Korejská republika: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Soulu (Korejská republika)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Ekonomická a obchodní spolupráce našich zemí je založena na principu oboustranné výhodnosti a neustále se prohlubuje. Vzájemné vztahy sice nemají dlouhou tradici, nicméně již nyní patří Korejská republika mezi 3 nejvýznamnější mimoevropské obchodní partnery naší země. Ve vzájemných obchodních vztazích neexistují žádné nevyřešené problémy. Obchodní bilance je z pohledu ČR dlouhodobě pasivní. Vysoký objem dovozů z Korejské republiky je využíván k výrobě v exportně orientovaných továrnách, do kterých v naší zemi investovali korejští investoři. S postupným zvyšováním produkce v těchto továrnách roste též dovoz materiálu a komponentů pro jejich výrobu. Z pohledu celého českého exportu je důležité, že velká část korejských dovozů je ve formě finální české produkce dále exportována do třetích zemí. Vysoký objem výměny zboží proto považujeme za užitečný pro obě strany. Předpokládáme, že obrat vzájemné obchodní výměny mezi ČR a Korejskou republikou i náš deficit se bude vzhledem k novým investičním aktivitám korejských společností v naší zemi zvyšovat. Příkladem je probíhající investice do výstavby továrního komplexu na výrobu pneumatik společnosti Nexen Tire u Žatce, která bezesporu zvýší korejský export materiálu na výstavbu továrny a strojního vybavení výrobních provozů. Prostor pro rozvoj vzájemné spolupráce existuje nejen ve sféře výrobní kooperace, ale především v oblasti obchodní a investiční. Česká republika si váží zájmu korejských investorů, jejichž investice v naší zemi dosáhly hodnoty téměř 3 mld. USD. V zájmu podpory této spolupráce jsme otevřeli v roce 2015 zastoupení agentury CzechInvest v Soulu. Očekáváme, že dojde k dalšímu rozvoji bilaterální obchodní a ekonomické spolupráce. Kromě standardní obchodní spolupráce a kooperace existují velké možnosti synergie českých podniků s korejskými partnery v oblasti spolupráce na třetích trzích. Korejská republika spolupracuje na velkých projektech v Asii, kde existují reálné možnosti zapojení českých společností do těchto projektů. Korejské společnosti (jako např. Doosan Heavy Industries) projevují zájem o spolupráci s významnými českými subdodavateli při výstavbě elektráren a dalších velkých investičních projektů. 

Obchodní výměna ČR – Korejská republika (tis. USD)

 

Vývoz

Dovoz

Obrat

Saldo

USD

poř.

Index

USD

poř.

Index

USD

poř.

Index

USD

2014 603 754 29. 104,2 3 110 446 13. 103,6 3 714 200 18. 103,7 -2 506 692
2015 507 086 34. 84,0 3 376 299 10. 108,5 3 883 385 16. 104,6 -2 869 213
2016 441 132 37. 86,9  3 498 171 10. 104,1 3 939 303 16. 101,8 -3 057 039
2017 456 104 37. 103,4  4 258 931 10. 121,8 4 715 035 16. 119,8 – 3 802 827 
2018 488 530 37.  107,1 4 294 894  12. 100,8 4 783 424  17. 101,5  – 3 806 364 

Zdroj: MPO ČR

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vývoz z ČR do Korejské republiky v roce 2018

Z hlediska komoditní struktury patřily v loňském roce k nejvýznamnějším vývozním artiklům z ČR do Korejské republiky výrobky s vyšší přidanou hodnotou – elektrická zařízení, elektrické spotřebiče, zařízení pro průmysl, vědecké přístroje, komponenty na dopravní prostředky apod. Podrobnější členění českého vývozu do Korejské republiky je uvedeno v následující tabulce:

Nomenklatura   SITC3

tis. Kč

Podíl v %

Kód

Název

874

Měřící, kontrolní a řídící přístroje 

1 488 424

14,00

784

Díly a příslušenství motorových vozidel

805 721

7,58

772

Elektrické přístroje a zařízení ke spínání elektrických obvodů

669 286

6,29

747

Kohouty a ventily pro potrubí a kotle

639 412

6,01

625

Pneumatiky pryžové a duše

431 851

4,06

699

Kovové výrobky

386 831

3,64

778

Baterie, žárovky ap. elektrické přístroje

370 969

3,49

581

Potrubí, trubky a hadice z plastu

369 161

3,47

871

Optické přístroje

331 247

3,12

743

Kompresory a ventilátory

310 528

2,92

Dovoz z Korejské republiky do ČR v roce 2018

V českém dovozu z Korejské republiky převládaly rovněž výrobky s vyšší přidanou hodnotou – náhradní díly a komponenty motorových vozidel, zařízení pro záznam a reprodukci zvuku, zařízení k automatickému zpracování dat apod. Podrobnější členění českého dovozu z Korejské republiky je uvedeno v následující tabulce:

Nomenklatura   SITC3

tis. Kč

 

Podíl v %

 

Kód

Název

784

Díly a příslušenství motorových vozidel

23 393 166

25,16

764

Zařízení pro záznam a reprodukci zvuku a obrazu

6 829 577

7,35

752

Zařízení k automatickému zpracování dat

4 562 437

4,91

776

Elektronky, rentgenky, diody a tranzistory

4 402 789

4,74

778

Baterie, žárovky ap. elektrické přístroje

3 846 161

4,14

713

Motory pístové s vnitřním spalováním a náhradní díly

3 697 953

3,98

759

Díly ke kancelářským strojům a zařízením k aut. zpracování dat

3 189 196

3,43

772

Elektrické přístroje a zařízení ke spínání elektrických obvodů

2 691 422

2,90

575

Plasty v prvotní formě

2 649 116

2,85

874

Odborné, vědecké a řídící přístroje a zařízení, j.n.

2 648 795

2,85

Zdroj: MPO ČR

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Vývoz služeb do Korejské republiky v roce 2018 vzrostl o 4,3 %. Dovoz služeb z Korejské republiky se v loňském snížil o 6,5 %.  Vývoj vývozu a dovozu v oblasti služeb za posledních pět let je uveden v následující tabulce:

Vývoz a dovoz služeb mezi ČR a Korejskou republikou v letech 2014-2018 (mil. CZK)

rok 

vývoz

dovoz

2014 944.8 5082,8
2015 2928,5 8882,5
2016 3500,8  9742,3
2017 3927,6 10198,8
2018 4097,0 9540,8


Vývoz služeb z ČR do Korejské republiky v roce 2018

Mezi nejvýznamnější položky v oblasti exportu služeb v loňském roce patřily služby v oblasti cestovního ruchu, jejichž podíl na celkovém vývozu služeb činil 73,2 %. Dále následovaly dopravní služby s podílem 10,3 % a podnikatelské služby s podílem 7,6 %


Dovoz služeb z Korejské republiky do ČR v roce 2018

Mezi nejvýznamnější položky českého dovozu v oblasti služeb v loňském roce patřily podnikatelské služby jejichž podíl činil 45,24 %. Dále následovaly služby v oblasti dopravy s podílem 39,0 % a služby z oblasti duševního vlastnictví s podílem 10,1 %.

Zdroj: ČNB ČR

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

České investice v teritoriu

V současné době nepůsobí v Korejské republice žádný přímý investor z ČR. Jediným přímým českým investorem v Korejské republice byla akciová společnost Gold of Prague, která před několika lety vystavěla a následně i prodala minipivovar v jihokorejském městě Busan.
 

Korejské investice v České republice

Korejské investice vytváří v České republice solidní průmyslovou základnu v automobilovém průmyslu (finální výroba i navazující subdodavatelská odvětví), strojírenství, zpracovatelském průmyslu a službách (letecká doprava, turistika). Z hlediska investiční spolupráce jsou perspektivní i další obory, jako např. doprava a dopravní infrastruktura, R&D, inovace a energetika. Korejská republika je podílem 8 % na celkovém objemu naším čtvrtým největším investorem v historii od vzniku České republiky za Německem (23 %), Japonskem (13 %) a USA (9 %). Investice do nošovické továrny Hyundai je doposud historicky největší investicí jedné společnosti u nás (1,4 mld. USD). Další velmi významnou investicí pro Českou republiku (631 mil. USD), je převzetí a začlenění společnosti Škoda Power do skupiny Doosan. Společnost Doosan Heavy Industries působící v oboru těžkého strojírenství, energetiky a vodního hospodářství, uskutečnila akvizici Škoda Power. Významné postavení jihokorejských investorů v ČR bylo posíleno též investicí do továrny společnosti GS Caltex nedaleko Karviné, která se zabývá výrobu plastů.

V ČR působí rovněž několik desítek společností s korejským kapitálem. Jedná se především o výrobní a obchodní společnosti a rovněž o firmy, které podnikají v oblasti služeb. Pro korejské společnosti je příznačné, že využívají moderní technologie, které představují světovou špičku. Řada firem, které v ČR investovaly, jako např. Hyundai Motor Manufacturing, LG Electronic, Sungwoo Hitech, Doosan Skoda Power, patří k nejvýznamnějším českým vývozcům. Očekáváme, že i nejnovější investice společnosti Nexen Tire do výstavby továrny na výrobu pneumatik v ČR po jejím dokončení (2019/2020) významně podpoří český export. Celková investice dosáhne hodnoty téměř 1 mld. USD.

Zdroj: CzechInvest, MZV ČR, MPO ČR

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Platné smluvní dokumenty

 • Dohoda mezi Vládou ČSFR a Vládou Korejské republiky o leteckých službách, Soul, 26. 10. 1990, č. 5/2004 Sb. m. s.
 • Smlouva mezi ČSFR a Korejskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, Soul, 27. 4. 1992, č. 124/1995 Sb.
  Pozn.: Dne 12. ledna 2018 byla v Soulu podepsána Smlouvu mezi Českou republikou a Korejskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu. V obou státech bude následovat standardní legislativní proces, vedoucí ke vstupu Smlouvy v platnost a účinnost.
 • Dohoda mezi Vládou ČSFR a Vládou Korejské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, Soul, 27. 4. 1992, č. 125/1995 Sb.
 • Dohoda o kulturní spolupráci mezi Vládou České republiky a Vládou Korejské republiky, Soul, 6. 10. 1994, č. 230/1994 Sb.
 • Dohoda mezi Vládou České republiky a Vládou Korejské republiky o zrušení vízové povinnosti, Soul, 6. 10. 1994, č. 163/1995 Sb.
 • Dohoda mezi Vládou České republiky a Vládou Korejské republiky o sukcesi do dvoustranných smluv sjednaná výměnou nót, Praha, 1. 3. 1995
 • Dohoda mezi Vládou České republiky a Vládou Korejské republiky o vědeckotechnické spolupráci, Praha, 4. 3. 1995
 • Dohoda mezi Vládou České republiky a Vládou Korejské republiky o spolupráci při mírovém využívání jaderné energie, Soul, 16. 3. 2001, č. 83/2001 Sb. m. s.
 • Dohoda mezi Vládou České republiky a Vládou Korejské republiky o změně Dohody mezi Vládou ČSFR a Vládou Korejské republiky o leteckých službách, podepsané dne 26. října 1990 sjednaná výměnou nót, Praha, 14. 2. 2005, č. 107/2005 Sb. m. s.
 • Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Korejskou republikou, Praha, 14. 12. 2007, č. 80/2008 Sb. m. s.
 • Správní ujednání k provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Korejskou republikou, Soul, 1. 7. 2008, č. 81/2008 Sb. m. s.
 • Dohoda o hospodářské spolupráci mezi Vládou České republiky a Vládou Korejské republiky, Praha, 21. 4. 2009, č. 63/2009 Sb. m. s.
 • Prováděcí program spolupráce v oblasti školství, mládeže, sportu a kultury mezi Vládou České republiky a Vládou Korejské republiky na léta 2009 – 2011, Soul, 30. 12. 2009, č. 16/2010 Sb. m. s.
 • Dohoda o pracovní dovolené mezi Vládou České republiky a Vládou Korejské republiky o programu pracovní dovolené, 19. 12. 2011, č. 55/2012 Sb. m. s.

Zdroj: MZV ČR, MPO ČR, MF ČR

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Korejská republika se stala počátkem roku 2011 v pořadí 24. členem DAC (Development Assistance Committee) při OECD. Poprvé v historii této organizace se dřívější příjemce rozvojové pomoci stal jejím členem a současně dárcem. Korejská republika jako vyspělá země a člen OECD pomáhá rozvojovým zemím (Official Development Aid). Tato pomoc probíhá v bilaterální i multilaterální formě. Multilaterální pomoc je realizována příspěvky do mezinárodních organizací a fondů, jako je ADB (Asian Development Bank), AFDB (African Development Bank), EBRD (European Bank for Reconstruction and Development) nebo organizace OSN.

Bilaterální pomoc se dělí na:

 • granty, spojené s dodávkou zařízení
 • technologická pomoc, rozvojové studie, školení a vysílání korejských expertů
 • měkké úvěry a úvěry EDCF (Economic Development Cooperation Fund)

Realizací bilaterálních rozvojových programů (granty, technologická pomoc, školení apod.) je pověřena Korea International Cooperation Agency (KOICA), založená v r. 1991, která je podřízena Ministerstvu zahraničních věcí Korejské republiky. Bilaterální úvěrovou pomoc zajišťuje Eximbanka, která je v této oblasti podřízena Ministerstvu financí a ekonomiky KR.
Korejská vláda si vytyčila za cíl vylepšit svoji „image“ dárce a dosáhnout úrovně odpovídající postavení Korejské republiky v mezinárodním měřítku. Tohoto cíle hodlá dosáhnout nejen navýšením celkového objemu vynaložených finančních prostředků na ODA, ale především jejich účelnějším vynaložením. V roce 2017 věnovala Korejská republika na zahraniční rozvojovou pomoc celkem 2,5 mld. USD (0,16 % HND) a je na 14. místě v žebříčku nejvýznamnějších světových dárců. Vláda Korejské republiky hodlá prostředky vynaložené na zahraniční rozvojovou spolupráci postupně navyšovat tak, aby v roce 2020 dosáhly 0,20 % HND.

Zdroj: MZV Korejské republiky

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Soulu (Korejská republika) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem