Management malé firmy – příklady z praxe a doporučení pro podnikateleMotivace zaměstnanců v malé firmě a firemní kultura

Motivace zaměstnanců

Důležitou součástí práce podnikatele je řízení zaměstnanců a jejich motivace. Vše začíná výběrem zaměstnanců. Je to náročný proces z hlediska spotřebovaného času i nákladů, ale ještě horší je, když složitě získaný kvalitní zaměstnanec krátce po nástupu z firmy odejde. Proto je nutné po přijetí pracovníků do firmy plně využít všech našich dovedností a zkušeností k jejich správné motivaci a udržení ve firmě.

Důvodů, proč zaměstnanci opouštějí firmy, je mnoho. Obecně panuje představa, že tím hlavním bývá nespokojenost se současným platem. Pokud by to byla pravda, představovalo by to pro malé firmy velký problém, protože jejich finanční prostředky jsou omezenější ve srovnání s velkými firmami. Zkušenosti však ukazují, že peníze nehrají vždy tu nejdůležitější roli. Zaměstnanci totiž často opouštějí firmy i z jiných důvodů, například kvůli nevyhovující firemní kultuře, neshodám s vedením firmy nebo kvůli špatné motivaci. A to už jsou faktory, které i malá firma ovlivnit může.

V malé firmě je však například motivace prostřednictvím zaměstnaneckých benefitů velmi omezená. O to více je důležité znát zájmy a potřeby svých zaměstnanců a nabídnout jim to, co je opravdu zajímá, případně k čemu by se normálně nedostali. Navíc existují i zaměstnanecké výhody, které nás nestojí skoro nic. Jde například o pružnou pracovní dobu, možnost práce z domova, dovolenou navíc nebo takzvané volno pro zařizování.

Nesmíme zapomínat ani na uznání a pochvaly. Podle povahy zaměstnance můžeme odhadnout, zda více ocení pochvalu o samotě nebo před nastoupenými kolegy. Pro některé zaměstnance je také důležité, jestli se aktivně zajímáme o jejich názory a návrhy. Také je může vnitřně naplnit, pokud je například pověříme nějakým strategickým úkolem. Velký vliv na udržení loajality zaměstnanců má také podniková kultura, kterou je možné rozvíjet například oslavami narozenin, výročí a jiných zvláštních příležitostí.

Příklad:

Podnikatel vlastnil firmu na pořádání teambildingů, ve které zaměstnával dva obchodníky. Ti měli nárok na týden dovolené navíc a stravenky. Přestože se výkony obchodníků lišily, dostali oba později bezplatný přístup do fitness centra. Výkon horšího z obchodníků se sice zlepšil, ale výkon lepšího byl naopak slabší. Později podnikatel zjistil, že zatímco první obchodník rád sportuje a tato forma motivace ho velmi uspokojovala, druhý se sportu vůbec nevěnoval a navíc byl zklamán tím, že mu podnikatel nabídl stejný benefit jako výkonově horšímu kolegovi.

Firemní kultura

Důležitou roli v motivaci zaměstnanců a jejich ochotě pracovat ve firmě hraje firemní kultura. Jde často o jeden z nejsilnějších faktorů, který ovlivňuje zaměstnance. Pro zaměstnance je důležité zejména to, aby byli dostatečně vyškolení pro danou pozici, měli prostor pro samo¬statnou práci, pracovali v příjemném prostředí a rovněž cítili, že oceňujeme jejich přínosy a úspěchy, a to jak finančně, tak i například nehmotnými odměnami. Důležitá je zejména komunikace se zaměstnanci a naslouchání zaměstnancům.

Příklad:

Podnikatel v malé firmě sledoval, zda jsou jeho zaměstnanci se svou prací spokojeni. Přesto, že se z kanceláře často ozýval smích, zaměstnanci se dokázali na práci soustředit a své úkoly plnili dobře a včas. Pak si podnikatel všiml, že zaměstnanci chodí na stále delší obědy a dělají si delší přestávky. Zašel proto s několika z nich na oběd a zjistil, že mezi nimi kolují obavy z dříve ohlášených organizačních změn. Podnikatel proto v pracovní době uspořádal celofiremní setkání, na kterém zaměstnancům všechny změny otevřeně vysvětlil a zjistil jejich zpětnou vazbu, kterou slíbil zahrnout do plánů.

Převzato z knihy „Základy podnikání – Teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů“ vydané nakladatelstvím Grada Publishing v roce 2010.
• Témata: Dotace a financování