Kuba: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Havaně

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Kubánský trh se obecně vyznačuje nedostatkem prakticky všeho, od zcela běžného spotřebního zboží, přes stavební materiál po moderní průmyslové zařízení. Potenciální příležitosti by se tak daly identifikovat v naprosto všech oborech, výčet veškerých kódů zboží by ale poněkud přesáhl možnosti i smysl této publikace, a proto uvádíme pouze tři nejvýznamnější sektory.

Energetický průmysl
96 % výroby  elektřiny je na Kubě  realizováno spalováním fosilních  paliv, především sirnaté ropy, a to v tepelných elektrárnách sovětské a československé provenience. Kuba se dlouhodobě potýká  s chro­ nickým  energetickým deficitem  (pokryto je zhruba 48% energetické potřeby)  a modernizace elektráren je pro zajištění rozvoje naprosto nezbytná. Perspektivní je pak i celá zastaralá a ztrátová rozvodná síť. Potřeba modernizace vzhledem k původu stávajících elektráren představuje velmi významnou příležitost pro český průmysl. Příležitost pro české firmy nadále představuje oprava elektrárny Felton (představující za běžných podmínek 22 % kubánské výrobní kapacity), jejíž blok  byl významně poničen následkem nehody v říjnu 2016. Kontrakt na její rekonstrukci je stále v řešení z důvodu nedořešené otázky  financo­ vání,  Česká republika deklarovala připravenost svých  podniků se na opravě  podílet.

Zajímavou  příležitostí se stávají  rovněž  obnovitelné zdroje  energie. Kubánská vláda  plánuje urychlit svůj původní úmysl generovat do roku 2030 z obnovitelných zdrojů 24 % elektrické energie. Identifikována byla potřeba 2 140 MW, přičemž  je v plánu  například 13 větrných parků či výroba  elektřiny z biomasy v objemu  770 MW ročně.

Stavební průmysl

Potřeba modernizace je na Kubě velmi rozsáhlá a zdaleka nezahrnuje jen uvedené sektory. Zub času se neúprosně projevuje na prakticky veškeré kubánské architektuře a infrastruktuře, snahy o její opravy i novou výstavbu ale kromě tradičního nedostatku likvidity narážejí i na související nedostatek kvalitního materiálu.

Zemědělský a potravinářský průmysl
Kuba dováží 80 % veškerých potravin a píce pro zvířata, což se stoupajícími cenami na světových trzích vyvíjí čím dál vyšší tlak na centrální plánování. V roce 2008 nastartované zavádění drobného soukromého hospodaření neefektivní zemědělskou výrobu  neakcelerovalo a Kuba akutně potřebuje modernizovat výrobu, zpracování a skladování potravin. Zvyšování  potravinové soběstačnosti  je kubánskou vládou označováno za otázku  národní bezpečnosti a investice do této  oblasti, zejména modernizace výrobních procesů, jsou deklarovány za jedny z prioritních, celý proces je ale poměrně vleklý a naráží na dlouhodobé problémy s likviditou.
V zemědělské výrobě a přepravě jsou ve velkém měřítku stále využívána tažná zvířata, většina používaných traktorů jsou dosluhující zbytky sovětských a československých dodávek ze 70. let. Potřeba jejich modernizace, ať už prostřednictvím dodávek náhradních dílů a servisu  nebo nákupem zcela nových strojů, rovněž  vytváří  nezanedbatelnou exportní příležitost.

Aktuální sektorové příležitosti pro Kubu

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Na Kubě se obvykle organizují obchodní veletrhy a výstavy, jak tradičních kubánských výrobků, tak nového vývozního sortimentu. Veletrhy se dělí na všeobecné nebo specializované a konají se ročně nebo dvouročně.

Název Obor Město Datum konání
FERIA INTERNACIONAL DE LA HABANA (FIHAV 2018) všeobecné zaměření Havana říjen/listopad 2019
FERIA INTERNACIONAL DE ARTESANÍA (FIART) řemeslná výroba, výtvarné umění Havana prosinec 2019
FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO (FIL 2018) knihy Havana únor 2020
FERIA INTERNACIONAL AGROPECUARIA (FIAGROP) zemědělství a potravinářství Havana březen 2020
FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO (FITCUBA) turistický ruch  různá místa konání květen 2020

Portál Kubánské obchodní komory poskytuje přehled veletrhů, výstav a kongresů v zemi: www.camaracuba.cu.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Havaně ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem