Myanmar: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Rangúnu

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

  Přehled obchodní výměny ČR – Myanmar za období 2014 – 2018 v tis. USD Zdroj: ČSÚ

Období Vývoz Dovoz Bilance Obrat
2014 3 385 4 719 -1 334 8 104
2015 2 964 10 016 -7 052 12 980
2016 3 537 24 208 -20 671 27 745
2017 6 429 49 357 -42 927 55 786
2018 4 960 81 276 86 236 86 236

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Nejvýznamnější položky českého vývozu v roce 2018 v tis. USD Zdroj: ČSÚ, Harmoniz. Systém (2) 

Přípravky potravinové různé 1 865
Přístr.El. záznamu reprodukce zvuku TV obrazu 982
Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické 921
Sklo a výrobky skleněné 580
Přístroje optické foto kinem lékař.chirurg.ap 172
Nápoje tekutiny lihové ocet 80
Výrobky farmaceutické 79
Nábytek lůžkoviny svítidla stavby montované 75
Hračky hry potřeby sportovní 52
Sůl síra zeminy a kameny sádra vápno cement 36

Nejvýznamnější položky českého dovozu v roce 2018 v tis.USD Zdroj: ČSÚ, Harmoniz. Systém (2) 

Oděvy doplňky oděvní jiné než pletené háčkované 34 257
Oděvy doplňky oděvní pletené háčkované 29 637
Obilí 9 834
Obuv kamaše apod výrobky 4 487
Hračky hry potřeby sportovní 608
Dřevo uhlí dřevěné výrobky dřevěné 597
Nábytek lůžkoviny svítidla stavby montované 561
Výrobky kožené sedlářské 551
Plasty a výrobky z nich 299
Pokrývky hlavy a jejich součásti 191

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

V oblasti služeb nedochází k žádné vzájemné výměně.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

V Myanmaru nejsou zaznamenány žádné české investice, joint-ventures.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Dne 20. 10. 2015 byla podepsána v hlavním městě Nay Pyi Taw Dohoda o obchodní a ekonomické spolupráci mezi Českou republikou a Myanmarem, která otevírá nové obchodní možnosti a příležitosti pro české exportéry. Jedná se o významný mezník vzájemné obchodní spolupráce, který navazuje na dlouholetou tradici.    

Prohloubení vzájemné obchodní a ekonomické spolupráce stvrdili svými podpisy velvyslanec Jaroslav Doleček a náměstkyně Ministerstva národního plánování a ekonomického rozvoje H. E. Daw Lei Lei Thein. Dohoda vytváří rámec pro intenzivní výměnu informací, společnou organizaci podnikatelských akcí a konkrétních obchodních příležitostí. Dále zakotvuje existenci společného orgánu — Smíšené komise pro hospodářskou spolupráci, jejíž činnost má významné místo v prosazování českých exportních zájmů. Smíšená komise bude zasedat střídavě v obou zemích, a její činnost bude koordinována na české straně Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. První zasedání této komise se uskutečnilo 31. října 2016 v Nay Pyi Taw. Druhé zasedání proběhlo ve dnech 4. – 6. června 2018 se v Praze na úrovni náměstků Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva plánování a financí. Třetí zasedání je plánováno na podzim 2019 v Nay Pyi Taw za účasti ministra průmyslu a obchodu a ministra pro investice a zahraniční ekonomické vztahy.

Dne 23. března 2018 bylo slavnostně podpsáno v hlavním městě Nay Pyi Taw významné Memorandum o porozumnění v oblasti  geologie a těžebního průmyslu. MoU stvrdili svými podpisy velvyslanec Jaroslav Doleček a náměstek ministra přírodních zdrojů a životního prostředí U Htay Aung.

Další platné smlouvy s Myanmarem:  

  • Dohoda o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Barmského svazu, Praha , 15. 12. 1965, č. 14/1966 Sb.  
  • Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické republiky Barmského svazu, Rangún , 12. 1. 1978  
  • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Myanmarského svazu o sukcesi dvoustranných mezinárodních smluv sjednaná výměnou nót, Bangkok , 19. 12. 2002  

V souvislosti s nutností uvést své mezinárodněprávní závazky do souladu s legislativou EU vypověděla ČR dne 28. 1. 2004 Obchodní dohodu z roku 1971. Platnost dohody skončila ke dni 31. 12. 2004.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Dle Koncepce ZRS ČR nepatří Myanmar mezi prioritní země ZRS ČR. V rámci zahraniční rozvojové spolupráce jsou v Myanmaru realizovány malé lokální projekty, a to zejména se zaměřením na zlepšení kvality i dostupnosti vzdělání a posílení kapacit zdravotních služeb.

Malé lokální projekty (MLP) ZRS ČR v Myanmaru v letech 2015–2018

 Název MLP Realizátor  Částka (Kč)  Rok realizace 
 Výstavba školní budovy v Yattha Ba-Ka v oblasti Sagaing   Hantha Educators  330 000  2015
 Výstavba školní budovy v Thitimingalar Awayar Ba-Ka v oblasti Magwe   Hantha Educators   264 000  2015
 Výstavba školních budov v Ayeyerway a Magway regionu   Hantha Educators   308 845  2016
 Výstavba stanic poskytující hadí sérum   Community Agency for Rural Development  191 155  2016
 Výstavba školních budov v Magway regionu   Hantha Educators   400 000  2017
 Vybudování čistírny odpadních vod v městské části Botataung   Community Agency for Rural Development  450 000  2017
 Oprava centra pro drogově závislé v Myitkyině, Kačjinský stát  Daw Khin Kyi Foundation  452 821  2018
 Vybavení školy Tisen (A) nábytkem  New Eden Charity Foundation  209 168  2018
 Výstavba školní budovy v obci Taungzalat  New Eden Charity Foundation  286 099  2019

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Rangúnu (Myanmar) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem