Podnikání ve službách v EU

Další informace o směrnici o službách

Směrnice byla implementována členskými státy k 28. prosinci 2009.

Doporučujeme