Ukrajina

Rozcestník informací o Ukrajině:

CzechTrade: Desatero pro obchodování s Ukrajinou

Agentura CzechTrade připravila pro české podnikatele se zájmem o obchodní vztahy s Ukrajinou deset doporučení pro obchodování s tímto teritoriem. V roce 2020 pak byla doplněna o 4 aktuální tipy.

Desatero pro obchodování s Ukrajinou níže

4 doporučení pro vstup na ukrajinský trh za pandemické situace koronaviru:

 1. Vyhledání obchodních partnerů

  Na Ukrajině sice existují placené a veřejné databáze firemních kontaktů, ale často obsahují tzv. „spící“ podniky, které fakticky nepodnikají, což souvisí s poměrně vysokým podílem stínového segmentu v ukrajinské ekonomice. Z toho důvodů při vyhledání kvalitních podniků jsou dobrým zdrojem místní oborová sdružení a asociace, rovněž lze doporučit katalogy vystavovatelů příslušných oborových veletrhů, které jsou zpravidla veřejně přístupné.

  Ukrajinské firmy vyhledejte ve veřejně přístupném rejstříku podniků Ukrajiny a ověřte datum založení, společníky a osoby s právem uzavření kontraktů. Jelikož databáze ukrajinských podniků má pouze ukrajinskou jazykovou verzi, s vyhledáním a zajištěním výpisu z rejstříku může pomoct zahraniční kancelář CzechTrade v Kyjevě (ZK Kyjev).

 2. Oslovení

  První oslovení ukrajinské společnosti doporučuje ZK Kyjev provést telefonicky a ověřit elektronickou adresu, na niž lze poslat dopis a prezentaci. Často se stává, že elektronická adresa uvedená na firemním portálu je zastaralá nebo celofiremní, a pokud neuvedete v předmětu jméno příslušného zaměstnance, nebude vašemu dopisu pravděpodobně věnována žádná pozornost.

  Velkou výhodou při telefonickém oslovení je znalost ukrajinštiny/ruštiny, jelikož se anglicky domluvíte především ve sférách IT, bankovnictví, medií. Předem si opatřete překlad propagačních a technických materiálů, webových stránek do ruštiny a ještě lépe do ukrajinštiny.

 3. Navázání komunikace

  Po rozeslání e-mailů do desíti dnů oslovte kontaktovanou osobu a ověřte, jestli e-mail obdržela a vyžádejte si zpětnou vazbu. Ukrajinský partner vám může nabídnout komunikaci přes Viber, Skype atd., tyto aplikace jsou velmi rozšířené u zástupců malých a středních místních podniků i při obchodních jednáních.

  Řada ukrajinských podniků stále pracuje v omezeném administrativním provozu tak, že v kancelářích drží službu jeden-dva zaměstnanci, zbytek je v režimu home office. Nicméně místní výrobní závody a továrny fungují téměř bez omezení. Zaměstnavatelé zabezpečují personál osobními hygienickými prostředky a rovněž tak zajišťují přepravu mezi domem a výrobou.

 4. Dovoz komodit

  Při dovozu některých komodit na trh Ukrajiny existují netarifní omezení v podobě místních certifikátů a atestů. Tento seznam se postupně zužuje, jelikož Ukrajina dle Asociační dohody sbližuje místní normy se standardy EU. Nicméně se jedná nyní o nejvážnější technickou překážku dovozu zboží na Ukrajinu, která může být jak časově tak i finančně poměrně náročnou.

Odkazy:

Koronavirus – Jaká je situace ve světě?Aktuální situace na Ukrajině

Zpět na začátek

Desatero pro obchodování s Ukrajinou

Steve Heap / Shutterstock.com
 1. Česká produkce má dobrý zvuk

  Česká produkce má na Ukrajině obecně dobrý zvuk, ukrajinští partneři potvrzují, že česká výroba, technologie či služby jsou kvalitní a obvykle představují finančně méně náročný produkt.

 2. Jednejte v ruštině nebo ukrajinštině

  Jednacím jazykem může být ruština, znalost ukrajinštiny je výhodou, kterou místní u cizince ocení. Angličtina funguje především v oborech IT, bankovnictví a ve velkých obchodních nebo výrobních společnostech.  Doporučujeme nechat přeložit propagační a technické materiály, webové stránky do ruštiny a ještě lépe do ukrajinštiny.

 3. Konzultujte s právníky

  Všechny právní otázky doporučujeme konzultovat s právními kancelářemi, jelikož stálým problémem místního podnikatelského prostředí zůstává roztříštěnost a netransparentnost místních podzákonných předpisů.

 4. Ověřte si, zda potřebujete certifikáty

  Přestože od roku 2016 platí mezi Ukrajinou a EU platí Dohoda o prohloubené zóně volného obchodu, při dovozu některých komodit je stále požadováno vyřízení místního certifikátu, což je nutné předem ověřit.

 5. Zboží dodejte do 180 dnů

  Zvláštností při obchodování s ukrajinskými partnery je nutnost dodat zboží do 180 dnů ode dne úhrady zálohy, resp. zaplatit zboží do 180 dnů ode dne dodání – při nedodržení se uplatňuje sankce pro ukrajinského rezidenta, u nerezidenta v některých případech zařazení na sankční seznam.

 6. Využijte místního zástupce

  Při vstupu na ukrajinský trh se vyplatí využít služeb místního partnera nebo zástupce se znalostmi problematiky vaší produkce, který vás dokáže zastupovat ve veřejných řízeních a má přehled o celém segmentu trhu.

 7. Vyžadujte platbu předem

  Při prvním kontraktu doporučujeme jako vhodný platební nástroj platbu předem, akreditiv, po získání důvěry v partnera vždy můžete platební podmínky změkčit.

 8. Pro jednání zvolte vhodnou dobu

  Obchodně lze na Ukrajině jednat po celý rok, s výjimkou konce roku, poté celé první poloviny ledna kalendářního roku (pravoslavné Vánoce). Období letních dovolených začíná stejně jako školní prázdniny již začátkem června a kulminuje v červenci a srpnu.

 9. Buďte trpěliví

  U ukrajinských partnerů je třeba počítat s nedochvilností. Délka případného zpoždění se zpravidla pohybuje v rámci 10–20 minut. Zpoždění je často odůvodňováno dopravními těžkostmi, což lze zejména v Kyjevě považovat za oprávněný důvod.

 10. Jednejte osobně

  Nejlépe se navazují osobní kontakty při neformálních jednáních za stolem. Pracovní oběd v délce přibližně dvou hodin začíná obvykle mezi 13.00 až 15.00 hod., pracovní večeře začíná obvykle v 19.00 hod.

Tip: Obchodní desatera pro vybrané země světa / rychlá zkratka BusinessInfo.cz/10zo

• Teritorium: Evropa | Ukrajina | Zahraničí

Doporučujeme