Korejská republika: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

© Zastupitelský úřad ČR v Soulu (Korejská republika)

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Oficiální název státu

 • Korejská republika
 • Tehan Minguk
 • Republic of Korea

Složení vlády

 • prezident: Moon Jae-in
 • předseda vlády: Chung Sye-kyun
 • místopředseda vlády a ministr strategie a financí: Hong Nam-ki
 • místopředsedkyně vlády a ministryně školství: Yoo Eun-hae
 • ministr vědy a ICT: Choi Ki-young
 • ministryně zahraničních věcí: Kang Kyung-wha
 • ministr obchodu, průmyslu a energetiky: Sung Yun-mo
 • ministr sjednocení: Kim Yeon-cheol
 • ministr vnitra a bezpečnosti: Chin Young
 • ministr kultury, sportu a turistiky: Park Yang Woo
 • ministr zemědělství, potravinářství a záležitostí venkova: Kim Hyun-soo
 • ministr životního prostředí: Cho Myung-rae
 • ministr práce: Lee Jae-kap
 • ministryně pro rovnost pohlaví a rodinu: Lee Jung-ok
 • ministryně dopravy a infrastruktury: Kim Hyun-mee
 • ministr námořnictví a rybolovu: Moon Seong-hyeok
 • ministryně pro malé, střední a začínající podniky: Park Young Sun
 • ministr zdravotnictví a sociálních věcí: Park Neunghoo
 • ministr spravedlnosti: Choo Mi-ae
 • ministr národní obrany: Jeong Kyeong-doo

Zdroj: MZV Korejské republiky

Zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Počet obyvatel: 51,847,509 (k lednu 2020, zdroj: MOIS)

Průměrný roční přírůstek: 0,36 %

Rozloha: 97 230 km2

Demografické složení:

 • 0–15 let: 15,7 %
 • 16–64 let: 72.9 %
 • 65 a více let: 11,4 %

Národnostní složení:

 • Korejci
 • Číňané (cca 30 tis.)

Náboženské složení (k 2015 při 49,05 mil. obyv.; průzkum1x za 10 let):

Ateisté 43,9 %

 • buddhisté 15,5 %
 • křesťané (protestanti) 19,7 %
 • křesťané (katolíci) 7,9 %
 • konfuciáni 0,2 %
 • ostatní 0,6 % 

Zdroj: Korean Statistical Information Service

 

Úřední jazyk: korejština

Zdroj: MZV Korejské republiky

Zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

 

Rok

2015

2016

2017

2018

2019

Inflace (%)

0,7

1,3

 1,91

1,5

0,4

Nezaměstnanost (%)

3,6

3,8

3,7

3,8

3,8

HDP (mld. USD) ve fixních cenách

1 382,4

1 417

1 530,2

1 619,18

1 676,81

HDP na obyvatele za posledních 5 let (USD)

28 813

29 394

31 734

33 433

32 047

CPI (index spotřebitelských cen) (2015=100 %)

100

100,97

102,93

104,45

104,85

Zdroj: Bank of Korea, Invest Korea

Zaměstnaného je kolem 67 % obyvatelstva (přibližně 34,73 mil. obyvatel)

 

Sektorové rozdělení ekonomiky (2019): zemědělství, lesnictví a rybolov 1,7 %, chemický průmysl 3,9 %, průmyslová výroba 25,39 % (důlní průmysl 0,4 %, výroba el. energie, plynu a vodárenství 7,8 %, stavebnictví 21,5 %, strojírenství 9,34 %), služby 56,7 % (z čehož hotely a restaurace 2,32 %, bankovnictví 9,7 %, realitní služby 7,3 %, informace a komunikace 4,3 %, služby v dopravě 3,1 %, veřejné služby 6,37 %, sociální služby 6,29 %).

 

Korejská republika je 12. největší ekonomika na světě a 4. největší v Asii. Mezinárodní agentura Moody´s hodnotí Korejskou republiku známkou Aa2. Podle posledních statistických údajů vykázala korejská ekonomika v roce 2019 růst 2,0 %.

 

Korejská ekonomika je výrazně proexportně orientovaná a rostoucí nejistota na zahraničních trzích a s tím spojená výkonnost zahraničního obchodu, a především korejského exportu, významně ovlivňuje hospodářství celé země.  Vzhledem k této exportní orientaci je ekonomický rozvoj země velmi závislý na vývoji nejvýznamnějších obchodních partnerů – Číny, USA, EU, Vietnamu, Japonska a dalších asijských zemí.

 

Aktuální ekonomické prognózy na rok 2020, díky celosvětové pandemii COVID-19, uvádějí různé zdroje odlišně. Např. Hyundai Research Institute, předpokládá celoroční nárůst korejské ekonomiky o 0,3 % což je poněkud vyšší předpoklad, než uvádí IMF. Mezinárodní měnový fond odhaduje celoroční propad korejské ekonomiky až o 1,2 %. Předpoklad institutu vychází z prvotního poklesu ekonomiky způsobeného nezbytným opatřením vlády počátkem roku majícím za následek její pokles o 0,9 % nicméně, díky stimulačním opatřením vlády by ve druhém pololetí tohoto roku mělo dojít k oživení ekonomiky a k jejímu růstu až o 1,4 %.

Zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let (mld. USD)

 

Rok

Příjmy

Výdaje

Saldo

2015

310,04

310,04

0,00

2016

339,31

323,76

15,55

2017

328,79

313,61

15,18

2018

394,05

380,97

13,08

2019

412,64

403,20

9,44

Zdroj:Ministry of Strategy and Finance

 

Příjmy státního rozpočtu v loňském roce činily celkem 412,64 mld. USD a výdaje 403,20 mld. USD. Přebytek státního rozpočtu činil 9,44 mld. USD.

 

Plánovaný státní rozpočet na rok 2020 byl stanoven ve výši 423 mld. USD.

Počítá se zvýšením celkových výdajů o 9,7 %, což je největší nárůst od roku 2009.

V oblasti výdajů výrazně posilují výdaje na obranu (11,8 % rozpočtových výdajů), vzdělání (14,3 % z rozpočtu), výdaje na životní prostředí (1,7%), na výzkum a vývoj v oblasti nových technologií (4,7 %), výdaje na infrastrukturu (4,4%) a na vytvoření nových pracovních míst (5,09 %).

V rozpočtu je pamatováno i na kompenzaci (ve výši 1,73 mld. USD) propadu korejského vývozu spotřební elektroniky vzniklým japonským omezením vývozu tři kritických komponentů nezbytných při výrobě polovodičů a displejů (Fluorinated polyimides, Photoresists a Hydrogen fluoride). 

 

Mimořádné výdaje budou ve zvláštních mimořádných dotacích určeny na podporu ekonomiky, jejíž růst byl velmi narušen pandemií COVID-19. 

Zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

 

Rok

Běžný účet

Kapitálový účet

Finanční účet

Devizové rezervy

Veřejný dluh vůči DPH (%)

2015

105 939,6

-60,2

106 299,2

358 513,8

35,7

2016

97 234,0

-46,2

99 811,3

361 701,4

37,1

2017

78 460,2

-26,8

84 425,3

379 476,6

38,6 

2018

76 408,5

-29,4

70 489,3

393 332,5

41,4 

2019

*59 971,2

-64.2

60 950.5

397 876,1

39,4

*prudký pokles

Zdroj: Ministry of Strategy and Finance, Bank of Korea

 

Zahraniční zadluženost země dosáhla 467.0 mld. USD (prosinec 2019) 

Zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Centrální bankou Korejské republiky je Central Bank of Korea. Její hlavní rolí je řízení měnové a devizové politiky. V kontrolní oblasti a při dohledu nad finančním a kapitálovým trhem spolupracuje BOK s Komisí pro finanční dohled (Financial Supervisory Commission) a Správou pro finanční dohled (Financial Supervisory Service), které byly vytvořeny po vypuknutí finanční krize koncem roku 1997. FSS zveřejňuje týdenní informace o trhu v Korejské republice, které jsou dostupné na http://english.fss.or.kr/. Neoficiální přehled o ratingu bank a významných podnikatelských subjektů v Korejské republice je k dispozici na stránkách National Information & Credit Evaluation, Inc.

V Korejské republice působí 8 hlavních komerčních bank, z nichž největší je Kookmin Bank, dále Woori Bank, Hana Bank, Shinhan Bank, Chohung Bank, Korea Exchange Bank, Citibank a Korea First Bank. Dále působí 6 regionálních (městských) bank ve městech Daegu, Busan, Gwangju, Jeju, Jeonbuk a Gyongnam.

Korejská republika má také specializované banky:

 

Korejská vláda podporuje oživení ekonomiky mimo jiné i posílením domácí spotřeby. Součástí této politiky jsou i nabídky daňových úlev a další stimuly, na kterých se banky podílejí. Pojišťovny se v Korejské republice dělí na pojišťovny poskytující životní pojištění (Life Insurance Companies) a na pojišťovny ostatní (Non-life Insurance Companies). Na korejském trhu je v současné době 25 subjektů poskytujících životní pojištění, z toho je 16 domácích a 9 zahraničních. Mezi nejvýznamnější domácí subjekty, které poskytují životní pojištění, patří pojišťovny Samsung, Hanwa a Kyobo. Mezi nejvýznamnější zahraniční subjekty z této kategorie patří pojišťovny ING, Prudential a AIA. 

Pojišťovny neposkytující životní pojištění lze rozdělit na všeobecné a specializované. Všeobecné pojišťovny nabízejí pojistné produkty jako např. pojištění automobilů, pojištění proti požáru nebo námořní pojištění. Na korejském trhu je v současné době 20 pojišťovacích subjektů tohoto typu, z nichž 5 je zahraničních. Mezi nejvýznamnější domácí subjekty této kategorie patří pojišťovny Samsung Fire & Marine Insurance, Dongbu Fire & Marine Insurance a Hyundai Fire & Marine Insurance. Z nejvýznamnějších zahraničních pojišťoven této kategorie lze jmenovat společnosti Meritz, AIG a AXA.       

Specializované pojišťovny jsou zaměřeny především na jeden hlavní produkt pojišťovnictví. Mezi nejvýznamnější patří vládní pojišťovny National Health Insurance a National Pension Service. Mezi další významné pojišťovací instituce z této kategorie patří Korea Trade Insurance Corporation a Korea Deposit Insurance Corporation, které jsou vlastněny státem pouze částečně. Mezi nejvýznamnější soukromé specializované pojišťovny patří Seoul Guarantee Insurance Company, Korean RE a zahraniční Munich Re.

Zdroj: Ministry of Strategy and Finance, Bank of Korea

Zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Korejský daňový systém se skládá z národních (státních) a místních daní. Státní daně se člení na vnitřní (přímé a nepřímé), cla a zvláštní daně. Místní daně se člení na provinční,  krajské a městské. Výběrem daní v Korejské republice je pověřena Národní služba pro výběr daní (NTS).

Hlavní národní daně:

vnitřní daně

 • Income tax
 • Corporate tax
 • Inheritance tax
 • Gift tax
 • Gross real estate tax
 • Value added tax (VAT, 10 %)
 • Special excise tax
 • Liquor tax
 • Transportation, energy, and environmental tax
 • Stamp tax
 • Securities transaction tax
 • Education tax
 • Special tax for agricultural and fishing villages

Cla – Customs duty

 

Hlavní místní daně:

 • Acquisition tax
 • Registration and license tax
 • Leisure tax
 • Tobacco consumption tax
 • Local consumption tax
 • Resident tax
 • Local income tax
 • Property tax
 • Automobiles tax
 • Regional resources facilities tax
 • Local educational tax

Bližší informace o daňovém systému Korejské republiky lze nalézt na internetových stránkách: www.nta.go.kr a National Tax Service.

Zdroj: Ministerstvo financí Korejské republiky, Central Bank of Korea, Celní správa Korejské republiky

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Soulu (Korejská republika) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem