Podnikový etický kodex aneb další aspekt řízení podniku

Shrnutí a závěr

Je možné říci, že názor o neslučitelnosti etiky a ekonomiky je překonán a obchodním společnostem se etické chování vyplatí, jelikož na etické otázky je všeobecně kladen čím dál větší důraz. Také pokud si podnikatel chce odpovědět na zdánlivě zcela ekonomické otázky typu – co a jak vyrábět, jakým způsobem prodávat a koho zaměstnat – je nevyhnutelné takové otázky zvážit právě i z etického hlediska.

Zavedení etického kodexu do fungování podniku může mít dozajista řadu výhod. Z pohledů klientů etický kodex zvyšuje důvěryhodnost a dobrou pověst podniku, který tím lépe působí na zákazníky. Na druhé straně, co se týče vnitřních poměrů podniku, správně uchopený etický kodex může přispět ke zlepšení podnikové kultury a zvýšení efektivity a odpovědnosti zaměstnanců a jejich pocitu sounáležitosti, což v konečném důsledku přispívá k celkové větší produktivitě podniku.

Jaká forma, jazykové vyjádření nebo obsah budou pro konkrétní etický kodex zvoleny, záleží zcela na vedení a majitelích podniku, přičemž naplnění funkce a úlohy etického kodexu lze jistě dosáhnout jak prostřednictvím dokumentu v rozsahu jedné strany, tak i skrze rozsáhlý etický kodex. Vždy záleží na specifikách a z nich plynoucích požadavcích daného podniku.

Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner DKS LEGAL.

Přehled všech témat Právního průvodce
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby