Tunisko: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

© Zastupitelský úřad ČR v Tunisu (Tunisko)

Tuniská republika je stát v severní Africe, hraničící na západě s Alžírskem a na východě s Libyí. Tunisko je republika prezidentského typu s jednokomorovým parlamentem. V roce 2019 proběhly v Tunisku prezidentské a legislativní volby a 23.10.2019 se stal prezidentem republiky ústavní právník Kais Saied, nezávislý kandidát bez předchozí politické zkušenosti.  Předsedou parlamentu je Rached Ghannouchi, který je předsedou nejsilnější politické síly v zemi, kterou je islámské hnutí Ennahdha. Tunisko se od revoluce v roce 2011 demokratizuje, změny se však nepromítají na regionální úroveň a potřebná industrializace země je pomalá, což vede k zaostávání regionů a růstu napětí mezi centrem a regiony. Tunisko je první zemí arabského světa, kde žijí společně modernisté, laici a islamisté. Konstruktivní a demokraticky probíhající přeměna země, která následovala po Jasmínové revoluci (14.1.2011) a Arabském jaru, byla oceněna mezinárodním společenstvím udělením Nobelovy ceny míru 2014. Arabské jaro však negativně ovlivnilo podnikatelské prostředí, ekonomika je provázena slabým růstem, neformální sektor dosáhl 40% a přetrvává nesouhlas s realizací tolik potřebných reforem, což vede k zaostávání země. V roce 2018 proběhly volby do místních samospráv, kdy implementace volebních výsledků změnila poměry ve státě, v němž byla dosud po 62 let moc soustředěna do rukou ústředních orgánů a guvernérů, na participativní demokracii místních samospráv. Volby do místních samospráv 2018 měly i další prvenství a tím bylo umožnění výkonu volebního práva ozbrojeným složkám, u této premiéry však zůstalo a příslušníci silových složek již v roce 2019 nevolili. Legislativní volby v roce 2019 nastolily nové uspořádání sil v Parlamentním shromáždění lidu, které se dále fragmentovalo, což vede ve sněmovně k vytváření ad hoc koalicí. Vládu se podařilo sestavit až na druhý pokus, první pokus 10.1. 2020 nominanta vítězného islámského hnutí Ennahdha důvěru parlamentu nezískal, hrozilo rozpuštění sněmovny a opakování legislativních voleb. V „poslední minutě“ získal důvěru Parlamentního shromáždění lidu kabinet Elyese Fakhfakha. Pilíři tuniské ekonomiky zůstávají těžba fosfátů, zemědělská výroba, zpracování potravin, turistický ruch a pomalu rostoucí průmyslová výroba. Tunisko zaznamenalo v roce 2019 růst 1 % doprovázený inflací 5,7%,  který zdaleka nedostačuje na řešení kumulovaných problémů. Nezaměstnanost zůstává vysoká, dluh roste, valut se nedostává a zajištění makroekonomické stability zůstává prvořadou nutností. Neefektivní státní služba a ztrátové státní podniky vyžadují zásadní modernizaci, stejně jako důchodový systém, dále je nutné restrukturalizovat veřejné banky. Vyrovnání deficitního rozpočtu, způsobeného v posledním roce zejména akvizicemi energií, vyžaduje zlepšit výběr daní a omezit  výdaje, to platí zejména pro celoplošné dotace základních potravin a energií. Důsledkem nahromaděných a neřešených problémů je rostoucí paralelní ekonomika a stávky v oblasti dopravy, školství a zdravotnictví. Přes značné problémy, se kterými je Tunisko konfrontováno, uvolnil Mezinárodní měnový fond (MMF) k čerpání prostředky z rozšířeného zdrojového nástroje v celkové výši 3 miliardy USD čtyřletého programu MMF Extended Fund Facility na podporu reformního úsilí Tuniska (2016-2020). Největším rizikem pro demokratický vývoj Tuniska je hrozící sociální nestabilita, která je důsledkem vysoké nezaměstnanosti, rychle rostoucí inflace a finanční tíže, která dopadá na kupní sílu obyvatel, ale i geopolitické hrozby, které představují pro Tunisko obě sousední země. Chmurný výhled dále prohlubuje výpadek ekonomiky v souvislosti s celostátní úplnou karanténou vyhlášenou od 16.3. do 3.5. 2020 s postupným etapovitým rozvolňováním do 14.6. 2020 k zamezení šíření pandemie koronaviru COVID-19 a z toho plynoucí značně omezená turistická sezóna 2020.

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

V čele vlády Tuniské republiky stojí od 26.2.2020 předseda vlády Elyes Fakhkfakh, kterému se podařilo sestavit vládu, jejíž složení odráží výsledky legislativních voleb ze dne 6.10.2019. Důvěru kabinetu obhájil předseda vlády s historicky nejnižším počtem hlasů 129/219  v postrevolučním Tunisku (tj. 2011+).    

Složení vlády, která získala důvěru dne 26.2.2020

Ministři/ministryně:

 • Ministr vnitra: Hichem Mechichi 
 • Ministr národní obrany: Imed Hazgui
 • Ministr zahraničních věcí: Noureddine Erray
 • Ministryně spravedlnosti: Thouraya Jaribi Khemiri
 • Ministr financí: Nizar Yaich
 • Ministr pro církevní záležitosti: Ahmed Adhoum
 • Ministr pro rozvoj, investice a mezinárodní spolupráci: Slim Azzabi
 • Ministr školství: Mohamed Hamdi
 • Ministr pro vysoké školy: Slim Choura
 • Ministr pro odborné vzdělávání a zaměstnanost: Fathi Belhaj
 • Ministr zdravotnictví: Abdellatif Mekki
 • Ministr pro místní záležitosti: Lothi Zitoum
 • Ministr životního prostředí: Chokri Ben Hassen
 • Ministr sociálních věcí: Habib Kchaou
 • Ministryně kultury: Chiraz Laatiri
 • Ministryně pro ženu, rodinu a dítě: Asma Sehiri Laabidi
 • Ministr obchodu: Mohamed Mselini
 • Ministr průmyslu: Salah Ben Youssef
 • Ministr energetiky a těžby: Mongi  Marzouk
 • Ministr mládeže a sportu: Ahmed Gaaloul
 • Ministr dopravy: Anouar Maarouf
 • Ministr pro správu státního majetku: Ghazi Chaouachi
 • Ministr zemědělství: Oussama Kheriji
 • Ministr pro veřejné práce: Moncef Sliti
 • Ministr turistiky a řemesel: Mohamed Ali Toumi
 • Ministr komunikačních a výpočetních technologií: Mohamed Fadhel Kraiem
 • Ministr pro styk se sněmovnou (ARP): Ali Hafsi
 • Ministr pro styk s organizacemi pro lidská práva a občanskou společností: Ayachi Hammami
 • Ministr pro státní službu: Mohamed Abbou
 • Ministryně pracující s premiérem zodpovědná za velké projekty: Lobna Jeribi

Státní tajemnice :

 • Státní tajemnice u Ministerstva zahraničních věcí: Selma Ennaifer
 • Státní tajemnice u Ministerstva zemědělství odpovědná za vodní zdroje: Akissa  Bahri

Zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

 • Počet obyvatel: 11 800 000 
 • V Tunisku žije ještě 1 000 000 Libyjců 
 • Demografické složení: Arabové (98%), Berbeři (1%), menšiny Evropanů a Židů (1%)
 • Jazyk: tuniská arabština, francouzština nebo arabština  
 • Vyznání: muslimské sunnitského typu (99%), judaismus (1%)
 • Průměrný roční přírůstek: 20,5‰
 • Diaspora: 1 282 371 žije převážně ve Francii a v Německu, ženy 26%, děti a mládež do 16 let tvoří 25%

  Poznámka k diaposře: Diaspora udržuje hospodářské styky s domovinou a finanční zdroje transferované ze zahraničí do Tuniska představují  8,4% HDP a převyšují přímé zahraniční investice o 100% .

 • Průměrný počet dětí v rodině: 2,4
 • Úroveň alfabetizace: 81,8% (u mužů 89,6% a u žen 74,2%)

 

Zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

 

2015

2016

2017

2018

2019

HDP per capita (USD)

3 867

3 697

3 482

3 453

3 287

růst HDP (%)

1,7

1,0

1,9

2,7

1,0 

míra inflace (%)

4,9

3,7

6,4

7,5

5,7

nezaměstnanost (%)

15,2

15,5

15,4

15,5

15,5

(Údaje podle finančních statistik Centrální banky Tuniska)

 

 

Zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

 

2014

2015

2016

2017

2018

 2019

bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu (M TD)

-7368,9

-7551,7

-7935,4

-9870,6

 -11722

 

investiční přímé výdaje rozpočtu (M TD)

 73,7

88,5

 590,4

 178,5

 151,9

 79,2

vládní střednědobé a dlouhodobé půjčky (M TD)

 1196,4

 1328,7

 2218,2

 3870,6

 3557,3

4609 

(Údaje podle finančních statistik Centrální banky Tuniska mimo privatizace a dary)

Zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

 

2014

2015

2016

2017

2018

 2019

Vyrovnanost, finančních transakcí (% HDP)

-3,86

-5,3

-6,23

-5,9

-4,56

 -4,41

Zahraniční zadluženost (M TD)

36512

42009

49460

62625

78370

 94000

Míra zadlužení (% GNI)

44,3

48,7

62,4

70,2

77,9

 72,7

Dluhová služba (M TD)

2979

3243

5199

7005

7932

 9588

– z toho úrok (M TD)

865

960

1986

2259

2801

 3195

Rezervní aktiva (M TD)

14256

15038

13896

13894

15547

 19665

(Údaje podle finančních statistik Centrální banky Tuniska)

 

Zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

BCT Centrální banka Tuniska, guvernér Marouane El Abassi

Hlavní banky:

 • ATB Arab Tunisian Bank
 • BFT Banque Franco-Tunisienne
 • BNA Banque Nationale Agricole
 • ATTIJARI Banque Attijari de Tunisie
 • BT Banque de Tunisie
 • AB Amen Bank
 • Citibank
 • ABC Arab Banking Corporation
 • BIAT Banque Internationale Arabe de Tunisie
 • STB Société Tunisienne de Banque   
 • TSB Tunisian Saudi Bank
 • UBCI Union Bancaire pour le Commerce et l´Industrie
 • UIB Union Internationale de Banques člen SOCIETE GENERALE, jako Komerční banka CZ
 • BH Banque de l´Habitat
 • BTS Banque Tunisienne de Solidarité
 • QNB Quatar National Banque
 • BTK Banque Tuniso-Koweitienne
 • BTE Banque de Tunisie et des Emirates
 • BFPME Banque de Financement des Petits et Moyennes Enterprises
 • BTL Banque Tuniso – Lybienne
 • BZ Banque Zitouna
 • Al Baraka Bank Tunisia
 • WIfak Bank   

Pojišťovny: (na trhu působí 22 pojišťoven a 3 v režimu „off shore“)

 

Komerční exportní zajištění poskytují:

 • ASSURCREDIT
 • COTUNACE
 • TUNIS-RE
 • CGA – Všeobecný pojišťovací výbor „CGA“ má právní autonomii Ministerstva financí, chrání práva pojištěnců a dohlíží nad schopnostmi společnosti dostát svým závazkům.

Zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Daňové zatížení (fiskální tlak) je 25,3%, přímé daně jsou 63,3% a  nepřímé 36,7%. Malé podniky s obratem 30 000 TD/rok mohou být od daně osvobozeny, podniky s obratem do 100 000 TD platí paušální daň 1500 TD/měsíčně. Malá řemesla platí roční paušál 100 DT respektive 200 DT, pokud jsou ve městě. Základní sazba daně z výnosu společnosti je 30%, zvýšená sazba 35% se aplikuje u finančnictví, telekomunikací, pojištění, těžby, rafinerie a distribuce paliv, naopak snížená sazba 10% u umělecké výroby, zemědělství a rybolovu. Daň se platí ze zisku, tedy po odpočtu nákladů: amortizace (lineární, progresivní nebo regresivní), úhradě pohledávek (pochybné pohledávky se uznávají jen v určeném limitu), dary a subvence v rozsahu 2% obratu. Společnosti se daní srážkou u zdroje nebo zálohově ve třech termínech (červen, září a prosinec a to vždy po 30%). Roční zúčtování se aplikuje jen v případě, že společnost nesídlí v Tunisku nebo se daní u zdroje. Další daně, které podniky platí jsou 1 nebo 2 % z objemu mzdových prostředků před zdaněním na odborné vzdělávání (u strojírenských oborů 1%, ostatní 2%). Příspěvek do fondu ubytování pracujících ve výši 1% objemu mzdových prostředků před zdaněním. Koncesionáři automobilů a franšisanti, kteří se nepodílí na integraci v rozsahu alespoň 30% prodaného automobilu, jsou zdaněni daní ve výši 35%, rovněž velkoobchody platí daň 35% . V období 1.1.2019 – 31.12.2020 se zavádí pro hotely, které podstoupí modernizaci, daňová úleva ve výši 25% z reinvestované částky, hotel však nesmí propustit po dobu rekonstrukce personál. Daň z příjmu fyzických osob se platí z částky po odpočtu, odpočet je u daně z příjmu fyzických osob 10%, u rent 25%, u starobních důchodů 80%. Dani z příjmu je podrobena každá fyzická osoba s obvyklým místem pobytu v Tunisku, nerezidenti platí daně z příjmu u zdroje. Slevy na dani se poskytují v případě životního pojištění a rodinám. Daň z příjmu je progresivní, nejběžnější sazba pro platové rozmezí 1500-5000 TD je 15%. Další sazby jsou aplikovány podle rozmezí příjmu takto: 5000 – 10000/20%,10000 – 20000/25%, 20000 – 50000/30%, 50000+/35%. Příjmy do 1500 TD jsou od daně z příjmu osvobozeny. Od daní jsou dále osvobozeny příjmy z úroků z uložených deviz nebo z vkladů vedených v konvertibilních dinárech, od zdanění jsou osvobozeny úroky ze spořitelních vkladů u vybraných spořitelen. Daň z přidané hodnoty: základní sazba DPH je 18%, snížená sazba 6% je aplikována u hnojiv, umělecké výroby, léčiv, potravin a lékařských služeb, další sazba 12% se uplatňuje u výpočetní techniky a služeb. U malých automobilů například ŠKODA Fabia se aplikuje pro nízko příjmové vrstvy obyvatel srážka 5000 DT pro 1 takový automobil v rodině. Alkohol, kožešiny, výrobky přesného strojírenství a drahé kovy jsou zatíženy daní 29%. DPH zaplacená na vstupu je odečitatelná. Nulová daň se aplikuje u: Chleba, cukru, oleje ze zrn, mléka, rajčatového protlaku, kuskusu, knih a novin. Od DPH je dále osvobozena letecká a námořní doprava a bankovní poplatky. Ostatní  daně: Spotřební daň je obvyklá od 10 -150%, vysoká spotřební daň se vyměřuje u tvrdého alkoholu a luxusních automobilů.  Automobilová paliva, tabák, víno a pivo jsou zatíženy zvláštní sazbou. Právo zápisu nemovitosti do katastru je spojeno s poplatkem 5% z ceny nemovitosti, v případě podniku platí snížená sazba 2,5%. Dědictví a dary mezi manžely jsou zdaněny sazbou 2,5%, mezi sourozenci 5%, mezi ostatními příbuznými 25-35%. V případě vynesení rozsudku uložení pokuty se hradí daň 5% z  hodnoty sankce. Daň ze sjednané pojišťovací smlouvy za dopravu je poplatek z pojistného, který činí  5% u lodní a letecké dopravy a 10% u ostatních druhů doprav.

Zákon o rozpočtu 2020 (Loi de finance 2020):  Rozpočet 2020, který již zohledňuje výpadek tuniské ekonomiky a turistiky způsobené koronavirovou krizí je na historicky nejvyšší a je navržen pro 47 MLD TD. Je sestavený jako deficitní (-5,3%), protože se očekává pokles růstu -4%, to odpovídá ztrátě hrubého domácího produktu o -6%. V rozpočtu 2020 chybí 12,465 MLD TD. 8,075 MLD TD bude získáno na mezinárodním finančním trhu s úrokem 2% a 6,5 MLD TD bude zajištěno formou rozpočtových přesunů. Z hlediska užití rozpočtu připadá 22% na splácení předchozích dluhů a 14% jsou mzdové náklady zaměstnanců státních podniků a zaměstnanců státu. Ze státních podniků jsou těmi nejvíce problémovými tyto: národní letecký přepravce TUNISAIR, dodavatel elektřiny STEG, těžební společnost fosfátů CPG a výrobce hnojiv a kyseliny fosforečné GCT.

 

 

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Tunisu (Tunisko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem