Korejská republika: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

© Zastupitelský úřad ČR v Soulu (Korejská republika)

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Oficiální název státu

 • Korejská republika
 • Tehan Minguk
 • Republic of Korea

Složení vlády

 • prezident: Moon Jae-in
 • předseda vlády: Lee Nak-yeon
 • místopředseda vlády a ministr strategie a financí: Hong Nam-ki
 • místopředsedkyně vlády a ministryně školství: Yoo Eun-hae
 • ministr vědy a ICT: Choi Ki-young
 • ministryně zahraničních věcí: Kang Kyung-wha
 • ministr obchodu, průmyslu a energetiky: Sung Yun-mo
 • ministr sjednocení: Kim Yeon-cheol
 • ministr spravedlnosti: Cho Kuk
 • ministr národní obrany: Jeong Kyeong-doo
 • ministr vnitra a bezpečnosti: Chin Young
 • ministr kultury, sportu a turistiky: Park Yang Woo
 • ministr zemědělství, potravinářství a záležitostí venkova: Kim Hyun-soo
 • ministr životního prostředí: Cho Myung-rae
 • ministr práce: Lee Jae-kap
 • ministryně pro rovnost pohlaví a rodinu: Lee Jung-ok
 • ministryně dopravy a infrastruktury: Kim Hyun-mee
 • ministr námořnictví a rybolovu: Moon Seong-hyeok
 • ministryně pro malé, střední a začínající podniky: Park Young Sun
 • ministr zdravotnictví a sociálních věcí: Park Neunghoo

Zdroj: MZV Korejské republiky

Zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Počet obyvatel: 51,3 mil.

Průměrný roční přírůstek: 0,36 %

Rozloha: 97 230 km2

Demografické složení:

 • 0–15 let: 15,7 %
 • 16–64 let: 72.9 %
 • 65 a více let: 11,4 %

Národnostní složení:

 • Korejci
 • Číňané (cca 30 tis.)

Náboženské složení:

 • buddhisté 26,3 %
 • křesťané 23,2 %
 • ateisté 49,3 %
 • ostatní 1,3 % 

Úřední jazyk: korejština

Zdroj: MZV Korejské republiky

Zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Korejská republika je 11. největší ekonomika na světě a 4. největší v Asii. Mezinárodní agentura Moody´s hodnotí Korejskou republiku známkou Aa2. Hospodářská struktura země je dána poměrem podílu sektoru služeb (57,5 %), průmyslu (39,8 %) a zemědělství (2,7 %). Podle posledních statistických údajů vykázala korejská ekonomika v roce 2018 růst 2,7 %. Korejská ekonomika je výrazně proexportně orientovaná a rostoucí nejistota na zahraničních trzích a s tím spojená výkonnost zahraničního obchodu, a především korejského exportu, významně ovlivňuje hospodářství celé země. Obchodní bilance Korejské republiky v roce 2018 skončila s přebytkem 69,7 mld. USD, což je o 25,6 mld. USD méně, než v roce předchozím. Export dosáhl výše 604,9 mld. USD a dovoz 535,2 mld. USD. Mírný pokles růstu korejského hospodářství v loňském roce pokračoval i v prvním čtvrtletí roku 2019. Hlavním důvodem je nižší růst exportu, který za první tři měsíce letošního roku dosáhl pouze 1,5 %. Dle korejského ministerstva průmyslu, obchodu a energetiky lze mezi hlavní důvody nižšího růstu zařadit zpomalující se globální ekonomiku, celosvětově rostoucí protekcionismus a mimo jiné i pokles cen polovodičů. Aktuální ekonomické prognózy na celý rok 2019 předpovídají snížení růstu korejského hospodářství na 2,5 % a růst inflace na 1,8 %. Očekává se snížení investic. Nezaměstnanost by podle předběžných odhadů měla dosáhnout výše 4,1 %. Předpokládá se, že mezi nejrychleji rostoucí položky korejského exportu se zařadí ICT výrobky, polovodiče, počítače, petrochemické výrobky a produkce loďařského průmyslu. Naopak nejistá je situace v oblasti výroby a vývozu automobilů a jejich komponentů, železa, zařízení pro bezdrátovou komunikaci a textilu. BOK očekává mírné zvýšení soukromé spotřeby, k čemuž by měla přispět nová vládní politika na podporu příjmů obyvatelstva. Vzhledem k exportní orientaci korejského hospodářství, je ekonomický rozvoj Korejské republiky velmi závislý na vývoji nejvýznamnějších obchodních partnerů – Čína, USA, EU, Vietnam, Japonsko a další asijské země. V neposlední řadě se na hospodářském vývoji korejské ekonomiky odrazí i vývoj vztahů mezi KLDR a světovým společenstvím.


HDP na obyvatele za posledních 5 let
(v USD):

 • 2014: 27 970
 • 2015: 27 097
 • 2016: 27 607
 • 2017: 29 743
 • 2018: 31 370

Objem HDP za posledních 5 let (v mld. USD):

 • 2014: 1 410,40 
 • 2015: 1 382,40
 • 2016: 1 417,00
 • 2017: 1 530,20
 • 2018: 1 619,80

Míra inflace za posledních 5 let (v %): 

 • 2014: 1,30
 • 2015: 0,70
 • 2016: 1,30
 • 2017: 1,91
 • 2018: 1,50

Míra nezaměstnanosti za posledních 5 let (v %):

 • 2014: 3,50
 • 2015: 3,60
 • 2016: 3,80
 • 2017: 3,70
 • 2018: 3,80

Zdroj: KITA, KOIMA

Zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Příjmy státního rozpočtu v loňském roce činily celkem 394,05 mld. USD a výdaje 380,97 mld. USD. Přebytek státního rozpočtu činil 13,08 mld. USD. Plánovaný státní rozpočet na rok 2019 počítá se zvýšením celkových výdajů o 9,7 %, což je největší nárůst od roku 2009. V oblasti výdajů výrazně posiluje zdravotnictví, sociální péče, zaměstnanost a školství. Mimořádné výdaje budou určeny též na podporu ekonomiky, jejíž růst mírně zpomaluje v důsledku poklesu vývozu. Kromě toho přibližně 0,9 mld. USD bude věnováno na zlepšení životního prostředí. Naopak vláda plánuje snížit výdaje do rozvoje železnic a silnic o cca 20 %. Následující tabulky uvádějí přehled o výdajích, příjmech a saldu rozpočtů Korejské republiky v letech 2014 – 2018.

 

Státní rozpočet – příjmy za posledních 5 let (v mld. USD):

 • 2014: 293,58
 • 2015: 310,04
 • 2016: 339,31
 • 2017: 328,79
 • 2018: 394,05

Státní rozpočet – výdaje za posledních 5 let (v mld. USD):

 • 2014: 285,35
 • 2015: 310,04
 • 2016: 323,76
 • 2017: 313,61
 • 2018: 380,97

Saldo státního rozpočtu za posledních 5 let (v mld. USD):

 • 2014: 8,23
 • 2015: 0,00
 • 2016: 15,55
 • 2017: 15,18
 • 2018: 13,08

Zdroj: KITA, KOIMA, Ministry of Strategy and Finance

Zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Běžný účet (v mil. USD)

 • 2014: 84,373,0
 • 2015: 105 939,6
 • 2016: 97 234,0
 • 2017: 78 460,2
 • 2018: 76 408,5

Kapitálový účet (v mil. USD)

 • 2014: -9,0
 • 2015: -60,2
 • 2016: -46,2
 • 2017: -26,8
 • 2018: -29,4

Finanční účet (v mil. USD)

 • 2014: 89 334,0
 • 2015: 106 299,2
 • 2016: 99 811,3
 • 2017: 84 425,3
 • 2018: 70 489,3

Deviz. rezervy (v mil. USD)

 • 2014: 353 600,5
 • 2015: 358 513,8
 • 2016: 361 701,4
 • 2017: 379 476,6
 • 2018: 393 332,5

Veřejný dluh vůči DPH

 • 2014: 35,1 %
 • 2015: 35,7 %
 • 2016: 37,1 %
 • 2017: 38,6 %
 • 2018: 41.4 %

Zdroj: Ministry of Strategy and Finance, Bank of Korea

Zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Centrální bankou Korejské republiky je Central Bank of Korea. Její hlavní rolí je řízení měnové a devizové politiky. V kontrolní oblasti a při dohledu nad finančním a kapitálovým trhem spolupracuje BOK s Komisí pro finanční dohled (Financial Supervisory Commission) a Správou pro finanční dohled (Financial Supervisory Service), které byly vytvořeny po vypuknutí finanční krize koncem roku 1997. FSS zveřejňuje týdenní informace o trhu v Korejské republice, které jsou dostupné na http://english.fss.or.kr/. Neoficiální přehled o ratingu bank a významných podnikatelských subjektů v Korejské republice je k dispozici na stránkách National Information & Credit Evaluation, Inc.

V Korejské republice působí 8 hlavních komerčních bank, z nichž největší je Kookmin Bank, dále Woori Bank, Hana Bank, Shinhan Bank, Chohung Bank, Korea Exchange Bank, Citibank a Korea First Bank. Dále působí 6 regionálních (městských) bank ve městech Daegu, Busan, Gwangju, Jeju, Jeonbuk a Gyongnam.

Korejská republika má také specializované banky:

Korejská vláda podporuje oživení ekonomiky mimo jiné i posílením domácí spotřeby. Součástí této politiky jsou i nabídky daňových úlev a další stimuly, na kterých se banky podílejí. Pojišťovny se v Korejské republice dělí na pojišťovny poskytující životní pojištění (Life Insurance Companies) a na pojišťovny ostatní (Non-life Insurance Companies). Na korejském trhu je v současné době 25 subjektů poskytujících životní pojištění, z toho je 16 domácích a 9 zahraničních. Mezi nejvýznamnější domácí subjekty, které poskytují životní pojištění, patří pojišťovny Samsung, Hanwa a Kyobo. Mezi nejvýznamnější zahraniční subjekty z této kategorie patří pojišťovny ING, Prudential a AIA. 

Pojišťovny neposkytující životní pojištění lze rozdělit na všeobecné a specializované. Všeobecné pojišťovny nabízejí pojistné produkty jako např. pojištění automobilů, pojištění proti požáru nebo námořní pojištění. Na korejském trhu je v současné době 20 pojišťovacích subjektů tohoto typu, z nichž 5 je zahraničních. Mezi nejvýznamnější domácí subjekty této kategorie patří pojišťovny Samsung Fire & Marine Insurance, Dongbu Fire & Marine Insurance a Hyundai Fire & Marine Insurance. Z nejvýznamnějších zahraničních pojišťoven této kategorie lze jmenovat společnosti Meritz, AIG a AXA.       

Specializované pojišťovny jsou zaměřeny především na jeden hlavní produkt pojišťovnictví. Mezi nejvýznamnější patří vládní pojišťovny National Health Insurance a National Pension Service. Mezi další významné pojišťovací instituce z této kategorie patří Korea Trade Insurance Corporation a Korea Deposit Insurance Corporation, které jsou vlastněny státem pouze částečně. Mezi nejvýznamnější soukromé specializované pojišťovny patří Seoul Guarantee Insurance Company, Korean RE a zahraniční Munich Re.

Zdroj: Ministry of Strategy and Finance, Bank of Korea

Zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Korejský daňový systém se skládá ze státních a místních daní. Státní daně se člení na vnitřní (přímé a nepřímé), cla a zvláštní daně. Místní daně se člení na provinční,  krajské a městské. Výběrem daní v Korejské republice je pověřena Národní služba pro výběr daní (NTS).

Hlavní národní daně

 • daň z příjmu (fyzických osob)
 • daň z příjmu právnických osob (základ daně do 200 mil. KRW – 10 %; do 200 mld. KRW – 20 mil. KRW + 20 % z hodnoty nad 20 mld. KRW)
 • daň z přidané hodnoty (ve většině případů 10 %)
 • daň dědická a darovací

Zvláštní spotřební daně

 • daň na školství
 • dopravní daně
 • zvláštní daň na rozvoj venkova
 • pořizovací daň
 • registrační poplatky
 • daň z nemovitostí
 • rezidenční daň

Bližší informace o daňovém systému Korejské republiky lze nalézt na internetových stránkách: www.nta.go.kr a National Tax Service.

Zdroj: Ministerstvo financí Korejské republiky, Central Bank of Korea, Celní správa Korejské republiky

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Soulu (Korejská republika) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem