Myanmar: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Rangúnu (Myanmar)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 Přehled obchodní výměny ČR – Myanmar za období 2014 – 2019 v tis. USD

Období

Vývoz

Dovoz

Bilance

Obrat

2014

3 385

4 719

-1 334

8 104

2015

2 964

10 016

-7 052

12 980

2016

3 537

24 208

-20 671

27 745

2017

6 429

49 357

-42 927

55 786

2018

4 960

81 276

-76 316

86 236

2019

7 163

108 991

-101 828

116 154

 

 

 

 

 

 

 

 


Zdroj: ČSÚ

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Nejvýznamnější položky českého vývozu v roce 2019 v tis. USD

Název zboží

Stat. Hodnota USD (tis.)

Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické

2 552

Přípravky potravinové různé

2 046

Sklo a výrobky skleněné

1 239

Výrobky chemické sloučeniny kovů zemin prvků

456

Přístroje optické foto kinem lékař.chirurg.ap

230

Přístr.El. záznamu reprodukce zvuku TV obrazu

229

Vozidla motorová traktory kola aj. vozidla

180

Nápoje tekutiny lihové ocet

64

Sůl síra zeminy a kameny sádra vápno cement

43

Perly drahokamy drahé kovy výrobky bižuterie

20

Zdroj: ČSÚ, Harmoniz. systém (2)

Nejvýznamnější položky českého dovozu v roce 2019 v tis.USD

Název zboží

Stat. Hodnota USD (tis.)

Oděvy doplňky oděvní jiné než pletené háčkované

44 695

Oděvy doplňky oděvní pletené háčkované

44 271

Obilí

8 556

Obuv kamaše apod výrobky

6 762

Dřevo uhlí dřevěné výrobky dřevěné

1 512

Výrobky kožené sedlářské

1 420

Hračky hry potřeby sportovní

899

Nábytek lůžkoviny svítidla stavby montované

329

Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické

311

Plasty a výrobky z nich

310

Zdroj: ČSÚ, Harmoniz. systém (2)

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

V oblasti služeb nedochází k žádné vzájemné výměně.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

V Myanmaru nejsou zaznamenány žádné české investice, joint-ventures.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Dne 20. 10. 2015 byla podepsána v hlavním městě Neipyijto  Dohoda o obchodní a ekonomické spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Republiky Myanmarský svaz, která otevírá nové obchodní možnosti a příležitosti pro české exportéry. Jedná se o významný mezník vzájemné obchodní spolupráce, který navazuje na dlouholetou tradici.    

Prohloubení vzájemné obchodní a ekonomické spolupráce stvrdili svými podpisy velvyslanec Jaroslav Doleček a náměstkyně Ministerstva národního plánování a ekonomického rozvoje H. E. Daw Lei Lei Thein. Dohoda vytváří rámec pro intenzivní výměnu informací, společnou organizaci podnikatelských akcí a konkrétních obchodních příležitostí. Dále zakotvuje existenci společného orgánu – Smíšené komise pro hospodářskou spolupráci, jejíž činnost má významné místo v prosazování českých exportních zájmů. Smíšená komise bude zasedat střídavě v obou zemích, a její činnost bude koordinována na české straně Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. První zasedání této komise se uskutečnilo 31. října 2016 v Nay Pyi Taw. Druhé zasedání proběhlo ve dnech 4. – 6. 6. 2018 se v Praze na úrovni náměstků Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva plánování a financí. Třetí zasedání je plánováno na podzim 2020 v Nay Pyi Taw.

Dne 23. března 2018 bylo slavnostně podepsáno v hlavním městě Neipyijto významné  Memorandum o porozumění v oblasti  geologie a těžebního průmyslu. MoU stvrdili svými podpisy velvyslanec Jaroslav Doleček a náměstek ministra přírodních zdrojů a životního prostředí U Htay Aung.

Další platné smlouvy s Myanmarem:  

  • Dohoda o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Barmského svazu, Praha, 15. 12. 1965, č. 14/1966 Sb.  
  • Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické republiky Barmského svazu, Rangún, 12. 1. 1978  
  • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Myanmarského svazu o sukcesi dvoustranných mezinárodních smluv sjednaná výměnou nót, Bangkok, 19. 12. 2002  
  • Ujednání mezi Ministerstva zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Republiky Myanmarský svaz o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy, Nay Pyi Taw, 31. 12. 2002

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Dle Koncepce ZRS ČR nepatří Myanmar mezi prioritní země ZRS ČR. V rámci zahraniční rozvojové spolupráce jsou v Myanmaru realizovány malé lokální projekty, a to zejména se zaměřením na zlepšení kvality i dostupnosti vzdělání a posílení kapacit zdravotních služeb.

Malé lokální projekty (MLP) ZRS ČR v Myanmaru v letech 2015–2018

 Název MLP Realizátor  Částka (Kč)  Rok realizace 
Výstavba školních budov v Oblastech Iravadi a Makwei  Hantha Educators   308 845  2016
Výstavba stanic poskytující hadí sérum  Community Agency for Rural Development  191 155  2016
Výstavba školních budov v Oblasti Makwei Hantha Educators   400 000  2017
Vybudování čistírny odpadních vod v městské části Botataung  Community Agency for Rural Development  450 000  2017
Oprava centra pro drogově závislé v Myitkyině, Kačjinský stát Daw Khin Kyi Foundation  452 821  2018
Vybavení školy Tisen (A) nábytkem New Eden Charity Foundation  209 168  2018
Výstavba školní budovy v obci Taungzalat New Eden Charity Foundation  286 099  2019

 

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Rangúnu (Myanmar) ke dni 15. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem