Seznam bank a poboček zahraničních bank působících v ČR

Abecedně řazený seznam bank, který obsahuje základní informace o všech obchodních bankách působících v ČR. Najdete v něm adresu, telefon a fax centrály, internetovou adresu banky nebo IČ banky. Seznam dále obsahuje kódy bank používané pro mezinárodní a tuzemský platební styk (SWIFT a BANIS kód).

SWIFT kód banky
Osmimístný identifikační kód banky pro mezinárodní platební styk vykonávaný přes S.W.I.F.T. (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication – Společnost pro celosvětovou mezibankovní finanční komunikaci). V rámci SWIFTu má každá zúčastněná banka svůj jedinečný kód, kterým se identifikuje. Skládá se z kódu banky, kódu krajiny a lokalizačního kódu.

BANIS kód banky
Kód podružný numerickému identifikačnímu kódu pro tuzemský platební styk slouží pro účely statistiky a výkaznictví.

Devizová licence
Devizová licence se vyžaduje při provádění obchodů s devizovými hodnotami nebo poskytování peněžních služeb, je-li tato činnost podnikáním. Rozsah nabízených produktů v cizích měnách závisí na tom, zda byla bance udělena plná či částečná devizová licence. Devizovou licenci uděluje Česká národní banka (ČNB).

Zastoupení zahraniční banky registrované ČNB může provádět bezplatné zprostředkování styků mezi zastupovanou bankou a českými peněžními ústavy nebo finančními institucemi a mezi českými orgány státní správy. Zastoupení může dále poskytovat bezúplatné poradenské služby, propagovat a nabízet služby zastupované banky vůči českým bankám a jiným českým organizacím.

Plně aktuální údaje k jednotlivým bankovním domům naleznete na stránkách ČNB.

Následující údaje jsou platné k 15. 12. 2012

A   B   C   Č   D   E   F   H   I   J   K   L   M   O   P   R   S   T   U   V   W

A

Air Bank a.s.
Adresa dle Obchodního rejstříku: Evropská 2690/17, Dejvice, 160 00 Praha 6
BANIS: 3030
Znakový kód: BAIR
IČ: 29045371
Tel.: 515 202 202
Internet: www.airbank.cz
Datová schránka: u7sk5zf
Země centrály: Česká republika
Udělení licence: 3. 6. 2011

zpět na začátek

B

Bank Gutmann Aktiengesellschaft, pobočka Česká republika
Adresa dle Obchodního rejstříku: Václavské náměstí 19, 110 00, Praha 1
BANIS: 8231
Znakový kód: GUTB
IČ: 24131768
Tel.: 245 004 479
Internet: www.gutmann.at
Datová schránka: k643ycy
Zahájení činnosti: 12.5.2011
Země centrály: Rakousko

Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N.V. Prague Branch, organizační složka
Adresa: Klicperova 3208/12, 150 00 Praha 5
BANIS: 2020
Znakový kód: BOTK
Tel.: 257 257 911
Internet: www.bk.mufg.jp, https://www.nl.bk.mufg.jp/
Datová schránka: fybdarj
Zahájení činnosti: 1. 5. 2006
Země centrály: Nizozemsko

BNP Paribas Fortis SA/NV, pobočka Česká republika
Adresa dle Obchodního rejstříku: Ovocný trh 1096/8, 117 19 Praha 1
BANIS: 6300
Znakový kód: GEBA
IČ: 27362329
Tel.: 221 111 100
Fax: 222 211 063
Internet: www.bnpparibas.cz
Datová schránka: 8mrdcwn
Zahájení činnosti: 1.8.2005
Země centrály: Belgie
Poznámka: Univerzální banka s plnou devizovou licencí. V ČR působí jako pobočka zahraniční banky.

zpět na začátek

C

Citibank Europe Plc., organizační složka
Adresa dle Obchodního rejstříku: Bucharova 2641/14, 15802 Praha 5 – Stodůlky
BANIS: 2600
SWIFT: CITI CZ PX
Znakový kód: CITI
IČ: 16190891
Tel.: 233 062 330, 233 061 530
Internet: www.citibank.cz
Datová schránka: wfedfhf
Základní kapitál: zapsaný (v Obch. rejstříku) 2 925 000 000 Kč, splacený (v Obch. rejstříku) 2 925 000 000 Kč
Udělení licence: 15. 1. 1991
Zahájení činnosti: 24. 6. 1991
Země centrály: Spojené státy Americké
Poznámka: Univerzální banka s plnou devizovou licencí a s převážně (více než 50 %) zahraniční majetkovou účastí.

COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha
(do 14. 6. 1999 COMMERZBANK AG)
Adresa: Jugoslávská 934/1, 120 00 Praha 2
BANIS: 6200
SWIFT: COBA CZ PX
Znakový kód: COBA
IČ: 47610921
Tel.: 221 193 111
Fax: 221 193 699
Internet: www.commerzbank.cz
Datová schránka: iscwcde
Udělení licence: 23. 11. 1992
Zahájení činnosti: 1. 12. 1992
Země centrály: Německo
Poznámka: Univerzální banka s plnou devizovou licencí. V ČR působí jako pobočka zahraniční banky.

zpět na začátek

Č

Česká exportní banka, a. s. (ČEB, a. s.)
Adresa: Vodičkova 34, 111 21 Praha 1
BANIS: 8090
SWIFT: CZEE CZ PP
Znakový kód: CEXB
IČ: 63078333
Tel.: 222 841 100
Fax: 224 226 162
Internet: www.ceb.cz
E-mail: ceb@ceb.cz
Datová schránka: 4aydj3q
Základní kapitál: zapsaný (v Obch. rejstříku) 1 850 000 000 Kč, splacený (v Obch. rejstříku) 1 850 000 000 Kč
Udělení licence: 10. 2. 1995
Datum oprávnění k činnosti: 1. 3. 1995
Zahájení činnosti: 1. 7. 1995
Země centrály: Česká republika
Poznámka: Banka s částečnou devizovou licencí a s převážně (více než 50 %) českou majetkovou účastí. Podrobnější informace naleznete v samostatném článku publikovaném na portálu BusinessInfo.cz

Česká spořitelna, a.s.
Adresa: Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
BANIS: 0800
SWIFT: GIBA CZ PX
Znakový kód: CSPO
IČ: 45244782
Tel.: 261 071 111
Fax: 261 073 032
Internet: www.csas.cz
Datová schránka: wx6dkif
Základní kapitál: zapsaný (v Obch. rejstříku) 15 200 000 000 Kč, splacený (v Obch. rejstříku) 15 200 000 000 Kč
Udělení licence: 1. 1. 1969 – s. p. ú., 30. 12. 1991 – a. s.
Zahájení činnosti: 1. 1. 1969 – s. p. ú., 1. 1. 1992 – a. s.
Země centrály: Česká republika / Rakousko
Poznámka: Univerzální banka s plnou devizovou licencí, s oprávněním vydávat hypoteční zástavní listy (do 9. 11. 1995) a s převážně (více než 50 %) zahraniční majetkovou účastí.

Českomoravská stavební spořitelna, a. s. (ČMSS, a. s.)
Adresa: Vinohradská 3218/169, 100 17 Praha 10
BANIS: 7960
Znakový kód: CMSS
IČ: 49241397
Tel.: 225 221 111
Internet: www.cmss.cz
Datová schránka: ukmjjq2
Základní kapitál: zapsaný (v Obch. rejstříku) 1 500 000 000 Kč, splacený (v Obch. rejstříku) 1 500 000 000 Kč
Udělení licence: 25. 8. 1993
Zahájení činnosti: 8. 9. 1993
Země centrály: Česká republika
Poznámka: Banka s převážně (více než 50 %) českou majetkovou účastí.

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s.
Adresa: Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1
BANIS: 4300
Znakový kód: CMZR
IČ: 44848943
Tel.: 255 721 111
Fax: 255 721 110
Internet: www.cmzrb.cz
Datová schránka: w9hdkyj
Základní kapitál: zapsaný (v Obch. rejstříku) 2 131 550 000 Kč, splacený (v Obch. rejstříku) 2 131 550 000 Kč
Udělení licence: 27. 1. 1992
Zahájení činnosti: 1. 3. 1992
Země centrály: Česká republika
Poznámka: Univerzální banka se státní majetkovou účastí. Převážně (více než 50 %) česká majetková účast. Další informace naleznete ve specializovaném článku publikovaném na portálu BusinessInfo.cz

Československá obchodní banka, a. s.
Adresa: Radlická 333/150, 150 57 Praha 5
BANIS: 0300
SWIFT: CEKO CZ PP
Znakový kód: CEKO
IČ: 00001350
Tel.: 224 111 111
internet: www.csob.cz
Datová schránka: 8qvdk3s
Základní kapitál: zapsaný (v Obch. rejstříku) 5 855 000 040 Kč, splacený (v Obch. rejstříku) 5 855 000 040 Kč
Udělení licence: 1. 1. 1965
Zahájení činnosti: 1. 1. 1965
Země centrály: Slovensko
Poznámka: Univerzální banka s oprávněním vydávat hyp. zástavní listy (od 24. 7. 1997), s převážně (více než 50 %) zahraniční majetkovou účastí.

zpět na začátek

D

Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka
Adresa: Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1
BANIS: 7910
SWIFT: DEUT CZ PX
Znakový kód: DEUT
IČ: 60433566
Tel.: 221 191 111
Fax: 221 191 411
Internet: www.db.com
Datová schránka: z78yr3b
Udělení licence: 20. 10. 1993
Zahájení činnosti: 1. 12. 1993
Země centrály: Německo
Poznámka: Univerzální banka s plnou devizovou licencí. V ČR působí jako pobočka zahraniční banky.

E

Equa bank a.s.
Adresa: Karolinská 661/4, 186 00, Praha 8
BANIS: 6100
Znakový kód: ICBN
IČ: 47116102
Tel.: 222 010 111
Internet: www.equabank.eu
Datová schránka: iayc2h2
Udělení licence: 6. 1. 1993
Země centrály: Česká republika

Expobank CZ a.s.
Adresa: Vítězná 126/1, Malá Strana, 150 00 Praha 5
BANIS: 4000
Znakový kód: DRES
IČ: 14893649
Tel.: 233 233 233
Fax: 233 233 299
Internet: www.expobank.cz
Datová schránka: 8zuewv8
Udělení licence: 28. 12. 1990
Země centrály: Česká republika

zpět na začátek

F

Fio banka, a.s.
Adresa dle Obchodního rejstříku: V Celnici 1028/10, 11721, Praha 1
BANIS: 2010
Znakový kód: FIOZ
IČ: 61858374
Tel.: 234 621 460
Fax: 234 621 301
Internet: www.fio.cz
Datová schránka: 8aad5b9
Zahájení činnosti: 17. 05. 2010
Země centrály: Česká republika

H

HSBC Bank plc – pobočka Praha
(do 26. 9. 1999 Midland Bank plc – pobočka Praha)
Adresa: Millenium Plaza, V Celnici 10, 117 21 Praha 1
BANIS: 8150
SWIFT: MIDL CZ PP
Znakový kód: MIDL
IČ: 65997212
tel.: 221 033 500
fax: 221 033 520
internet: www.hsbc.cz
Vedoucí organizační složky: Adrianus Johannes Martinus Van Den Berkmortel
tel.: 221 033 500
fax: 221 033 520
Udělení licence: 13. 6. 1996
Zahájení činnosti: 1. 5. 1997
Země centrály: Velká Británie
Poznámka: Univerzální banka s plnou devizovou licencí. V ČR působí jako pobočka zahraniční banky.

Hypoteční banka, a.s.
(do 1.9.1992 AGROBANKA v Hradci Králové, akciová společnost; od 1.9.1992 do 27.12.1994 Regiobanka, akciová společnost; od 27.12.1994 do 30.7.1998 Českomoravská hypoteční banka, akciová společnost; od 30.7.1998 do 1.1.2006 Českomoravská hypoteční banka, a.s.)
Adresa dle Obchodního rejstříku: Radlická 333/150, 150 57 Praha 5
BANIS: 2100
Znakový kód: CMHB
IČ: 13584324
tel.: 242 419 111
fax: 242 419 417
internet: www.hypotecnibanka.cz
Předseda představenstva a generální ředitel: Ing. Jan Sadil
tel.: 242 419 100 (101)
fax: 242 419 115
Základní kapitál: zapsaný (v Obch. rejstříku) 3 458 107 000 Kč, splacený (v Obch. rejstříku) 3 458 107 000 Kč
Udělení licence: 1.1.1991
Zahájení činnosti: 10.1.1991

zpět na začátek

I

ING Bank N. V.
Adresa: Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5
BANIS: 3500
SWIFT: INGB CZ PP
Znakový kód: INGB
IČ: 49279866
tel.: 257 473 111
fax: 257 473 555
internet: www.ing.cz
Vedoucí: Rolf Jan Zweep
fax: 257 474 103
Udělení licence: 17. 12. 1992
Zahájení činnosti: 1. 9. 1993
Země centrály: Nizozemsko
Poznámka: Univerzální banka s plnou devizovou licencí. V ČR působí jako pobočka zahraniční banky.

J

J&T BANKA, a. s.
(do 6. 6. 1998 Podnikatelská banka, a. s.; od 24.6.1998 do 2.10.2002 J&T Banka, a.s)
Adresa: IBC Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8
BANIS: 5800
SWIFT: JTBP CZ PP
Znakový kód: JTBP
IČ: 47115378
tel.: 221 710 111
fax: 221 710 211
internet: www.jtbank.cz
Předseda představenstva: Ing. Patrik Tkáč
Základní kapitál: zapsaný (v Obch. rejstříku) 1 838 127 000 Kč, splacený (v Obch. rejstříku) 1 838 127 000 Kč
Udělení licence: 27. 8. 1992
Zahájení činnosti: 18. 12. 1992
Poznámka: Banka v nucené správě od 6. 6. 1996 do 6. 6. 1998. Univerzální banka s částečnou devizovou licencí a s převážně (více než 50 %) zahraniční majetkovou účastí.

zpět na začátek

K

Komerční banka, a. s.
Adresa: Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1
BANIS: 0100
SWIFT: KOMB CZ PP
Znakový kód: KOMB
IČ: 45317054
tel.: 222 432 111
fax: 224 243 020
internet: www.kb.cz
Předseda představenstva a generální ředitel: Laurent Goutard
tel.: 222 432 031
fax: 224 243 022
Základní kapitál: zapsaný (v Obch. rejstříku) 19 004 926 000 Kč, splacený (v Obch. rejstříku) 19 004 926 000 Kč
Udělení licence: 27. 12. 1989 – s. p. ú., 5. 3. 1992 – a. s.
Zahájení činnosti: 1. 1. 1990 – s. p. ú., 5. 3. 1992 – a.s.
Poznámka: Univerzální banka s plnou devizovou licencí, s oprávněním vydávat hypoteční zástavní listy (od 9. 11. 1995) a s převážně (více než 50 %) zahraniční majetkovou účastí. Aktivity v zahraničí: v SR (v rámci volného pohybu služeb – bez založení pobočky)

L

LBBW Bank CZ a.s.
Adresa: Vítězná 1/126, 150 21 Praha 5
BANIS: 4000
Znakový kód: DRES
IČ: 14893649
tel.: 233 233 233
fax: 233 233 299
internet: www.lbbw.cz
Předseda představenstva: Markus Hermann
Udělení licence: 28. 12. 1990
Zahájení činnosti: Banka působí na českém trhu od roku 1991. V minulosti několikrát změnila akcionáře a své obchodní jméno. Pod názvem LBBW Bank CZ a.s. banka vystupuje od 17. 9. 2008. Do té doby banka působila na českém trhu pod názvem BAWAG Bank CZ a.s., která vznikla 31. 3. 2005 fúzí společností BAWAG Bank CZ a.s. (dříve Interbanka, akciová společnost) a BAWAG International Bank CZ a.s. (dříve Dresdner Bank CZ a.s.). BAWAG Bank CZ a.s. patřila do rakouské finanční skupiny BAWAG PSK.

zpět na začátek

M

mBank S.A., organizační složka
Adresa dle Obchodního rejstříku: Sokolovská 668/136D, 186 00 Praha 8
BANIS: 6210
Znakový kód: BREX
IČ: 27943445
Tel.: 222 111 999
Internet: www.mbank.cz
Zahájení činnosti: 18. 7. 2007
Země centrály: Polsko

Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.
(do 26.5.1995 Všeobecná stavební spořitelna a.s.; od 26.5.1995 do 1.1.2005 Všeobecná stavební spořitelna Komerční banky, a.s.)
Adresa dle Obchodního rejstříku: Bělehradská 128, č.p.: 222, 120 21 Praha 2
BANIS: 7990
Znakový kód: VSPO
IČ: 60192852
tel.: 222 824 111
fax: 222 824 113
internet: www.vsskb.cz
Předseda představenstva: André Léger
Základní kapitál: zapsaný (v Obch. rejstříku) 500 000 000 Kč, splacený (v Obch. rejstříku) 500 000 000 Kč
Udělení licence: 1. 12. 1993
Zahájení činnosti: 16. 12. 1993
Poznámka: Banka s převážně (více než 50 %) českou majetkovou účastí.

MONETA Money Bank, a.s.
(do 30. 4. 2016 GE Money Bank, a. s.; do 17. 1. 2005 GE Capital Bank, a. s.; ještě dříve Agrobanka)
Adresa dle Obchodního rejstříku: Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4 – Michle
BANIS: 0600
SWIFT: AGBA CZ PP
Znakový kód: AGBA
IČ: 25672720
tel.: 224 441 111
internet: www.moneta.cz
Předseda představenstva a generální ředitel: Tomáš Spurný
Udělení licence: 18. 5. 1998
Zahájení činnosti: 22. 6. 1998

O

Oberbank AG, pobočka Česká republika (organizační složka)
Adresa: nám. Přemysla Otakara II 6/3, 370 01 České Budějovice
BANIS: 8040
SWIFT: SMWR
Znakový kód: SMWR
IČ: 26080222
tel.: 386 710 911
fax: 386 356 747
internet: www.oberbank.cz
Vedoucí organizační složky: Ing. Robert Pokorný
tel.: 296 236 444
fax: 224 190 138
Datum zápisu: 31. 12. 1993
Zahájení činnosti: 1. 10. 2004
Země centrály: Rakousko
Poznámka: K 1. 10. 2004 došlo k prodeji části podniku Sparkasse Mühlviertel – West banka Aktiengesellschaft, a to pobočkové sítě v ČR rakouské bance Oberbank AG.

zpět na začátek

P

Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika
Adresa: Sokolovská 17, 186 00, Praha 8
BANIS: 2240
Znakový kód: PABKCA
IČ: 28992610
tel.: 222 330 400
internet: www.pabk.sk/cz
Datum oprávnění k činnosti: 18. 9. 2009
Země centrály: Slovensko
Poznámka: pobočka zahraniční banky

PPF banka, a. s.
(do 1. 9. 2004 První městská banka, a. s., předtím do 31. 1. 1995 Royal banka CS, a.s.)
Adresa: Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6
BANIS: 6000
SWIFT: PMBP CZ PP
Znakový kód: PMBA
IČ: 47116129
tel.: 222 244 255
fax: 224 175 980
internet: www.ppfbanka.cz
datová schránka: iqmfrp8
Předseda představenstva a generální ředitel: Ing. Petr Jirásko
Základní kapitál: zapsaný (v Obch. rejstříku) 769 004 327,50 Kč, splacený (v Obch. rejstříku) 769 004 327,50 Kč
Univerzální Udělení licence: 5. 11. 1992
Zahájení činnosti: 1. 9. 1993
Poznámka: Univerzální banka s částečnou devizovou licencí, s převážně (více než 50 %) českou majetkovou účastí.

PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, pobočka Česká republika
Adresa dle Obchodního rejstříku: Dlouhá 26/709, 110 00 Praha 1
BANIS: 8200
Znakový kód: RZOO
IČ: 27184765
tel.: 224 816 900
fax: 224 816 901
internet: www.privatbank.at
Vedoucí: Dr. Vladimír Koller
Zahájení činnosti: 1.1.2005
Země centrály: Rakousko
Poznámka: Univerzální banka s plnou devizovou licencí. V ČR působí jako pobočka zahraniční banky.

zpět na začátek

R

Raiffeisenbank a. s.
(S účinností od 7.7.2008 byla do OR zapsána fúze banky Raiffeisenbank a.s. a banky eBanka, a.s.)
Adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 21 Praha 4
BANIS: 5500
SWIFT: RZBC CZ PP
Znakový kód: RZBC
IČ: 49240901

Raiffeisenbank im Stiftland eG pobočka Cheb, odštěpný závod
Adresa: Kubelíkova 4, 350 02 Cheb
BANIS: 8030
Znakový kód: DRBW
IČ: 00671126
tel.: 354 524 511
fax: 354 524 518-9
internet: www.rbcheb.com
Vedoucí odštěpného závodu: Herbert Bäuml, Hubert Schnurrer
Udělení licence: 19. 9. 1993
Zahájení činnosti: 2. 1. 1995
Země centrály: Německo
Poznámka: Univerzální banka s částečnou devizovou licencí. V ČR působí jako pobočka zahraniční banky.

Raiffeisen stavební spořitelna a. s.
(do 3. 3. 1998 AR stavební spořitelna a. s.)
Adresa: Koněvova 2747/99, 130 45 Praha 3
BANIS: 7950
Znakový kód: ARSS
IČ: 49241257
tel.: 271 031 111
fax: 222 581 156
internet: www.rsts.cz
Předseda představenstva a generální ředitel: Mgr. Kurt Matouschek
tel.: 271 032 000
fax: 271 032 055
Základní kapitál: zapsaný (v Obch. rejstříku) 650 000 000 Kč, splacený (v Obch. rejstříku) 650 000 000 Kč
Udělení licence: 30. 7. 1993
Zahájení činnosti: 7. 9. 1993
Poznámka: Banka s převážně (více než 50 %) zahraniční majetkovou účastí.

zpět na začátek

S

Saxo Bank A/S, organizační složka
Adresa: Husova 240/5, 110 00, Praha 1
BANIS:
Znakový kód:
IČ: 28949587
tel.: 226 201 580
fax: 226 201 581
internet: http://cz.saxobank.com
Předseda představenstva a generální ředitel: Karol Piovarcsy
tel.: 271 032 000
fax: 271 032 055
Základní kapitál:
Udělení licence: 16. 7. 2009
Zahájení činnosti:
Země centrály: Dánsko
Poznámka: Saxo Bank je globální investiční banka specializující se na online obchodování a investice na mezinárodních finančních trzích. Banka je oprávněná poskytovat přeshraniční služby v ČR a vést samostatnou evidenci investičních nástrojů.

Stavební spořitelna České spořitelny, a. s.
(do 14. 9. 2001 ČS-stavební spořitelna, a. s.)
Adresa: Vinohradská 180/1632, 130 11 Praha 3
BANIS: 8060
Znakový kód: CSST
IČ: 60197609
tel.: 224 309 111
fax: 224 309 112
internet: www.burinka.cz
Předseda představenstva a generální ředitel: Ing. Jiří Plíšek
tel.: 224 309 100
fax: 224 309 202
Základní kapitál: zapsaný (v Obch. rejstříku) 750 000 000 Kč, splacený (v Obch. rejstříku) 750 000 000 Kč
Udělení licence: 13. 6. 1994
Zahájení činnosti: 1. 7. 1994
Poznámka: Banka s převážně (více než 50 %) českou majetkovou účastí.

zpět na začátek

T

The Royal Bank of Scotland N.V.
Adresa: Jungmannova 745/24, 111 21, Praha 1
BANIS: 5400
Znakový kód: ABNA
tel.: 244051111
fax: 244052222
internet: www.rbs.cz
Datum oprávnění k činnosti: 2. 6. 1992
Země centrály: Nizozemí

U

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
(do 31.12.1995 Bayerische Vereinsbank, AG Mnichov, pobočka Praha; od 1.1.1996 do 31.12.1998 Vereinsbank (CZ) a.s. – sloučení s HYPO-BANK CZ a.s. k 31.12.1998; od 31.12.1998 do 1.10.2001 HypoVereinsbank CZ a.s. – sloučení s Bank Austria Creditanstalt Czech Republic,a.s., od 1.10.2001 do 5.11.2007 HVB Bank Czech Republic a.s. – sloučení s Živnostenskou bankou, a.s.)
Adresa dle Obchodního rejstříku: Na Příkopě 858/20, 113 80 Praha 1
BANIS: 2700
Znakový kód: CABV
IČ: 64948242
Telefon: 221 112 111; infolinka: 800 144 441 (bezplatná)
Fax: 221 112 132
Internet: www.unicreditbank.cz
Předseda představenstva: Ing. Jiří Kunert
tel.: 224 121 003
fax: 224 121 090
Základní kapitál: zapsaný (v Obch. rejstříku) 5 124 716 000 Kč, splacený (v Obch. rejstříku) 5 124 716 000 Kč
Udělení licence: 19.5.1992 – pobočka, 1.1.1996 – a.s.
Zahájení činnosti: 1.7.1992 – pobočka, 1.1.1996 – a.s., 31.12.1998 – sloučení s HYPO-BANK CZ a.s.; 1.10.2001 – sloučení s Bank Austria Creditanstalt Czech Republic,a.s.; 5.11.2007 – sloučení s Živnostenskou bankou, a.s.

zpět na začátek

V

Volksbank CZ, a. s.
(do 31. 12. 1996 Österreichische Volksbanken AG, pobočka Brno; od 1. 1. 1997 do 17. 9. 1998 Volksbank a.s.)
Adresa dle Obchodního rejstříku: Lazarská 8, 120 00 Praha 2
BANIS: 6800
SWIFT: VBOE CZ 2X
Znakový kód: VBOE
IČ: 25083325
tel.: 543 525 111
fax: 543 525 555
internet: www.volksbank.cz
Výkonný předseda představenstva: Johann Lurf
tel.: 543 525 456
fax: 543 525 556
Základní kapitál: zapsaný (v Obch.rejstříku) 1 325 400 000 Kč, splacený (v Obch.rejstříku) 1 325 400 000 Kč
Udělení licence: 20. 10. 1993 – pobočka, 1. 1. 1997 – a. s.
Zahájení činnosti: 1. 1. 1994 – pobočka, 1. 1. 1997 – a. s.
Poznámka: Univerzální banka s částečnou devizovou licencí, s převážně (více než 50 %) zahraniční majetkovou účastí.

Volksbank Löbau-Zittau eG, kancelář
Adresa: Zhořelecká 739/10, 46001 Liberec
BIC: GENODEF1NGS
BLZ: 85590100
tel.: 485 252 555
internet: www.vr-bank.cz
Výkonný předseda představenstva: Zürn Wolfgang
Zahájení činnosti: 31. 3. 2006

Všeobecná úverová banka a.s., pobočka Praha
(nebo ve zkratce: VUB, a.s., pobočka Praha)
Adresa dle Obchodního rejstříku: Pobřežní 3, 186 00 Praha 8
BANIS: 6700
SWIFT: SUBA CZ PP
Znakový kód: SUBACA
IČ: 48550019
tel.: 221 865 111
fax: 221 865 555
internet: www.vub.cz
Vedoucí organizační složky: Ing. Ivan Duda
tel.: 221 865 100
fax: 221 865 557
Udělení licence: 14. 1. 1993
Zahájení činnosti: 14. 1. 1993
Země centrály: Slovenská republika
Poznámka: Univerzální banka s částečnou devizovou licencí. V ČR působí jako pobočka zahraniční banky.

zpět na začátek

W

Waldviertler Sparkasse von 1842 AG
Adresa: Klášterská 126/II, 377 01 Jindřichův Hradec
BANIS: 7940
Znakový kód: SPWT
IČ: 49060724
tel.: 384 344 111
fax: 384 344 108
internet: www.wspk.cz
Vedoucí organizační složky: Gerhard Hufnagl
Udělení licence: 9. 7. 1993
Zahájení činnosti: 1. 5. 1994
Země centrály: Rakousko
Poznámka: Univerzální banka s částečnou devizovou licencí. V ČR působí jako pobočka zahraniční banky.

Wüstenrot hypoteční banka a. s.
Adresa dle Obchodního rejstříku: náměstí Kinských 2/602, 150 00 Praha 5, Smíchov
BANIS: 7980
Znakový kód: WUEH
IČ: 26747154
tel.: 257 092 201
fax: 257 327 625
internet: www.wuestenrot.cz
Předseda představenstva a generální ředitel: Ing. Jan Vlček
Základní kapitál: zapsaný (v Obch.rejstříku) 600 000 000 Kč, splacený (v Obch.rejstříku) 600 000 000 Kč
Udělení licence: 31. 10. 2002
Zahájení činnosti: 23. 12. 2002
Poznámka: Banka s oprávněním vydávat hypoteční zástavní listy, s převážně (více než 50 %) zahraniční majetkovou účastí.

Wüstenrot – stavební spořitelna a. s.
Adresa: Na hřebenech II, 147 00 Praha 4
BANIS: 7970
Znakový kód: SSWT
IČ: 47115289
tel.: 257 092 111
fax: 257 092 149
internet: www.wuestenrot.cz
Banka je řízení tříčlenným představenstvem.
Předseda představenstva: Dr. Hans Jürgen Wohlrabe
fax: 257 092 159
Základní kapitál: zapsaný (v Obch. rejstříku) 739 200 000 Kč, splacený (v Obch. rejstříku) 739 200 000 Kč
Udělení licence: 17. 9. 1993
Zahájení činnosti: 11. 11. 1993
Poznámka: Banka s převážně (více než 50 %) zahraniční majetkovou účastí.

Wüstenrot – hypoteční banka a. s.
Adresa: Na hřebenech II, 147 00 Praha 4
BANIS: 7980
Znakový kód: WUEH
IČ: 26747154
tel.: 257 092 200
fax: 257 092 605
internet: www.wuestenrot.cz
Předseda představenstva: Pavel Vaněk
Udělení licence: 23. 12. 2002
Zahájení činnosti: 31. 10. 2002

zpět na začátek

Z

ZUNO BANK AG, organizační složka
Adresa: Na rybníčku 1329/5, 120 00 Praha 2
BANIS: 2310
Znakový kód: ZUNO
IČ: 24726389
tel.: 245 699 999
internet: www.zuno.cz
Předseda představenstva: Miloš Matula
Udělení licence: 2. 6. 2010
• Témata: Dotace a financování
• Oblasti podnikání: Služby