Nigérie: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Abuji (Nigérie)

 

 

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Nigerijský trh je obrovský, v zemi dnes žije cca 185 mil. obyvatel. Je sice pravdou, že polovina obyvatel zejména na venkově žije v extrémní chudobě, na druhé straně střední třída (a její kupní síla) neustále roste. Dalším významným trendem je rychlá urbanizace obyvatelstva (tj. rostoucí počet konzumentů hotových výrobků). Úzká, ale vzhledem k počtu obyvatelstva relativně početná je skupina velmi bohatých lidí.

V Nigérii existuje velká poptávka po luxusním značkovém zboží, naopak obrovský trh najdou jednoduché a levné výrobky každodenní spotřeby (schopné cenově konkurovat čínským dovozům) a zboží rychlého oběhu. Vzhledem k potřebám nigerijské ekonomiky a s uvážením potenciálu českých firem se aktuálně jako velmi perspektivní jeví možnost uplatnění v energetickém sektoru, zejména oblasti malých vodních elektráren, větrných a slunečních elektráren, které je možné zapojit off-grid a měřící techniky (elektroměry). Nigérie investuje do rozvoje infrastruktury, usiluje o revitalizaci železniční i silniční sítě a reaktivaci důlních kapacit (těžební zařízení, stavební stroje, vybavení letišť, obytných budov, nemocnic).

Jednou z nigerijských priorit je zemědělství, perspektivu má dovoz zemědělské techniky, zavlažovacích systémů, pesticidů a některých hnojiv. Další perspektivní sektory jsou bezpečnost (včetně tréninku), malá letadla, úpravny vody. Zájem je o kooperaci při výstavbě prefabrikovaných obytných domů. Odbyt v mimořádných objemech by mohly najít i potravinářské výrobky a zařízení na jejich zpracování (vybavení pekáren, mlýnů, linky na zpracování ovoce a zeleniny, výrobu nápojů, minipivovary, technologie na zpracování ryb, mrazící provozy apod.). Další perspektivní položky pro český export: automobily (i ojeté), léky a zdravotnické přístroje, veterinární léčiva, výrobky sklářského průmyslu.
Rozpočet Nigérie na rok 2015 dal značné prostředky silovým resortům (policii, armádě…) na nákup vybavení a trénink kádrů.

České firmy by se mohly ještě více uplatnit jako subdodavatelé firem angažujících se v ropném či stavebním sektoru, v tomto případě by se však měly angažovat směrem k těmto západním společnostem v zemích, kde tyto sídlí. České firmy se budou setkávat se stále sílící konkurencí dovozců (ale již i výrobců) z asijských zemí, zejména ČLR a Indie.

Sektor služeb se rychle rozvíjí (včetně IT služeb). Centrální banka vyhlásila jako svoji prioritu cash–less policy. Poptávka bude na dodávky bankomatů, ale i softwaru na zabezpečení internetových plateb (zejména jejich bezpečnosti). Další velké příležitosti nabízí sektor telekomunikací.

Perspektivní oblasti pro investice:

 • využití nových ložisek surovin
 • výroba stavebních materiálů
 • výroba hnojiv a pesticidů
 • zpracování ropy
 • energetika (včetně netradičních zdrojů energie)
 • zpracování zemědělských produktů
 • zemědělství (včetně pěstování technických plodin)
 • výroba mouky a těstovin
 • výroba nápojů (včetně minipivovarů)
 • zásobování vodou
 • služby (stavební, IT, telekomunikace, bankovnictví)
 • hotelový průmysl
 • nemovitosti

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Přehled významných veletrhů pořádaných v roce 2020 najdete na stránce www.tradefairedates.com

Vedle mezinárodních všeobecných veletrhů jsou organizovány rovněž specializované výstavy a veletrhy, které mají dobrou úroveň (Nigeria Oil and Gas Technology Fair; Lagos Motor Fair; Lagos Computer Technology Fair; Lagos Fashion Fair, Expobuild, Power Nigeria, West Africa Health Fair v Lagosu; Lagos Tendy Wine Festival; Lagos Processing, Packaging and Labeling Industries Trade Fair; Abuja International Motor Fair; Abuja Construction Industry Exhibition, Abuja Herbfest, Kaduna Air Show.). Bližší informace viz: Naccima – místní veletrhy, www.naccima.com; www.abuccima.com; www.lagoschamber.com,

10times.com, veletrhy v Nigérii, Events Eye.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Abuji (Nigérie) ke dni 14.5.2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem