Tunisko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Tunisu (Tunisko)

Tunisko je tradičním obchodním partnerem ČR v oblasti severní Afriky, v jeho prospěch svědčí i geografická blízkost pro naše tradičně konkurenceschopné dodavatele v oblastech automobilový průmysl, zdravotnický a farmaceutický průmysl, vodohospodářský a odpadní průmysl, energetický průmysl, železniční a kolejová doprava, kovozpracovatelský průmysl, obranný průmysl. Vzájemný obrat obchodní výměny trvale roste. Tunisko je v současné době pro ČR 5.nejdůležitějším exportním trhem a 2. nejvýznamnějším dovozním partnerem v Africe. V dubnu 2019 se v Tunisku uskutečnilo 4.zasedání Smíšené komise pro česko-tuniskou spolupráci v hospodářské oblasti, jednání zhodnotila dosaženou úroveň vzathů a zaměřila budoucí spolupráci do oblastí společného zájmu, viz dále.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 Údaje v milionech Kč podle MPO ČR vývoz dovoz obrat bilance
2014 1705 3022 4727 -1316
2015 2219 3556 5777 -1317
2016 3139 3551 6690 -411
2017 3457 4220 7627 -762
2018 3520 4997 8517 -1476

Obchodní relace s Tuniskem je v posledních letech dynamická, absolutní úroveň dosažená v roce 2018 je rekordní, propadly se dovozy, což je patrné z bilance, to je nutno příčíst poklesu dovozu automobilů ŠKODA, kde se dovozy automobilů propadly o 19%. V roce 2018 české vývozy do Tuniska vzrostly o 9,6% a dosáhly hodnoty 3520 mil. Kč a tím se stal rok 2018 prozatím nejúspěšnějším rokem z hlediska výše českého exportu do Tuniska. České dovozy z Tuniska ve stejném období vzrostly o 27,1% a činily 4997 mil Kč.

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

 Hlavními položkami vývozu do Tuniska jsou stroje a přepravní zařízení (75%), tržní výrobky tříděné podle druhu a materiálu (11%), chemikálie (7%) a různé průmyslové výrobky (5%). Pro dovoz jsou hlavní komoditou stroje a přepravní zařízení (73%) a různé průmyslové výrobky (24%).

Vývoz Dovoz
strojírenství, elektrická zařízení (spínače, kabely, izolátory, kondenzátory)  Izolované dráty a kabely, díly pro motory, díly pro auto-průmysl
kotle, motory kůže a kožené výrobky
plasty a polotovary plastů Textil
polotovary železa, slitiny, hliníkové folie chemikálie
osobní automobily a traktory průmyslové výrobky
sklo minerální paliva
lustry Potraviny, ovoce, rajčata, datle
textilní příze, vlna, plsť nepoživatelné suroviny
léčiva nápoje a tabák
kaučuk rostlinné oleje

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Hlavní položkou služeb je turistický ruch, v roce 2018 Tunisko navštívilo 97 000 turistů, což řadí Česko na čtvrté místo za Francii, Rusko a Velkou Británii. Turistický ruch registruje oživení po výrazném poklesu po dvou teroristických útocích mířených na zahraniční turisty (2015 Muzeum Bardo a 2016 letovisko Sousse). Výpadek turistů z Evropy částečně nahradili turisté z Ruska a Alžírska. Postupné zlepšení přinesla až sezóna 2017 s počtem 61 862 českých turistů a sezóna 2017 s počtem 87 821. Mezi Tunisem a Prahou létá jedenkrát týdně (úterý) ekonomicky výhodná přímá letecká linka Tunisair, kterou začínají Tunisané cestovat na poznávací zájezdy, cestu lze kombinovat s další přímou linkou do Vídně, která létá ve čtvrtek a v neděli. Předběžná jednání započala na téma přímého leteckého spojení mezi Prahou a Djerbou, kde je hotelová kapacita 40 000 lůžek a potenciál v oblasti geriatrie. Na Dejrbě Evropané tráví zimní měsíce v prázných letoviscích a získávají zde na dlouhodobé pobyty slevy, další možností je využít letovisek mimo hlavní sezónu v oblasti přípravy sportovních klubů, kterým jsou hotelové řetězce schopny připravit výhodné nabídky „á la carte“. 

 

 

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

automobilový průmysl Škoda
energetický průmysl ČKD DIZ, AB Komponenty, ZPA Smart Energy, ZEZ Silko
dopravní průmysl a infrastruktura ŠKODA Elektro
chemický průmysl Chemoprojekt, Synthesia
vodohospodářský a odpadní průmysl Vítkovice Envi, Hutira, PBS Power Equipment, Aquel Bohemia, Juta
sklářský a keramický průmysl  Bohemia, Lasvit, Rudolf Kampf
civilní letecký průmysl Aero Trade, Aero Vodochody, Aircraft Industries
obranný průmysl Pamco, Česká zbrojovka
ochrana životního prostředí Dekonta, Reo Amos
papírnický průmysl Optaglio
plasty a gumárenský průmysl  Osma, Pipelife
zemědělský a potravinářský průmysl Budweiser, Emco, Hamé
průmyslová klimatizace Fans
průmyslové sušení Lac
stavební průmysl  Ravac, Lassersberger,Geosan, PSJ Jihlava, Asfalteros
železniční a kolejová doprava Bonatrans
telekomunikace, ICT Optokon
vybavení pro kuchyně a hotely Blex
zdravotnický a farmaceutický průmysl  Linet
zemědělské stroje Zetor

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Unijní smluvní vztahy

 • Asociační dohoda mezi EU a TR ze dne 24.11.1995, v platnosti od 1998 (1. země Středomoří)
 • Dohoda o zóně volné výměny pro průmyslové výrobky mezi EU a TR, v platnosti od 2008
 • Dohoda o privilegovaném partnerství mezi EU a TR, v platnosti od 2012
 • V jednání ALECA/DCFTA (Hloubková a komplexní dohoda o zóně volného obchodu, jednání započala v říjnu 2015) 

Bilaterální smluvní vztahy

 • Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi vládou ČSSR a vládou TR (18.4.1963)
 • Dohoda mezi ČSSR a TR o letecké dopravě (6.4.1963)
 • Dohoda o kulturní spolupráci mezi ČSSR a TR. (6.4.1963)
 • Dohoda o spolupráci na úseku zdravotnictví mezi vládou ČSSR a vládou TR (29.5.1964)
 • Protokol mezi ČSSR a TR o úpravě platů mezi oběma zeměmi (Praha,3.10.1973)
 • Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou ČR a vládou TR (2.9.1976)
 • Konzulární úmluva mezi ČSSR a TR (12.4.1979)
 • Smlouva mezi ČSSR a TR o právní pomoci ve věcech občanských a trestních, o uznání a výkonu justičních rozhodnutí a o vydávání a dodatkový protokol (12.4.1979)
 • Dodatkový protokol k Dohodě o hospodářské spolupráci mezi vládou ČSSR a vládou TR (2.9.1976)
 • Smlouva mezi vládou ČSSR a vládou TR o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a majetku (14.3.1990)
 • Dohoda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi vládou ČSFR a vládou TR (4.12.1990)
 • Obchodní dohoda mezi vládou ČR a vládou TR (4.12.1990).
 • Dohoda mezi vládou ČR a vládou TR o sukcesi do dvoustranných mezinárodních smluv sjednaná výměnou nót (20.11.1995,18.5.1996)
 • Dohoda mezi ČR a TR o podpoře a vzájemné ochraně investic (6.1.1997)
 • Dohoda o spolupráci mezi Ministerstvem vnitra ČR a Ministerstvem vnitra TR (10.5.1999)
 • Dohoda mezi vládou ČR a vládou TR o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů ČR a pro držitele diplomatických a zvláštních pasů TR (8.9.1999)
 • Dohoda o spolupráci mezi Ministerstvem obrany ČR a Ministerstvem národní obrany TR (11.5.2000)
 • Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou ČR a vládou Tuniské republiky (16.4.2009)
 • Smlouva mezi ČR a TR o sociálním zabezpečení (1.12.2017)

 

 

 

 

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

V roce 2018 je v rámci rozvojové spolupráce řešen projekt na podporu ženské komunity hrnčířek v Sejnane. Jedná se o sociálně specifickou komunitu žen – výrobců keramiky , která je na její výrobě existenčně závislá, a protože v okolí není žádné jiné pracovní uplatnění, v komunitě jsou matriarchální zvyklosti.  Projekt spočívá ve výstavbě dvou ekologických staveb, jedna je určena k prezentaci a komerci keramiky a druhá ke školícím a sociálním aktivitám komunity. Projekt se zasloužil za zviditelnění řemeslné výroby ve vesnici Hchéchna a hrnčířství z oblasti Sejnane bylo zapsáno 28.11.2018 na seznam světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Projekt ve vesnici Hchéchna pokračuje i v roce 2019 vybavením obou staveb a vybudováním dětského hřiště od českého dodavatele v sousedství, které umožní matkám – hrnčířkám zabavit děti, aby se samy mohly věnovat řemeslné výrobě a zanedbané školní docházce. 

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Tunisu (Tunisko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem