Moldavsko

MZV: Souhrnná teritoriální informace

Základní údaje
Hlavní městoKišiněv
Počet obyvatel2,64 mil. (bez Podněstří)
Jazykrumunština, rozšířený je ruský jazyk
Náboženstvípravoslavné
Státní zřízeníparlamentní republika
Hlava státuMaia Sandu
Hlava vládyDorin Recean
Název měnymoldavský leu (MDL)
Cestování
Časový posun+1 hodina
Kontakty ZÚ
VelvyslanecMgr. Stanislav Kázecký, Ph.D.
Ekonomický úsekMgr. Kateřina Šilhánková
Konzulární úsekMgr. Štepán Gilar
CzechTradene
Czechinvestne
Ekonomika 2022
Nominální HDP (mld. USD) 12,53
Hospodářský růst (%) -5,90
Inflace (%) 28,70
Nezaměstnanost (%) 3,10

Moldavsko je malá vnitrozemská země s 2,64 miliony obyvatel, která se nachází mezi Rumunskem a Ukrajinou. Moldavsko získalo nezávislost v roce 1991, a od svého vzniku čelí problémům se separatistickým Podněstřím, které vyhlásilo nezávislost a nebylo mezinárodně uznáno. Součástí Moldavska je Gagauzie, která má od roku 1994 autonomní status. Nevyřešený spor s Podněstřím, které je podporováno ze strany RF, silně ovlivňuje moldavskou vnitřní i zahraniční politiku.

Moldavsko donedávna těžilo z blízkosti dvou velkých trhů, se kterými má uzavřeny dohody o volném obchodu, Evropské unie a SNS. Od roku 2014, kdy Moldavsko a EU podepsaly Dohodu o přidružení, která zahrnuje Dohodu o komplexní zóně volného obchodu, roste objem vzájemné obchodní výměny. V roce 2022 absorbovala EU více než 58,6% % moldavského exportu. Podíl vývozu do zemí SNS ale zůstává poměrně vysoký a v roce 2022 činil 24,6 %, podíl dovozu 23,7 %. V květnu 2023 byl, v důsledku války na Ukrajině, oznámen záměr zahájit proceduru odstoupení od Dohody o meziparlamentním shromáždění SNS.

V hospodářství Moldavska dominuje zemědělství a potravinářský průmysl. Po ekonomickém poklesu způsobeném pandemií a suchem o 7 % v roce 2020, vykazovala moldavská ekonomika známky oživení. V roce 2021 se ekonomika začala zotavovat a došlo k růstu HDP téměř o 14 %. Předpoklad dalšího oživení ekonomiky v roce 2022 se však v důsledku války na Ukrajině nenaplnil a došlo k propadu HDP o 5,9 %. V důsledku války došlo ke ztrátě trhů na východě a ke značnému zvýšení cen, v roce 2022 čelilo Moldavsko inflaci ve výši 28,7 %. Válka také prohloubila energetickou krizi, prioritou Moldavska se stalo zvýšení energetické bezpečnosti, dosažení energetické nezávislosti a dekarbonizace ekonomiky. Moldavsko se v roce 2022 nepřipojilo k sankcím proti RF, v roce 2023 se Moldavsko začíná k sankcím EU postupně připojovat, jedná se především o zákazy vstupu, zmrazení bankovních účtů nebo majetku určitých osob.

Vzhledem k vysokému zemědělskému potenciálu nabízí příležitosti zpracování potravin, vysoká je poptávka po zemědělských strojích, irigačních systémech, chladírenských, třídicích a zpracovatelských linkách. Tradičním průmyslovým odvětvím je automobilový průmysl, který do značné míry závisí na regionální poptávce. Moldavsko nabízí svobodné ekonomické zóny a průmyslové parky s daňovými úlevami, ty představují příležitost k zakládání výrobních závodů orientovaných na export, je v nich umístěna většina podniků s automobilovými součástmi. S pomocí mezinárodního společenství se vláda zaměřuje i na rozvoj nových hodnotových řetězců v zemědělství, cestovním ruchu a vinařství. Příležitosti jsou také ve zvýšení energetické efektivnosti a investicích do obnovitelných zdrojů energie.

Moldavsko čelí demografické krizi a dochází k úbytku a stárnutí populace. Práceschopné obyvatelstvo odchází z ekonomických důvodů do zahraničí a v zemi zůstávají starší lidé, klesá také porodnost. To vytváří tlak na důchodový systém a omezuje dostupnou pracovní sílu a dlouhodobou konkurenceschopnost země. Moldavská ekonomika je také silně závislá na převodu financí ze zahraničí ve prospěch fyzických osob, které v roce 2022 tvořily více než 12 % HDP.

V roce 2021 vyhrála parlamentní volby proevropská strana PAS a v moldavské historii nastala unikátní konstelace proevropského prezidenta i vlády. Vláda však musí čelit následkům pandemie, energetické krize, která je spojena s hrozbou přerušení dodávek plynu a aktuálně i dopadům války na Ukrajině. Ta je pro Moldavsko silným bezpečnostním rizikem, v roce 2022 byl zaveden nouzový stav a částečně omezen letecký provoz. Moldavsko čelí také přílivu uprchlíků, od začátku války do dubna 2022 prošlo Moldavskem přibližně 800 tis. uprchlíků, z toho 100 tis. uprchlíků v Moldavsku zůstalo. Moldavsko získává významnou finanční podporu od mezinárodních institucí.

Mapa globálních oborových příležitostí – Moldavsko (MZV) (75.08 KB)Souhrnná teritoriální informace (STI) Moldavsko (414.29 KB)1. Základní informace o teritoriu

Podkapitoly:

1.1. Systém vládnutí a politické tendence v zemi

Oficiálním názvem státu je Moldavská republika, zkráceně Moldavsko. Moldavsko přijalo novou ústavu 28. července 1994. Podněstří vyhlásilo v roce 1990 nezávislost, kterou ústřední vláda neuznala. Region obývaný menšinou Gagauzů získal zvláštní autonomní status v prosinci 1994. Vláda má celkem 14 ministrů.

Složení vlády v květnu 2023 je následující:

Dorin Recean – předseda vlády

Nicu Popoescu – místopředseda vlády, ministr zahraničních věcí a evropské integrace

Oleg Serebrian – místopředseda vlády pro reintegraci

Dumitru Alaiba – místopředseda vlády, ministr pro hospodářský rozvoj a digitalizaci

Vladimir Bolea – místopředseda vlády, ministr zemědělství a potravinářského průmyslu

Veronica Sirețeanu – ministr financí

Veronica Mihailov-Moraru – ministr spravedlnosti

Victor Parlicov – ministr energetiky

Iordanca-Rodica Iordanov – ministryně životního prostředí

Ala Nemerenco – ministryně zdravotnictví

Anatolie Nosatîi – ministr obrany

Ana Revenco – ministryně vnitra

Anatolie Topală – ministr vzdělávání a výzkumu

Sergiu Prodan – ministr kultury

Alexei Buzu – ministr práce a sociálních věcí

Lilia Dabija – ministr infrastruktury a regionálního rozvoje

Členy vlády jsou také předseda Akademie věd Moldavska Ion Tighineanu a předsedkyně autonomní oblasti Gagauzie (Bashkan) Evghenia Gutul.

Moldavsko je parlamentní republikou, volby do jednokomorového parlamentu probíhají na základě smíšeného volebního systému každé čtyři roky. Prezident je od roku 2016 volen přímou volbou na základě dvoukolového systému. V prezidentských volbách v listopadu 2020, zvítězila proevropská kandidátka M. Sandu s programem, který zdůrazňoval proevropské směrování a osvobození politiky od vlivu oligarchů. Formální pravomoci prezidenta jsou však malé.

Volby, které se konaly v červnu 2021, vyhrála proevropská stran PAS a za vládní programová témata byl vyhlášen boj s korupcí, reforma státní správy, reforma justice a investice do infrastruktury. Výsledek voleb, kdy má PAS většinu 63 křesel ve 101 členném parlamentu, znamenal potvrzení proevropského směřování Moldavska. Proběhla reforma státní správy a počet ministerstev byl rozšířen z devíti na třináct, v roce 2023 na 14. Vláda schválila ústavní změny, které posílily autonomii soudců a jejich schopnost čelit politickým tlakům.

Po vypuknutí války na Ukrajině Moldavsko útok Ruska odsoudilo a parlament vyhlásil nouzový stav. Moldavsko je válkou přímo ohroženo, na jeho území několikrát dopadly zbytky sestřelených raket a opakovaně došlo k narušení vzdušného prostoru. Moldavsko v důsledku války čelí ekonomické, energetické, bezpečnostní a uprchlické krizi. Do Moldavska proudí od začátku války uprchlíci, do května 2023 překročilo hranice do Moldavska více než 810 tis. uprchlíků, ze kterých přes 100 tis. zůstává na území MD. Země čelí pokusům o politickou destabilizaci, častým protestům, které organizuje populistická strana Sor a hybridní válce ze strany RF. Ve volbách v Gagauzii v květnu 2023, zvítězila kandidátka proruské populistické strany.

23. června 2022 Evropská rada udělila Moldavsku oficiální status kandidátské země.

V únoru 2023 došlo k obměně vlády a byl jmenován nový premiér Dorin Recean. Osoba nového předsedy vlády znamená přenesení většího důrazu na otázky národní bezpečnosti. Moldavsko opatrně zahájilo diskuzi o dosavadní bezpečnostní politice založené na trvalé neutralitě, to však vyvolává odmítavou reakci opozice D. Recean v minulosti vystupoval jako kritik současného pojetí moldavské neutrality.

1.2. Zahraniční politika země

Geopoliticky se Moldavsko nachází na rozhraní Východu a Západu a moldavskou politiku ovlivňuje silná rozpolcenost společnosti ohledně směřování země. Proevropské směřování země a integraci Moldavska do EU prosazuje současná prezidentka i vláda. Dne 23. června 2022 Evropská rada udělila Moldavsku oficiální status kandidátské země. Hlavní priority zahraniční politiky vlády jsou rozvíjení vztahů s EU a plnění podmínek, které z udělení kandidátského statusu vyplývají. Dle prezidentky M. Sandu by Moldavsko mělo usilovat o vstup do EU do roku 2030.

Stále větší vliv hrají i hospodářské vztahy. V roce 2014 Moldavsko podepsalo Dohodu o přidružení s EU (AA), která zahrnuje Dohodu o komplexní zóně volného obchodu (DCFTA). V lednu 2016 byla DCFTA rozšířena na celé moldavské území, včetně Podněstří. DCFTA zřizuje oblast volného obchodu mezi EU a Moldavskem v souladu se zásadami Světové obchodní organizace a odstraňuje dovozní cla pro většinu zboží. Po implementaci AA/DCFTA se postupně zvyšuje podíl zemí EU na moldavském zahraničním obchodu. Moldavský export do zemí EU od roku 2014 postupně narůstal, v roce 2022 dosáhl téměř 59 % celkového vývozu, dovoz zboží z EU činil více než 47 % celkového dovozu a EU se stalo pro Moldavsko nejvýznamnějším obchodním partnerem. Moldavsku je také poskytována rozvojová pomoc v relativně velké výši prakticky od samého vzniku samostatného státu.

Co se týká vztahu Moldavska k nejbližším sousedům, silný je především vztah Moldavska k Rumunsku, a to ve všech oblastech. Přibližně 700 tisíc Moldavanů (téměř každý čtvrtý) má také rumunské občanství. V rámci EU je Rumunsko setrvale nejsilnějším zastáncem členství Moldavska v EU a Moldavsko podporuje i přímou pomocí včetně finanční, infrastrukturními projekty a rozsáhlými stipendijními programy. Po rozpoutání války Ruskem posílil ve spolupráci obou zemí i bezpečnostní rozměr. Naopak vztah s Ukrajinou byl oběma stranami spíše zanedbáván, což se změnilo po zvolení proevropské prezidentky a ještě více po začátku války na Ukrajině. Udělení kandidátského statusu Ukrajině a Moldavsku se může stát impulsem k zahájení nové etapy spolupráce obou zemí. Rozvíjí se také trilaterální spolupráce Moldavska, Rumunska a Ukrajiny, aktuální je spolupráce o v oblasti energetiky a posílení energetické bezpečnosti.

Moldavskou zahraniční politiku silně ovlivňuje zamrzlý konflikt s neuznaným Podněstřím, což je separatistický region mezi řekou Dněstr a hranicí s Ukrajinou. Od roku 1992, kdy byla podepsána dohoda o příměří, je region podporován ze strany RF. Nevyřešený status Podněstří využívá RF pro upevnění své pozice v regionu. V současné krizi vzbuzuje situace v Podněstří větší obavy, a to i v souvislosti s množícími se bezpečnostními incidenty, které destabilizují region. Moldavská republika je členem řady mezinárodních organizací, včetně OSN, Rady Evropy, OBSE, WTO, Světové banky, EBRD, MMF, Energetické charty a regionálních uskupení jako např.: GUAM, Středoevropská iniciativa, SNS, CEFTA, Energetické společenství zemí jihovýchodní Evropy apod. V květnu 2021 Moldavsko, Ukrajina a Gruzie oznámily vytvoření „Asociační Trio“.

Od roku 2022 je hlavním tématem rostoucí napětí v regionu. Na ruskou agresi proti Ukrajině reagovalo Moldavsko odsouzením ze strany nejvyšších představitelů země. Moldavsko se však nejdříve nepřipojilo k mezinárodním sankcím, a to převážně s ohledem na ústavně zakotvenou neutralitu, energetickou závislost na RF a zranitelnost Moldavska i v souvislosti se separatistickým Podněstřím. V roce 2023 se začíná k sankcím EU postupně připojovat, jedná se především o zákazy cestování, zmrazení bankovních účtů nebo majetku. Na začátku roku 2023 byla zahájena diskuze o bezpečnostní politice založené na neutralitě, kterou mnozí vládní představitelé považují za koncept, který z dlouhodobého hlediska nemůže zaručit bezpečnost země.

1.3. Obyvatelstvo

Počet obyvatel Moldavské republiky (bez Podněstří) byl v roce 2020 podle údajů Národního statistického úřadu 2 604 tisíc obyvatel. Výsledky sčítání obyvatel z května 2014, které byly zveřejněny až na jaře 2017, uvádí počet obyvatel 2 998 235, z toho 7,5 % nerezidentů. Dochází k úbytku obyvatelstva, ten je přisuzován odchodu moldavských občanů do zahraničí (většinou z ekonomických důvodů). Počet obyvatel Podněstří je oficiálně 464 949, neoficiálně je odhadován na maximálně 300 tis. osob.

V Moldavské republice žije několik etnických skupin. Podle sčítání lidu v roce 2014 představují etnické menšiny 17,93 % populace. Moldavané tvoří 75,1 %, Ukrajinci 6,6 %, Rusové 4,1 %, Gagauzové 4,6 % a Rumuni 7 %. Ve srovnání s údaji ze sčítání lidu z roku 2004 došlo k nárůstu populace rumunské národnosti z 1,9 % na 7 %.

Oficiálním jazykem je rumunština, rozšířené je používání ruského jazyka, za svůj mateřský jazyk ho uvedlo 9,4 % občanů Moldavska. V hlavním městě je ruskojazyčných obyvatel podstatně více, než je podíl etnických Rusů na celkovém obyvatelstvu země a činí až 50 %. Ruština je stále využívána jako dorozumívací jazyk mezi národnostmi žijícími v Moldavsku a donedávna měla status „jazyka pro mezietnickou komunikaci“, tento status byl na začátku roku 2021 zrušen rozhodnutím Ústavního soudu Moldavska. Ruština je také hlavní dorozumívací jazyk v autonomní oblasti Gagauzie a v Podněstří.

Převažující náboženští je pravoslaví a podíl ortodoxního obyvatelstva je více než 90 %. Asi 80 % pravoslavné populace patří k moskevskému patriarchátu a jen asi 20 % k rumunské besarabské metropoli.

Moldavsko zažívá silnou demografickou krizi, dochází k dlouhodobému poklesu počtu obyvatel. Příčinou je jak nízké tempo růstu populace, tak odchod obyvatelstva převážně v produktivním věku do zahraničí. Důvodem jsou především ekonomická a sociální nejistota v zemi a často uváděná absence perspektivy. V některých regionech země je již proto pozorován nedostatek kvalifikované pracovní síly. Předpokládá se, že počet obyvatel Moldavska bude i nadále klesat v průměru mezi 0,6 % až 1,6 % ročně. Dochází také ke stárnutí populace, podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva je přibližně 31 % a nadále klesá.

Průměrná délka života v roce 2020 byla 72,01 let (68 let u mužů a 76,5 let u žen). Hustota obyvatel je 92,1 obyvatel na km2, ve městech žije více než 42 % obyvatel.

2. Ekonomika

Podkapitoly:

2.1. Základní údaje

Do roku 2019 vykazovalo Moldavsko zlepšování většiny makroekonomických ukazatelů, COVID-19 a sucho v roce 2020 však značně zhoršily makroekonomický výhled Moldavska, celkový pokles HDP v roce 2020 byl 7 %. V roce 2021 došlo k růstu HDP a ten byl očekáván i v roce 2022, příznivý výhled však změnilo zahájení války na Ukrajině. Jejími důsledky jsou bezpečnostní, ekonomická a energetická krize, ztráta trhů na východě a zvýšení cen, to vše vedlo ke snížení DPH v roce 2022 o 5,9 %.

Průměrná roční míra inflace v roce 2022 byla 28,7 %, inflační tlaky mají v roce 2023 klesající tendenci, v březnu činila roční míra inflace 21,98 %. Ceny zemědělských produktů se meziročně zvýšily v průměru o 13,7 %, nejvíce rostly ceny potravinářských výrobků, energií a služeb. Celková míra nezaměstnanosti v roce 2022 byla 3,1 %, což je mírný pokles od roku 2021. Specifikou Moldavska je silná závislost na remitencích, v roce 2022 zaznamenalo Moldavsko nový rekord v objemu remitencí zaslaných fyzickým osobám prostřednictvím bank, který dosáhl 12 % z HDP.

Moldavsko dlouhodobě spoléhá na extérní financování, omezené rozpočtové zdroje doplňuje podpora externích partnerů, a to ve výši stovek milionů EUR, kromě MMF se jedná se především o finance EU, Světové banky, EIB a EBRD. Moldavská ekonomika je orientována na zemědělství a je závislá na vývozu zemědělské produkce. Z celkové plochy Moldavska tvoří přibližně 70 % zemědělská půda, v zemědělství bylo v roce 2022 zaměstnáno téměř 21 % obyvatel. V roce 2022 zaznamenalo zemědělství výrazný pokles o 29,8 % oproti roku 2021. Pokles celkové zemědělské produkce byl způsoben snížením rostlinné výroby o 29,3 % a živočišné výroby o 0,5 %. V roce 2022 se zemědělství podílelo na HDP 7,9 % a zemědělské a potravinářské výrobky tvořily přibližně 21,36 % moldavského vývozu.

Hlavními oblastmi, které tradičně určují růst průmyslového sektoru, jsou automobilové odvětví, stavebnictví a potravinářský průmysl. Průmyslová výroba se v roce 2022 snížila o 5,1 % oproti roku 2021, pokles ovlivnily především těžební a zpracovatelský průmysl. Dle prvních údajů z roku 2023 dochází k mírnému nárůstu ekonomických aktivit. Struktura HDP se postupně obrací ke službám, terciární sektor měl v roce 2022 pozitivní vliv na HDP, konkrétně informační a komunikační činnosti se podílely na růstu HDP 6 %.

V důsledku války na Ukrajině došlo k narušení logistiky exportu a importu se zeměmi SNS a ke ztrátě tradičních dodavatelských řetězců. Nejvýznamnější bylo přerušení obchodu Moldavska s Běloruskem a Ruskem, došlo ke snížení vývozu zboží do Ruska o 31, 2 %. Celkově však ve vývozu do zemí SNS došlo k nárůstu, který se na celkovém vývozu podílel 24,1 %. Důvodem byl značný nárůst dodávek zboží na Ukrajinu. Hlavním obchodním partnerem zůstávají země EU, vývoz zboží do zemí EU v roce 2022 tvořil 58,6 % celkového vývozu. V roce 2022 došlo ke zvýšení obchodní deficitu Moldavska o 21,1 % oproti roku 2021.

Ukazatel 20202021202220232024
Růst HDP (%) -7,0013,90-5,901,603,00
HDP/obyv. (USD/PPP) 12 870,0015 390,0512 530,0013 480,0014 270,00
Inflace (%) 3,825,1128,7013,006,30
Nezaměstnanost (%) 3,803,253,103,803,80
Export zboží (mld. USD) 2,473,144,342,401,97
Import zboží (mld. USD) 5,427,189,227,256,73
Saldo obchodní bilance (mld. USD) -2,95-4,03-4,88-4,83-4,74
Průmyslová produkce (% změna) -5,5012,10-5,101,803,10
Populace (mil.) 2,682,622,63,533,53
Konkurenceschopnost N/AN/AN/AN/AN/A
Exportní riziko OECD 7/77/77/77/7N/A

Zdroj: EIU, OECD, IMD, SB, Národní statistický úřad Moldavska

2.2. Veřejné finance a státní rozpočet

Veřejné finance 2022
Saldo státního rozpočtu (% HDP) -3,30
Veřejný dluh (% HDP) 34,70
Bilance běžného účtu (mld. USD) -2,28
Daně 2023
PO 12
FO 12
DPH 20

Po letech celkem vysokého výkonu se v letech 2015–16 moldavské veřejné finance dostaly pod silný tlak. Podvody v bankovním sektoru a hospodářská recese zvýšily veřejný dluh a podkopaly důvěru investorů. Krize spojená s epidemií covid-19 prohloubila oslabování veřejných financí a makroekonomickou stabilitu, došlo ke zvýšení vládních výdajů, především díky opatřením ke zmírnění dopadů pandemie. V roce 2021 zasáhla Moldavsko energetická krize a způsobila výrazné zvyšování cen energií, to ještě prohloubila válka na Ukrajině. Na rostoucí ceny energií reagovala vláda vyplácením kompenzací. Po zahájení války na Ukrajině došlo k přílivu uprchlíků, kteří vytváří další tlak na státní rozpočet. Vypořádat se s přílivem uprchlíků pomáhají mezinárodní donoři a instituce.

Příjmy do státního rozpočtu se v roce 2022 meziročně zvýšily o 18,3 %, zatímco výdaje vzrostly o 23,7 %. Moldavsko zaznamenalo v roce 2022 rozpočtový deficit ve výši 3,3 % HDP. Vyšší ceny komodit, a to zejména potravin a energií dále podporují inflaci a oslabují prostor pro podporu ekonomiky. Financování deficitu je problematické vzhledem k výraznému nárůstu veřejného dluhu, který dosáhl v prosinci 2022 34,7 % HDP. Moldavsko vykázalo v roce 2022 schodek běžného účtu ve výši 16 % HDP. Pro veřejné finance je zásadní schopnost vlády zajistit mezinárodní prostředky na boj proti krizi a podporu ekonomiky. Podmínkou je zachování úspěšných reforem v bankovním sektoru, snížení fiskálních rizik snížením objemu výdajů a zlepšením jejich efektivity, zjednodušení daňového systému s menšími daňovými preferencemi a posílením daňové správy. Standardní sazba DPH v Moldavsku je v současné době 20%. Státní rozpočet na rok 2023 počítá s hospodářským růstem ve výši 2 % a schodkem odpovídajícím přibližně 6 % HDP.

2.3. Bankovní systém

Moldavský bankovní sektor se po otřesech, které jej postihly po tzv. krádeži miliardy v roce 2014, v zásadě stabilizoval. Krádež miliardy odpovídala cca 12 % HDP a v roce 2015 způsobila hospodářskou recesi a devalvaci místní měny. Vláda a Moldavská národní banka (BNM) přistoupila k reformě bankovního a finančního systému. Jedním z požadavků bylo zvýšení transparentnosti vlastnické struktury moldavských bank. Stát, na základě zákona z roku 2017, vykoupil podíly v tzv. systémových bankách, aby do nich umožnil vstup strategických zahraničních investorů. V následujících letech se podařilo dokončit vstup významných zahraničních investorů do čtyř největších bank, dle údajů BNM patřilo v roce 2020 86,63 % bankovních aktiv mezinárodním investorům. Zákonem o Národní bance Moldavska č. 548-XIII ze dne 21. 7. 1995 je upraveno používání akreditivu.

Hlavním regulátorem bankovního sektoru je BNM, která je formálně nezávislou institucí. Moldavský bankovní systém tvoří BNM a komerční banky. V roce 2022 působilo v Moldavsku 11 bank licencovaných BNM. Za nejdůležitější banky lze považovat čtyři následující banky: Moldova Agroindbank, s.a, Moldindconbank, s.a. Victoriabank, s.a a OTP Bank, jejich souhrnný zisk dosáhl v roce 2022 84,3 % zisku celého bankovního systému.

V roce 2022 činil zisk moldavských bank 193,71 mil. USD, což je o 58,6 % více než v roce 2021. Celkové výnosy narostly ve srovnání s koncem předchozího roku o 61,9 %, celkové náklady zároveň narostly o 63 %. K 31. 12. 2022 činila rentabilita aktiv a rentabilita kapitálu 2,9 %, resp. 16,9 %, což je nárůst o 0,9 % a 4,6 % oproti konci předchozího roku. V průběhu roku 2022 banky nadále udržovaly ukazatele likvidity vysoko nad regulovanými limity. BNM snížila základní úrokovou sazbu ze 17 % na 14 %, tím pokračuje ve stimulačních opatřeních měnové politiky, přijímaných od konce roku 2022. Bylo rozhodnuto udržovat poměr povinných minimálních rezerv z finančních prostředků ve volně směnitelné měně na úrovni 34 % výpočtové základny.

2.4. Daňový systém

Daňový systém se skládá z celostátních a místních daní a poplatků. Největší podíl rozpočtových příjmů plyne z následujících daní:

  • Daň z příjmu právnických a fyzických osob (právnické osoby – 12 %, ve svobodných ekonomických zónách (SEZ) – 6 %; fyzické osoby – 12 % podle výše příjmu, daň z dividend činí 6 % pro rezidenty a 12 % pro nerezidenty;
  • Daň z přidané hodnoty (standardní sazba 20 %, snížená sazba 12 % na restaurační a hotelové služby a 8 % na základní potraviny, některé léky a zemědělské produkty);
  • Spotřební daň (výše spotřební daně je různá, přičemž má množstevní a hodnotovou složku);
  • Daň z bankovního výnosu a podnikání pojišťoven;
  • Clo

Uplatňovány jsou i další daně, jako například daň z nemovitostí (z půdy), silniční daň, daň z využívání přírodních zdrojů. Existují daňové a investiční pobídky (malé podniky, podniky v IT sektoru, podniky v SEZ). Investiční projekty v SEZ, získávají v závislosti na výši investovaného kapitálu 3–5 leté daňové prázdniny a 10 let garantovanou stabilitu pro případ změny legislativy, pro rezidenty IT parků platí jednotná daň ve výši 7 % z obratu, atd. Daňová zvýhodnění jsou k dispozici také pro zemědělce a podniky, které zvyšují počet zaměstnanců. Zákon o daních je k dispozici na www.fisc.md.

V roce 2021 byla zavedena nová opatření, která reagovala na dopady pandemie COVID-19 a na situaci v suchem zasaženém zemědělství. Nová opatření cílí jak na snížení fiskálního tlaku, tak na nové dotační mechanismy s cílem podpořit hospodářské oživení. Došlo především ke sjednocení sazeb daně z příjmu, snížení sazby daně z příjmu na 12 % pro právnické profese, snížení sazby daně z příjmu z 15 % na 12 % pro odvětví HORECA a ke změně režimu DPH v zemědělství. V roce 2022, v souvislosti se válkou na Ukrajině a zavedením nouzového stavu byla přijata mimořádná opatření a byl rozšířen seznam zboží, které je osvobozeno od DPH. Opatření se týká především některých základních druhů potravin.

ČR má s Moldavskem podepsanou dohodu o zamezení dvojího zdanění. Moldavsko nepodepsalo multilaterální nástroj OECD (MLI).

3. Obchod a investice

Podkapitoly:

3.1. Obchodní vztahy

Obchodní vztahy s ČR

Obrat vzájemné obchodní výměny za rok 2022 dosáhl 7,26 mld. CZK, což je nárůst o 25,2 % ve srovnání s 2021. Pro Moldavsko je ČR v objemu obchodu na 6. místě mezi zeměmi EU, vývoz Moldavska do ČR se na celkovém vývozu podílel 2,51 % a dovoz z ČR tvořil 1,5 % celkového dovozu.


20182019202020212022
Import z ČR (mld. CZK) 1,702,502,402,923,82
Export do ČR (mld. CZK) 1,201,502,402,883,44
Saldo s ČR (mld. CZK) -0,54-0,99-0,04-0,04-0,39

Zdroj: ČSÚ, Národní statistický úřad Moldavska (NBS)

TOP 5 položek importu z ČR

SITC 3Název zbožíHodnota (mil. CZK)Podíl z celku (%)
764Zařízení telekomunikační, příslušenství přístojů pro záznam, reprodukci zvuku, obrazu784,2921,00
781Automobily osobní aj. vozidla pro dopravu osob767,9720,00
773Prostředky k rozvodu elektrické energie j. n.506,8413,00
752Zařízení k automat. zpracování dat, jednotky periferní196,285,00
772Přístr. elek. ke spínání ap. obvodů elek., odpory aj.122,873,00

Zdroj: ČSÚ

TOP 5 položek exportu do ČR

SITC 3Název zbožíHodnota (mil. CZK)Podíl z celku (%)
773Prostředky k rozvodu elektrické energie j. n.2 275,1566,21
112Nápoje alkoholické231,336,73
222Podzemnice, soja, semena bavlníku, slunečnice, sezamu, řepky, hořčice114,873,34
821Nábytek a díly, žíněnky, matrace aj. nábytek čalouněný111,243,24
582Pláty, desky, blány, fólie a pásy z hmot plastických103,293,01

Zdroj: ČSÚ

Obchodní vztahy s EU

EU je největším obchodním partnerem Moldavska, v roce 2022 směřovalo do EU 58,6 % moldavského exportu. Dovoz zboží ze zemí EU dosáhl v roce 2022 47,35 % celkového dovozu.


20182019202020212022
Import z EU (mil. EUR) 2 707,202 924,802 608,902 664,154 150,97
Export do EU (mil. EUR) 844,80774,40675,101 623,852 415,94
Saldo s EU (mil. EUR) 878,301 144,80991,301 040,31 735,03

Zdroj: Evropská komise, NBS

Obchodní vztahy se zeměmi mimo EU

Ze zemí mimo EU je významný obchod Moldavska se zeměmi SNS, v roce 2022 se země SNS podílely na moldavském vývozu 24,6 % a na dovozu 23,71 %. Do ostatních zemích (bez EU a SNS) směřovalo v roce 2022 17,34 % celkového vývozu a 28,95 % celkového dovozu.


20182019202020212022
Import ze zemí mimo EU (mil. EUR) 2 909,262 952,502 945,244 027,774 616,35
Export do zemí mimo EU (mil. EUR) 844,31948,62826,741 224,971 706,71
Saldo se zeměmi mimo EU (mil. EUR) -2 064,95-2 003,89-2 118,50-2 802,79-2 909,64

Zdroj: EIU, Eurostat, NBS

3.2. Přímé zahraniční investice

V současné době v Moldavsku fungují různé investiční platformy – IT Park, 7 svobodných ekonomických zón a 38 pod zón, 10 průmyslových parků a Giurgiulesti International Free Port. Celkový objem přímých zahraničních investic podle údajů za rok 2022 dosáhl 536,7 mil. USD, což je o 40,5 % více než v roce 2021. V geografickém rozložení PZI měli hlavní podíl investoři z EU, a to 87,1 %, zároveň se výrazně snížily investice ze SNS, které tvořily 13,1 %. Hlavní objem PZI v Moldavsku realizovali investoři z Kypru, Nizozemska, Rumunska, Francie, Bulharska, Rakouska a Velké Británie. Nejvíce investic směřuje do oblasti financí a pojišťovnictví (34,4 %), obchodu (24,3 %), zpracovatelského průmyslu (20,6 %), následuje sektor informací a komunikací a transakce s nemovitostmi.

Na zahraniční investice má vliv nejistota spojená s válkou na Ukrajině. Mezinárodní ratingová agentura Moody’s změnila výhled ratingu Moldavska ze „stabilního“ na „negativní“. Vláda připravuje zlepšení regulačního rámce, privilegia a záruky pro investory zůstávají v platnosti a režimy investičních platforem se nemění. Počítá se s přehodnocením odvětví a jejich potenciálu v nových podmínkách, např. některých segmentů IT průmyslu a oblasti vzdálených služeb.

Největší českou investicí v Moldavsku je společnost Premier Energy, která je součástí české investiční skupiny Emma Capital. Premier Energy distribuuje elektrickou energii na přibližně dvou třetinách moldavského území. Další česká investice byla realizována v roce 2019, kdy finanční skupina PPF koupila moldavskou televizi PRO TV, jako součást balíčku středoevropských televizí. V souvislosti s energetickou krizí se otevírají příležitosti v oblasti energetické efektivnosti a obnovitelných zdrojů.

3.3. FTA a smlouvy

Smlouvy s EU

Rámec pro obchodně-ekonomickou spolupráci tvoří Dohoda o přidružení, která obsahuje Dohodu o komplexní zóně volného obchodu (AA/DCFTA), dohodu obě strany podepsaly 27. 6. 2014 v Bruselu. Moldavský parlament dohodu ratifikoval již 2. 7. 2014, Evropský parlament dohodu ratifikoval 12. 11. 2014 a ČR 9. 4. 2015. DCFTA zřizuje oblast volného obchodu mezi EU a Moldavskem, v souladu se zásadami Světové obchodní organizace a odstraňuje dovozní cla pro většinu zboží. Důležitou součástí DCFTA je sladění moldavských zákonů s vybranými legislativními akty EU. V souvislosti s válkou na Ukrajině došlo 25. 7. 2022 k pozastavení dovozních cel a kvót na moldavský vývoz do EU, tzv. autonomní obchodní opatření (ATM), v květnu 2023 navrhla EK prodloužení ATM o další rok. V praxi to znamená, že vývoz sedmi zemědělských produktů bude liberalizován: rajčata, česnek, stolní hrozny, jablka, třešně, švestky a hroznová šťáva. Moldavsko také nemohlo do EU vyvážet produkci živočišné výroby s výjimkou medu a kaviáru, na jaře 2023 získlo Moldavsko povolení vyvážet zpracované kuřecí maso a vejce.

Moldavsku byla dne 28. 4. 2014 zrušena vízová povinnost pro držitele biometrických pasů.

Smlouvy s ČR

Obchod mezi oběma zeměmi měl svůj smluvní základ v dohodě o obchodně-ekonomické spolupráci (která ovšem byla z důvodů nekompatibility s legislativou EU se souhlasem obou stran zrušena). Nadále však platí další dohody o zamezení dvojího zdanění a o podpoře a ochraně investic z roku 1999, letecká dohoda a další. Během návštěvy ministra zahraničních věcí a evropské integrace A. Stratana v říjnu 2004 v Praze byl podepsán Protokol ke Smlouvě o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a majetku. V květnu 2011 ratifikoval moldavský parlament Protokol ke smlouvě o podpoře a ochraně investic mezi ČR a MD, který na žádost ČR zavádí několik změn a uvádí tuto smlouvu do souladu se závazky ČR v rámci EU. Poslední smluvní dokument, dohoda o hospodářské a průmyslové spolupráci, byl uzavřen v roce 2014. Přehled platných smluv.

3.4. Rozvojová spolupráce

Moldavsko je prioritní zemí ZRS ČR a spolupráce probíhá na základě Programu dvoustranné rozvojové spolupráce 2018-2023. V rámci schváleného programy jsou stanoveny čtyři prioritní sektory, za jejich implementaci je zodpovědná Česká rozvojová agentura. V prioritním sektoru udržitelné nakládání s přírodními zdroji probíhaly projekty zaměřené na odstraňování starých ekologických zátěží a projekty staveb a rekonstrukcí čistíren odpadních vod. Realizátory projektů v tomto sektoru jsou převážně české firmy, které se díky získaným referencím mohou následně zapojovat do tenderů dalších mezinárodních institucí. V sektoru inkluzivní sociální rozvoj se česká ZRS soustředí na zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb, významné jsou projekty zaměřené na zlepšení domácí péče, sociální inkluzi, podporu dětí s autismem a reformu péče o duševně nemocné. Dalšími prioritními sektory jsou řádná demokratická správa věcí veřejných a zemědělství a rozvoj venkova. V posledním jmenovaném sektoru probíhá dlouhodobá podpora organického zemědělství a podpora zvýšení produkce farmářů.

V Moldavsku dále probíhají malé lokální projekty, transformační projekty, projekt B2B, program zvýšení kapacit VŠ a projekty v rámci Partnerství ČR s UNDP. Aktivní je také Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR s programem Aid for Trade a Ministerstvo vnitra ČR s programem bezpečnostní spolupráce. Od roku 2020 jsou v Moldavsku financovány humanitární projekty zaměřené na pomoc při zvládání epidemie COVID-19 a od roku 2022 také projekty zaměřené na zvládnutí uprchlické krize, kterou vyvolala válka na Ukrajině. Za úspěch lze považovat historicky první projekt delegované spolupráce, který implementovala Česká rozvojová agentura právě v Moldavsku, a to jako juniorní partner GIZ.

České firmy se můžou účastnit výběrových řízení, která vyhlašuje Česká rozvojová agentura, můžou podávat projekty v rámci výzev Partnerství ČR s UNDP, programů B2B a Aid for Trade.

3.5. Perspektivní obory (MOP)

Mezi hlavní perspektivní obory patří zemědělství a potravinářství, energetika, voda a životní prostředí, dopravní infrastruktura, ICT a zdravotnictví a farmacie, roste také význam sektoru výzkum, vývoj, inovace a vzdělávání . Důsledkem pandemie COVID-19 se do popředí dostaly značné problémy a nedostatečná úroveň moldavského zdravotnictví. Pandemie COVID-19 otevřela také nové výzvy v oblasti digitalizace, digitální technologie nebyly v minulosti ve velké míře využívány. Nové výzvy přinesla energetická krize a válka na Ukrajině, které zdůraznily potřebu investic do energetiky a zvýšení kybernetické bezpečnosti. Více informací je možné najít Mapě strategických příležitostí.

▶ Zemědělství a potravinářství

Zemědělský sektor zaujímá v moldavském hospodářství stále velmi důležité místo, a to jak z hlediska podílu na tvorbě HDP, tak z hlediska podílu ekonomicky aktivního obyvatelstva působícího v sektoru. V oblasti rostlinné výroby je zapotřebí rozvoj irigační infrastruktury, rozšíření rozlohy skleníků a rozvoj posklizňové infrastruktury. Zařízení a technologie jsou vyžadovány pro skladování, zpracování, balení a přepravu čerstvých produktů. Roste poptávka po ekologických produktech, což vytváří příležitosti pro ekologické zemědělství. Mezi další specializované příležitosti patří služby v oblasti kvality a bezpečnosti výrobků ve vinařstvích, nové vybavení vinařství, výsadba vinic a rozšíření vinařství do odvětví cestovního ruchu. V oblasti živočišné výroby je velká potřeba investic s cílem dosáhnout standardů vyplývajících z DCFTA a získat tak souhlas s vývozem živočišné produkce do zemí EU.

▶ Energetika

V souvislosti s dopady války na Ukrajině silně vzrostl význam energetického sektoru v Moldavsku, což dokazuje i institucionální změna a založení nového Ministerstva energetiky MD na začátku roku 2023. Moldavsko cílí na zvýšení energetické účinnosti a bezpečnosti, žádané jsou investice do výroby tepla, elektřiny, kogeneračních jednotek a na zajištění přenosových a distribučních sítí elektřiny. Moldavsko se zavázalo do roku 2030 dosáhnout 27 % podílu energie z obnovitelných zdrojů, prioritní se tak staly inovativní energetické projekty a obnovitelné zdroje energie. Ke zvýšení energetické bezpečnosti je plánováno zvýšit využití větrné, vodní a solární energie. Aktuální je zvýšení energetické efektivnosti v rezidenčním sektoru, průmyslu, dopravě a v zemědělství. Roste zájem o energetické využití odpadů ze zemědělství, s důrazem na odpady z vinařství, o technologie na využití biomasy a o zařízení na zpracování bioplynu, zejména z odpadů produkovaných na farmách v živočišné výrobě.

▶ Voda a životní prostředí

Jednou z priorit strategie zásobování vodou a sanitace Moldavska na období 2011–2028 je řešení kritického stavu technické infrastruktury, tzn. neuspokojivý technický stav systému čističek odpadních vod, kanalizace a rozvodů vody. Hlavními zdroji financování jsou příděly ze státního rozpočtu a především prostředky od mezinárodních institucí. Možnosti jsou například v budování stanic úpravy/čištění pitné vody, výstavbě nebo modernizaci regionálních a komunálních systémů čištění vody nebo ve výstavbě vhodných individuálních systémů čistíren odpadních vod v oblastech s nízkou hustotou osídlení. Další možnosti jsou v oblasti odpadového hospodářství, plánovány jsou stavby regionálních skládek.

▶ Dopravní infrastruktura

Probíhá rozsáhlý národní program rehabilitace silnic s podporou mezinárodních finančních institucí, zejména. Na rok 2023 byla schválena investice EIB, EBRD ve výši 600 mil. EUR na obnovu státních silnic a další finance vydělila Světová banka na program zlepšení místních silnic. V oblasti železniční dopravy je prioritou vlády zlepšení regionální železniční konektivity pořízením nových lokomotiv a obnovou stávající železniční infrastruktury, přičemž se vláda opět spoléhá na finanční podporu EBRD a EIB. Další potřeby jsou v oblasti zlepšení dopravní obslužnosti, v rozvoji služeb veřejné dopravy, nákladních a bezpečnostních služeb, v rozvoji logistických služeb a výstavbě moderních skladů. Příležitosti jsou i v oblasti inteligentních dopravních systémů. Státní správa silnic zahájila implementaci některých technologií inteligentního dopravního systému do své silniční sítě, příležitosti budou následovat na celostátní silniční síti, v Kišiněvě a v dalších městech. Důraz je kladen také na rozvoj obnovitelné energie a zvýšení energetické efektivnosti v sektoru dopravy.

▶ ICT, elektronika, kyberbezpečnost

ICT průmysl v Moldavsku je nejdynamičtějším a nejrychleji rostoucím ekonomickým odvětvím a podílí se na celkovém HDP země více než 7 %. V posledních letech se staly informační a komunikační technologie jedním z mála pozitivních faktorů ekonomického růstu. Digitální transformace společnosti a digitalizace veřejných služeb je prioritou vlády. Dochází ke kvalitativní transformaci sektoru ICT z přístupových sítí a služeb internetu na IT produkty a služby s vyšší přidanou hodnotou, orientované na export. Kromě příznivého fiskálního režimu je další pobídkou k povzbuzení sektoru ICT vládní podpora vytváření digitálních řešení pro sektory mimo IT, a také urychlená digitalizace veřejných služeb. Moldavsko plánuje využít rychle se rozvíjející IT sektor a technologické možnosti k digitální transformaci vinařství, zemědělství, cestovního ruchu, zelené výroby, médií, zdravotnictví, sociálních služeb atd. Existuje také silná potřeba prohlubování odborných znalostí v inovačních oblastech, jako je kybernetická bezpečnost, umělá inteligence, atd. Klíčový význam získává kybernetická bezpečnost především v souvislosti s válkou na Ukrajině.

▶ Zdravotnictví a farmacie

Prioritou Ministerstva zdravotnictví Moldavska je modernizace zdravotnického systému a zvýšení odolnosti zdravotnického systému vůči mimořádným událostem. Již v době pandemie covid-19 vyčlenila EU více než 127 mil. EUR v grantech na okamžitá opatření, zlepšení odolnosti zdravotnického systému a na podporu léčby. Podpora mezinárodních donorů pokračuje, finance směřuji na modernizaci nemocnic jejich vybavení. Velmi aktuální je digitalizace zdravotnictví a zlepšení energetické efektivnosti nemocnic.

Výzkum, vývoj, inovace a vzdělávání

V Moldavsku postupně probíhá začleňování politiky výzkumu a inovací do celkové hospodářské politiky země a napříč všemi sektory roste význam inovací, výzkumu a vzdělávání. Zároveň silně roste poptávka po kvalitních odbornících a poradenských službách. Mezi perspektivní obory patří informační technologie, energetika, zemědělství a doprava.


4. Kultura obchodního jednání

Podkapitoly:

4.1. Úvod

Obchodní jednání v Moldavsku nejsou výrazně odlišná od jednání vedených v České republice, některá specifika jsou popsána níže.

4.2. Oslovení

Pro první navázání kontaktu je běžně používán email, následovat může osobní setkání. Při oslovení obchodních partnerů nepanují žádné odlišnosti od běžné praxe v České republice. Komunikace bývá většinou velmi přátelská a otevřená. V Moldavsku je mnohem rozšířenější oslovování křestním jménem.

4.3. Obchodní schůzka

V obchodu se jednoznačně doporučuje osobní kontakt. Při prvním setkání je vhodná návštěva přímo v kanceláři, možností je také setkání v restauraci u příležitosti oběda. Problém může být dlouhodobé plánování, proto je doporučeno vždy den nebo dva dny před plánovanou schůzkou jednání protistraně připomenout. Moldavané bývají také nedochvilní, čtvrthodinové zpoždění je naprosto běžné. Samozřejmostí při obchodních jednáních v Moldavsku je formální oblečení. Délka jednání se nijak výrazně neliší od českých zvyklostí, pracovní návyky jsou podobné těm, na které jsme zvyklí v ČR. Na začátku jednání se předávají vizitky, na konci návštěvy je možné předávní darů. V Moldavsku je poměrně obvyklé potkávat na vysokých, zejména politických, funkcích ženy, česká delegace vedená ženou tedy nikoho nepřekvapí. Moldavané si váží starších lidí a často jim prokazují větší respekt, je tedy vhodné mít v delegaci nejen mladé lidi, při jednání můžou starší lidé dostávat příležitost vyjádřit se jako první.

Místní obchodníci jsou zvyklí pracovní jednání zakončit u prostřeného stolu. Moldavsko je vyhlášeno svými víny a různými druhy koňaků a brandy, na něž jsou zdejší občané také patřičně hrdi. V průběhu obchodních a jiných jednání s partnery bývají během jídla celkem obvyklé časté přípitky. Poměrně rozšířené je pozvat obchodní partnery na degustaci do jednoho z mnoha moldavských vinných sklepů, pozvání domů je méně obvyklé. Součástí degustace bývá menu složené z několika chodů tradiční moldavské kuchyně, kvalita potraviny ve větších městech a zavedených vinných sklepích obvykle vyhovuje chuťově i hygienicky. Ačkoliv je Moldavsko poměrně malé, panují zde teritoriální rozdíly mezi více formálním severem a více uvolněným jihem Moldavska. Jednání na jihu Moldavska bude ve vinném sklípku nebo restauraci zakončeno takřka určitě.

Mezinárodní partneři dlouhodobě považují za největší problém Moldavska značnou korupci, která se týká také místní justice. Reforma justice a obecné zlepšování podnikatelského prostředí, včetně větší transparentnosti ze strany státních orgánů, zůstávají v centru pozornosti mezinárodních partnerů. Korupce je opravdu značně rozšířená, a to jak na úřadech, tak v běžném životě.

V Moldavsku je časový posun + 1 hodina oproti SEČ, což se týká letního i zimního času. K přechodu mezi letním a zimním časem dochází ke stejnému datu jako v ČR.

Státní úřady a instituce pracují obvykle od 8:00 do 17:00 s přestávkou na oběd od 12:00 do 13:00. Soukromé instituce pak nejčastěji od 09:00 do 18:00.

4.4. Komunikace

Moldavsko je víceméně dvojjazyčné, v některých regionech se ale výrazněji upřednostňuje rumunština, jinde zase ruština. V Gagauzské autonomní oblasti je to pak ruština a turečtina, v některých obcích či osadách (zejména v oblasti Taraclia) to je ruština a bulharština. Obecně je možné konstatovat, že na většině míst v zemi, zejména pak ve městech, může cizinec komunikovat s místními občany v podstatě stejně dobře rumunsky jako rusky; s příslušníky mladé generace také anglicky, což platí především pro větší města. Po zahájení války na Ukrajině je především v hlavním městě možné sledovat posun k rumunštině.

V Moldavsku není možné sehnat tlumočníka do českého jazyka, pokud tedy delegace z České republiky preferuje češtinu, je nutné přivézt tlumočníka s sebou. Tlumočníka z ruštiny nebo rumunštiny do angličtiny není problém nalézt přímo v Moldavsku.

Při diskusi o politických tématech je nutné brát v úvahu skutečnost, že součástí Moldavska je i separatistické Podněstří. Společnost je také názorově velmi rozdělena mezi příznivce evropské integrace a příznivce příklonu k Ruské federaci. Při rozhovoru je tedy důležité uvědomit si, jaké názory zastává váš protějšek a rozhovor tomu přizpůsobit.

4.5. Doporučení

Doporučen je jednoznačně osobní kontakt. Před cestou do Moldavska je také dobré, zamyslet se nad případnými dary, vhodné je přivézt dárky již z České republiky. Výměna darů je poměrně obvyklá, Moldavané většinou darují místní vína a koňaky. Mezi oblíbené české dary patří becherovka, ale i jiný alkohol, dále knihy o České republice.

Druh oděvu je nutné přizpůsobit společenské akci a doporučenému dress code. Evropský styl oblékání je spíše umírněný, zdejší ženy preferují honosnější (okázalejší) oděvy.

Při vstupu do pravoslavného kostela je nutné mít odpovídající oblečení, zakrývající prakticky celý povrch těla (tedy žádné kraťasy, trička s krátkými rukávy apod.), ženy si navíc musí zakrýt hlavu šátkem.

4.6. Státní svátky

Státní svátky a významné dny v roce 2023:

1. ledna – Nový rok

7- 8. ledna – pravoslavné vánoce

8. března – Mezinárodní Den Žen

16 . a 17. dubna – pravoslavné velikonoce

23. a 24. dubna – svátek zesnulých

1. května – Svátek práce

9. května – Den vítězství

10. května – památka zesnulých

27. srpna – Den nezávislosti

31. srpna – Den jazyka 1

4. října – Den Kišiněva

Moldavané slaví jak prosincové vánoce, tak pravoslavné v lednu, převážně první dva týdny ledna nejsou vhodné pro pracovní cesty, prakticky vše je uzavřeno a je doba dovolených. Vánoční trhy jsou organizovány v centru města a u stánků lze koupit jak suvenýry, tak místní výrobky (med, upomínkové předměty, alkoholické nápoje atd.). Velkým svátkem jsou také pravoslavné velikonoce, kdy se do Moldavska vrací na prázdniny a dovolené mnoho občanů, kteří žijí a vydělávají za hranicemi. Ti přivážejí a vyměňují hotovost, v té době dochází tedy ke značnému kolísání kurzu. Říjnová oslava Dne Kišiněva je časově propojena s vrcholem sezóny sběru vína a je již tradičně propojena s ochutnávkami vína. První víkend v říjnu probíhá na hlavním náměstí v Kišiněvě „Svátek vína“, jsou organizovány trhy, na kterých se představují hlavní producenti a obchodníci s vínem. Na lístek v ceně 200 MDL (cca 230 Kč) lze ochutnávat u všech stánků.

5. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Podkapitoly:

5.1. Vstup na trh

České zboží, které již na moldavský trh proniklo (osobní automobily, zařízení pro energetiku, některé chemické výrobky, ale i některé potravinářské výrobky, nádobí, sportovní vybavení, atd.) má na trhu dobrý zvuk. Větší prosazení českých výrobků nicméně vyžaduje aktivnější přítomnost na tuzemském trhu. Obecně však platí, že kupní síla obyvatelstva zůstává i nadále spíše nízkou.

Distribuční a prodejní kanály se liší v závislosti na druhu prodávané komodity či služby. Systém velkoobchodů se postupně rozvíjí, distribuce zboží ve větších městech je realizována v síti maloobchodů (drobné potravinářské a spotřební zboží) nebo přímo konečným zákazníkům (strojírenské zařízení, výrobní materiály, veškeré větší celky). Poměrně velká část obyvatelstva stále upřednostňuje nákup zboží na tržištích.

Prostor pro větší české dodávky je v participaci na investicích, zejména projektech infrastruktury nebo na rozvojových programech – biopalivo, bioenergetika, malá a střední vodohospodářská zařízení, teplárenství, zavlažovací systémy, dodávky pro zemědělství a potravinářský průmysl, modernizace silniční a dopravní infrastruktury apod. Všechny větší a f i n a nčně nákladnější projekty infrastruktury financují mezinárodní donoři (EBRD, EIB, EU, Světová banka), kteří příslušné informace zveřejňují na svých webových stránkách.

Obchodní režim mezi ČR a MD je upraven v rámci vztahů s EU tzv. AA/DCFTA, která byla ratifikována a nabyla účinnosti v červenci 2016 (samotná AA/DCFTA byla podepsána v září 2014). Moldavsko v této souvislosti přijalo a i nadále přijímá opatření, která mají obchod se zeměmi EU značně zjednodušit. Patří sem mimo jiné i možnost elektronického zpracování dokumentů pro vývoz i dovoz. Podrobnější informace lze získat na stránkách moldavského celního úřadu www.customs.gov.md.

Celní správa Moldavska vytvořila a spravuje Informační místo zahraničního obchodu, jedná se o národní informační nástroj pro hospodářské subjekty zapojené do mezinárodního obchodu a pro další instituce. Informační místo zahraničního obchodu poskytuje informace o celních předpisech, režimech a celních destinacích, prohlášení o zboží, jeho klasifikace a původ, přípustné doklady, pravidla pro překračování hranic zboží a dopravních prostředků, atd. S dotazy na celní režim je možné obracet se na Call centrum Celní služby na telefonní číslo: +373 22 788 888, email: callcenter@customs.gov.md.

Základním dokumentem celního režimu v Moldavsku je Celní zákon (Закон о таможенном тарифе N 1380 – XIII от 20.11. 1997). Přílohu 1 Celního zákona tvoří celní sazebník. Moldavsko je členem WTO od 26. 7. 2001.

Oficiálním specializovaným zdrojem všech postupů a dokumentů požadovaných pro dovoz, vývoz a tranzit je Portál obchodních informací Moldavska. Portál je určen pro národní a mezinárodní obchodní komunitu www.trade.gov.md.

V souladu s AA se Moldavská republika zavázala přijmout nezbytná opatření k postupnému zajištění souladu s EU, pokud jde o technické předpisy, normy, metrologii, akreditaci, posuzování shody, vhodné systémy a systémy dozoru nad trhem s cílem zajistit odstranění technických překážek obchodu mezi stranami. V letech 2017–2019 byla provedena řada změn v textu příloh AA/DCFTA, v roce 2018 byly aktualizovány přílohy o sbližování celních předpisů a pravidla vztahující se na finanční služby. Dále přílohy o zeměpisných označeních zemědělských a potravinářských produktů v EU a o zeměpisných označeních vín, aromatizovaných vín a lihovin v EU. V roce 2019 byly upraveny normy vztahující se na telekomunikační služby a pravidla vztahující se na mezinárodní námořní dopravu. V rámci implementace DCFTA byly pro MD stanoveny kvóty pro vývoz vybrané zemědělské produkce. V souvislosti s válkou na Ukrajině došlo k pozastavení dovozních cel a kvót na moldavský vývoz do EU, jedná se o sedm rostlinných zemědělských produktů. MD má při dovozu zemědělské produkce z EU možnost uplatňovat přechodné období a chránit svůj trh (celní sazby). Plné využití možností, které nabízí AA/DCFTA mezi Moldavskem a EU, závisí na optimalizaci dovozních a vývozních postupů pro živočišné produkty. Na vývoz/dovoz průmyslových výrobků z/do EU omezení nejsou uplatňována již na základě předchozích autonomních obchodních preferencí.

5.2. Formy a podmínky působení na trhu

Zákon č. 220-XVI z 9. 10. 2007 upravuje hlavní souvislosti se zakládáním a registrací právnických osob a osob samostatně výdělečně činných. Registrace společností se zahraničním kapitálem se provádí prostřednictvím Agentury pro veřejné služby, ředitelství pro státní registraci. Na následujícím odkazu jsou uvedeny formální požadavky a seznam potřebných dokumentů: www.asp.gov.md.

Dle obecně dostupných informací by proces registrace společnosti měl být pro moldavské občany mnohem jednodušší, než tomu bylo v minulosti. U společností se zahraničním kapitálem je nutné dodat další dokumenty, tj. kromě žádosti a potvrzení o úhradě registračního poplatku také potvrzení/výpis z obchodního rejstříku země původu a výpis z rejstříku trestů. Všechny dokumenty musí být předloženy ve „státním“ jazyce (tj. v rumunštině) a autorizovány v souladu s právními předpisy země. Ekonomický agent (právnická osoba nebo jednotlivec podnikatel) by měl být registrován jako subjekt vnější ekonomické aktivity u Celní služby.

Další užitečné informace pro hospodářskou činnost v Moldavské republice lze nalézt na stránkách www.gov.md (internetové stránky ministerstev a dalších státních institucí), www.legis.md (zákony), www.oda.md, www.chamber.md (obchodní komora), www.fisc.md (daňový systém). Portál veřejných služeb nabízí širokou škálu služeb v elektronickém formátu v různých oblastech www.servicii.gov.md.

Podnikům se zahraniční majetkovou účastí je nabízena řada investičních pobídek. Další zvýhodnění jsou poskytována společnostem, které se rozhodnou působit v některé ze svobodných ekonomických nebo průmyslových zón či IT parku. Informace o podmínkách pro investování může poskytnout Moldavská agentura na podporu investic www.invest.gov.md.

Zákon umožňuje investice ve všech odvětvích hospodářství, zatímco některé činnosti vyžadují obchodní licenci. Národní strategie pro podporu investic a podporu vývozu určuje sedm prioritních odvětví pro podporu investic a exportu: zemědělství a potravinářství, automobilový průmysl, obchodní služby, jako je outsourcing podnikových procesů (BPO), oděv a obuv, elektronika, informační a komunikační technologie (ICT) a strojů. ZÚ nemá informace o fungování česko-moldavských joint ventures. V minulosti bylo z moldavské strany nabízeno společné podnikání v některých oblastech jako například v zemědělském sektoru a v navazujícím zpracovatelském průmyslu, informačních a komunikačních technologiích, ve stavebnictví a infrastruktuře.

5.3. Marketing a komunikace

Zázemí pro propagační, marketingové a reklamní působení v Moldavsku je tvořeno několika společnostmi, jejichž seznam lze získat kontaktem na Obchodní a průmyslovou komoru Moldavska. Informační materiály doporučujeme pro zdejší teritorium připravovat v rumunštině a/nebo v ruštině (běžně bývají připravovány v obou jazykových mutacích). V souvislosti se zvyšujícím se vývozem do EU lze stále více komunikovat i v angličtině.

Platí omezení reklamy na konzumaci alkoholu, například zákaz vysílání mezi 7 až 22 hodinou na televizních kanálech, ale i další omezení ohledně obsahu a umístění v tištěných médiích. Reklama na tabákové výrobky je zakázána. Reklama na léky, zdravotnické potřeby a prostředky je možná pouze s povolením specializovaného orgánu veřejné správy v oblasti zdravotní péče. Omezení platí i na reklamu zbraní, výzbroje a vojenské techniky, a dále na provoz kasin a herních automatů.

Komunikační kanály se neliší od těch, používaných v ČR (TW, Instagram, FB, rozhlas, web, tištěné noviny a billboardy).

5.4. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Moldavsko je členem WTO od 26. července 2001. Moldavsko je členem WIPO, je členem 25 mezinárodních dohod WIPO a je signatářem Dohody o TRIPS z července 2001. V souladu s těmito dohodami byla přizpůsobena domácí legislativa a byla zřízena všechna potřebná dohledová místa, včetně Vládní agentury pro ochranu intelektuálního vlastnictví – State Agency on Intellectual Property (AGEPI) www.agepi.md. Za účelem ochrany autorských práv v Moldavsku je nutné podat žádost o registraci předmětu autorského práva nebo práv s ním souvisejících. Žádost se podává společnosti AGEP, je možné podat žádost online https://eservicii.agepi.gov.md/ro/user/register.

Moldavské závazky v oblasti zajištění ochrany duševního vlastnictví, včetně mechanismů vymáhání, jsou také součástí AA/DCFTA.

V roce 2017 bylo podepsáno Memorandum o porozumění o dvoustranné spolupráci mezi Státní agenturou pro duševní vlastnictví (AGEPI) a Úřadem pro duševní vlastnictví EU (EUIPO) o rozšíření spolupráce v oblasti duševního vlastnictví.

V praxi je však ochrana duševního vlastnictví dosti problematická a systém kontroly není implementován. V Moldavsku je tak velmi rozšířený prodej levných pirátských kopií snad všech druhů zboží, a to převážně na tržnicích. SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE – MOLDAVSKO https://

5.5. Trh veřejných zakázek

Nákup zboží a služeb je v Moldavsku centrálně spravován Agenturou pro státní zakázky, která příslušné informace zveřejňuje na svých webových stránkách www.tender.gov.md. Agentura nicméně zpracovává pouze zakázky, které jsou hrazeny ze státního rozpočtu. Přehled veřejných i soukromých výběrových řízení na nákup zboží a služeb je k dispozici na webových stránkách www.achizitii.md. Pokud je nákup zboží a služeb realizován místním subjektem a jeho hodnota překročí 200 000 MDL bez DPH, je zveřejnění na této webové stránce povinné. Pro použití stránek je nutná registrace, detailní informace o pravidlech používání stránek je k dispozici v rumunštině a v ruštině zde www.support.achizitii.md.

Projekty financované mezinárodními institucemi (EBRD, EIB, Světové banky) jsou zpravidla realizovány separátně v souladu s požadavky konkrétní instituce. Doporučuje se proto pravidelně sledovat stránky těchto organizací.

5.6. Platební podmínky, platební morálka a řešení obchodních sporů

Platební podmínky a doba splatnosti faktur nejsou v zásadě výrazně odlišné od našich, při započetí vztahu je obvyklé platit předem a po určité době se přejde na jiný způsob placení. Sporům se doporučuje předcházet maximálně přesnou smlouvou a zajištěním vhodných platebních podmínek. Pod Obchodní a průmyslovou komorou Moldavské republiky funguje Mezinárodní obchodní arbitrážní soud, kde je možné řešit spory www.arbitraj.chmaber.md.

Mezinárodní partneři dlouhodobě považují za největší problém MD značnou korupci, která se týká také místní justice. Reforma justice a obecné zlepšování podnikatelského prostředí, včetně větší transparentnosti ze strany státních orgánů, zůstávají v centru pozornosti mezinárodních partnerů. Existují případy, kdy soudy při řešení sporů se zahraničními subjekty, upřednostňovaly moldavské subjekty. Moldavsko zatím nefigurovalo v žádném sporu registrovaném WTO.

5.7. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Moldavsko s platností od 1. 1. 2007 zrušilo pro občany ČR vízovou povinnost. Občané ČR můžou vstupit a pobývat v MD bez víz max. po dobu 90 dnů v průběhu 6 měsíců od data prvního vstupu. Nutný je platný cestovní doklad, jehož platnost musí nejméně o 3 měsíce překračovat datum plánovaného konce pobytu v Moldavsku. Od července 2015 je do Moldavska možné na krátkodobé pobyty za účelem turistiky cestovat i na občanský průkaz, který musí disponovat biometrickými údaji nebo být ve formátu ID1/ID2 a obsahovat strojově čitelnou zónu, viz také www.mzv.cz/chisinau.

Moldavsko provádí na hraničních přechodech automatickou registraci o místě a pobytu cizinců do státního registru. Cizinci, kteří překročí hranici v tzv. Podněstří, nejsou migračními orgány zaneseni do evidence cizinců, a nastává jim povinnost zaregistrovat se do 72 hodin od vstupu na území Moldavska na pobočkách Úřadu pro migraci a azyl.

Při vjezdu do Moldavska vlastním vozidlem je na celním úřadě nutné uhradit silniční poplatek (vinětu). Řidič, který při vstupu do Moldavska uvedený poplatek nezaplatí, bude při výjezdu ze země, případně při kontrole na území, vyzván k zaplacení pokuty. Pro cesty do Moldavska motorovým vozidlem, které není registrováno na jméno provozovatele, je nutné disponovat úředně ověřenou plnou mocí s povolením k provozování vozidla. Max. povolená rychlost v obcích je 50 km/hod., mimo obec je to 90 km/hod.

V případě leteckého spojení je nejsnazší cestou z letiště do Kišiněva taxi, které stojí přibližně 10 EUR. Veřejná doprava v Kišiněvě funguje prostřednictvím trolejbusů, autobusů a minibusů, metro v Kišiněvě není. Ubytování v Kišiněvě je možné v hotelech různé úrovně, problémem může být najít vhodné ubytování v menších městech. Platba kartou je v Kišiněvě možná téměř všude. V Moldavsku je problémem nedostatek a kvalita vody, není doporučeno pití vody z vodovodu, a to ani v Kišiněvě.

Do Moldavska je možné dovézt a vyvézt bez písemného prohlášení finanční hotovost ve výši do 10 000 EUR nebo ekvivalent v jiné měně na osobu. Vývoz na základě písemného oznámení je omezen do výše 50 000 EUR, částky převyšující 50 000 EUR mohou být převáděny pouze bezhotovostně. Jednotlivci jsou osvobozeni od placení cel na zboží, jehož celní hodnota nepřesahuje 300 EUR v případě pozemní dopravy, nebo 430 EUR v případě letecké, a které není určeno k obchodním účelům.

5.8. Zaměstnávání občanů z ČR

Pracovní povolení pro zahraniční občany a osoby bez státní příslušnosti platná maximálně 90 dní vydává Národní agentury pro zaměstnanost Ministerstva práce a sociální ochrany Moldavska. Cizinci, kteří chtějí v Moldavsku pracovat déle, než 90 dní musí získat povolení od Úřadu pro migraci a azyl Ministerstva vnitra Moldavska. Podmínky pobytu na území MD za účelem zaměstnání jsou přehledně uvedeny na stránkách moldavského Ministerstva zahraničních věcí a evropské integrace. Podrobnější informace by mělo poskytnout rovněž Velvyslanectví Moldavské republiky v Praze.

V roce 2021 si vláda dala za cíl zjednodušit postup zaměstnávání cizinců v Moldavsku, za tímto účelem bylo přijato několik změn zákona. Nejdůležitější změny stávající legislativy spočívají ve zjednodušení procedury, kterou zaměstnavatelé prokazují ubytování cizince a odstranění požadavku na proplácení alespoň průměrné mzdy. Průměrná měsíční mzda v Moldavsku vzrostla na konci roku 2022 na 11 700 MDL/cca 593 EUR, minimální mzda je 4 000 MDL/cca 199 EUR měsíčně. Podle čl. 12 zákona č. 847/2002 je minimální mzda každoročně přehodnocována vládou.

Příspěvky do rozpočtu sociálního zabezpečení jsou povinné. Počínaje 1. lednem 2022 musí zaměstnavatelé platit do fondu sociálního zabezpečení příspěvky na sociální zabezpečení ve výši 24 % z hrubé mzdy zaměstnanců a dalších odměn, až na výjimky podle různých kategorií, u kterých jsou odvody stanoveny od 24 % do 39 %. Legislativa stanoví roční fixní příspěvek na sociální zabezpečení pro ostatní kategorie daňových poplatníků ve výši schválené pro každý rok. Moldavsko má s ČR uzavřenou smlouvu o sociálním zabezpečení.

Počínaje 1. lednem 2021 je povinný příspěvek na zdravotní pojištění, počítaný jako procento z mezd a dalších odměn, stanoven na 9 % a je plně hrazen zaměstnanci. Legislativa rovněž stanoví roční pevnou částku příspěvku na zdravotní pojištění placenou jinými kategoriemi daňových poplatníků ve výši schválené pro každý rok.

U cizích státních příslušníků a osob bez státní příslušnosti zaměstnaných na základě pracovních dohod v Moldavsku se příspěvky na zdravotní pojištění počítají podobně jako u moldavských občanů. Pokud místní pracovní smlouva neexistuje, mohou se zahraniční občané rozhodnout pro volitelné zdravotní pojištění od soukromého poskytovatele.

Při cestách do teritoria se doporučuje sjednat cestovní zdravotní pojištění a současně být připraven hradit ošetření v hotovosti. Běžné platební karty jsou akceptovány ve většině soukromých zdravotnických zařízení a v lékárnách. V hlavním městě Kišiněvě existuje několik soukromých zdravotních zařízení, např. nemocnice Medpark www.medpark.md, německé diagnostické centrum Siemens, Galaxia, Terramed, Novamed a další.

5.9. Veletrhy a akce

Nejvýznamnější veletrhy jsou organizovány v prostorách MOLDEXPO v Kišiněvě. K těm největším patří mezinárodní zemědělský a potravinářský veletrh MOLDAGRO, MOLDAGROTECH. Další významné veletrhy jsou v oboru stavebnictví – MOLDCONSTRUCT a v oblasti vodního hospodářství, spotřebního zboží, potravinářství – FOOD-DRINKS, FOOD TECHNOLOGY, PACKAGING.DEPO. Mezi další zajímavé veletrhy patří veletrh v oblasti turistiky, kreativity a inovace, veletrh moldavských výrobků, apod. Je třeba poznamenat, že charakter veletrhů se za posledních několik let změnil od čistě moldavského na více mezinárodní. Účast zahraničních partnerů závisí na aktivitě té které země v daném oboru, častými účastníky jsou například Turecko a Rumunsko a Azerbajdžán. Velikost a význam výstav a veletrhů organizovaných v MD však nelze srovnávat s podobnými zavedenými akcemi v Evropě či jinde ve světě. Aktuální seznam veletrhů a výstav pro běžný rok (20 – 30 výstav), včetně podmínek a poplatků pro účast bývá zveřejňován na webových stránkách kišiněvského výstaviště – společnosti MOLDEXPO – www.moldexpo.md.

Výstaviště MOLDEXPO sloužilo v době pandemie COVID-19 jako zdravotnické zařízení a v roce 2022 sloužilo jako centrum pro ubytování uprchlíků z Ukrajiny. Nyní je provoz obnoven a veletrhy probíhají.

6. Kontakty

Podkapitoly:

6.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Velvyslanectví ČR v Moldavské republice

Embassy of the Czech Republic to the Republic of Moldova

Bulevard Ștefan cel Mare și Sfânt 73/1, et.6, (Centrul Național de Afaceri -NBC), MD-2001, Chisinau

E-mail: chisinau@embassy.mzv.cz

Web: www.mzv.cz/chisinau

Tel.: (+373 22) 20 99 42

Tel. konzulární úsek: (+373 22) 20 99 33

Fax: (+373 22) 29 64 37

Fax konzulární úsek: (+ 373 22) 20 99 44

Pracovní doba zastupitelského úřadu: pondělí až pátek 8.00 – 16.30.

Úřední hodiny konzulárního úseku: pondělí, středa, čtvrtek 8.30 – 12.00, 14.00 – 16.00 (mimo státních svátků a dnů pracovního volna).

Spojení veřejnou dopravou: autobusy č. 30, 18, 65, 165, trolejbusy č. 4,30,31.


Honorární konzulát ČR v Balti

Honorary Consulate of the Czech Republic in Balti

str. Mihai Viteazul 6, MD-3100, Balti

Tel.: +373 231 22 540

E-mail: balti@honorary.mzv.cz

Konzulární působnost: Ungheni, Calarasi, Orhei, Rezina, Soldanesti, Balti, Singerei, Falesti, Glodeni, Floresti, Soroca, Drochia, Riscani, Edinet, Donduseni, Ocnita, Briceni.

6.2. Praktická telefonní čísla (záchranka, policie, požárníci, infolinky, apod.)

Pohotovost v Kišiněvě (Institutul de Medicina Urgenta) (+373 22) 250761

Zprovozněna byla jednotná nouzová linka 112

Taxi 14006, 14100, 14222, 14441, 14448, 14499, 14545 a další. Jízdné je výrazně (několikanásobně) levnější než v ČR. S výjimkou letiště, železničního a autobusových nádraží prakticky neexistují stálá stanoviště taxislužeb. Taxi je tak potřeba téměř vždy telefonicky objednat. Dobře fungují aplikace pro mobilní telefony yandex a itaxi, teleport, letz.

TRANZY – mobilní aplikace pro cestující veřejnou dopravou v Kišiněvě

Informace o telefonech a adresách 1188, 1189 (placená služba 0,40 Lei).

6.3. Důležité internetové odkazy a kontakty

Parliament of the Republic of Moldova – www.parlament.md

Government of the Republic of Moldova – www.gov.md

Presidency of the Republic of Moldova – www.presedinte.md/eng

Ministry of Foreign Affairs and European Integration – www.mfa.gov.md

Ministry of Ministry of Economic Development and Digitalisation – www.me.gov.md

Ministry of Agriculture and Food Industry – www.maia.gov.md

Ministry of Environment – www.mediu.gov.md

Ministry of Finance – www.mf.gov.md

Ministry of Infrastructure and Regional Development – www.midr.gov.md

Ministry of Energy – www.energie.gov.md (under construction)

Ministry of Education and Reaserch – www.mec.gov.md

Ministry of Culture – www.mc.gov.md

Ministry of Health – www.ms.gov.md

Ministry of Labour and Social Protection – www.ms.gov.md

Ministry of Justice – www.justice.gov.md

Ministry of Internal Affairs – www.mai.gov.md

Ministry of Defence – www.army.md

Chamber of Commerce and Industry – https://chamber.md

Chamber of Commerce and Industry of Pridnestrovie – www.tiraspol.ru

Moldova Investment and Promotion Agency – www.invest.gov.md

National Bureau of Statistics of the Republic of Moldova – www.statistica.md

National Bank of Moldova – www.bnm.md

Foreign Investors Association – www.fia.md

Database of Moldovan Companies – www.yp.md

State News Agency Moldpres – www.moldpres.md

Informační agentura INFOTAG – www.infotag.md

Informační agentura IPN – www.ipn.md

Strategické příležitosti pro české exportéry

• Teritorium: Evropa | Moldavsko | Zahraničí

Doporučujeme