Španělsko: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Madridu (Španělsko)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

ICT

V zemi je vyspělá poptávka po produktech a službách v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Toto odvětví v návaznosti na pandemii COVID-19 bylo vyhodnoceno jako prioritní a napříč všemi sektory bylo konstatováno, že je třeba se v nadcházejícím období soustředit na zlepšení digitálních služeb, budování technologické a digitální suverenity a posílení a rozšíření internetové dostupnosti a k tomu potřebné infrastruktury. Jednou z hlavních priorit bude rozvoj moderních řešení k zajištění funkčnosti firem a státní a veřejné správy.

Další příležitosti, které by měly mít české společnosti na paměti, se nacházejí v následujících oblastech: inteligentní sítě pro efektivnější využívání energie; technologie související s konceptem smart cities (inteligentních měst), které jsou určeny k řízení stále složitějších městských prostředí; internet věcí, kdy mnoho sítí bude propojeno a budou zahrnovat schopnosti bezpečnosti, analýzy nebo správy; kybernetická bezpečnost; FinTech nebo Big Data, což otevírá nové oblasti činnosti pro podniky, které se zabývají zkoumáním, inovacemi a vývojem.

Automatizace průmyslového sektoru jde ruku v ruce s vývojem technologií pro jejich řízení a ochranu před napadením.

Příležitosti:

 • Software a hardware pro Iot, rozšířenou realitu, Big data
 • Kybernetická bezpečnost

Energetický průmysl

Španělsku se doposud nedaří dostatečně nahradit jadernou energii obnovitelnými zdroji. V uplynulých 10 letech byl podíl jaderné energie 21,2 %. Dle dohody z roku 2000 mají být postupně uzavřeny jaderné elektrárny starší 30 let. Definitivní uzavření jaderných elektráren bylo po několika přehodnoceních stanoveno na léta 2025 – 2035. Vzhledem k tomu, že se nepodařilo dostatečně rozvinout alternativní zdroje, začíná se hovořit o možném prodloužení funkčnosti. Ve věci skladování jaderného odpadu je Španělsko závislé na Francii, se kterou má podepsanou dohodu a využívá jejich skladů. Přes snahy o nalezení řešení ve věci skladování jaderného odpadu, nebylo doposud učiněno zásadní rozhodnutí a skladování jaderného odpadu je nadále na bedrech jednotlivých elektráren. Možnosti spolupráce se nabízejí v oblasti bezpečnosti a dekontaminace jaderného odpadu, modernizace a rekonstrukce stávajícího vybavení, software apod.

Příležitosti:

 • Obnovitelné zdroje energie
 • Smart Grids a skladování elektrické energie
 • Sanace a dekontaminace, skladování jaderného odpadu, modernizace jad. elektráren

Strojírenství

Po současné krizi bude potřeba pokračovat v rozvoji a modernizace španělského průmyslu, který stále tvoří necelých 18% HDP. Vzhledem k riziku dalších vln pandemie můžeme předpokládat zvýšený zájem automatizaci výroby – ta může být jedním ze způsobů, jak zmírnit budoucí dopady pandemií na výrobu a umožnit kontinuální výrobu.

Příležitosti:

 • Dovoz průmyslových strojů, zařízení a komponent pro zpracovatelský, potravinářský a chemický průmysl.
 • Robotika

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Jedná se o strategický sektor, který jako jediný v poslední době zaznamenal nárůst pracovní síly. Ve Španělsku byl tento sektor před nástupem krize podhodnocen a měl nedostatečné kapacity lůžek, které byly pod průměrem EU (297 lůžek na 100.000 obyvatel).

Předpokládá se zvýšení státních investic do tohoto sektoru a to ať již pro nákup jednorázových ochranných pomůcek, tak zvyšování kapacit jednotek intenzivní péče a zvyšování počtu lůžek.

Příležitosti:

 • Jednorázové ochranné pomůcky: roušky, respirátory, teploměry, ochranné obleky, dýchací zařízení apod.
 • Zdravotnické technologie: vybavení nemocnic a speciálních oddělení (JIP)
 • Technologie pro období „po pandemii“: Dezinfekční technologie na bázi ozonu (dezinfekce prostor, textilu, apod.), Ochranné prostředky pro naskladnění pro distributory.

Aktuální sektorové příležitosti pro Španělsko

Podrobnosti a další informace k jednotlivým položkám a sektorům naleznete v Mapě oborových příležitostí.

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Na stránce BusinessInfo.cz jsou pravidelně aktualizovány informace o podnikatelských misích a veletrzích, na kterých ZÚ Madrid (či CzechTrade) připravuje ve Španělsku pro české účastníky veletrhů semináře nebo setkání se španělskými podnikateli.

Kompletní informace o veletrzích a kongresech je uvedena na stránce Asociace španělských veletrhů Asociación de Ferias Españolas

 • přehled veletrhů chronologicky: Calendario Ferial 

Podle zadaných kritérií lze vyhledat přes Buscador de Ferias

 • názvu veletrhu/ slova – Certamen/ Palabra
 • oboru – Sector/ Grupo
 • druhu akce – Tipo de evento
 • veletržní správy – Asociado 

Výběr veletržních správ:

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Madridu (Španělsko) ke dni 1. 6. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem