Tunisko: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

© Zastupitelský úřad ČR v Tunisu (Tunisko)

Tuniská republika je stát v severní Africe, hraničící na západě s Alžírskem a na východě s Libyí. Tunisko je republika prezidentského typu s jednokomorovým parlamentem. V říjnu 2014 proběhly v Tunisku první svobodné volby a Beji Caid Essebsi se stal 1. demokraticky zvoleným prezidentem. Tunisko se od revoluce v roce 2011 demokratizuje, změny se však nepromítají na regionální úroveň a potřebná industrializace země je pomalá, což vede k zaostávání regionů a růstu napětí mezi centrem a regiony. Tunisko je první zemí arabského světa, kde žijí společně modernisté, laici a islamisté. Konstruktivní a demokraticky probíhající přeměna země, která následovala po Jasmínové revoluci (14.1.2011) a Arabském jaru, byla oceněna mezinárodním společenstvím udělením Nobelovy ceny míru 2014. 26.8.2016 schválilo Parlamentní shromáždění lidu „Vládu národní jednoty“, jejímiž cíli jsou: boj proti korupci a terorismu, podpora růstu ekonomiky a zaměstnanosti, potlačování pašeráckých mafií, zamezení růstu inflace, vyrovnaný rozpočet a vytvoření podmínek pro zahraniční investory. V roce 2018 proběhly, po čtyřnásobném odkladu, dne 6.5.2018 volby do místních samospráv, kdy implementace volebních výsledků změnila poměry ve státě, v němž po 62 let byla moc soustředěna do rukou ústředních orgánů a guvernérů na participativní demokracii místních samospráv. Volby do místních samospráv 2018 měly další prvenství, udělení volebního práva ozbrojeným složkám. Rok 2019 je supervolebním rokem s parlamentními (6.října) a prezidentskými volbami (1.kolo listopad). Stávající prezident již oznámil, že se nebude o úřad ucházet. Pilíři tuniské ekonomiky zůstávají těžba fosfátů, zemědělská výroba, zpracování potravin, obnovený turistický ruch a pomalu rostoucí průmyslová výroba. Tunisko zaznamenalo v roce jen 2018 slabý růst o průměrné výši 2,4 %, doprovázený inflací 7,5%,  který zdaleka nedostačuje na řešení kumulovaných problémů. Nezaměstnanost zůstává vysoká, dluh roste a valutová rezerva stačí na necelé tři měsíce. Zajištění makroekonomické stability zůstává prvořadou nutností. Od roku 2018 se národní autority soustřeďují na redukci deficitu a flexibilitu směnného kurzu. Přebujelá a neefektivní státní služba a ztrátové státí podniky vyžadují zásadní modernizaci, stejně jako důchodový systém, veřejné banky je nutno restrukturalizovat. Vyrovnání deficitního rozpočtu souvisí se zlepšeným výběrem daní a omezením výdajů při zajištění investičního růstu a udržení sociálních výdajů. Centrální banka dokazuje odhodlání udržet inflaci a zvýšit rozpětí úroků. Snížení směnného kurzu v roce 2018 bylo přínosem pro redukci deficitu a udržení valutové rezervy. Přes značné problémy, se kterými je Tunisko konfrontováno uvolnil Mezinárodní měnový fond (MMF) k čerpání další prostředky z rozšířeného zdrojového nástroje v celkové výši 3 miliardy USD čtyřletého programu MMF Extended Fund Facility na podporu reformního úsilí Tuniska (2016-2020). Největším rizikem pro demokratický vývoj Tuniska je hrozící sociální nestabilita, která je důsledkem vysoké nezaměstnanosti, rychle rostoucí inflace a finanční tíže, která dopadá na kupní sílu obyvatel. Důsledkem nahromaděných a neřešených problémů je rostoucí paralelní ekonomika a stávky v oblasti dopravy, školství a zdravotnictví.

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

V čele vlády Tuniské republiky stojí od srpna 2016 právník, Youssef Chahed. Jedná se již o třetí „Vládu národní jednoty“, která je u moci od srpna 2016. Současná  vláda „Chahed 3“ se datuje od 5.11.2018, poté  nedošlo k další změně ve složení kabinetu s výjimkou odvolané ministryně zdravotnictví, jako reakci na identifikovanou krizi systému veřejného zdravotnictví. Funkce ministra zdravotnictví zůstala neobsazena. Youssef Chahed ve funkci předsedy vlády představuje stabilitu, protože v období 2011-2016 se střídaly vlády s periodicitou 1 roku.   

Složení vlády: 

Ministři:

 • Ministr vnitra: Hichem Fourati (od 26.7.2018)
 • Ministr národní obrany: Abdelkerim Zbidi
 • Ministr zahraničních věcí: Khemaies Jhinaoui
 • Ministr spravedlnosti: Karim Jamoussi (od 5.11.2018)
 • Ministr financí: Ridha Chalghoum
 • Ministr pro církevní záležitosti: Ahmed Adhoum
 • Ministr pro rozvoj, investice a mezinárodní spolupráci: Zied Ladhari
 • Ministr školství: Hatem Ben Salem
 • Ministr pro vysoké školy, vědu a výzkum: Slim Khalbous
 • Ministr pro odborné vzdělávání a zaměstnanost: Sayida Ounissi (od 5.11.2018)
 • Ministr zdravotnictví: neobsazeno
 • Ministr pro místní záležitosti a životní prostředí: Mokhtar Hammami (od 5.11.2018)
 • Ministr sociálních věcí: Mohamed Trabelsi
 • Ministr kultury: Mohamed Zinelabidine 
 • Ministryně pro ženu, rodinu a dítě: Naziha Laabidi
 • Ministr obchodu: Omar El Béhi
 • Ministr průmyslu a malých a středních podniků: Slim Feriani
 • Ministryně mládeže a sportu: Sonia Bencheikh (od 5.11.2018)
 • Ministr dopravy: Hichem Ben Ahmed (od 5.11.2018)
 • Ministr pro správu státního majetku a státního půdního fondu: Hedi Mekni (od 5.11.2018)
 • Ministr zemědělství, vodních zdrojů a rybolovu: Samir Taieb
 • Ministr pro veřejné práce: Noureddine Selmi (od 5.11.2018)
 • Ministr turistiky: René Trabelsi (od 5.11.2018)
 • Ministr komunikačních a výpočetních technologií:  Anouar Maarouf
 • Ministr pro styk se sněmovnou (ARP) a mluvčí vlády:  Iyad Dahmani  
 • Ministr pro styk s ústavními institucemi, občanskou společností a organizacemi pro lidská práva: Mohamed Fadhel Mahfoudh (od 5.11.2018)
 • Ministr pracující s premiérem zodpovědný za za sociální a solidární hospodářství : Chokri Belhassen(od 5.11.2018)
 • Ministr pro státní službu: Kamel Morjane (od 5.11.2018)
 • Ministr pracující s premiérem zodpovědný za migraci a Tunisany žijící v zahraničí: Radhouane Ayara (od 5.11.2018)

Státní tajemníci :

 • Státní tajemník Ministertva zahraničních věcí: Sabri Bach Tobji
 • Státní tajemník Ministerstva zahraničních věcí zodpovědný za ekonomickou diplomacii: Hatem Ferjani
 • Státní tajemník Ministerstva obchodu, zodpovědný za zahraniční obchod: Samir Bachouel (od 5.11.2018)
 • Státní tajemnice Ministerstva pro odborné vzdělávání a zaměstnanost, zodpovědná za soukromé podnikání: Saida Ounissi
 • Státní tajemnice Ministerstva zdravotnictví: Sonia Becheikh
 • Státní tajemník Ministerstva dopravy: Adel Jarboui (od 5.11.2018)
 • Státní tajemník Ministerstva sociálních věcí zodpovědný za emigraci a Tunisany v zahraničí: Adel Jarboui
 • Státní tajemník Ministerstva průmyslu a malých a středních podniků: Habib Dabbebi (od 5.11.2018)
 • Státní tajemník Ministerstva pro místní záležitosti a životní prostředí: Basma Jebali (od 5.11.2018)
 • Státní tajemník Ministerstva zemědělství, vodních zdrojů a rybolovu: Abdallah Rahbi
 • Státní tajemník Ministerstva pro vysoké školy, vědu a výzkum, zodpovědný za výzkum: Khalil Laamiri
 • Státní tajemník Ministerstva komunikačních a výpočetních technologií, zodpovědný za numerickou ekonomiku: Habib Dabbab
 • Státní tajemník Ministerstva mládeže a sportu, zodpovědný za sport:Ahmed Gaaloul (od 5.11.2018)
 • Státní tajemník Ministerstva mládeže a sportu, zodpovědný za mládež: Abdekadouss Saadaoui

Zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

 • Počet obyvatel: 11 700 000 
 • Demografické složení: Arabové a Berbeři (98%), dále menšiny Evropanů a Židů
 • Vyznání: muslimské sunnitského typu (99%), judaismus (1%)
 • Průměrný roční přírůstek: 20,5‰
 • Diaspora: 1 282 371
 • Počet dětí v rodině: 2,4
 • Udávaná úroveň alfabetizace: 96,56%

Zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

  2014 2015 2016 2017 2018
HDP per capita (USD) 4 399 3 939 3 768 3 568 3 560
růst HDP (%) 2,4 1,7 1,0 1,9 2,4
míra inflace (%) 4,9 4,9 3,7 6,4 7,5
nezaměstnanost (%) 15,3 15,0 14,0 15,3 15,5

(Údaje podle finančních statistik Centrální banky Tuniska)

Zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

  2013 2014 2015 2016 2017  2018
Příjmy rozpočtu (M TD) 75 994 82 373 86 295 91 461 98 792  
Výdaje rozpočtu (M TD) 81 328 87 440 93 764 100 220 107 063  
obchodní bilance (% HDP) -6,9 -9,1 -8,9 -8,8 -10,2 -9,6

(Údaje podle finančních statistik Centrální banky Tuniska nezhrnují privatizace a dary)

Zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

  2013 2014 2015 2016 2017  2018
Vyrovnanost, finančních transakcí (% HDP) -8,4 -9,1 -8,9 -8,8 -10,2  
Zahraniční zadluženost (M TD) 31 499 36 512 42 009 49 460 62 625  
Míra zadlužení (% GNI) 46,6 50,8 54,4 51,9 70,3  
Dluhová služba (M TD) 3 325 2 979 3 243 4 477 6 812  
– z toho úrok (M TD) 821 865 859 1 051 1 304  
Rezervní aktiva (M TD) 12 622 14 256 15 038 13 896 13 894  

(Údaje podle finančních statistik Centrální banky Tuniska)

 

Zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

BCT Centrální banka Tuniska, guvernér Marouane El Abassi

Hlavní banky:

 • ATB Arab Tunisian Bank
 • BFT Banque Franco-Tunisienne
 • BNA Banque Nationale Agricole
 • ATTIJARI Banque Attijari de Tunisie
 • BT Banque de Tunisie
 • AB Amen Bank
 • Citibank
 • ABC Arab Banking Corporation
 • BIAT Banque Internationale Arabe de Tunisie
 • STB Société Tunisienne de Banque   
 • TSB Tunisian Saudi Bank
 • UBCI Union Bancaire pour le Commerce et l´Industrie
 • UIB Union Internationale de Banques člen SOCIETE GENERALE, jako Komerční banka CZ
 • Banque de l´Habitat
 • BTS Banque Tunisienne de Solidarité
 • QNB Quatar National Banque
 • BTK Banque Tuniso-Koweitienne
 • BTE Banque de Tunisie et des Emirates
 • BFPME Banque de Financement des Petits et Moyennes Enterprises
 • BTL Banque Tuniso – Lybienne
 • BZ Banque Zitouna
 • Al Barka Bank Tunisia
 • WIFAK Bank   

Pojišťovny: 

 • AST Companie d’Assurance et de Réassurances
 • STAR Companie Tunisienne d´Assurances et de Réassurances
 • SALIM Assurances
 • TRE Tunis Ré

Komerční exportní zajištění poskytují:

 • ASSURCREDIT
 • COTUNACE
 • TUNIS-RE
 • CGA – Všeobecný pojišťovací výbor „CGA“ má právní autonomii Ministerstva financí, chrání práva pojištěnců a dohlíží nad schopnostmi společnosti dostát svým závazkům.

Zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Daňové zatížení je 20,6%, (přímé daně 63,3% a  nepřímé 36,7%). Malé podniky s obratem 30 000 TD/rok mohou být od daně osvobozeny, podniky s obratem do 100 000 TD platí paušální daň 1500 TD/měsíčně. Malá řemesla platí roční paušál 100 DT respektive 200 DT, pokud jsou ve městě. Základní sazba daně z výnosu společnosti je 30%, zvýšená sazba 35% se aplikuje u finančnictví, telekomunikací, pojištění, těžby, rafinerie a distribuce paliv, naopak snížená sazba 10% u umělecké výroby, zemědělství a rybolovu. Daň se platí ze zisku, tedy po odpočtu nákladů: amortizace (lineární, progresivní nebo regresivní), úhradě pohledávek (pochybné pohledávky se uznávají jen v určeném limitu), dary a subvence v rozsahu 2% obratu. Společnosti se daní srážkou u zdroje nebo zálohově ve třech termínech (červen, září a prosinec vždy po 30%). V případě dovozů spotřebního zboží se skládá 10% ceny zboží formou zálohy na daň při celním řízení. Roční zúčtování se aplikuje jen v případě, že společnost nesídlí v Tunisku nebo se daní u zdroje. Další daně, které platí podniky: 1 nebo 2 % z objemu mzdových prostředků před zdaněním na odborné vzdělávání (u strojírenských oborů 1%, ostatní 2%). Příspěvek do fondu ubytování pracujících ve výši 1% objemu mzdových prostředků před zdaněním. Založení podniku, registrace navýšení/snížení kapitálu je spojeno s poplatkem 100 TD a lze o něj požádat úřady jedenkrát za tři roky, jinak je sazba vyšší. Daň z průmyslového podniku je daň ve prospěch místní samosprávy ve výši 0,2% obratu, je však zastropována výší 100 000 TD, nesmí být však nižší, než vyměřená  daň z nemovitosti, která je 2% z ceny 1 m² vynásobená rozměrem zastavěné plochy povýšená o proměnlivou sazbu (8-14%). U nezastavěné plochy je daň 0,3% z prodejní ceny pozemku. Daň z příjmu fyzických osob: odpočitatelná položka u daně z příjmu fyzických osob je 10%, u rent 25%, u starobních důchodů 80%. Dani z příjmu je podrobena každá fyzická osoba s obvyklým místem pobytu v Tunisku, nerezidenti platí daně z příjmu u zdroje. Slevy na dani se poskytují v případě životního pojištění a rodinám. Daň z příjmu je progresivní, nejběžnější sazba pro rozmezí 1 500-5 000 TD je 15% (další sazby: 5-10 000/ 20%,10-20 000/25%, 20-50 000/30%, 50 000+/35%) příjmy do 1 500 TD jsou od daně z příjmu osvobozeny. Od daní jsou dále osvobozeny příjmy z úroků uložených deviz nebo z vkladů vedených v konvertibilních dinárech, dále jsou od zdanění osvobozeny úroky ze spořitelních vkladů (vybrané spořitelny). Daň z přidané hodnoty (DPH): Sazby DPH: 18% je základní sazba, snížená sazba 6% je aplikována u hnojiv, umělecké výroby, léčiv, potravin a lékařských služeb, další sazba 12% se uplatňuje u výpočetní techniky, služeb a malých automobilů. Alkohol, kožešiny, výrobky přesného strojírenství a drahé kovy jsou zatíženy daní 29%. DPH zaplacená na vstupu je odečitatelná. Při dovozu spotřebního zboží se zadržuje záloha ve výši 10% již v průběhu celního řízení. Nulová daň: Chléb, cukr, olej ze zrn, mléko, rajčatový protlak, kuskus, knihy a noviny jsou od DPH osvobozeny zcela. Od DPH je dále osvobozena letecká a námořní doprava a bankovní poplatky.

Ostatní  daně: Spotřební daň ve výši 25 – 683 % se vyměřuje u tvrdého alkoholu a luxusních automobilů.  Automobilová paliva, tabák, víno a pivo jsou zatíženy zvláštní sazbou. Právo zápisu nemovitosti do katastru je spojeno s poplatkem 5% z ceny nemovitosti, v případě podniku platí snížená sazba 2,5%, dědictví a dary mezi manžely jsou zdaněny sazbou 2,5%, mezi sourozenci 5%, ostatní příbuzní 25-35%. V případě vynesení rozsudku uložení pokuty se hradí dále daň 5% z  hodnoty sankce. Daň ze sjednané pojišťovací smlouvy za dopravu je poplatek z pojistného, který činí  5% u lodní a letecké dopravy a 10% u ostatních druhů doprav.

Zákon o rozpočtu 2019 (Loi de finance 2019) zavádí následující novinky: Exhonorace daňového zatížení po dobu prvních 4 let pro nově vytvářené podniky s výjimkou finančních služeb, energie mimo obnovitelné zdroje, realitní kanceláře, spořebu na místě, obchod a telekomunikace platí do roku 2020, benefit nutno začít čerpat do 2 let po založení podniku. Pokud je podnik v zóně regionálního rozvoje I nebo II, výhoda je dále rozšířena o 5 nebo 10 let dalších let podle kategorie zóny regionálního rozvoje. Daňové zatížení podniků se snižuje na 13,5%  (počíneje benefitem roku 2021, deklarovaného v roce 2022) pro podniky působící v následujících oblastech: elektrotechnika a elektronika, strojírenství, výroba vozidel, letadel, lodí, vlaků a jejich dílů, kabeláž, call centra, informační technologie (vývoj SW a zpracování dat), balení produktů, logistika a plasty. Koncesioáři automobilů a franšisanti, kteří se nepodílí na integraci v rozsahu alespoň 30%, budou od 1.1.2019 zdaněni daní z prodeje 35%, u velkoobchodů se daň 35% aplikuje od 1.1.2020. V období 1.1.2019 – 31.12.2020 se zavádí pro hotely, které podstoupí modernizaci, daňová úleva ve výši 25% z reinvestované částky, pokud hotel současně nepropustí po dobu rekonstrukce personál. Zákon připouští, že zavede zdanění podniků fungujících ve zvláštním režimu (off shore), dá se předpokládat, že opatření bude nabíhat postupně.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Tunisu (Tunisko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem