Německo: Kontakty

© Zastupitelský úřad ČR v Berlíně (Německo)

7.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

 

Velvyslanectví České republiky ve Spolkové republice Německo
Wilhelmstraße 44
101 17 Berlin
Telefon: +49 030 226 38 0
E-mail: berlin@embassy.mzv.cz
Obchodně ekonomický úsek Velvyslanectví ČR v Berlíně
Tel. +49 (0)30 – 226 38 195
Fax +49 (0)30 – 226 38 198
E-mail: commerce_berlin@mzv.cz
Web: http://www.mzv.cz/berlin/cz/obchod_a_ekonomika/cile_a_poslani_oeu.html
Vedoucí: Mgr. Ondřej Karas – rada, vedoucí obchodně-ekonomického úseku (od září 2018)
Pracovníci:
• Ing. Petr Jaroš, I. velvyslanecký tajemník
• Tereza Petráňová, M.A., referentka (Tel. +49 (0)30 – 226 38 214)
• Mgr. Ivana Schmohlová, sekretariát (Tel. +49 (0)30 – 226 38 195)
Generální konzuláty České republiky jsou v Drážďanech a Mnichově, Konzulát České republiky v Düsseldorfu.
Honorární konzuláty České republiky se nacházejí v Dortmundu, Frankfurtu n/M., Hamburku,  Rostocku a v Norimberku (od dubna 2015 provoz omezen).
Informace o kontaktech na ně viz oficiální stránky Ministerstva zahraničních věcí České republiky.
Generální konzulát – Drážďany
Erna-Berger-Straße 1
01097 Dresden
Telefon: +49 (0)351 655 670
sekretariát: +49 (0)351 655 67 11 Fax: +49 (0)351 803 25 00
E-mail: dresden@embassy.mzv.cz
Web: www.mzv.cz/dresden
Vedoucí úřadu: JUDr. Markéta Meissnerová
Diplomatická působnost: konzulární pro spolkové země Sasko, Sasko-Anhaltsko a Durynsko
Generální konzulát – Mnichov
Libellenstraße 1
80939 München
Telefon: +49 (0)89 958 372 32
sekretariát: +49 (0)89 958 372 41
Fax: +49 (0)89 950 36 88
E-mail: munich@embassy.mzv.cz
Web: www.mzv.cz/munich
Vedoucí úřadu: Ing. Kristina LARISCHOVÁ
Působnost úřadu: konzulární pro spolkové země Bavorsko a Bádensko-Virtembersko, Sársko a Porýní-Falc
Konzulát – Düsseldorf
Martin-Luther-Platz 28
40212 Düsseldorf
Telefon: +49 (0) 211 5669 4239
E-mail: duesseldorf@embassy.mzv.cz
Web: www.mzv.cz/duesseldorf
Vedoucí úřadu: Mgr. Daniel ŽÁRA
Působnost úřadu: konzulární pro spolkovou zemi Severní Porýní – Vestfálsko
Honorární konzulát – Rostock
Kröpeliner Str. 79
18057 Rostock
Telefon: 00493814591311
Fax: 00493814591312
E-mail: rostock@honorary.mzv.cz
Vedoucí úřadu: Dr. Helmut SCHMIDT (honorární konzul)
Působnost úřadu: konzulární obvod-území spolkové země Meklenbursko- Přední Pomořansko
Honorární konzulát – Frankfurt n/Mohanem
Eschersheimer Landstraße 27
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 004969/95957-300
Fax: 004969/95957-301
E-mail: frankfurt@honorary.mzv.cz
Vedoucí úřadu: Dr.jur. Robin Leon FRITZ (honorární konzul)
Působnost úřadu: Hesensko
Honorární konzulát Dortmund
Sonnenenergieforum
Florianstraße 2
44139 Dortmund
Telefon: +49 231 533 0739 (v úředních hodinách), +49/2315330610 (mimo úřední hodiny)
Fax: 0049/231/5330738
E-mail: Dortmund@honorary.mzv.cz
Vedoucí úřadu: Heinz FENNEKOLD (honorární konzul)
Působnost úřadu: konzulární obvod – spolková země Severní Porýní – Vestfálsko
Honorání konzulát – Hamburg
Neuer Wall 2-6
20354 Hamburg
Telefon: 0049 (0) 160 97826955
Fax: 0049 (0) 40 354 728
E-mail: hamburg@honorary.mzv.cz
Vedoucí úřadu: Christian ANCKER (honorární konzul)
Působnost úřadu: území spolkových zemí Brémy, Dolní Sasko, Hamburk a Šlesvicko – Holštýnsko
Honorární konzulát – Nürnberg
Ostendstraße. 100
90334 Nűrnberg
Telefon: 0049911/5316000
Fax: 004991/5816001
E-mail: nuremberg@honorary.mzv.cz
Vedoucí úřadu: Hans-Peter SCHMIDT (honorární konzul)
Působnost úřadu: kraje Mittelfranken (Střední Franky), Oberfranken (Horní Franky), Unterfranken (Dolní Franky) a Oberpfalz (Horní Falc) ve spolkové zemi Bavorsko

 

 

 

Zpět na začátek

7.2. Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu (CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism, Česká centra)

Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR:

 • Odbor států střední Evropy (OSE): PhDr. Tomáš Kafka, telefon: +420 224 182 494
 • Odbor ekonomické diplomacie: (OED): PhDr. Marek Svoboda, telefon: +420 224 182 592

Kontakt na teritoriální odbor na MPO ČR:

 • Odbor zahraničně ekonomických politik I: Mgr. Martin Pospíšil, telefon: +420 224 851 500

V Německu mají svá zastoupení české agentury CzechTrade,  CzechInvest, CzechTourism a Česká centra (Berlín, Mnichov, Düsseldorf).

Internetové adresy:

Zpět na začátek

7.3. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • Policie: 110
 • Hasiči, záchranná služba, lékařská pohotovost: 112
 • Telefonní informace tuzemsko: 11833, online: 11833.de

Zpět na začátek

7.4. Internetové informační zdroje

Hlavním portálem německé státní správy je www.bund.de

Důležité odkazy pro vstup na německý trh (komory, asociace a agentury na podporu investic a obchodu aj.)

Zemské agentury na podporu obchodu

 • Baden- Württembersko International , společnost pro hospodářskou spolupráci bw-i.de
 • Bavorský úřad pro mezinárodní obchodní vztahy bayern-international.de
 • Berlin Partner GmbH, berlínská společnost pro hospodářský rozvoj berlin-partner.de
 • Brandenburská společnost pro hospodářský rozvoj  zab-brandenburg.de
 • Zahraniční společnost pro hospodářský rozvoj země Brémy big-bremen.de
 • Hamburská společnost pro obchodní rozvoj hamburg-economy.de
 • Agentura pro hospodářský rozvoj Hesenska hessen-agentur.de
 • Společnost pro hospodářský rozvoj Mecklenburg-Vorpommern gfw-mv.de
 • Invest in Niedersachsen nds.de
 • Agentura pro investiční projekty v Severním Porýní-Vestfálsku nrwinvest.com
 • Investiční a ekonomická struktura banky Rheinland-Pfalz isb.rlp.de
 • Sárská společnost na podporu hospodářského rozvoje gwsaar.de
 • Saská společnost pro hospodářský rozvoj wfs.sachsen.de
 • Asociace pro propagaci hospodářského rozvoje pro zemi Sasko-Anhaltsko img-sachsen-anhalt.de
 • Společnost obchodního rozvoje a převodu technologií Schleswig-Holstein wtsh.de
 • Státní rozvojová společnost Thüringen leg-thueringen.de

Hospodářské svazy

Hospodářské výzkumné instituty

 • Institut für Wirtschaftsforschung München ifo.de
 • Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung Berlin diw.de
 • Institut für Wirtschaftsforschung Halle iwh.uni-halle.de
 • Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung Essen rwi-essen.de
 • Institut für Weltwirtschaft Kiel uni-kiel.de
 • Hamburgisches Welt-Wirtschafts-Archiv hwwa.de

Obchodní a insolvenční rejstřík a další zdroje informací o firmách a obchodních zástupcích

Státní orgány a instituce:

Politické strany:

Spolkové země:

Politicky profilované nadace:

Tisk a média:

Televizní stanice:

Ostatní důležité adresy:

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Berlíně (Německo) ke dni 15.5.2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem