Řízení zaměstnaneckých vztahů, BOZP a controllingPřevzato z publikace „Velká kniha o řízení firmy“ vydané nakladatelstvím Grada v roce 2013.

 

Řízení zdraví a bezpečnosti práce

Procesní oblast řízení zdraví a bezpečnost práce zmiňujeme jen pro úplnost. Plně patří pod řízení lidských zdrojů, protože její činnosti jsou vykonávány nejen z důvodů dodržování zákonných podmínek, ale i pro zvyšování výkonnosti zaměstnanců firmy.

Bezpečnost práce a péče o zdraví

Povinnost zajistit bezpečnost a zdraví zaměstnanců byla sjednocena s legislativou Evropské unie. Od 1. ledna 2001 nabyla účinnosti nová novela zákoníku práce, podle níž se zásadně změnilo pojetí BOZP (bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Nový, systémový přístup neřeší jen negativní aspekty výrobních procesů, stroje, zařízení a pracovní prostředí, ale zaměřuje se i na prevenci rizik, na lidský faktor a kulturu práce. Proto BOZP dnes zahrnuje bezpečnost, pohodu, sociální ochranu a ochranu zdraví ruku v ruce se zajištěním ochrany životního prostředí.

Tato oblast se vedle odměňování stává jedním z diferencujících faktorů v konkurenčním prostředí. Některé firmy jsou pověstné tím, že pro své zaměstnance nedělají nic nad rámec zákonných povinností, jiné se naopak snaží v této oblasti vyniknout a získávají různé formy ocenění za mimořádnou dobrovolnou péči.

 Příklad

Příkladem může být firma BMW se svým projektem Dneškem pro zítřek, jak uvádí Klára Stejskalová ve svém článku BMW chce výkonné zaměstnance i ve vyšším věku. Vedení firmy si uvědomuje, že když se stále zvyšuje hranice odchodu do důchodu, je třeba dělat něco více pro zdraví zaměstnanců, než jim jen zajistit bezpečnost a služby lékaře. Automobilka už v roce 2007 vytvořila pro zaměstnance takové podmínky, aby se co nejméně opotřebovávali. Příkladem mohou být:

úpravy podlah – místo betonové, která nepruží, dřevěné podlahy pokryté kobercem;

stoličky, na které si mohou muži během směny sednout, a narovnat si tak záda;

lupy, aby si pracovníci zbytečně nekazili oči, když čtou výrobní dokumentaci nebo třeba čárové kódy;

střídání zaměstnanců na pracovních místech, aby se bránilo jednostrannému fyzickému zatížení;

odhlučněná místnost pro přestávky pro lepší zajištění odpočinku;

žebřiny v hale, kde se mohou zaměstnanci o přestávkách protáhnout, a zamezit tak bolestem zad;

zajištění péče zdravotního manažera, který pořádá přednášky pro zaměstnance o péči o zdraví.

Péče o životní prostředí

Péče o životní prostředí má celosvětově stále větší význam a i v České republice dosáhly společnosti za posledních dvacet let významného pokroku. Tato oblast je samozřejmě regulována zákonem, ale mnohé podniky se jí věnují i dobrovolně, neboť si uvědomují velmi úzkou spojitost se zdravím a spokojeností svých zaměstnanců.

Příklady dobrovolné péče o životní prostředí:

  • sponzoring údržby veřejné zeleně;
  • příspěvky obcím na občanskou vybavenost, jako jsou pouliční světla, lavičky, čekárny na autobusových zastávkách,…);
  • posilování estetické úrovně obytného prostředí, jako jsou fontány, dekorace, sochy

Převzato z publikace „Velká kniha o řízení firmy“ vydané nakladatelstvím Grada v roce 2013.

• Oblasti podnikání: Služby | Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme