Maroko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Rabatu (Maroko)

Maroko je největším obchodním partnerem České republiky z regionu severní Afriky. Vzájemná obchodní výměna roste od roku 2010 a Česká republika má s Marokome dlouhodobě kladnou obchodní bilanci.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vzájemná obchodní výměna mezi ČR a Marokem, 2013-2018 (v tis. USD)

 

2015

2016

2017

 2018

2019

Vývoz z ČR

227 117

228 011

280 429

 399 751

430 241

Dovoz do ČR

102 476

136 371

161 072

 220 339

208 215

Obrat

329 593

364 382

441 564

 620 090

638 456

Bilance

124 641

91 640

119 420

 179 412

222 026

Obrat vzájemného obchodu se zbožím mezi ČR a Marokem má v posledních letech vzestupnou tendenci. Na začátku tisíciletí došlo k otočení vzájemné bilance a dnes český vývoz jednoznačně dominuje nad marockým dovozem. Důvodem je progresivní vývoj českého exportu (zejména v oblasti plastů, kaučuku, papíru, zařízení pro automatické zpracování dat, elektrických kabelů či vozidel), zatímco marocký vývoz do ČR, tradičně tvořený zeleninou, ovocem, oděvy či polovodiči, roste pomaleji. K růstu českého vývozu přispívají osobní automobily, dále také elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče, výrobky z pryže a plastových hmot.
V roce 2019 byl zaznamenán mírný pokles marockého dovozu do ČR. Vývoz do Maroka z České republiky však meziročně vzrostl o 7,5%.

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

TOP položky českého vývozu z ČR do Maroka:

 1. Motorová vozidla k dopravě osob
 2. Ostatní díly a příslušenství motorových vozidel
 3. Telef.přístr.(vč.mobilních);ost.přístr.k vysílání,přijímání hlasu,dat
 4. Ostatní zařízení k autom.zprac.dat
 5. Sedadla, případně přestavitelná na lůžka, vč. dílů
 6. Izolované dráty, kabely a ost. elektrické vodiče
 7. Elektrické přístroje pro napětí menší než 1000 V
 8. Zařízení k autom.zprac.dat přenosná,‹10kg,obs.min.CPU,kláves.,displej
 9. Elektrická zařízení ke spouštění a zážehu motoru
 10. Tříkolky apod.;kočárky pro panenky;panenky;hračky ost;modely;puzzle

TOP položky marockého vývozu do ČR

 1. Ostatní díly a příslušenství motorových vozidel
 2. Telef.přístr.(vč.mobilních);ost.přístr.k vysílání,přijímání hlasu,dat
 3. Motorová vozidla k dopravě osob
 4. Elektronické integrované obvody
 5. Léčiva, j.n.
 6. Zařízení k autom.zprac.dat přenosná,‹10kg,obs.min.CPU,kláves.,displej
 7. Oleje ropné, oleje z nerostů živičných surové (ropa)
 8. Izolované dráty, kabely a ost. elektrické vodiče
 9. Pístové motory s vnitřním spalováním pro vozidla
 10. Díly, příslušenství strojů podskupin 751.1, 751.2, 751.9 a skupiny 752

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Zastupitelský úřad ČR v Rabatu nedisponuje informacemi o realizované výměně služeb mezi Marokem a ČR.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

 • České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce
 • 90. l. 20. st. v Maroku ukončily své aktivity dříve nosné obchodní společnosti Bijoux de Bohéme (zastoupení a. s. Jablonex) a SIMA (zastoupení Transakty a celé řady strojírenských podniků zahraničního obchodu). V současné době nepůsobí v Maroku dle údajů dostupných zastupitelskému úřadu ČR v Rabatu žádná česko-marocká joint-venture.

Od roku 2007 má v Casablance svého místního zástupce česká společnost Linet vyrábějící zdravotnická lůžka. Společnost Škoda otevřela v roce 2016 svůj druhý showroom v Casablance. V roce 2019 byl otevřen showrrom Skoda v hlavním městě Rabatu. Úspěšné zakotvení na marockém trhu se povedlo i dalším firmám v automovitu. Pro české firmy není administrativně složité si v Maroku založit pobočku a být tak mnohem blíže marockému zákazníkovi.

 

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Platnost obchodní dohody z roku 1994 byla ukončena ke dni vstupu ČR do EU (1.5.2004). V roce 2001 byla podepsána Dohoda o vzájemné podpoře a ochraně investic (vstoupila v platnost v lednu 2003) a Dohoda o zamezení dvojímu zdanění (v platnost vstoupila dnem 8.7.2008).

 

V červnu 2015 byla podepsána Dohoda o spolupráci mezi Českou exportní bankou a marockou Attijariwafa Bank o spolupráci na třetích trzích v zemích subsaharské Afriky.

 

 V prosinci roku 2018 byla během návštěvy premiéra ČR v Maroku podepsáno dohoda o hospodářské spolupráci. Byla rovněž zahájena jednání o Dohodě o spolupráci v mezinárodní silniční dopravě a Dohoda v gesci Ministerstva obrany.

 

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Příležitosti pro rozvojovou spolupráci, Maroko

Kategorie vyspělosti země: LMIC

 

Rozvojová spolupráce v Maroku se nese zejména ve znamení četných reforem nové vlády, které jsou patrné zejména v sektoru infrastruktury, v sociálním a v bankovním sektoru. Marocká ekonomie má výborné předpoklady pro ekonomický růst, což souvisí i se zlepšováním obchodního klimatu v rámci průmyslové strategie pro roky 2014-2020.

 

Sektor sociální:

Cílem marocké vlády je hlavně zlepšit životní podmínky a snížit společenskou nevyrovnanost (zejména gramotnost a chudobu) v jednotlivých regionech země. Vládě se podařilo snížit chudobu a zvýšit přístup k vzdělání a zdravotnické pomoci. V celé zemi byla snížena chudoba z 15,3 % na 6,2 % a také se zmírňují genderové rozdíly a práva. Vláda chce i nadále pokračovat v projektech týkajících se výše zmíněných problémů.

 

Sektor zemědělský, vody a sanitace

Zemědělský sektor představuje zhruba 19 % celkového HDP. Snahou vlády v této oblasti je diverzifikovat rizika v případě neúrody, která proběhla například v minulém roce. Marocká vláda představila novou strategii s názvem Maroc Vert (česky Zelené Maroko), jejímž hlavním cílem je vytvořit 1,15 milionů pracovních míst a ztrojnásobit příjmy lidí žijících na venkově. Prvním pilířem plánu je akcelerovat rozvoj modernizace sektoru a druhým je profesionalizace menších farmářů. Zároveň je v rámci tohoto projektu kladen důraz na zlepšení politiky v sektoru vody a sanitace a větší transparentnost vlastnictví pozemků.

 

Sektor obnovitelných zdrojů

V tomto sektoru existují tři strategické plány, u kterých je kladen důraz zejména na sluneční
a větrnou energii. Prvním je The Moroccan Project of Solar Energy. Podle tohoto plánu by mělo 14 % elektrické energie pocházet ze solárních zdrojů.  Druhým programem je Development Program of the Moroccan Market for Solar Water Heaters (PROMASOL), který se zaměřuje na instalaci termálních solárních senzorů. Třetím plánem je The Moroccan Integrated Wind Energy Project. Ten má za cíl navýšit výrobu větrné energie z 280 MW v roce 2010 na 2 tis. MW v roce 2020.

 

Maroko nepatří mezi prioritní země české rozvojové pomoci. V roce 2012 byl v Maroku realizován malý rozvojový lokální projekt na vybudování zdravotnicko-vzdělávacího střediska ve venkovské obci středního Atlasu.

 

Velvyslanectví ČR v Rabatu realizovalo v roce 2015 tzv. Malý lokální projekt financovaný z prostředků české rozvojové pomoci poskytované Ministerstvem zahraničí ČR. Konkrétně se jednalo o modenizaci jednotky intenzivní péče na rabatské klinice Beauséjour, jejíž slavnostní inauguraci byl osobně přítomen i náměstek ministra zahraničí ČR Martin Tlapa v rámci své oficiální návštěvy Marockého království.

 

V roce 2016 ČR podpořila děti ze slabších sociálních poměrů: zakoupila autobus pro začínající marocké hokejisty pro jejich přesun na pravidelné tréninky a zápasy – ve spolupráci s nově ustavenou marockou Asociací ledního hokeje.

 

Pro rok 2018 se ČR rozhodla podpořit realizaci tzv. Malého lokálního projektu v podobě vybudování zavlažovacího systému v pouštní lokalitě Ouarzazate, kde sídlí asociace AMNOUGAR podporující zaměstnanost hendipovaných osob a mladých lidí ze sociálně slabých poměrů, kteří zde pěstují ovoce a zeleninu.

 

V dřívějších letech zde byl realizován rozvojový projekt ochrany a ekologického využívání lesů v Maroku a částečně byl v letech 2000-2001 realizován i projekt OECD, v jehož rámci pracovali v Maroku 4 odborníci z firmy Biocont-Laboratory Brno na zavádění systému biologické ochrany rychlené zeleniny (rajčata, papriky, okurky). V roce 2009 byl také realizován malý lokální projekt multifunkčního centra pro podporu žen v regionu Sefrou, který umožnil místním ženám zabývat se výrobou a následnou komercializací tradičních výrobků a zároveň poskytoval podporu předškolního vzdělávání jejich dětí. Některé české NGO také podporují rozvoj Maroka formou donorských darů či dobrovolnických služeb.

 

V roce 2019 proběhla rekognoskační mise českých lékařů v rámci programu MEDEVAC, kdy český tým odborníků navštívil tři významné nemonice v Rabatu, Marrakeši a Casablance. V návaznosti na to byla naplánovná mise českých lékařů a operace marockých pacientů na březen 2020, která však musela být na poslední chvíli zrušena z důvodu koronavirové krize.

 

Zpět na začátek

Zpracvoáno a aktualizováno Zastupitelským úřadem ČR v Rabatu (Maroko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem