavádí nový let (dvakrát týdne) do Šanghaje. Air China létá v zimní sezoně dvakrát týdně do Pekingu (Air China nevypravuje žádné spoje do KLDR v době oslav lunárního Nového roku a kolem čínského státního svátku 1. 10.), v letní sezoně aktuálně zahájila provozování až tří letů týdně – v pracovní dny kromě úterý a čtvrtka. Air Koryo kvůli bezpečnostním standardům figuruje na EU seznamu leteckých společností, které mají zákaz přistávat na letištích EU či přelétat jejím vzdušným prostorem – výjimku získaly v roce 2010 letouny Tu-204.

Existuje i možnost vlakového spojení mezi Pchjongjangem a Pekingem. Odjezdy z Pchjongjangu i Pekingu vždy v pondělí, ve středu, ve čtvrtek a v sobotu (cesta dle jízdního řádu trvá cca 24 hodin, v zimních měsících se ale nedoporučuje vůbec vzhledem k výpadkům proudu, neboť v takových situacích vlak i na delší dobu zastaví a nevytápí se).

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Cizinci, vč. občanů ČR, žijící v KLDR jsou ve valné většině diplomaté, experti, pracovníci humanitárních organizací a agentur OSN. Cizinecká komunita v klasickém slova smyslu v zemi neexistuje.

Zaměstnávání v KLDR zahraničními firmami je řízeno obdobným způsobem, jaký byl kdysi uplatňován v ČLR. Přímý nábor je formálně neuskutečnitelný a musí být proveden skrze vládní agenturu Úřad práce (potenciálně skrze příslušné ministerstvo), který finálně určuje proces výběru pracovníků a rovněž plat. Zaměstnavatelé mohou odmítnout kandidáty na pracovní pozice před jejich přijetím, ale po přijetí do pracovního poměru je pak jejich propuštění či snížení platu vysoce obtížné. Zahraniční zaměstnavatelé navíc v případě stálé kanceláře v KLDR musí povinně najmout řidiče a tlumočníka.

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotnická péče je v KLDR na velmi nízké úrovni. Chybí léky, zdravotnický materiál, laboratoře a jejich vybavení. Cizinci, kterým je místními orgány doporučováno ošetření v „mezinárodní“ nemocnici Friendship v rámci diplomatické čtvrti (účtováno v konvertibilní měně, poplatky jsou velmi vysoké, ale kvalita služeb neodpovídá mezinárodním standardům), upřednostňují léčbu v ČLR (tam je doporučena Mezinárodní klinika S.O.S.). V naléhavých případech klinika SOS zajišťuje speciální letecký převoz do Pekingu do 3–4 dnů (cena cca 60 tis. USD).

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Pchjongjangu (Korejská lidově demokratická republika) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem