Korejská republika: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Soulu (Korejská republika)

3.1. Zastoupení EU v zemi

Zastoupení Evropské unie v Korejské republice sídlí v centru Soulu. Na níže uvedené adrese je současně i sídlo Evropské obchodní komory v Korejské republice (European Chamber of Commerce in Korea):

Delegation of the European Union to the Republic of Korea
11th Floor, Seoul Square
416 Hangang-daero
Jung-gu
Seoul Korea 04637
Tel.:+82-2-3704-1700
E-mail: Delegation-rep-of-Korea@eeas.europa.euhttp://www.eeas.europa.eu

Zdroj: Delegation of the EU to the Republic of Korea, European Chamber of Commerce to the Republic of Korea

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Korejská republika si cení EU jako důležitého obchodního i politického partnera, vítá roli EU v oblasti denuklearizace a současně má zájem, aby EU využívala diplomatických instrumentů pro ekonomickou modernizaci a podporu kontaktů se Severem. Evropská unie jako celek je po Číně druhým největším obchodním partnerem Korejské republiky a současně též největším zahraničním investorem v Korejské republice. Korejská republika je 10. největším obchodním partnerem EU (pozn.: Vývoj obchodní výměny mezi Korejskou republikou a EU za posledních 5 let je uveden v kapitole 2.2). Počátek partnerství mezi Korejskou republikou a EU se datuje do r. 1963. EU je pro Korejskou republiku především ekonomickým partnerem, což bylo stvrzeno na summitu EU-Korejská republika v Bruselu dne 1.7.2011, kdy byla podepsána Dohoda o volném obchodu mezi EU a Korejskou republikou (FTA). Na tomto fóru byly zároveň vztahy EU s Korejskou republikou povýšeny na strategické partnerství. Naplňování FTA je v zásadě bezproblémové, nicméně někteří evropští obchodníci se setkávají s určitými netarifními překážkami. Jedním z diskutovaných témat jsou těžkosti spojené s vnitrostátní daňovou službou, jež není vůči cizím firmám vstřícná. Zástupci EU apelují na potřebu dodržování standardů OECD. Obecně však lze říci, že vstup Dohody o volném obchodu mezi EU a Korejskou republikou v platnost znamená kvalitativně novou úroveň vzájemné spolupráce. Dohoda je silným impulzem pro další rozšíření spolupráce. Liberalizace obchodní výměny umožňuje firmám z obou stran snadnější průnik na vzájemné trhy, zvyšuje konkurenci na domácích trzích, rozšiřuje nabídku zboží a služeb a současně přináší snížení cen pro spotřebitele. V okamžiku platnosti smlouvy přestala platit dovozní cla pro zhruba 70 % všech zbožových položek obchodní výměny mezi EU a Korejskou republikou. Předpokládá se, že do roku 2020 bude odstraněno daňové zatížení u 99 % objemu vzájemného obchodu. Z hlediska korejského dovozu je EU v současné době s podílem 11,6 % na 2. místě (po Číně) v seznamu nejvýznamnějších obchodních partnerů Korejské republiky. Z hlediska korejského vývozu je trh EU s podílem 9,5 % na 4. místě nejvýznamnějších obchodních partnerů (po Číně, ASEAN a USA).

Pozn.: Dialog mezi EU a Korejskou republikou na nejvyšší úrovni probíhá od roku 2002 formou summitů. EU vždy oceňuje úsilí Korejské republiky o regionální stabilitu, a to prostřednictvím tzv. iniciativy East Asia a politiky důvěry ke svým sousedům. EU podporuje Korejskou republiku v jejích krocích namířených k denuklearizaci Korejského poloostrova a zajištění regionální bezpečnosti. Mezi priority EU i Korejské republiky je kromě rozvoje obchodních vztahů též vzájemná výměna studentů, uznávání titulů a program mobility, dále posílení spolupráce malých a středních podniků, vědecký a technologický výzkum, včetně kybernetiky.

Zdroj: Delegation of the EU to the Republic of Korea, European Chamber of Commerce to the Republic of Korea

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Korejská republika je vyspělou zemí a členem OECD. V uplynulých letech jí nebyla ze strany EU poskytnuta žádná rozvojová ani humanitární pomoc. Přírodní katastrofa, která v roce 2004 zasáhla rozsáhlé oblasti jihovýchodní Asie, území Korejské republiky nepostihla. Naopak Korejská republika je sama poskytovatelem zahraniční rozvojové pomoci.

Zdroj: Ministerstvo financí Korejské republiky

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Soulu (Korejská republika) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem