Než se pustíte do zlepšování

Přehledně zmapované strategické koncepty a hybné síly zlepšovatelských aktivit. Zájemci o tuto problematiku se zde dozví, jak vhodně strukturovat zlepšovatelské týmy či jak řídit projektové týmy dle metodiky Six Sigma.Převzato z knihy „Zlepšování podnikových procesů“ vydané nakladatelstvím Grada Publishing v roce 2011.

Zákazník procesu a jeho potřeby a zájmy představují v podání metodologie Lean Six Sigma primární úhel zkoumání podnikového prostředí. Orientace na zákazníka proto musí být nedílnou součástí strategických cílů podniku i jeho vnitřní kultury. Není možné očekávat, že změny v procesní oblasti přinesou podniku prospěch, pokud nebudou harmonickou součástí řízení od strategické až po operační úroveň. Metodologie klade velký důraz na to, aby se budování podpory středního a vyššího managementu stalo přímou součástí iniciativ – zainteresovanost řídicích složek je jedním z klíčových předpokladů úspěchu každého z dílčích projektů. Nesmírný význam má podpora managementu zejména při budování soustavného zdokonalování procesů a prostupování filosofie zlepšovatelství hluboko do firemní kultury.

Zlepšování procesů pod záštitou metodologie Lean Six Sigma není ná­hodným hnutím. Jádrem filosofie je, že není možné očekávat, že dosáhneme pozitivní změny v procesu, ať již je to zvýšení jeho výkonnosti, nebo zlepšení kvality výrobků, které pro své zákazníky vytváří, aniž bychom sami, na půdě zlepšovatelského týmu, pracovali na vysoké úrovni použitých metodických přístupů, teoretických znalostí nebo praktických návyků. V tomto pohledu má velký význam podnikové zázemí, stejně jako složení projektového týmu, které se na analýzách a návrzích bude podílet.

Převzato z knihy „Zlepšování podnikových procesů“ vydané nakladatelstvím Grada Publishing v roce 2011.

• Oblasti podnikání: Management

Doporučujeme