Španělsko: Zahraniční obchod a investice

© Zastupitelský úřad ČR v Madridu (Španělsko)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

 
Obchodní bilance podle kontinentů a seskupení zemí (v mil. EUR) 
 20142015 2016 20172018 

Vývoz celkem

240 582249 794256 393277 126285 023 

– EU

152 847161 719170 300182 181186 957 

– ostatní evropské země

15 32014 24014 48116 19816 371 

– Severní Amerika

11 99412 88312 87114 10914 630 

– Latinská Amerika

13 99314 88513 53415 25715 319 

– Asie

22 69223 90323 80325 80126 151 

– Afrika

16 30616 18216 56117 67018 565 

– Oceánie

1 7991 8091 6111 9931 922 

   

Dovoz celkem

265 557274 772273 779301 870318 863 

– EU

142 407154 271156 420165 845171 472 

– ostatní evropské země

17 42714 95315 14417 24318 571 

– Severní Amerika

11 34413 81514 25815 52114 901 

– Latinská Amerika

16 94914 39713 64817 00018 110 

– Asie

47 51151 97453 18560 70766 115 

– Afrika

28 13023 91419 92424 10827 739 

– Oceánie

8897667999821 054 

    

Saldo celkem

-24 975-24 978
-18 754-24 744-33 840 

– EU

10 4407 44812 80216 33615 484 

– ostatní evropské země

-2 107-713-590-1 045-2 199 

– Severní Amerika

650-932-1 499-1 412-271 

– Latinská Amerika

-2 956488-61-1 743-2 791 

– Asie

-24 819-28 071-29 248-34 906-39 963 

– Afrika

 -11 824-7 732-3 743-6 438-9 137 

– Oceánie

9101 0438361 011868 

Zdroj: Secretaría de Estado de Comercio (Anual por áreas y países)

 
Vývoj zahraničního obchodu (v mil. eur) 
 20142015 20162017 2018

 Vývoz

240 582

249 794

256 393

276 143 

285 023 

 mez. změna v %

2,0

3,8

2,6

7,7 

2,9 

 Dovoz 

265 557

274 772

273 779

302 431 

318 864 

 mez. změna v %

5,2

3,5

-0,4

10,5 

5,6 

 Saldo 

-24 975

-24 978

-18 754-26 288  -33 841 

 mez. změna v %

-51,1

0,0

30,4-51,2 -36,8 

Zdroj: Secretaría de Estado de Comercio (Comercio Exterior, Desglose por sectores económicos)

Španělsko po řadu let vykazovalo záporné saldo obchodní bilance, které bylo částečně kompenzováno příjmy z turistiky. V posledních letech se posiluje španělský vývoz a díky celosvětovému snižování cen ropy se tak celková obchodní bilace země dostává do lepších čísel. 

Výsledky za rok 2018

Zahraniční obchod byl v roce 2018 jedním z motorů španělské ekonomiky – vývoz rostl meziročně o 2,9% což je pozitivní, nicméně ve srovnání s rokem 2017 (7,7 %)  zaznamenal výrozný pokles. Dovoz vrostl i dovoz v roce 2018 o 5 %.    

V roce 2018 došlo k mírnému zpomalení růstu exportu (cca o 4,8%), zahraniční obchod však byl i nadále klíčový pro růst španělské ekonomiky.

ICEX (Státní instituce na podporu exportu) se v roce 2018 nadále zaměřovala na intenzivnější hledání příležitostí v zemích, kde EU jedná o volném obchodu (Kanada, Mexiko). Byla realizována řada programů na podporu španělského exportu a firmy a MSP byly státem vybízeny k diverzifikaci exportu.

Detailní statistiky španělského zahraničního obchodu je možno průběžně konzultovat ve speciální sekci webových stránek Ministerstva průmyslu a obchodu.

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Prostor EU je pro Španělsko tradičně nejvýznamnějším z hlediska vývozu i dovozu (větší má EU podíl na španělském vývozu než dovozu, v obou směrech však přesahuje polovinu celkové hodnoty).
Export
do zemí EU tvořil k lednu 2019 plných 65,6 % celkového exportu země, země EU jakožto odběratel ES zboží meziročně posílily svůj podíl o 2,6 %. Více než polovina celkového exportu směřuje do zemí Eurozóny. Přebytek obchodní bilance mezi Španělskem a EU klesl v r. 2018 na 15 484 milionů eur. Hlavní exportní destinací v rámci EU byla i v roce 2018 pro Španělsko Francie (15 %) zejména díky ropě a ropným derivátům. Následovalo ji Německo (10,8 %) díky automobilovým komoditám a Itálie (8 %) především díky ropě a ropným derivátům, železu a oceli.

Z hlediska dovozu byla v roce 2018 hlavním partnerem opět EU. Hlavními dodavateli je Německo a Francie, mimo EU pak Čína a USA.   

 
Teritoriální zaměření zahraničního obchodu – vývoz (v mil. eur)
Pořadí Země 20182017
1Francie42 97741 415 
2Německo30 75130 612 
3Itálie22 73622 139 
4Portugalsko21 08620 042 
5Velká Británie18 97818 740 
6USA12 79112 468 
7Nizozemsko10 0239 593 
8Belgie8 2598 325 
9Maroko8 2218 042 
10Čína6 2765 953 
11Polsko5 6515 453 
12Turecko4 9345 705 
13Mexiko4 5604 598 
14Švýcarsko4 0544 144 
15Alžírsko3 3842 673 
16EU-neuvedené země2 5222 623 
 17Japonsko2 5092 445 
18Brazílie2 4242 510 
19Česká republika2 4092 380 
20Řecko2 3832 206 

 

 
Teritoriální zaměření zahraničního obchodu – dovoz (v mil. eur) 
Pořadí Země 20182017
1Německo40 07238 850 
2Francie34 47633 396 
3Čína26 90925 830 
4Itálie21 08820 293 
5USA13 15213 566 
6Nizozemsko12 97312 544 
7Portugalsko11 56111 065 
8Velká Británie11 44911 381 
9Belgie7 4427 868 
10Turecko7 1186 127 
11Maroko6 6526 305 
12Nigérie5 6344 385 
13Polsko 5 4305 280 
14Brazílie4 3864 082 
15Mexiko4 8344 099 
16Alžírsko4 775 4 600 
17Saúdská Arábie4 774 3 965 
18Česká republika4 2794 267 
19Indie4 2083 510 
20Japonsko4 1323 934 

Zdroj: Secretaría de Estado de Comercio – ICEX

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Výsledky za rok 2017 a 2018

V daném roce se na vývozu nejvíce podílely komodity strojních zařízení a vozidel a následovaly potraviny.

 

  Zahraniční obchod Španělska v r. 2017 (komoditní členění) 

 

Vývoz

Dovoz
 sektor mil. eurv %mez. změna (%) mil. eurv %mez. změna (%)

Potraviny

45 775 

16,5

6,3

34 648

11,5

7,6

Produkty energetiky

19 611 

7,1

47,2

 40 332

13,4

36,4

Suroviny

7 142 

2,6

27,0

10 786

3,6

23,0

Polotovary (nechemické)

28 068 

10,1

10,0

21 511

7,1

14,6

Chemické výrobky

38 824 

14,0

7,8

44 937

14,9

5,7

Stroje a zařízení

56 344 

20,3

9,2

64 861

21,5

7,8

Automobilový sektor

45 175 

16,3

0,1

39 083

12,9

4,8

Zboží dlouhodobé spotřeby

4 481 

1,6

2,6

8 040

2,7

4,2

Spotřební zboží

28 196 

10,2

9,7

36 578

12,1

4,3

Ostatní zboží

3 509 

1,3

-16,7

1 095

0,4

-11,4

Celkem

277 126 

100,0

8,9

301 870

100,0

10,5

Údaje k dubnu 2018
Zdroj: Secretaría de Estado de Comercio – Ministerio de Economía y Competitividad   

 

Zahraniční obchod Španělska v r. 2018 (komoditní členění) 

 

Vývoz Dovoz
Sektor mil. eurv %mez. změna (%) mil. eurv %mez. změna (%)

Potraviny

45 877 

16,1

0,2

35 059

11,0

1,2

Produkty energetiky

22 581 

7,9

15,1

47 713

15,0

18,3

Suroviny

7 697 

2,7

7,8

11 558

3,6

7,2

Polotovary (nechemické)

29 743 

10,4

6,0

23 589

7,4

9,7

Chemické výrobky

40 789 

14,3

5,1

48 743

15,3

8,5

Stroje a zařízení

55 981 

20,0

1,1

65 840

20,6

1,5

Automobilový sektor

44 490 

15,6

-1,5

40 138

12,6

2,7

Zboží dlouhodobé spotřeby

4 531 

1,6

1,1

8 269

2,6

2,9

Spotřební zboží

28 416 

10,0

0,8

36 766

11,5

0,5

Ostatní zboží

3 918 

1,4

11,7

1 189

0,4

8,6

Celkem

285 024 

100,0

1,8

318 864

100,0

-0,4

Údaje k dubnu 2019
Zdroj: Secretaría de Estado de Comercio – Ministerio de Economía, Industria y Competitividad

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Přístavy měst Barcelony, Cádizu a Viga se těší statutu volných zón od vydání Královského dekretu z r. 1929 a novely zákona 1296/1986. Od dubna 1998 byl tento statut přiznán též Kanárským ostrovům /Puerto de la Luz a Las Palmas/. Pro speditéry z nekomunitárních zemí je aplikován specifický celní režim, který představuje celní výhody, jako např. bezcelní dovoz v omezeném rozsahu, dovoz v rámci aktivního zušlechťovacího styku,transformace zboží pod celní kontrolou, dočasný dovoz zboží na celní záznam apod. V přístavech je možno dále využít bezcelního skladování, balení, úprav zboží ve vymezeném rozsahu apod. Formality pro vstup zboží do prostoru mimo volnou zónu jsou stejné jako při běžném dovozu zboží (viz výše).
Pro bližší informace o režimu jednotlivých zón viz příslušné webové stránky: Port de Barcelona, Puerto Cádiz a Zona Francavigo.

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Po obecném ústupu zahraničních i domácích investorů z krizí zasaženého španělského trhu, což kulminovalo v roce 2012, se během posledních let opět začaly objevovat dobré zprávy. Rok 2018 byl z pohledu přímých zahraničních investic více než úspěšný – Španělsko definitivně ztratilo punc země v krizi a nalákalo zásadní investiční projekty. Země získala 52,804 miliard euro v přímých zahraničních investicích, což představuje cca 32% meziroční nárůst, meziroční vysoký nárůst o téměř 55 % zaznamenaly netto investice.
Dle každoročního průzkumu zahraničních investorů ve Španělsku bezmála 95 % v roce 2019 plánuje udržet či zvýšit své investice
, což představuje poměrně výrazné zvýšení oproti roku 2018. Ačkoli zahraniční podniky sledují španělskou politickou situaci, na jejich chování se to prozatím nijak zásadně neprojevilo. V žebříčku Světové banky Španělsko obsadilo v roce 2018 na 30. příčku mezi zeměmi s nejlepším potenciálem pro obchod. Překonalo tak mj. Francii, Nizozemí, Švýcarsko či Japonsko. Země se zvedla ze 44. místa v roce 2011 především díky zásadním fiskálním reformám španělské vlády a je oceňována za vstřícnost vstupních podmínek pro export, ochranu menšinových investorů a efektivní procesy řešení insolvence podniků.

Investice do nemovitostí dosáhly v roce 2018 velmi uspokojivých hodnot. V roce 2018 se Španělsko 5. v pořadí evropských zemí s největším objemem investic v tom. Do Španělska v roce 2018 přiteklo 10 miliard euro v realitních investicích. Madrid se vyšplhal na 6. místo evropských měst v pořadí investic do nemovitostí, avšak  pokles byl zaznamenán v Barceloně, což je evidentní dopad nestabilní politické situace v regionu. Dopady nejistoty již na zahraničních investicích do nemovitostí ve Španělsku začínají být znát, a to především na opatrnosti jak zahraničních tak španělských kupců nemovitostí především na katalánském pobřeží – v posledních letech velice populárnímu ke koupi prázdninových bytů.
Detailní statistiky přímých zahraničních investic ve Španělsku i španělských investic v zahraničí lze nalézt na webových stránkách Data Invex.

 

 Zahraniční investice ve Španělsku  (v mil. EUR)

 

Brutto 

mez. změna (%)

Netto 

mez. změna (%)

 2014-201835 47148,926 505

64,8 

201740 11628 222

201852 80431,643 672

 54.7

Zdroj: Registro de Inversiones Exteriores, Dirección General de Comercio e Inversiones 

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Aktuální informace o investičních pobídkách, prioritních sektorech a geografických zónách apod. lze nalézt na webových stránkách státní agentury na podporu investic, Invest in Spain.

Vláda v roce 2016 prezentovala Kodex zahraničních investic ve Španělsku, v němž každý investor může nalézt permanentně aktualizované informace týkající se podmínek investování, platné legislativy, pravidel, omezení, bilaterálních dohod o ochraně investic a proti dvojímu zdanění apod. Dokumenty jsou zatím k dispozici pouze ve španělštině, vláda plánuje co nejrychlejší uvedení v provoz také anglické mutace.
Dokument je možno zdarma stáhnout na: Código de Inversiones Extranjeras en España 

Mezi hlavními kritérii pro rozhodování zahraničních investorů o kapitálovém vstupu na španělský trh jsou jeho základní parametry, totiž jeho rozloha (23 % z celkové rozlohy EU) a počet obyvatel (12 % z EU), dále možnosti exportu ze Španělska a expanze na trhy třetích zemí (především do Latinské Ameriky a severní Afriky) a růstový potenciál ekonomiky.

Základní podmínky pro vstup zahraničního kapitálu upravuje Královský dekret č. 1816/1991 o plné liberalizaci pohybu deviz a kapitálu v souladu s předpisy v EU, dále Královské dekrety 42/1993, 671/1992, 672/1992 a 1638/1996. Klima pro zahraniční investice a kapitálové převody je zcela liberální. Zákony zaručují právo zahraničních investorů převádět do zahraničí bez omezení investovaný kapitál a výnosy z něj vytvořené ve Španělsku, stejně tak mohou volně převádět do zahraničí dividendy a zisk.

Ze zákona se rozlišují zahraniční investice ve Španělsku na:

  • přímé investice
  • investice do portfolia
  • investice do nemovitostí
  • jiné formy investic

Přímou investicí se rozumí získání účasti formou koupě stávajících akcií, nebo úpis nových akcií ve španělské společnosti, nebo koupě práv úpisu, nebo převoditelných cenných papírů, což by zahraničnímu investorovi umožnilo mít vliv na řízení, nebo kontrolovat španělskou společnost (firmu). Za vliv je považováno, dosahuje-li jeho účast 10% nebo více na základním kapitálu, nebo je-li zahraniční investor přímo nebo nepřímo zastoupen v představenstvu španělské firmy. Navíc je za zahraniční investici považováno, když sesterská společnost zahraničního investora, nebo jeho pobočka, nebo provozovna nerezidentní společnosti složí, navýší, nebo koupí kapitál poboček, nebo provozoven zahraničních firem a poskytne splatné zálohy, anebo poskytne dlouhodobý (delší než pětiletý) úvěr španělským firmám za účelem navázání, či udržení dlouhodobých hospodářských vazeb. Daný úvěr se stává přímou investicí, pokud úvěrující strana má přímou investici (viz výše) v dlužníkově společnosti, nebo pokud sdílí dlužníkova podnikatelská rizika.

Žádost o souhlas úřadů se podává devizově-finančním orgánům. Vyjádření připravuje rejstřík zahraničních investic při odboru Dirección General de Política Comercial e Inversiones Extranjeras (DGPCIE), ministerstva hospodářství. Úřady mají 30 dní na vyjádření. V případě, že se tak nestane, rozumí se, že investice byla mlčky odsouhlasena. Během dané lhůty mohou úřady vyžadovat doplňující údaje. Jakmile je úřední souhlas udělen, je investor povinen realizovat investici během následujících 6 měsíců, jinak se musí žádat o souhlas s investicí znovu.

U investic ze strany subjektů ze zemí mimo EU ve specifických oborech jako herny, kasina (gambling), televize, rozhlas, letecká doprava nebo činnosti přímo se vztahující k obraně státu (výroba zbraní, těžba strategicky důležitých surovin a uživatelské spojové služby a dopravní služby) se vyjadřuje rada ministrů. Úřady musí do 60 nebo 90 pracovních dní odpovědět. V případě, že odpověď není předána, rozumí se, že investice byla zamítnuta.

Investice do portfolia (úpis a nákup akcií španělských společností, úpis a koupě obchodovatelných dluhopisů vydaných španělskými státními nebo soukromými subjekty, nebo finanční nástroje vydané rezidenty) nejsou považovány za přímou zahraniční investici. Zahraniční investice do portfolia jsou plně liberalizovány, bez nutnosti jakéhokoli „a priori“ souhlasu úřadů.

Z hlediska formálních náležitostí při dražbě akcií ať už kotovaných nebo nekotovaných na burze cenných papírů existuje ohlašovací povinnost zahraničního investora nebo tzv. veřejného autentizujícího úředníka z brokerské společnosti nebo agentury (ověřujícího původ investora a investice) vůči rejstříku zahraničních investic při odboru DGPCIE. Držitelé investic do cenných papírů v podnicích, jejichž akcie jsou kotovány na španělské burze, musí vyplnit u DGPCIE formulář o oznámení významných účastí. Držitel (nerezident) přímé investice, nebo portfoliové investice musí mít veden účet držeb cenných papírů, nebo vkladový účet cenných papírů u některé ze španělských kompetentních institucí. Vývoz a dovoz cenných papírů je volný, avšak až po předchozím ohlášení na rejstříku zahraničních investic DGPCIE.

Pobočky českých firem a kanceláře jiných zahraničních společností musí ze zákona vyplnit vždy do konce I. čtvrtletí běžného roku tzv. liaison účet s mateřským podnikem, co se týče transakcí mezi pobočkou a mateřským podnikem uskutečněných do 31. 12. předchozího roku.

Pobočky zahraničních firem ve Španělsku musí ustanovit svého trvalého právního zástupce. Devizoví cizozemci, kteří pobírají příjem ve Španělsku, musí ustanovit svého daňového představitele a jeho jmenování musí být oznámeno do 2 měsíců úřadům. Jinak se při absenci zástupce pro daňové záležitosti vystavuje devizový cizozemec riziku uložení pokuty.

K pobídkám pro investory lze uvést následující. Zahraniční investoři se těší podpoře ze strany centrální vlády, vlád AO a určitých provinčních a municipálních úřadů, a to především tak, že mohou využívat grantů a pobídek na podporu zaměstnanosti, nájmu pracovní síly s určitým druhem kvalifikace, na podporu zakládání nových podniků, investičních a výzkumných a vývojových projektů. Nad tento rámec pobídek mohou zahraniční investoři ještě využít komunitární programy různých druhů subvencí na podporu investic.

Mezi hlavní zvýhodnění zahraničních investic ve Španělsku lze řadit:

  1. státní a regionální pobídky na podporu zaškolení a zaměstnanosti,
  2. státní podpory pro vybrané obory,
  3. regionální investiční podpory,
  4. státní pobídky na podporu malých a středních podniků,
  5. pobídky na podporu internacionalizace podniků,
  6. podpory komunitární.

Ad 1) Státní pobídky na podporu zaškolení a zaměstnanosti zahrnují jednak granty přidělované přes Nadaci nepřetržitého vzdělávání na úhradu části nákladů zaškolení (platů vyučujících, nájmu zařízení, dodávek materiálu a za spotřebovanou elektrickou energii, vodu, plyn), jednak subvence z Evropského sociálního fondu na vzdělávání pracujících s nedostatečnou kvalifikací. Pobídky na podporu zaměstnanosti se orientují na subvence firmám pro účely najímání pracujících na dobu neurčitou u osob dlouhodobě nezaměstnaných (déle než 1 rok) a osob mladších 30 let registrovaných jako nezaměstnané. Pobídky se týkají také žen nezaměstnaných po dobu delší 1 roku, osob starších než 45 let registrovaných jako nezaměstnané a invalidních osob. Pobídky se poskytují jako úlevy v rozmezí 40–60 % z příspěvků zaměstnavatele na sociální zabezpečení po dobu 24 měsíců od data uzavření pracovní smlouvy.

Další pobídky a úlevy jsou poskytovány také na podporu přeměn z pracovních smluv na dobu určitou na dobu neurčitou, a na podporu lokální zaměstnanosti (podniky nad 25 zaměstnanců).

Ad 2) Státní podpory pro vybrané obory mají podobu finanční pomocí státu a daňových zvýhodnění, většinou ve formě nenávratných dotací ve výši 20–50 % z celkové investované částky. O dotaci rozhoduje odbor průmyslové technologie ministerstva průmyslu a energie.

Dále daný podnik má přístup ke zvýhodněným úvěrům přes Státní úvěrový institut (ICO), nebo banky ve státním vlastnictví, tzn., že se jedná o úvěry s nižšími úrokovými sazbami než na trhu (s dotovaným úrokovým diferenciálem) a delšími splátkovými obdobími, než jaké nabízejí komerční banky. Navíc ještě podnik bývá osvobozen od municipálních daní, daňových poplatků při založení firmy, neplatí dovozní clo za strojní vybavení a požívá úlev u daní ze zisku společností. Cílovými obory pro shora zmíněné státní podpory jsou zemědělsko-potravinářské podniky (od zemědělské výroby a rybolovu až po navazující velkoobchod), energetika, doly, technologické inovace, výzkum a vývoj.

Ad 3) Regionální investiční podpory jsou vymezeny v souladu s požadavky EU a o jejich udělování rozhoduje oddělení regionálních ekonomických pobídek. Celý systém zahrnuje nenávratné finanční subvence na část investičních nákladů buď v tradičních oborech, které procházejí restrukturalizací v oblastech postižených vyšší nezaměstnaností, nebo jsou subvence směrovány do diversifikace výroby s cílem snížení závislosti daného regionu na omezeném počtu sektorů. Geograficky je přitom z území Španělska vymezeno pro tento účel 80% rozlohy (obdobné členění jako v EU). Průměrná výše subvence se pohybuje kolem 50% z investované částky. V oblastech třídy I lze získat až 50% subvenci, nejnižší 20% subvenci pak v oblasti třídy IV. Souběžně je území rozděleno mezi tzv. zóny podpory hospodářství (ZPE) a speciální zóny (ZE) umístěné tam, kde restrukturalizační proces v průmyslu měl největší dopad na podnikání a zaměstnanost, podle toho, do kterých odvětví budou jaké investice realizovány.

Ad 4) Tzv. iniciativa pro malé a střední podniky (MSP) v rozvoji podnikání a tzv. operativní program pro Španělsko komunitární iniciativy pro MSP jsou stěžejními dokumenty určující podmínky pro jejich rozvoj s tím, že požadavky kladené na žadatele čerpání těchto subvencí jsou určeny v Královském dekretu 937/1997. Beneficienty těchto subvencí mohou být MSP do 250 zaměstnanců a s ročními tržbami do 40 milionů EUR a účast jiných subjektů na jejich kapitálu nesmí přesáhnout 25%, pokud tito nejsou státními podniky holdingového typu, podniky rizikového kapitálu, institucionální investoři a pokud tyto subjekty společně, nebo jednotlivě nekontrolují MSP. Beneficienty subvencí mohou být také zprostředkovatelské subjekty (státní, polostátní a soukromé neziskové organizace poskytující služby na podporu MSP, dále ziskové organizace ve státním vlastnictví, finanční a úvěrové ústavy). Programy MSP, na které lze žádat tyto subvence jsou projekty mezipodnikové obchodní spolupráce (poradenství, studie proveditelnosti, zprostředkovatelské subjekty v rámci nadnárodních organizací apod.) s nárokem do 50% subvence nákladů projektu (do 75%, je-li beneficientem zprostředkovatelský subjekt), programy na podporu informačních služeb, programy na inovační projekční technologie (nikoli projekty průmyslového designu) se subvencí až do 50%.

Ad 5) Pobídky na podporu internacionalizace podniků jsou orientovány výhradně na stimulaci španělských investic v zahraničí. Koncem r. 1999 vláda aktualizovala fondy, které bude spravovat Španělská společnost pro rozvojové financování (COFIDES). Fondy budou sdružovat prostředky coby záruční fond na financování investic v zahraničí, fond pro zahraniční investice a fond pro zahraniční investice ze strany MSP.

Ad 6) Komunitární podpory doplňují španělské finanční rozvojové plány. Komunitární opatření se zaměřují na nejméně rozvinuté venkovské oblasti s nízkým příjmem a s vysokou nezaměstnaností a na oblasti s průmyslovými obory procházejícími krizí (ocelářství, loděnice atd.). Podpory mají podobu globálních a individuálních půjček Evropské investiční banky (EIB). Maximem globálních půjček je 50% investičních nákladů, avšak půjčky nesmí být použity jako kapitál podniku, nebo na nákup akcií, účastí apod. Lhůta úvěru osciluje obvykle mezi 5 a 12 lety, s karencí 2 až 3 roky.

V případě individuálních půjček se jedná o velké investiční projekty. Úvěr může být poskytnut až do 50% celkových investičních nákladů při minimu investice 25 milionů EUR. Lhůta úvěru se pohybuje mezi 4 a 20 lety, s karencí v délce 1/3 splátkového období. Beneficient musí předložit bankovní garancii.

Vedle EIB a Evropského investičního fondu (pro záruky na úvěry a pro dočasné akvizice a řízení minoritních účastí v podnicích) mají největší váhu u finančních pobídek Strukturální fondy. Pravidla pro poskytování podpor z nich jsou obecně známá, proto nebudou v této souvislosti rozváděna.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Madridu (Španělsko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem