Kuba: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Havaně

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Kubánský trh se obecně vyznačuje nedostatkem prakticky všeho, od zcela běžného spotřebního zboží, potravin, přes stavební materiál po moderní průmyslové zařízení. Potenciální příležitosti by se tak daly identifikovat v naprosto všech oborech, výčet veškerých kódů zboží by ale poněkud přesáhl možnosti i smysl této publikace, a proto uvádíme pouze tři nejvýznamnější sektory. Množství příležitostí je ovšem zároveň rizikem, a to především z důvodu chronicky špatné platební morálky, způsobené dlouhodobě extrémně nízkou likviditou. Kubánská strana standardně vyžaduje odloženou splatnost na 360, 720 a někdy i více dní, a i po takto dlouhých lhůtách dochází k dalšímu prodlení plateb, a to vůči partnerům z celého světa.

Kuba každoročně na všeobecném veletrhu FIHAV vyhlašuje investiční programy do jednotlivých průmyslových odvětví a láká tak zahraniční investory. Zaměřuje se zejména na zvláštní rozvojovou zónu Mariel, kde chce vybudovat velké průmyslové a logistické centrum pro celou Latinskou Ameriku. Vláda sice deklaruje zahraniční investice jako jednu z hlavních priorit svého rozvoje, objem takto získaných investic je ovšem velmi nízký (investice jsou na úrovni ¼ objemu remitencí směřujících na Kubu) a vyznačuje se mimořádně vysokou byrokratickou zátěží, která je s investičními procesy na Kubě spojená.

Vstoupit na kubánský trh je také možné prostřednictvím založení tzv. smíšeného podniku, Empresa mixta. V praxi funguje na principu, kdy je založena společnost, do které kubánská strana vloží např. významnou místní značku vč. výrobních prostor nebo nemovitost (např. hotel) apod. a zahraniční společnost vloží kapitál, know-how a možnosti expandovat na zahraniční trhy. Tento princip se uplatňuje zejména v turistickém průmyslu, kdy zahraniční hotelové řetězce provozují kubánské hotely, ale také v různých odvětvích průmyslu.

▶ Energetický průmysl

Ačkoliv země disponuje nemalými podmořskými zásobami ropy, je stále závislá na dovozu energetických zdrojů. 96 % výroby elektřiny je na Kubě realizováno spalováním fosilních paliv, především sirnaté ropy, a to v tepelných elektrárnách sovětské a československé provenience. Kuba se dlouhodobě potýká s chronickým energetickým deficitem (pokryto je zhruba 48 % energetické potřeby) a modernizace elektráren je pro zajištění rozvoje naprosto nezbytná. Perspektivní je pak i celá zastaralá a ztrátová rozvodná síť. Potřeba modernizace vzhledem k původu stávajících elektráren představuje velmi významnou příležitost pro český průmysl. Příležitost pro české firmy nadále představuje oprava elektrárny Felton, na které se již některé české firmy formou subdodávek podílejí.

Zajímavou příležitostí se stávají rovněž obnovitelné zdroje energie. Kubánská vláda plánuje urychlit svůj původní úmysl generovat do roku 2030 z obnovitelných zdrojů 24 % elektrické energie. Identifikována byla potřeba 2 140 MW, přičemž je v plánu například 13 větrných parků či výroba elektřiny z biomasy v objemu 770 MW ročně.

▶ Stavební průmysl

Potřeba modernizace je na Kubě velmi rozsáhlá a zdaleka nezahrnuje jen výše uvedené sektory. Zub času se neúprosně projevuje na prakticky veškeré kubánské architektuře a infrastruktuře, snahy o její opravy i novou výstavbu ale kromě tradičního nedostatku likvidity narážejí i na související nedostatek kvalitního materiálu.

▶ Zemědělský a potravinářský průmysl

Kuba dováží 80 % veškerých potravin a píce pro zvířata, což se stoupajícími cenami na světových trzích vyvíjí čím dál vyšší tlak na centrální plánování. V roce 2008 nastartované zavádění drobného soukromého hospodaření ne efektivní zemědělskou výrobu neakcelerovalo a Kuba akutně potřebuje modernizovat výrobu, zpracování a skladování potravin. Zvyšování potravinové soběstačnosti je kubánskou vládou označováno za otázku národní bezpečnosti a investice do této oblasti, zejména modernizace výrobních procesů, jsou deklarovány za jedny z prioritních, celý proces je ale poměrně vleklý a naráží na dlouhodobé problémy s likviditou.

V zemědělské výrobě a přepravě jsou ve velkém měřítku stále využívána tažná zvířata, většina používaných traktorů jsou dosluhující zbytky sovětských a československých dodávek ze 70. let. Potřeba jejich modernizace, ať už prostřednictvím dodávek náhradních dílů a servisu nebo nákupem zcela nových strojů, rovněž vytváří nezanedbatelnou exportní příležitost.

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Na Kubě se obvykle organizují obchodní veletrhy a výstavy, jak tradičních kubánských výrobků, tak nového vývozního sortimentu. Veletrhy se dělí na všeobecné nebo specializované a konají se ročně nebo dvouročně.

Název

Obor

Město

Datum konání

FERIA INTERNACIONAL DE LA HABANA (FIHAV 2018)

všeobecné zaměření

Havana

listopad 2020

FERIA INTERNACIONAL DE ARTESANÍA (FIART)

řemeslná výroba, výtvarné umění

Havana

prosinec 2020

FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO (FIL 2018)

knihy

Havana

únor 2021

FERIA INTERNACIONAL AGROPECUARIA (FIAGROP) zemědělství a potravinářství Havana březen 2021
FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO (FITCUBA) turistický ruch  různá místa konání květen 2021

Portál Kubánské obchodní komory poskytuje přehled veletrhů, výstav a kongresů v zemi: www.camaracuba.cu.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Havaně ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem