Kuba: Zahraniční obchod a investice

© Zastupitelský úřad ČR v Havaně

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

  2015 2016 2017 2018  2019* 
Vývoz zboží (mil. USD) 3 572 2 546 2 704 2 068 2 364 
Dovoz zboží (mil. USD) – 11 745 – 10 302 – 10 212 – 10 560 -10 616 
Obchodní bilance (mil. USD) -8 173 – 7 756 – 7 508 – 8 492 -8 252 

Zdroj dat: Economist Intelligence Unit,* EIU odhad

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

  2015 2016 2017 2018   2019
Vývoz zboží z EU (mil. EUR) 2 173 2 045 2 093 2 174  1 757
Dovoz zboží do EU (mil. EUR) 546 418 470 313  281
Obchodní bilance (mil. EUR) -1 627 -1 627 -1 623 1 861  1 477

 Zdroj dat: Delegace EU na Kubě, Eurostat

EU je tradičně hlavním cílem kubánského exportu a  celkově nejvýznamnějším obchodním partnerem. EU je i největším investorem a okolo třetiny všech turistů pochází z EU.

V roce 2014 Kuba coby statisticky středopříjmová země vypadla ze systému Všeobecných celních preferencí (GSP).

Podíl Kuby na celkovémzahraničním obchodu z EU činí zhruba 0,1 %.

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Vzhledem ke stavu kubánského zemědělského a výrobního sektoru musí země dovážet prakticky vše, od potravin (80 % kubánských potravin je dováženo) až po spotřební a průmyslové zboží.

Hlavními vývozními artikly Kuby jsou nikl, kobalt, zpracované ropné produkty, dále cukr, léky, ryby a mořské plody, citrusy, rum, tabák, mramor a kožedělné výrobky. Export nicméně zdaleka netvoří hlavní zdroj příjmů kubánského režimu. Největší objem deviz na ostrov míří v podobě remitencí od rodinných příslušníků v zahraničí, příjmy vládě pak plynou především z cestovního ruchu a exportu zdravotnických služeb (v zahraničí působí několik desítek tisíc kubánských lékařů).

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Původně na Kubě na základě zákona č. 165 z r. 1996 existovaly 3 zóny volného obchodu (Berroa, Wajay a Mariel). V roce 2000 v nich operovalo celkem 243 zahraničních subjektů. V roce 2002 byly Fidelem Castrem všechny tři zóny zrušeny.

 

Kuba v současné době klade největší důraz na rozvoj zvláštní zóny v oblasti přístavu Mariel (Zona especial de Desarrollo de Mariel, ZEDM, www.zedmariel.com), která vznikla v r. 2013, nachází se na strategickém místě na severním pobřeží Kuby a zaujímá plochu 465,4 km2. Tato zóna nabízí prostor pro stavbu nových závodů, jejichž ambicí je nejen zásobování kubánského trhu, ale také export do okolních zemí Latinské Ameriky. Výhodou je, že Kuba v této zóně uplatňuje nejen zrychlené schvalovací řízení, ale také daňové úlevy a jiné výhody. Momentálně jsou plány pro rozvoj zóny Mariel spíše ambiciózní a celkové tempo pokroku je velmi pomalé. I přesto 10% z aktuálních investičních příležitostí na Kubě je soustředěno právě do této zóny, kde již dnes působí 49 převážně průmyslových firem z 22 zemí světa včetně Španělska, Francie, Belgie, Nizozemí, Itálie, Velké Británie, Německa, Kanady, Ruska, Mexika, Brazílie, Číny, Vietnamu aj. Dosavadní realizované investice v této zóně dosahují 2,2 mld USD.

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Zahraniční investice jsou v současnosti již spojeny s více než 34 hospodářskými odvětvími a sektory. Mezi nejdůležitější patří infrastruktura pro cestovní ruch, vyhledávání surovin, těžba niklu a ropy, stavebnictví, doprava a spoje.

Více než 50 % zahraničních investic v posledních letech přišlo na Kubu ze zemí EU, přičemž prvenství má Španělsko (cestovní ruch, hotely, výroba cementu). Významnými hráči jsou i Francie (výroba rumu, infrastruktura) a Velká Británie (tabákový průmysl). Mezi další významné investory na Kubě patří Kanada (těžba niklu a ropy, produkce sóji), Brazílie (zóna Mariel, cukrovarnictví, tabákový průmysl, současně největší dodavatel potravin), Rusko (energetika, dopravní infrastruktura) a Čína (ropný průmysl, stavebnictví).

Za pozornost stojí, že toky přímých zahraničních investic mezi EU a Kubou (EU FDI flows) za poslední roky jsou pod rozlišovací schopnost Eurostatu, jež uvádí údaje v miliardách EUR.

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Zahraniční investice na Kubě jsou řízeny zákonem zákon č. 118/2014, o zahraničních investicích, který upravuje zahraniční investice v sektorech mimo státní bezpečnost a národní obranu, vzdělávání a zdravotnictví.

Investice mohou mít formu akciových společností podle kubánského práva se zcela zahraničním kapitálem (zcela výjimečné), dále formu společného podniku (akciové společnosti s rozdělením kapitálu a exekutivních financí) nebo formu obchodního přidružení (nevytváří se nová právnická osoba, každý ze společníků si zachovává svoji). Ve všech případech je kubánským společníkem stát prostřednictvím některého ze svých podniků, výjimečně zemědělské či nezemědělské družstvo. Povolení se získává vždy na omezenou dobu, po jejímž uplynutí se může prodloužit či se vyhlásí likvidace.

 

Bližší informace k podmínkám zahraničních investic na Kubě jsou k dispozici na www.procuba.cu, kde je každoročně aktualizován i přehled investičních příležitostí „Cartera de Oportunidades“.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Havaně ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem