Nizozemsko

Rozcestník informací o Nizozemsku:

CzechTrade: Desatero pro obchodování s Nizozemskem

Agentura CzechTrade připravila pro české podnikatele se zájmem o obchodní vztahy s Nizozemskem deset doporučení pro obchodování s tímto teritoriem. V roce 2020 pak byla doplněna o 4 aktuální tipy.

Desatero pro obchodování s Nizozemskem níže

4 doporučení pro vstup na nizozemský trh za pandemické situace koronaviru:

 1. Vstup na trh

  Nizozemský trh se pomalu probouzí z koronavirové letargie a není lepší čas pro pasivní přípravu a její postupnou realizaci. Zdejší trh je sice saturován ve většině oborů a odvětví, na druhé straně ale není uzavřen pro nové (a lepší) spolupráce nejen se zahraničními subjekty.

  Malé a střední podniky se znovu nadechují. Díky miliardovým investicím ze strany státu nezůstaly úplně napospas následkům minulých měsíců, což by mohlo skýtat příležitost pro hledání nových dodavatelských a subdodavatelských kanálů.

 2. Vyhledání obchodních partnerů

  Vyhledání vhodných subjektů, odpovídajících profilu vašeho ideálního obchodního partnera, doporučuje zahraniční kancelář CzechTrade v Rotterdamu (ZK Rotterdam) jako první krok. Získáte tak představu o jejich počtu, aktivitách i způsobu práce. Takový sumář vám poskytne elementární představu o povaze podnikatelských subjektů z daného oboru a třeba i inspiraci, jak může vaše společnost jejich oslovení pojmout.

  Bohužel, ucelená databáze firem v Nizozemsku chybí. Na trhu je samozřejmě několik placených databází – ty však ze zkušenosti ZK Rotterdam obsahují buďto jen několik kontaktů, nebo jsou informace zastaralé (většinou kombinace obojího) a v drtivé většině vložené finance neodpovídají získaným informacím. K vyhledání subjektů slouží velmi dobře seznam vystavovatelů oborových veletrhů, kde je ale nutné investovat nemalou práci a čas k probrání se jednotlivými kontakty. Buďte také připraveni na to, že většina internetových stránek je v nizozemštině, bez odpovídající jazykové mutace.

 3. Oslovení

  I přes značnou intervenci vlády byla nizozemská ekonomika paralyzována a ne každému se podařilo situaci zvládnout. Z tohoto důvodu ZK Rotterdam doporučuje při aktivním oslovování místních subjektů opatrnost a začít spíše s oslovením e-mailovým. Výhodou stále ještě upřednostňovaného home office je, že podnikatelé mají více času na administrativu a vyřizování i těch.

  V případě odpovědi budou krásně doplněny kontaktní údaje ve vašem seznamu/longlistu včetně odpovědné osoby. Pokud váš e-mail zůstane bez odezvy, můžete se jeho odeslání odkázat v následné další komunikaci.

  ZK Rotterdam doporučuje připravit oslovovací dopis, kde vyzdvihnete kvality vaší společnosti a vašeho produktu – v čem jste dobří, v čem je produkt jedinečný, jaká je vaše přidaná hodnota, jaké máte reference apod. Stačí několik málo vět, které čtenáře, teda potenciálního klienta, upoutají. Oslovení je vhodné začít větou Dovolte, abychom Vám představili naši společnost… Do přílohy e-mailu pak přidejte vaše propagační materiály – prezentaci, video, leták apod.

  Samozřejmě je pro každého potenciálního partnera nejjednodušší komunikovat v mateřštině, ale v Nizozemsku si vystačíte i s angličtinou.

 4. Následná komunikace

  Zpravidla je dobré se k dalšímu oslovení vrátit po několika týdnech. Ideální je kombinace telefonátu a kontaktovaní dané osoby přes profesní síť LinkedIn. V Nizozemsku je komunikace přes tuto platformu obvyklá a lidé přes ni komunikují zcela běžně.

  Bohužel, přímý kontakt na osobu z vyššího managementu je na webových stránkách k dispozici jen minimálně. Je proto nutné zavolat na obecné číslo a zkusit štěstí. Většinou budete asistentkou vyzváni k zaslání e-mailu – v tomto případě je právě dobré zmínit, že jste e-mail již zaslali a přáli byste se spojit s kompetentní osobou (její jméno zjistíte právě přes platformu LinkedIn). Většinou pak získáte alespoň e-mail, telefonní číslo opravdu málokdy, na osobu typu decission maker z dané společnosti. Je nutné pak s konkrétní osobou komunikovat prostřednictvím e-mailu (zasílání podkladů a prezentací), LinkedIn (živá komunikace) a telefonu (potenciální připomenutí se).

  Důležité je netlačit a dát druhé straně prostor pro reakci. Nizozemci nejsou obecně v reakční době nejrychlejším národem, a proto 2 týdny až měsíc nejsou žádnou dobou. Není ani výjimkou, že vaše oslovování zůstane bez odpovědi – nizozemská strana ale váš kontakt má a běžně se stává, že je česká společnost kontaktována až za několik týdnů či měsíců.

  ZK Rotterdam je v případě vašeho zájmu připravena asistovat v průběhu všech či pouze vybraných kroků.

Odkazy:

Koronavirus – Jaká je situace ve světě?Aktuální situace v Nizozemsku

Zpět na začátek

Desatero pro obchodování s Nizozemskem

Steve Heap / Shutterstock.com
 1. 1. Buďte připraveni

  Nizozemci velmi oceňují informovaného partnera. Všeobecný přehled či hluboké znalosti na ně dokáží udělat dojem. Zjistěte si předem informace o partnerovi, se kterým jednáte.

 2. Fungujte on-line

  Vaše internetová prezentace, Facebook, Twitter a především LinkedIn jsou oblíbeným zdrojem informací pro vaše potenciální partnery.

 3. Chtějte přesné stanovisko

  Nizozemci jsou velmi slušní a vychovaní, než by způsobili nepříjemnou atmosféru, tak raději místo jasného stanoviska „mlží“. Chtějte jasné ano či ne, ale bez nátlaku.

 4. Flexibilita je nezbytná

  Nizozemci mají své tempo. Často se stává, že dlouho nereagují, ale jakmile zareagují, chtějí vaší reakci a 100% připravenost ihned.

 5. Business se nedělá u stolu

  Dlouhodobí obchodní partneři chodí společně na společenské a kulturní akce či golf. Neodmítejte pozvání.

 6. Určete si hranice

  Nizozemci jsou velmi otevření a někdy to může hraničit se zasahováním do vašeho soukromého prostoru. Nebojte se určit si hranice.

 7. Small talk

  Připravte se na třetinu komunikace o obchodu a zbylé dvě třetiny na témata osobnějšího charakteru. Nebojte se diplomaticky nasměrovat hovor tam, kam potřebujete.

 8. Důležitá je důvěra

  Nizozemci jsou k novým věcem obecně nedůvěřiví, proto vás chtějí během důvěrnější konverzace poznat.

 9. Doporučení otevírá dveře

  Efektivní v navazování dalších vztahů jsou dobré reference od místního partnera. Negativní reference může být fatální, stejně jako mohou být skvělé reference pozitivní.

 10. Bez angličtiny se neobejdete

  Anglicky v Nizozemsku mluví téměř každý. Oproti tomu internetové stránky bývají v angličtině spíše ojediněle. Samozřejmě je pro Nizozemce nejkomfortnější používat mateřštinu.

Tip: Obchodní desatera pro vybrané země světa / rychlá zkratka BusinessInfo.cz/10zo

• Teritorium: Evropa | Nizozemsko | Zahraničí

Doporučujeme