Rumunsko: Kontakty

© Zastupitelský úřad ČR v Bukurešti (Rumunsko)

7.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Velvyslanectví České republiky (teritoriální působnost: Rumunsko)
Ambasada Republicii Cehe
Strada Ion Ghica 11,
030045 Bucureşti
tel.: (0040) 21 303 92 30, 21 303 92 81
fax: (0040) 21 312 25 39
E-mail: bucharest@embassy.mzv.cz 
Web: www.mzv.cz/bucharest 

Ekonomický úsek – tel.: (0040) 21 303 92 93, 21 303 92 43 
Email: commerce_bucharest@mzv.cz, web: www.export.cz

Konzulární úsek – tel.: (0040) 21 303 92 32, 21 303 92 85 nebo consulate_bucharest@mzv.cz.

Pozn.: Voláte-li např. ze svého českého mobilního telefonu v Rumunsku, je třeba před všechna telefonní čísla přidat 0040. Číslo velvyslanectví tedy bude 0040 21 303 92 30

Honorární Generální konzulát České republiky v Temešváru (Timisoara)
Vedoucí úřadu: Ştefan Moţec, honorární generální konzul
Remus 7A, apt. 2-3, 300 194 Timişoara, Romania
Telefon: 0040 356 179 038 Fax : 0040 356 179 039
E-mail: Timisoara@honorary.mzv.cz
Provozní hodiny úřadu: úterý a čtvrtek 14.00-16.00

Pohotovostní telefon pouze pro případy nouze českých občanů (mimo úřední hodiny): 0040 726 121 219.

Zpět na začátek

7.2. Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu (CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism, Česká centra)

 • MZV ČR, odbor OED, Rumunsko, sekretariát: + 420 2241812592 
 • MZV ČR, teritoriální odbor OJVE, Rumunsko, sekretariát: + 420 2241813197  
 • MPO ČR, Odbor zahraničně-ekonomických politik I, Ing.Karel Zděnovec,  + 420 224852491, Zdenovec@mpo.cz

Zastoupení CzechTrade v Bukurešti
Strada Ion Ghica 11, 030045 Bucureşti
tel.: 0040 21 316 28 98
fax: 0040 21 312 69 80
e-mail: bucuresti@czechtrade.cz 
web
: www.czechtrade.ro

České centrum v Bukurešti
Strada Ion Ghica 11, 030045 Bucureşti
tel.: +40-21-3039230, IP tel. +420-234668325
fax: +40-21-3122537
e-mail: ccbucharest@czech.cz
Web: www.czechcentres.cz/bucharest, www.czech-it.ro

Zpět na začátek

7.3. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • Jednotná nouzová linka 112 (Policie, Záchranná služba, Požárníci)
 • Pohotovost (Spitalul de Urgenta, Calea Floreasca č. 8) 021/5992300
 • Taxi 021/9531, 021/9461, 021/9435, 021/9477
 • Vlakový jízdní řád 021/9521, www.cfr.ro
 • Letiště v Bukurešti  www.bucharestairports.ro

Zpět na začátek

7.4. Internetové informační zdroje

Ministerstva

 • Ministerstvo zahraničních věcí – Ministerul Afacerilor Externe Adresa web: http://www.mae.ro
 • Ministerstvo vnitra – Ministerul Afacerilor Interne Adresa web: http://www.mai.gov.ro/
 • Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova – Ministerul Agriculturii Şi Dezvoltării Rurale Adresa web: http://www.madr.ro
 • Ministerstvo národní obrany – Ministerul Apărării Naţionale Adresa web: http://www.mapn.ro
 • Ministerstvo kultury – Ministerul Culturii Adresa web: http://www.cultura.ro/
 • Ministerstvo veřejných prací, regionálního rozvoje a správy – Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei Adresa web: http://www.mlpda.ro
 • Ministerstvo hospodářství, energetiky a podnikatelské sféry – Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri Adresa web: http://www.economie.gov.ro
 • Ministerstvo národního školství a výzkumu – Ministerul Educaţiei si Cercetarii Adresa web: http://www.edu.ro/
 • Ministerstvo veřejných financí – Ministerul Finanţelor Publice Adresa web: http://www.mfinante.gov.ro/
 • Ministerstvo pro evropské fondy – Ministerul Fondurilor Europene Adresa web: http://www.mfe.gov.ro
 • Ministerstvo spravedlnosti – Ministerul Justiţiei Adresa web: http://www.just.ro
 • Ministerstvo životního prostředí, vodního a lesního hospodářství – Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor Adresa web: http://www.mmediu.ro/
 • Ministerstvo práce a sociální ochrany – Ministerul Muncii si Protecţiei Sociale Adresa web: http://www.mmuncii.ro
 • Ministerstvo zdravotnictví – Ministerul Sănătăţii Adresa web: http://www.ms.ro/
 • Ministerstvo mládeže a sportu – Ministerul Tineretului şi Sportului Adresa web: http://www.mts.ro/
 • Ministerstvo dopravy, infrastruktury a komunikace – Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor Adresa web: http://www.mt.ro/

Další podřízené agentury a subjekty:

Obchodní komory, centra, celní správa a  firemní katalog:

Veletrhy a výstavy:

Ekonomické informace:

Finanční a burzovní:

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Bukurešti (Rumunsko) ke dni 13. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem