Srbsko

Rozcestník informací o Srbsku:

CzechTrade: Desatero pro obchodování se Srbskem

Agentura CzechTrade připravila pro české podnikatele se zájmem o obchodní vztahy se Srbskem deset doporučení pro obchodování s tímto teritoriem.

Steve Heap / Shutterstock.com
 1. Image
  Image Srbska je jednoznačně horší než skutečnost. To však neznamená, že byste neměli být opatrní. Nevěřte pochybným firmám a jednotlivcům, kteří umí vše zařídit a všude mají kontakty. V tržním prostředí rozhoduje především konkurenceschopnost vašeho výrobku.
 2. Rozmanitost země
  Srbsko je kulturně velmi rozmanitou zemí, zatímco severní oblasti byly součástí Rakouska-Uherska, jižní část ovládala ještě před sto lety Osmanská říše a žijí zde národnostní menšiny muslimského vyznání. Značné rozdíly mezi severem a jihem jsou i v oblasti ekonomického rozvoje.
 3. Průzkum trhu
  Kriticky posuďte, zda váš výrobek může nalézt uplatnění na trhu, zdaleka se nejedná o hladový a nenáročný trh. Nabídka s možností financování podstatně zvyšuje šanci na úspěch.
 4. Trpělivost
  Buďte trpěliví, nepodléhejte bezdůvodnému nadšení ani skepsi. Srbský trh je perspektivní, největší na západním Balkáně, kupní sílu obyvatelstva posiluje každý rok na 5 miliard dolarů zasílaných diasporou, ale zároveň představuje i běh na další trať.
 5. Férové jednání
  Nenadsazujte ceny a jednejte otevřeně. Nadsazení ceny je chápáno jako neseriózní jednání.
 6. Platby
  Pozor na druhotnou platební neschopnost a dlouhou dobu splatnosti. Nejdražší jsou dnes v Srbsku hotové peníze. Pokud je firma ochotna zaplatit okamžitě, často požaduje slevu.
 7. Obchodní partneři
  Nepodceňujte potenciální srbské partnery. Jsou si vědomi své ceny a zpravidla přicházejí na jednání s dobrým přehledem o vašich výrobcích, vztazích s partnery v sousedních republikách a cenách konkurence.
 8. Pozvání na oběd
  Jednání zpravidla končí pozváním na oběd. Pozvání při vhodné příležitosti oplaťte.
 9. Oslovení partnerů
  Oslovení potenciálních obchodních partnerů vhodně načasujte a zvažte jeho podporu účastí na místním veletrhu.
 10. Místní právník
  Přes sbližování Srbska s EU je jeho právo stále dosti odlišné. Využijte služeb srbského právníka.

Tip: Obchodní desatera pro vybrané země světa / rychlá zkratka BusinessInfo.cz/10zo

• Teritorium: Evropa | Srbsko | Zahraničí

Doporučujeme