Metody snižování rizika při rozhodování vrcholového managementuBáze znalostí a její tvorba

Základem báze znalostí je reprezentace znalostí pomocí pravidel typu E → H, kterou lze interpretovat nám již známým způsobem: je-li pravdivý předpoklad E (tvrzení, anglicky evidence), je pravdivý i závěr (hypotéza, anglicky hypothesis). Bázi znalostí definovanou těmito pravidly typu E → H lze reprezentovat orientovaným grafem, a to tak, že každému tvrzení odpovídá uzel a každému pravidlu orientovaná hrana. Tento orientovaný graf nazýváme inferenční sítí. Řetězení pravidel je v této bázi znalostí explicitně určeno. Tvrzení, která mají být v průběhu konzultace potvrzena či vyvrácena, se nazývají cílovými hypotézami.

jak strávit večer

Obr. 5.12 Příklad části inferenční sítě týkající se rozhodování, jak strávit večer

Kromě toho se v bázi znalostí vyskytují tzv. řídící vazby, které ovlivňují pořadí vyšetřování jednotlivých uzlů (například nemá smysl vyšetřovat důvody zrušení účtu, aniž jsme dříve zjistili, zda byl účet vůbec založen).

Pomocí pravidel lze zapsat například uvedenou hypotézu H1 následovně:

  • If (E1E2E3Heu1) then H1

Pokud budou splněna všechna tři uvedená tvrzení a současně bude platit i heuristika, provede se hypotéza H1 (tj. půjdu na pivo do hospody). Tvrzení E1 reprezentujedotaz „zda máš čas“ s možnostmi odpovědí od „mám“ (+5), přes odpověď „trochu“ (například +3), až po kategorické „nemám“ (–5). Tvrzení E2je znázorněno dotazovacím uzlem: „Půjdeš s nějakou společností?“ Klient expertního systému zde má celou škálu možností odpovědí – od „ano, jistě“ přes „možná“ či jiné neurčité vyjádření až po zcela kategorické „ne“. Tvrzení E3 je modelováno dotazovacím uzlem: „Máš peníze?“ Klient má opět možnost odpovědět od „ano, jistě“ až po odpověď „ne, nemám ani korunu“.

Uzel označený Heu1je uzel, v němž testujeme dotaz: „Je druhý čtvrtek v měsíci?“ Autor uvedené báze znalostí totiž ví, že každou druhou středu v měsíci v hospodě čistí trubky a pivo bude lepší kvality. Samozřejmě zde máme řadu možností: například klient půjde do hospody, budou-li platit tvrzení E1, E2E3 současně, anebo bude platit Heu1. Pak zapíšeme pravidlo poněkud jinak: