Rusko: Vztahy země s EU

Velvyslanectví ČR v Moskvě

  

3.1. Zastoupení EU v zemi

V Ruské federaci reprezentuje politiku EU a zastupuje její zájmy standardně delegace Evropské unie v Ruské federaci:

Velvyslanec: Markus Ederer (od října 2017)
Vedoucí obchodně-ekonomického úseku: Laurent Bardon
Adresa: Kadashevskaya na. 14/1, 119017 Moskva
tel.: +7 495 721 20 00, e-mail: Delegation-Russia@eeas.europa.eu

http://www.eeas.europa.eu/delegations/russia/index_en.htm.

V Rusku působí též řada zájmových a lobbistických skupin, z nichž nejvýznamnější je organizace Asociace evropského byznysu (Association of European Businesses, AEB) se sídlem v Moskvě. Její členskou základnu v současné době tvoří více než 600 společností z členských zemí EU a EFTA. Členy asociace je také několik významných společností z Ruska, Spojených států, Japonska a dalších zemí. Hlavním posláním AEB je zastupovat a prosazovat zájmy evropských společností podnikajících v Ruské federaci, resp. podnikajících s Ruskou federací. Členy AEB jsou v současné době také tři české firmy. Jako národní zástupce ČR je aktuálně v AEB nominován Daniel Růžička, ředitel společnosti Mikenopa pro Rusko. (Podrobnější informace k AEB na http://www.aebrus.ru/).

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Obchodní vztahy mezi EU a RF se v roce 2019 udržely na podobné úrovni, jak tomu bylo v roce 2018. EU byla v roce 2019 nejdůležitějším obchodním partnerem Ruské federace. Jako samostatná země bylo Německo druhým nejdůležitějším obchodním partnerem Ruska.  Nicméně vztahy jsou stále poznamenány zejména dopady sankčních opatření. Vzájemný obrat se zvýšil, ale nedosahuje úrovně před rokem 2015. EU má dlouhodobě záporné saldo.

 

 

Obchodní výměna EU s RF v letech 2015–2019 (mld. EUR)

 

2015

2016

2017

2018

2019

Vývoz EU

 73,8

 72,4

 86,2

85,3

 87,8

Dovoz EU

136,4

118,9

145,0

168,1

144,5 

Obrat

210,2

191,3

231,4

253,4

 232,3

Saldo

 -62,9

 -46,5

 -58,9

 -82,8

 -56,7

Zdroj: Evropská komise – DG Trade, duben 2020
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index.htm 
 

 

 

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Rusko nepatří mezi příjemce programových rozvojových fondů, jako např. někteří jeho sousedé v rámci programů EU Neighbours East.  

Zpět na začátek

Zastupitelský úřad

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem