Náklady projektu a stanovení jeho cenyHlavní součásti rozpočtu projektu

Určit cenu projektu tak, aby na jedné straně odrážela předpoklad skutečně vynaložených nákladů a aby zároveň byla konkurenční, znamená složitou ekvilibristiku vyžadující celou řadu podkladových informací, znalostí a zkušeností osoby nebo týmu, který ji vytváří. Cena projektu je pak zpravidla kombinací:

 • nákladových položek, které tvoří:

  • výstupy matematických modelů předpovídajících náklady na pořízení pracovní síly potřebné na realizaci i řízení projektu, a to s rozložením v čase,
  • kvantifikace nákladů na nákup nebo pronájem technologií a vybavení potřebného pro vlastní realizaci projektu vycházejících ze současných známých cen těchto položek na trhu nebo z odhadu nákladů na jejich pořízení nebo pronájem v budoucnosti,
  • kvantifikace nákladů na subdodávky – zpravidla podle podkladů od subdodavatelů,
  • režijní náklady společnosti,
  • kvantifikace nákladů na krytí rizik spojených s realizací projektu,
  • ostatní nákladové položky, například provize pracovníků obchodních oddělení apod.,
 • a ostatních položek, které tvoří zejména:

  • plánovaný základní profit dodavatele,
  • cenové úpravy, které odráží cenové strategie – kritičnost projektu, tržní podmínky, mimořádnou kvalifikaci a tržní pozici dodavatele a jsou další součástí jeho profitu.

Pro stanovení podmínek kontraktu a jejich stvrzení smlouvou je zejména u kontraktů s pevnou cenou nutno znát alespoň rámcový průběh čerpání nákladů projektu, ze kterého se odvíjí plán financování projektu, který je obvykle již součástí smlouvy.

V rámci této kapitoly se budeme věnovat pouze základním vztahům a obecným postupům a charakteristikám. Konkrétní informace k sestavení rozpočtu projektu jsou potom obsahem kapitoly 5.5.

Pravidelné novinky e-mailem