Provozování hazardních her

Pravidla stanovená provozovatelům hazardních her upravuje zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách účinný od 1. 1. 2017. Jaká oprávnění mají v této oblasti obecní úřady?

Zákon povoluje například možnost podnikání zahraničních sázkových on-line společností, naopak nařizuje blokovat hazardní hry bez základního povolení Ministerstva financí ČR i přístup českých hráčů na weby zahraničních provozovatelů nelicencovaných v ČR. Zákon upravuje též provoz rejstříku vyloučených osob, hráčů hazardních her, kterým není povoleno hrát vůbec.

Příslušné obecní úřady mají díky zákonné úpravě hazardu větší pravomoci při jeho povolování a regulaci na území svých obcích. Jaké jsou povinnosti provozovatelů hazardních her? Jaké jsou podmínky k získání základního povolení pro provoz hazardních her? Jak je to s reklamou na kasino nebo hernu? Na tyto a další otázky přináší odpovědi tento článek.

Související právní předpisy:

Související právní průvodci:

Úvod

Předmětem právní úpravy obsažené v zákoně č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (dále jen „ZHH“ nebo „Zákon“) je mimo jiné úprava hazardních her a jejich druhů, podmínek jejich provozování, opatření pro zodpovědné hraní a v neposlední řadě úprava působnosti správních orgánů v oblasti provozování hazardních her.

Nejprve je nezbytné vymezit definici hazardních her a jejich jednotlivé druhy. Hazardní hrou se rozumí hra, sázka nebo los, do nichž sázející vloží sázku, jejíž návratnost se nezaručuje, a v nichž o výhře nebo prohře rozhoduje zcela nebo zčásti náhoda nebo neznámá okolnost.

Druhy hazardních her

Loterie

Provozovatel je povinen oznámit příslušnému celnímu úřadu okamžik zahájení provozování loterie (dále také kursových a totalizátorových sázek), a to nejméně 5 pracovních dní před dnem zahájení. Slosování loterie se provádí veřejně a za účasti notáře, který osvědčí průběh slosování notářským zápisem.

Číselná loterie

Hra, při níž hráč vsadí určitou sumu peněz a snaží se uhodnout čísla, která budou v loterii vylosována. Po vylosování čísel se podle předem stanoveného vzorce určuje výše výhry, která závisí na počtu uhodnutých čísel. V České republice patří mezi tyto loterie například Sportka, Šťastných deset, Euromiliony, Keno a další. 

Peněžitá/věcná loterie

Při této hře si hráč zakoupí los s předem daným pořadovým číslem. Při losování se určí, který los, respektive jaké pořadové číslo losu vyhrává peněžitou nebo věcnou výhru. V těchto typech loterie je předem stanovena výše výher. V České republice historicky například loterie Vánoční kometa.

Okamžitá loterie

Pod tímto názvem se skrývají všem známé stírací losy, kdy hráč okamžitě po setření zakrytých políček zjistí, zda vyhrál nebo ne. Samotný prodej losů do kompetencí Zákona nespadá. Zákon upravuje pouze podmínky vydávání losů, slosování a výher. Losy se i nadále mohou prodávat na obvyklých místech jako doposud.

Kursová sázka

Princip této hry spočívá v odhadování výsledku určité události, na jehož různé varianty jsou vypsány různé kurzy. Sázkař vsadí určitou sumu peněz.

Uhádne-li správně výsledek dané události, vyhraje vsazenou částku znásobenou kurzem, který byl vypsán pro daný výsledek. V případě špatného odhadu sázkaře připadne vsazená částka pořadateli jako výdělek.

Nejčastěji jsou kursové sázky vypisovány na výsledky sportovních utkání nebo společenských událostí (vítěz pěvecké soutěže, voleb atp.). V ČR tento druh hry umožňují sázkové kanceláře, jako například Tipsport, Sazka Bet, Fortuna a další.

Nově je podmínkou účasti na kursové sázce registrace hráče provozovatelem, výjimku tvoří pouze sázky na zvířecí dostih. Registrace obsahuje zjištění a ověření totožnosti, věku hráče, a dále nastavení sebeomezujících opatření (viz kapitola Technická hra).

Totalizátorová hra

Jedná o hru velmi podobnou kursové sázce. Odlišnost spočívá především v tom, že provozovatel předem stanoví objem peněžních prostředků určených na výhry v předem stanoveném poměru k přijatým vkladům. Výše výhry je závislá na poměru počtu výherců k celkové výši vkladů a předem stanovenému objemu peněžních prostředků určených na výhry.

Bingo

Hra spočívá ve vyplňování tiketu hráčem na základě vylosovaných čísel. Cílem hry je dosažení předem stanoveného vzorce zaškrtnutými čísly (nejčastěji vertikální, horizontální nebo diagonální linie, ale také tvary písmen T, L, Y, nebo vyškrtání celého tiketu), Hra končí, když vzorce dosáhne první hráč. Výhra může být předem daná nebo stanovená procentuálně z herní jistiny. Bingo lze hrát pouze v herním prostoru.

Technická hra (výherní automat)

Hra provozovaná prostřednictvím technického zařízení přímo obsluhovaného sázejícím. Technickou hrou se rozumí zejména válcová hra, elektromechanická ruleta a elektromechanické kostky.

Zákon definitivně zrušil možnost umístění výherních automatů v běžných restauracích nebo na benzinových pumpách. Technickou hru lze provozovat pouze v „herním prostoru“ (blíže v kapitole Herní prostor).

Podmínkou účasti na technické hře je registrace hráče, kterou zajišťuje provozovatel. Po přidělení přístupových údajů a aktivaci uživatelského konta, na němž jsou evidovány peněžní prostředky (zejména vklady, výhry a sázky) může dojít k započetí hry. Novinkou jsou rovněž sebeomezující opatření, která si každý hráč musí individuálně nastavit nebo je odmítnout.

Mezi tato opatření patří určení výše sázek za 1 den, výše sázek za 1 kalendářní měsíc, výše čisté prohry za 1 den či kalendářní měsíc, počet přihlášení do uživatelského konta za 1 kalendářní měsíc, dobu denního přihlášení na uživatelském kontu do jeho automatického odhlášení, nebo dobu, po kterou účastníkovi hazardní hry nebude umožněno zúčastnit se hazardní hry u tohoto provozovatele po jeho odhlášení.

Provozovatel je povinen na každé herní pozici čitelně a viditelně zveřejnit:

  • Varování, že účast na hazardní hře může být škodlivá.
  • Ukazatel času stráveného hráčem na technické hře.
  • Celkový přehled čistých proher od počátku aktivace uživatelského konta.
  • Zůstatek na uživatelském účtu, částku nejvyšší sázky, nejvyšší výhry a nejvyšší hodinové prohry zveřejnit kdykoli dostupným způsobem (na kliknutí).
  • Při každém přihlášení do uživatelského konta hráče upozornit na nabídku využití a stav nastavených sebeomezujících opatření.
  • Účast hráče na technické hře musí být po 120 minutách přerušena na minimálně 15 minut, kdy nebude hráči dovolena účast na žádné jiné technické hře.

Technická hra a loterie podléhají zdanění dílčího základu ve výši 35 % na rozdíl od ostatních hazardních her, jejichž dílčí základ je podléhá sazbě ve výši 23 % (více v kapitole Zdanění).

Živá hra

Při živé hře sázející hraje hráči či více hráčů proti krupiérovi, nebo jeden proti druhému u hracích stolů, aniž by byl předem určen počet sázejících a výše sázky do jedné hry. Živou hru lze provozovat pouze v herním prostoru. Živou hrou se rozumí zejména ruleta, karetní hra, a to i provozovaná formou turnaje, a hra v kostky. K živé hře se používají žetony s vyznačením hodnoty a oficiální zkratky měny.

Tombola

Tombola je hazardní hra, u níž se výhry rozdělují na základě slosování, do kterého se zahrnou pouze prodané sázkové tikety, přičemž sázkové tikety lze prodávat a výhry vydávat pouze v den a na místě slosování.

Pravidla pro provozování tomboly jsou mnohem uvolněnější než u ostatních hazardních her. V první řadě je nezbytné stanovit výši herní jistiny. Od této se pak odvozují podmínky, které musí pořadatel pro provozování tomboly naplnit.

Při konání tomboly s herní jistinou nad 100 000 Kč je pořadatel povinen zaslat obci oznámení o konání hazardní hry minimálně 30 dní předem. (Nevydává se povolení k umístění herního prostoru.) Slosování se provádí veřejně za účasti notáře. Opis notářského zápisu je provozovatel povinen zaslat do 20 dnů obecnímu úřadu obce, kde byla tombola ohlášena.

Pokud se jedná o tombolu s herní jistinou do 100 000 Kč, neplatí pro provozovatele obecné zákonné požadavky pro provozovatele hazardních her (viz kapitola Podmínky pro provozovatele hazardních her). Takové hry se mohou zúčastnit i nezletilí a tombola nepodléhá povinnosti ohlášení příslušnému obecnímu úřadu.

Turnaj malého rozsahu

Turnaj malého rozsahu je turnaj v karetní hře vyřazovacího typu, při němž je počet účastníků hry předem určen. Vklad jednotlivého účastníka do jednoho turnaje nesmí převýšit 500 Kč za 24 hodin. Počet účastníků se pohybuje v rozmezí min 3 a nejvýše 90 hráčů. Provozovatel je povinen ohlásit příslušnému obecnímu úřadu konání turnaje minimálně 30 dnů předem. Dále je povinen zajistit vyhotovení zápisu s uvedením názvu, doby trvání, místa a data konání turnaje, jmenovitého seznamu účastníků (včetně identifikačních údajů) a výše jejich vkladů, seznamu vyplacených výher. Opis zápisu je provozovatel povinen zaslat do 20 dnů obecnímu úřadu obce, kde byl turnaj ohlášen, a tento zápis zároveň uchovat nejméně 5 let.

Provozovatelem turnaje malého rozsahu může být pouze právnická osoba, která má sídlo v ČR, jiném členském státě EU nebo ve smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Předmětem hlavní činnosti provozovatele není podnikání, podnikat smí pouze v rámci vedlejší činnosti, přičemž tyto výtěžky slouží jen k podpoře hlavní činnosti.

• Témata: Právní průvodce | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme