Předsmluvní odpovědnost

Jednou ze základních zásad soukromého práva a soukromoprávních vztahů je zásada svobodné vůle a zásada smluvní volnosti. Článek se zaměřuje na jednotlivé skutkové podstaty předsmluvní odpovědnosti, a to tak, jak je upravuje občanský zákoník.

Podrobný obsah

Související zákony

Související právní průvodci

Úvod

Jednou ze základních zásad soukromého práva a soukromoprávních vztahů je zásada svobodné vůle a zásada smluvní volnosti. Jinými slovy, smluvní strany si v rámci soukromoprávních vztahů mohou ujednat v podstatě cokoli, co není v rozporu s právními předpisy.

Tato volnost však není a nemůže být zcela bezbřehá a pro zachování funkčnosti soukromoprávních vztahů je nutné právem upravit určité korektivy, jež udávají hranice, v rámci kterých mohou jednotlivé osoby využívat výše uvedené zásady smluvní volnosti. Jedním z těchto korektivů je i předsmluvní odpovědnost, které je věnován tento článek.

V rámci tohoto článku budou přiblíženy jednotlivé skutkové podstaty předsmluvní odpovědnosti, a to tak, jak je upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner DKS LEGAL.
• Témata: Právní průvodce | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby