Rakousko: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR ve Vídni (Rakousko)

 

3.1. Zastoupení EU v zemi

Zastoupení Evropské komise v Rakousku
Adresa: Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, A-1010 Wien
Tel: +43 (1) 516 18-0
Fax: +43 (1) 513 42 25
E-Mail: comm-rep-vie@ec.europa.eu
Web: http://ec.europa.eu/austria/
Vedoucím zastoupení EK v Rakousku je Němec Jörg Wojahn.
Zastoupení Evropského parlamentu v Rakousku
Adresa: Haus der Europäischen Union, Europäisches Parlament, Informationsbüro in Österreich, Wipplingerstraße 35, A-1010 Wien
Tel: +43 (1) 516 17-0
Fax: +43 (1) 513 25 15
E-Mail: epwien@europarl.europa.eu
Web: http://www.europarl.at

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Se zeměmi EU realizovalo Rakousko v r. 2018 více než 2/3 (69,9%) svého vývozu i dovozu (70,6%). V nominálních hodnotách vyvezlo Rakousko v rámci vnitřního trhu EU zboží za 104,9 mld. EUR (+5,9 %) a dovezlo zboží za téměř 110 mld. EUR (+5,2%). Nejsilnějšími položkami jsou tradičně stroje, elektrické přístroje, dopravní prostředky a průmyslové spotřební zboží. Nejvýznamnějším obchodním partnerem Rakouska v EU je dlouhodobě Německo, s nímž v r. 2018 realizovalo obrat ve výši 101 mld. EUR. Rakouský vývoz do DE činil 45,3 mld. a dovoz z DE 55,7 mld. EUR. Dalšími klíčovými partnery v EU jsou Itálie (celkový obrat v r. 2018 činil 19,7 mld. EUR), Česká republika (12,2 mld. EUR), Francie (10,7 mld. EUR) a Maďarsko (9,3 mld. EUR). Největší přírůstek v rakouském vývozu zaznamenalo v r. 2018 Estonsko (25,6 %), Lotyšsko (+20,1 %) a Belgie (19,5%). K největšímu propadu v rakouských vývozech naopak došlo u Francie (-8,7 %).

ČR byla v žebříčku největších rakouských vývozních destinací v rámci EU na 4. místě po DE, IT a FR, vývoz AT do ČR dosáhl v r. 2018 hodnotu 5,5 mld. EUR (+5,2 %). V žebříčku největších importérů z EU do Rakouska figurovala ČR dokonce na 3. místě s objemem dovezeného zboží v hodnotě 6,7 mld. EUR (+5,5 %).

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Rakousko není příjemcem rozvojové pomoci a v rámci rozpočtu EU patří k netto plátcům.

Rozvojová spolupráce je v Rakousku významnou součástí zahraniční politiky. Její cíle, zásady a principy, jakož i kooredinační role Spolkového ministerstva pro Evropu, integraci a zahraničí jsou zakotveny zákonem č. 65/2003 BGBl. V rámci své koordinační role zpracovává ministerstvo strategie a připravuje tříleté programy (aktuální program na léta 2019 – 2021). Je rovněž zodpovědné za realizaci multilaterálních programů rozvojové spolupráce. Za provádění programů bilaterální rozvojové spolupráce odpovídá Rakouská rozvojová agentura (Austrian Development Agency, ADA), která spolupracuje také s Českou rozvojovou agenturou (ČRA) na určitých projektech i formou předávání zkušeností.

Rakousko v rámci své rozvojové pomoci podporuje země v Africe, Asii, jižní a východní Evropě. Prioritní regiony a země jsou:

  • Západní Afrika: Burkina Faso
  • Východní Afrika: Etiopie, Uganda
  • Jižní Afrika: Mosambik
  • Himaláje/Hindúkuš: Bhútán
  • Jihovýchodní Evropa/Jižní Kavkaz
  • Palestinská území

Více informací na: http://www.entwicklung.at

Vedle spolupráce s vládami, se rakouská rozvojová spolupráce soustřeďuje také na partnerství s nevládním sektorem a privátní sférou, resp. podniky. Pravidla pro spolupráci s podniky lze nalézt v německém i anglickém jazyce na http://www.entwicklung.at/en/funding/business-partnerships/.

Kontaktním místem je: Business Partnership Office at the Austrian Development Agency (ADA)
Tel: +43(0)1 90 399 – 2577
E-Mail: wirtschaft(at)ada.gv.at

Vedle Spolkového ministerstva pro Evropu, integraci a zahraničí a ADA se problematikou rozvoje zabývá také Agentura pro evropskou integraci a ekonomický rozvoj (Agency for European Integration end Economics Development – AEI), která je koordinační platformou zajišťující rakouskou účast na evropských projektech. Od svého založení v roce 2003 již AEI realizovala přes 120 twinningových projektů a od r. 2008 je rakouským zástupcem v EUNIDA (European Network of Implementing Development Agencies). Mezi členy tohoto konsorcia, kteří by se na twinningových projektech podílí, patří např. Austrian Business Agency (ABA), Ecoplus (Hospodářská agentura Dolního Rakouska), Rakouská hospodářská komora (WKÖ) a další.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR ve Vídni (Rakousko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem