Korejská republika: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Soulu (Korejská republika)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Perspektivní obory pro český export do Korejské republiky


Automobilový průmysl

Korejská republika patří mezi nejvýznamnější světové výrobce automobilů a v objemu jejich výroby zaujímá 6. místo na světě. Korejský automobilový průmysl se připravuje na restruktualizaci, související s novými trendy v automobilovém průmyslu, především s elektromobilitou a autonomními systémy řízení vozidel. Pro svoji finální výrobu vyhledávají korejští výrobci dopravních prostředků dodavatele kvalitních komponentů za konkurenceschopné ceny. Pro české exportéry jsou zakázky korejských výrobců automobilů perspektivní příležitostí, neboť Česká republika má na korejském trhu pověst vyspělé průmyslové země s dlouholetou tradicí, která nabízí kvalitní výrobky za přijatelnou cenu. Na korejském trhu je též klientela, která vyhledává zahraniční značky automobilů. Nabízí se tak prostor nejen pro subdodávky komponentů a náhradních dílů, ale též pro celky.

Energetický průmysl

Vzhledem k rostoucí průmyslové výrobě v Korejské republice roste každoročně též spotřeba elektrické energie. Korejská republika podporuje výstavbu nových energetických zdrojů i modernizaci a zvyšování výkonu stávajících. Pro české subdodavatele generátorů, turbín a dalších částí pro výstavbu elektráren se otevírají možnosti v oblasti subdodávek pro korejský trh. Další příležitostí je spolupráce s korejskými dodavateli energetických zdrojů na třetích trzích. České firmy se díky jihokorejským dodavatelům energetických zařízení mohou prosadit nejen v Korejské republice, ale též např. v Číně, Vietnamu a dalších zemích.

ICT

Informační a komunikační technologie patří mezi nejrychleji rostoucí korejské sektory. Korejská republika má v plánu stát se jedním z nejvýznamnějších světových hráčů „čtvrté průmyslové revoluce“ (Průmysl 4.0), která propojí ICT s korejským průmyslem. Předpokládá se, že v příštím desetiletí vytvoří toto odvětví v Korejské republice až 585 tis. nových pracovních míst a 12 nových průmyslových oborů. Korejský ICT sektor je exportně orientovaný, nicméně korejské firmy projevují zájem též o dovoz. České firmy by se mohly prosadit např. v oblasti spolupráce při vývoji případně exportu inovativních počítačových programů, moderních aplikací a technických novinek do mobilních telefonů.

Obranný průmysl

I přes určité uvolnění napětí na Korejském poloostrově, hrozba vojenské konfrontace s KLDR a s tím související potřeba modernizace korejské armády stále trvá. Proto Korejská republika investuje nemalé prostředky do jejího vybavení. Korejský rozpočet na obranu se rok od roku zvyšuje. V roce 2018 činil 38 mld. USD a na rok 2019 navrhla korejská vláda další nárůst výdajů, které dosáhnou celkem 42 mld. USD. Korejská republika má velmi vyspělý obranný průmysl, nicméně značná část vybavení pro armádu se dováží. Mezi nejvýznamnější dodavatele se řadí USA, Španělsko, Anglie, Německo a Izrael. Zájem o spolupráci v oblasti obranného průmyslu projevují jak korejští představitelé, tak instituce a firmy působící v tomto oboru. Pro české firmy se nabízí možnost spolupráce v oblasti dodávek speciální techniky, případně i subdodávek pro kompletaci a finální výrobu v Korejské republice. Český průmysl může prorazit v oblasti pokročilé elektroniky a prostředků ochrany proti zbraním hromadného ničení. Potenciál skýtá oblast společného výzkumu, vývoje a projektů v oblasti robotiky a pokročilých technologií.

Strojírenský průmysl

Exportně orientovaná ekonomika Korejské republiky vyžaduje špičkové vybavení továren a výrobních provozů. Vyspělé české strojírenské firmy, které jsou schopny konkurovat korejským firmám i další zahraniční konkurenci (Německo, Japonsko, USA aj.), mají příležitost prosadit se na korejském trhu. Mezi nejperspektivnější položky lze zařadit např. soustruhy, stroje pro obrábění, vrtání a frézování, lisy a tvářecí stroje apod. Čeští vývozci strojírenské techniky mohou využít dobrého jména české produkce a pozitivních referencí z již realizovaných obchodních případů na korejském trhu.

Zábava a volný čas

Kulturní tradice, vysoká životní úroveň a kupní síla v Korejské republice vytvářejí předpoklady pro rozvoj průmyslu, který dodává výrobky pro zábavu a volný čas. Vzhledem k rychle se měnícím požadavkům trhu se otevírá prostor především pro inovativní firmy, které jsou schopny rychle reagovat na požadavky trhu. Mezi perspektivní položky českého exportu patří hračky, stavebnice a modely a rovněž počítačové hry. Vzhledem ke stále většímu zájmu korejské populace o sportovní vyžití se zvyšuje též poptávka po sportovním vybavení, potřebách pro fitness, atletiku a jiné sporty apod. Velmi zajímavou oblastí pro české exportéry je rovněž korejský trh s hudebními nástroji. V loňském roce činila hodnota korejského dovozu hudebních nástrojů celkem 202 mil. USD.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Korejský trh se zdravotnickým materiálem má roční obrat 6,0 mld. USD, přičemž dovoz pokrývá cca 60 % spotřeby korejského obyvatelstva. Korejská republika importuje ročně lékařské technologie a zdravotnické vybavení za více jak 3,6 mld. USD. Vzhledem k atraktivitě trhu z hlediska počtu obyvatel (51 mil.) a vysoké kupní síle obyvatelstva, je korejský trh velmi perspektivní pro české dodavatele zabývající se vývozem zdravotnického vybavení a speciální zdravotnické techniky. Uspět mohou především výrobci, kteří nabízejí špičkovou kvalitu výrobků splňujících mezinárodní zdravotnické a bezpečnostní normy. Díky velkému zájmu a péči Korejců o svůj vzhled roste vedle nákupu lékařských přístrojů rovněž import přístrojů a nástrojů pro rehabilitaci a estetickou medicínu.

Zemědělský a potravinářský průmysl

Z hlediska zemědělského a potravinářského průmyslu je pro český vývoz nejperspektivnější trh s pivem. České pivo je v Korejské republice považováno za jedno z nejlepších na světě a jeho spotřeba každoročně stoupá. Vlivem dobrého jména českého piva se zvyšuje též zájem o víno z České republiky. Určitý prostor na trhu s nápoji je rovněž v oblasti dovozu minerálních vod. Korejský trh s minerálními vodami je však z velké části kontrolován významnými dovozci z jiných zemí a vstup na něj je finančně velmi náročný vzhledem k vysokým nákladům na reklamu a požadavkům zákazníků např. na speciální balení. Další možností pro export českého potravinářského průmyslu je trvanlivé cukrářské zboží. Korejský trh je zajímavý i pro české výrobce a exportéry produktů živočišné výroby, především pak mléčných výrobků. Schvalovací proces dovozu výrobků živočišného původu je však časově velice náročný a může trvat i několik let.

Perspektivní sektor Konkrétní příležitosti
Automobilový průmysl

 

HS 8703 – Auta os., aj., vozidla motorová pro přepravu osob
HS 8704 – Motorová vozidla pro přepravu nákladu
HS 8708 – Části, součásti motorových vozidel čísel 8701 až 8705
HS 8481 – Kohouty, ventily a podobná zařízení pro potrubí, kotle, nádrže, vany nebo podobné výrobky, včetně redukčních ventilů a ventilů řízených termostatem
Energetický průmysl

 

HS 8402 – Parní kotle zvané „na přehřátou vodu“
HS 8406 – Parní turbíny
Obranný průmysl

 

 

HS 9301 – Vojenské zbraně, jiné než revolvery, pistole a zbraně čísla 9307
HS 9302 – Revolvery a pistole, jiné než čísel 9303 nebo 9304
HS 9303 – Ost. střelné zbraně ap zařízení využívající ke střelbě výbušné náplně
HS 9304 – Ost. zbraně, kromě zbraní čísla 9307
HS 9306 – Ost. náboje a jejich části a součásti
Strojírenský průmysl HS 8438 – Stroje a přístroje pro pekárny
HS 8458 – Soustruhy pro obrábění kovů
HS 8459 – Obráběcí stroje pro vrtání, vyvrtávání, frézování ap., ne soustruhy
HS 8462 – Stroje tvářecí k opracování kovů, buchary apod.
HS 8463 – Stroje tvářecí jiné pro opracování kovů ap.
Zábava a volný čas HS 9201 – Klavíry a pianina, včetně automatických klavírů; cembala aj. strunné nástroje s klaviaturou
HS 9503 – Tříkolky, koloběžky, šlapací auta apod., ost. hračky, skládanky
HS 9503 – Hračky představující zvířata nebo jiné než lidské bytosti
HS 9506 – Výrobky a potřeby pro cvičení, gymnastiku aj. sporty
Zdravotnický a farmaceutický průmysl

 

 

HS 9018 – Lékařské, zubolékařské nebo zvěrolékařské nástroje a přístroje aj.
HS 9019 – Přístroje pro mechanoterapii; masážní; psychotechnické aj. přístroje
HS 9402 – Lékařský, chirurgický, zubolékařský nebo zvěrolékařský nábytek
Zemědělský a potravinářský průmysl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HS 1905 – Pekařské zboží, jemné nebo trvanlivé pečivo, též obsahující kakao
HS 2201 – Voda, včetně přírodních nebo umělých minerálních vod a sodovek, neslazená
HS 2202 – Voda, včetně minerálních vod a sodovek, slazená aj. nápoje
HS 2203 – Pivo ze sladu
HS 2204 – Víno z čerstvých hroznů, včetně vína obohaceného alkoholem; vinný mošt jiný než čísla 2009
HS 0402 – Mléko (sušené)
HS 0404 – Syrovátka
ICT CPA 63 – Informační služby

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Termín konání

Druh akce

Místo

únor veletrh EU Gateway („Zelená energetika“) – jednání s českými a korejskými firmami Soul
březen prezentace průmyslových oborů a jednání s vedením Asociace korejských dovozců KOIMA z pobočky Busan Busan
duben jednání s korejským ministerstvem průmyslu, obchodu a energetiky o limitech na dovoz oceli do EU/ČR Soul
květen PROPED – propagace ČR a českého potravinářského sektoru na mezinárodním veletrhu Seoul Food & Hotel Soul
květen Pilsner Urquell Day – pezentace ČR a českého potravinářského sektoru Soul
červen česká účast a propagace ČR na mezinárodním veletrhu Import Goods Fair – český stánek Soul
červen jednání s korejskými dovozními firmami na mezinárodním veletrh Wines & Spirits 2019 Soul
září jednání s Busan Chamber of Commerce – prezentace průmyslových oborů Busan
září propagace ČR a českého potravinářského sektoru na veletrhu Seoul Friendship Fair – český stánek Soul
září propagace ČR a česká účast na mezinárodním veletrhu World Beer Festival – český stánek Soul
říjen PROPED – prezentace ČR jako významné turistické destinace, ve spolupráci s Czech Tourism Soul Seoul, Busan
listopad propagace ČR a českých R&D programů na konferenci EU Research and Innovation Day – český stánek Soul

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Soulu (Korejská republika) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem