SWOT analýza národní iniciativy Průmysl 4.0

Nová průmyslová revoluce, tzv. Průmysl 4.0 je v plném proudu. Ministerstvo průmyslu a obchodu iniciovalo Národní iniciativu Průmysl 4.0. Dokument připravil kolektiv autorů pod vedením ředitele Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT. Součástí této Inicitaivy je i tato SWOT analýza.Jestliže v rámci strategických úvah o nutném směrování našeho průmyslu, ale nejen samotného průmyslu – vlastně komplexního celospolečenského rozvoje, použijeme SWOT analýzu, pak získáme souhrnnou informaci, kterou nás vlastně již před asi 120 lety motivoval Jan Neruda. Ač netušil nic o budoucí existenci Průmyslu 4.0, tak se minimálně v citátu v úvodu zmíněném do našich zjištění trefil.

A pro připomenutí několik vytržených veršů z jeho básně „Jen dál“ (Zpěvy páteční), která se kromě jiného stala noční můrou generace 50+ při snech o její recitaci před škodolibou třídou:

… jen dál! Čas nový nové chce mít činy, den nový vzešel k nové práci nám, jeť sláva otcův krásný šperk pro syny – však kdo chceš ctěn být, dobuď cti si sám!

… kdo chvíli stál, již stojí opodál, den žádný dvakráte se nenarodí, čin dvakrát nezraje – jen dál, jen dál!


Autoři článku: kolektiv autorů pod vedením Vladimíra Maříka
Editor: Jiří Marek; Design, grafika tištěné brožury: Jan Marek & Richard Pfleger

Doporučujeme