Video + podcast

Mobilní provozovna a úřední kontroly stánkového prodeje

Jak uspět při kontrole stánkového prodeje (mobilní provozovny) v prostoru tržnice nebo na trhu? Ať už jsou vaším prodejním místem farmářské trhy, jarmarky, adventní, vánoční či řemeslné trhy, váš prodejní stánek lze na úřední kontroly s předstihem připravit.

Stejně tak stojí za to si naplánovat i celý provoz mobilní provozovny, aby byl stánkový prodej úspěšný. Trhy byly odpradávna voňavým místem s množstvím dobrot a zajímavých výrobků. Prodejce ale musel vždycky plnit celou řadu povinností. Přehled těch základních je popsán v článku Mobilní provozovna: Jak na stánkový prodej.

Lze ale v běžné praxi všechny ty povinnosti stanovené zákony a tržním řádem vůbec splnit? V následujícím článku shrnujeme alespoň hlavní body, na které je potřeba se zaměřit. Dobrá zpráva je, že na všechny se lze předem připravit.

Stánkový prodej je předmětem častých kontrol příslušných úřadů a státních orgánů. Pokud chcete předejít zbytečným pokutám, důsledně si u jednotlivých institucí zjistěte všechny úřední požadavky a dodržujte je.

Kontrola mobilní provozovny může přijít z několika různých úřadů

Prodávající má vůči spotřebiteli informační povinnosti. Výrobky musí být viditelně a srozumitelně označeny z hlediska názvu, materiálu, data trvanlivosti či použitelnosti a podobně. Pokud prodáváte vlastní domácí výrobky, berte si sebou na trh i všechny certifikace.

Mezi nejčastější úřední kontroly mobilní provozovny patří následující:

 • Zástupci živnostenského úřadu si mohou přijít zkontrolovat vaše živnostenské oprávnění nebo řádné označení vaší mobilní provozovny. Vždycky sebou proto mějte doklad o své živnosti a průkaz totožnosti.
 • Kontrolu z finančního úřadu nejčastěji zajímá, zda je každý jednotlivý prodávaný produkt označen jasnou a dobře viditelnou cenovkou. Může se vyplatit mít u sebe i přehled vývoje cen k jednotlivým produktům, tj. za kolik se prodávaly v minulosti.
 • Pracovníci obecního úřadu si mohou přijít ověřit, že vám správce trhu nebo obecní úřad vydal souhlas k obchodní činnosti na příslušném tržišti a v uvedeném termínu.
 • Česká obchodní inspekce (ČOI) může kontrolovat vše, co souvisí s uvedením výrobků na trh nebo s maloobchodem obecně. Součástí kontroly může být mimo jiné kontrola značení a dodržení spotřební lhůty.

Jiné kontroly mohou probíhat v součinnosti s Celní správou ČR, ve spolupráci s Mezinárodní federací hudebního průmyslu (IFPI), Českou protipirátskou unií (ČPÚ) a samozřejmě i za asistence Policie ČR a dalších dozorových orgánů.

Základní požadavky pro označování zboží prodávaného na tržišti:

 • Srozumitelné označení produktu
 • Materiál (složení)
 • Původ (výrobce)
 • Viditelná cenovka
 • Datum trvanlivosti / použitelnosti
 • apod.

Inspektoři sledují kvalitu stánkového prodeje potravin a občerstvení

Jestliže prodáváte potraviny, rozhodně se nevyhnete některým specializovaným kontrolám. Státní orgány dozorují kvalitu, uskladnění i prodejní umístění masných výrobků, uzenin a mléčných produktů. Inspektoři dozorují všechno, co by mohlo mít vliv na zdraví konzumentů.

 • Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) provádí kontrolu potravin rostlinného původu.
 • Státní veterinární správa ČR sleduje nezpracované potraviny živočišného původu a jejich skladování.
 • Pokud chcete v mobilní provozovně prodávat občerstvení, předem si zajistěte vyjádření Krajské hygienické stanice a Krajské veterinární správy.

Mobilní provozovna s prodejnou potravin a pochutin musí být správně navržena a zkonstruována. Je pravděpodobné, že mobilní stánek bude muset disponovat zařízením pro mytí a čištění pracovních nástrojů s přívodem tekoucí pitné studené nebo teplé vody. Možná budete muset instalovat chladírenské zařízení, zařízení pro tepelnou úpravu a uchovávání pokrmů apod.

Bez čeho se při prodeji potravin v mobilní provozovně většinou neobejdete:

 • Lednice / mrazák / chladicí box
 • Mycí set s nerezovým dřezem
 • Nádrž na vodu, čerpadlo
 • Elektrický bojler na ohřev vody
 • Skladovací boxy, nádoby na ingredience
 • Odpadkové koše
 • apod.

Nevhodným skladováním a zpracováním nesmí docházet ke kontaminaci prodávaného jídla a pití. Dotýkat se nebalených potravin pouze příslušný náčiním nebo v rukavicích, by dnes už mělo být samozřejmostí.

Další užitečné informace najdete například ve Vyhlášce Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny.

Nepodceňujte ani ostatní přípravy na stánkový prodej

Stánkový prodej může na první pohled – zvlášť když máte ten správný sortiment – působit romanticky, trendy, prostě atraktivně. Při špatném plánování se ale může snadno změnit v nepříjemnou zkušenost. Oproti prodeji v kamenné provozovně je stánkový prodej specifická disciplína, na kterou je potřeba se dobře připravit. Mobilní provozovna má své nároky.

Už třeba jen proměnlivé počasí, před kterým se s mobilní provozovnou nikdy úplně neschováte. Jistě je rozdíl mezi prodejním stanem z textilie, dřevěným stánkem anebo dokonce prodejem z okénka pojízdného auta. Nikdy to ale nebude kamenná provozovna. Pokud budete celý den na větru, v chladném nebo deštivém počasí, musíte vymyslet, jak na to, abyste neprochladli. A v létě naopak. Při podzimním prodeji řeší stánkaři večerní osvětlení své mobilní provozovny a řadu podobných neobvyklostí.

Chystáte se prodávat z mobilního přívěsu? Na co se občas zapomíná:

 • Má přívěs platnou technickou kontrolu (STK)?
 • Je k dispozici vnější zásuvka pro připojení na el. síť (230 V)?
 • Máte vyřešené elektrické rozvody, případně funkční a dostatečně dlouhou prodlužovačku?
 • apod.

Musíte taky vyřešit kdo všechno bude provoz mobilní provozovny zajišťovat. Budete mít nějakého parťáka? Pokud ne, dokážete stánek provozovat dlouhodobě vy sami? Anebo, co když společníka máte, ale on náhle onemocní? Jak to budete řešit s jídlem nebo s toaletou? Dokážete brzo ráno stánek sami otevřít, celý den provozovat a na konci dne pak zase všechno složit? Kdo vám bude dopravovat nové zboží?

Taky si promyslete, kde budete mít uschovanou finanční hotovost. Připravte se, že budete potřebovat dostatek drobných na vracení kupujícím. Pokud se zároveň rozhodnete i pro bezhotovostní platební terminál, zákazníci budou rádi. Musíte mít ale jistotu, že bude terminál po celou dobu nabitý, případně mít vyřešeno, kde ho budete dobíjet.

Dobře si spočítejte náklady na provoz mobilní provozovny

Dobře si spočítejte všechny své náklady. Stánkový prodej může snadno spolknout významnou část zisku. Vyděláte si podnikáním v mobilní provozovně tolik, abyste byli nejenom v každoměsíčním zisku, ale abyste si vytvořili i dostatečný finanční polštář na období, kdy jsou farmářské trhy a jiné podobné akce většinou mimo provoz? Pokud ne, jaký máte plán „B“?

Pokud je to jen trochu možné, nespoléhejte se jenom na prodej zboží v mobilní provozovně. Diverzifikujte. Pokud to jde, hledejte i jiné obchodní kanály, abyste nebyli závislí jenom na stánkovém prodeji.