Španělsko: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Madridu (Španělsko)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Mapa oborových příležitostí MZV ČR na roky 2018/2019 definuje jako perspektivní položky ze sektorů chemického, energetického, zdravotnického a dále ICT a strojírenství. nad tyto sektory jsou jako perpektivně zajímavé vyhodnoceny sektory potravinářství (zejména alternativní, dietní, bezlepkové, zdravé a bio potraviny) a sektor volného času/sportu (preventivní medicína, městské fitness parky apod.).

Španělsko je jedním z největších trhů EU a přestože se kvůli ekonomické krizi v minulých letech podstatně snížila jeho poptávka, během roku 2018 se prokázal její opětovný růst, což dokazují meziroční nárůsty dovozu v řadě sektorů. I v roce 2018 poptávka domácností i podniků poroste – a s ní i zajímavost trhu. Kromě tradičních oblastí jako automobilový průmysl a jeho komponenty se lze soustředit na výrobní linky ve zpracovatelském (zejména potravinovém) průmyslu, kde země stále hledá kvalitní způsob vytváření přidané hodnoty, neboť dosud vyváží velké množství prvotních, nezpracovaných zemědělských produktů. Významné investice se realizují v oblasti ICT a hightech, vzhledem k tomu, že i během krize rostl sektor turistiky, lze očekávat rozvoj i v této oblasti, včetně vývozu výrobků sloužících k modernizaci vybavení turistických zařízení.   
Perspektivní obory v oblasti služeb:

  • logistika – autonomní oblasti kladou důraz na poskytování logistických služeb a podporují budování nových logistických center
  • pohostinství, zábavní průmysl, wellness centra – vzestup životní úrovně Španělů podporuje vnitřní poptávku
  • doprava – španělský strategický plán pro infrastrukturu počítá s významnými investicemi do železnic. Část je určena na modernizaci železničních stanic a stávajících železničních tratí a na telekomunikační síť založenou na optickém vláknu. Po železnicích následuje infrastruktura silnic, kde se chtějí zaměřit zejména na zlepšení a zvýšení bezpečnosti dálnic. V letecké infrastruktuře půjde nejvíce investic do terminálů a na bezpečnost a navigaci
  • informační a komunikační technologie – neuspokojivý rozvoj ITC ve Španělsku vyvolává růst nových center
  • životní prostředí – potřeba zejména v oblasti analytiky vod, půd a odpadů, dále geofyzika a geotechnologie, konzultační služby

Emise CO2 ve Španělsku silně přesahují limity protokolu z Kjóta, firmy musí investovat buď do zlepšení vlastních instalací či rozvíjet projekty zaměřené na ochranu životního prostředí. V současnosti je největší boom v oblasti větrných a solárních elektráren, nicméně největší rozvoj čeká biomasu a biopaliva. V oblasti biomasy se ve Španělsku realizuje mnoho projektů týkajících se využití reziduí vzniklých zpracováním olivového oleje, rýže, mandlí apod. V průmyslu se stále větší důraz klade na recyklaci či energetické využití odpadů. Další zajímavou kapitolou jsou investice do vodohospodářství.

Odbor zemědělské politiky a zemědělsko-potravinářského průmyslu ministerstva zemědělství, rybolovu a výživy rozhoduje o subvencích pro investiční projekty v zemědělských a potravinářských podnicích. Preferovanými projekty jsou ty, které zlepší výrobní strukturu, zpracování výrobků a marketingovou činnost. Konkrétně jde o dotace úrokového diferenciálu až do 6% pro podnik přijímající investici, dále o délku úvěrového období (do 5 let) a karenci (1 rok). Půjčka se poskytuje podniku až do 80% investičních nákladů (kromě koupě pozemků, kancelářského nábytku a kancelářské techniky).

Mezi preferovanými obory nelze nezmínit projekty specifických turistických zařízení s dopadem na rozvoj regionů. O subvencích pro tyto projekty rozhoduje ministerstvo hospodářství a konkurenceschopnosti. 
Aktuální sektorové příležitosti pro Španělsko

Podrobnosti a další informace k jendotlivým položkám a sektorům naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Na stránce BusinessInfo.cz jsou pravidelně aktualizovány informace o podnikatelských misích a veletrzích, na kterých ZÚ Madrid (či CzechTrade) připravuje ve Španělsku pro české účastníky veletrhů semináře nebo setkání se španělskými podnikateli.

Kompletní informace o veletrzích a kongresech je uvedena na stránce Asociace španělských veletrhů Asociación de Ferias Españolas

  • přehled veletrhů chronologicky: Calendario Ferial 

Podle zadaných kritérií lze vyhledat přes Buscador de Ferias

  • názvu veletrhu/ slova – Certamen/ Palabra
  • oboru – Sector/ Grupo
  • druhu akce – Tipo de evento
  • veletržní správy – Asociado 

Výběr veletržních správ:

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Madridu (Španělsko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem