Podnikání ve službách v EU

Vysílání pracovníků

Kromě přeshraničního poskytování služeb a usazení v jiném členském státě EU existuje ještě třetí možnost, jak poskytovat služby v rámci EU. Tou je tzv. vysílání pracovníků, kdy jsou potřebné práce prováděny zaměstnanci podnikatele po omezenou dobu přímo v místě poskytnutí služby. Vyslaní pracovníci se řídí pracovněprávními předpisy cizího státu (včetně obecně závazných kolektivních smluv) v oblastech, jako je délka pracovní doby, minimální mzda, bezpečnost práce či rozsah dovolené, ale zůstávají v pracovněprávním poměru u svého zaměstnavatele.

Více o vysílání pracovníků.

Doporučujeme