Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR – přílohy