Ukrajina

Rozcestník informací o Ukrajině:

CzechTrade: Doporučení pro obchodování s Ukrajinou

Agentura CzechTrade připravila pro české podnikatele se zájmem o obchodní vztahy s Ukrajinou deset doporučení pro obchodování s tímto teritoriem. V roce 2020 pak byla doplněna o 4 bonusové tipy.

Desatero pro obchodování s Ukrajinou níže

4 doporučení pro ukrajinský trh:

 1. Vyhledání obchodních partnerů
  Na Ukrajině sice existují placené a veřejné databáze firemních kontaktů, ale často obsahují tzv. „spící“ podniky, které fakticky nepodnikají, což souvisí s poměrně vysokým podílem stínového segmentu v ukrajinské ekonomice. Z toho důvodů při vyhledání kvalitních podniků jsou dobrým zdrojem místní oborová sdružení a asociace, rovněž lze doporučit katalogy vystavovatelů příslušných oborových veletrhů, které jsou zpravidla veřejně přístupné.
  Ukrajinské firmy vyhledejte ve veřejně přístupném rejstříku podniků Ukrajiny a ověřte datum založení, společníky a osoby s právem uzavření kontraktů. Jelikož databáze ukrajinských podniků má pouze ukrajinskou jazykovou verzi, s vyhledáním a zajištěním výpisu z rejstříku může pomoci zahraniční kancelář CzechTrade v Kyjevě.
 2. Oslovení
  První oslovení ukrajinské společnosti ZK CzechTrade doporučuje provést telefonicky a ověřit elektronickou adresu, na niž lze poslat dopis a prezentaci. Často se stává, že elektronická adresa uvedená na firemním portálu je zastaralá nebo celofiremní, a pokud neuvedete v předmětu jméno příslušného zaměstnance, nebude vašemu dopisu pravděpodobně věnována žádná pozornost.
  Velkou výhodou při telefonickém oslovení je znalost ukrajinštiny/ruštiny, jelikož se anglicky domluvíte především ve sférách IT, bankovnictví, medií. Předem si opatřete překlad propagačních a technických materiálů, webových stránek nejlépe do ukrajinštiny.
 3. Navázání komunikace
  Po rozeslání e-mailů do desíti dnů oslovte kontaktovanou osobu a ověřte, jestli e-mail obdržela, a vyžádejte si zpětnou vazbu. Ukrajinský partner vám může nabídnout komunikaci přes Viber, Skype atd., tyto aplikace jsou velmi rozšířené u zástupců malých a středních místních podniků i při obchodních jednáních.
 4. Dovoz komodit
  Při dovozu některých komodit na trh Ukrajiny existují netarifní omezení v podobě místních certifikátů a atestů. Tento seznam se postupně zužuje, jelikož Ukrajina dle Asociační dohody sbližuje místní normy se standardy EU. Nicméně se jedná nyní o nejvážnější technickou překážku dovozu zboží na Ukrajinu, která může být jak časově, tak i finančně poměrně náročnou.

Odkazy:

Zpět na začátek

Steve Heap / Shutterstock.com

Desatero pro obchodování s Ukrajinou

 1. Česká produkce má dobrý zvuk
  Česká produkce má na Ukrajině obecně dobrý zvuk, ukrajinští partneři potvrzují, že česká výroba, technologie či služby jsou kvalitní a obvykle představují finančně méně náročný produkt.
 2. Jednejte v ruštině nebo ukrajinštině
  Jednacím jazykem může být ruština, znalost ukrajinštiny je výhodou, kterou místní u cizince ocení. Angličtina funguje především v oborech IT, bankovnictví a ve velkých obchodních nebo výrobních společnostech.  Doporučujeme nechat přeložit propagační a technické materiály, webové stránky do ruštiny a ještě lépe do ukrajinštiny.
 3. Konzultujte s právníky
  Všechny právní otázky doporučujeme konzultovat s právními kancelářemi, jelikož stálým problémem místního podnikatelského prostředí zůstává roztříštěnost a netransparentnost místních podzákonných předpisů.
 4. Ověřte si, zda potřebujete certifikáty
  Přestože od roku 2016 platí mezi Ukrajinou a EU platí Dohoda o prohloubené zóně volného obchodu, při dovozu některých komodit je stále požadováno vyřízení místního certifikátu, což je nutné předem ověřit.
 5. Zboží dodejte do 180 dnů
  Zvláštností při obchodování s ukrajinskými partnery je nutnost dodat zboží do 180 dnů ode dne úhrady zálohy, resp. zaplatit zboží do 180 dnů ode dne dodání – při nedodržení se uplatňuje sankce pro ukrajinského rezidenta, u nerezidenta v některých případech zařazení na sankční seznam.
 6. Využijte místního zástupce
  Při vstupu na ukrajinský trh se vyplatí využít služeb místního partnera nebo zástupce se znalostmi problematiky vaší produkce, který vás dokáže zastupovat ve veřejných řízeních a má přehled o celém segmentu trhu.
 7. Vyžadujte platbu předem
  Při prvním kontraktu doporučujeme jako vhodný platební nástroj platbu předem, akreditiv, po získání důvěry v partnera vždy můžete platební podmínky změkčit.
 8. Pro jednání zvolte vhodnou dobu
  Obchodně lze na Ukrajině jednat po celý rok, s výjimkou konce roku, poté celé první poloviny ledna kalendářního roku (pravoslavné Vánoce). Období letních dovolených začíná stejně jako školní prázdniny již začátkem června a kulminuje v červenci a srpnu.
 9. Buďte trpěliví
  U ukrajinských partnerů je třeba počítat s nedochvilností. Délka případného zpoždění se zpravidla pohybuje v rámci 10–20 minut. Zpoždění je často odůvodňováno dopravními těžkostmi, což lze zejména v Kyjevě považovat za oprávněný důvod.
 10. Jednejte osobně
  Nejlépe se navazují osobní kontakty při neformálních jednáních za stolem. Pracovní oběd v délce přibližně dvou hodin začíná obvykle mezi 13.00 až 15.00 hod., pracovní večeře začíná obvykle v 19.00 hod.

Tip: Obchodní desatera pro vybrané země světa / rychlá zkratka BusinessInfo.cz/10zo

• Teritorium: Evropa | Ukrajina | Zahraničí

Doporučujeme