Řízení zaměstnaneckých vztahů, BOZP a controlling
• Oblasti podnikání: Služby | Vzdělávání, lidské zdroje