Uzbekistán: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Taškentu (Uzbekistán)

Po Kazachstánu je Uzbekistán druhým největším obchodním partnerem ČR v regionu Střední Asie. Saldo vzájemného obchodu je od r. 2005 vždy pozitivní. V roce 2018 došlo, ve srovnání s předchozím rokem, k určitému propadu jak českého exportu, tak i vzájemné obchodní výměny. Konkrétně za období leden-prosinec r. 2018 dosáhl český vývoz objem 45,1 mil. USD, český dovoz objem 6,5 mil. USD, obrat vzájemné obchodní výměny objem 51,6 mil. USD a pozitivní saldo ve prospěch ČR objem 38,6 mil. USD.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vývoj vzájemného obchodu mezi ČR a Uzbekistánem (mil. USD)
 

2015

2016

2017

2018

2019

Vývoz do Uzbekistánu

61,3 68,8 70,5 45,1 70,3

Dovoz z Uzbekistánu

5,3

5,1

7,1

6,5

5,3

Obrat

66,6

73,9

77,6

51,6

75,6

Saldo

56,0

63,7

63,5

38,6

65,0

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

V roce 2019 byly ve vývozu z ČR do UZ nejvíce zastoupeny nálsedující položky (dle HS4):

 

Kód zboží

Název zboží

Podíl (%)

1.

3004 Léky odměřené ne krev antisera ap vata aj 9,8

2.

9022 Rentgenové přístroje a přístroje používající záření alfa, beta 8,0

3.

8417  Pece průmyslové laboratorní neelektrické  7,0

4.

8475 

Stroje pro montáž žárovek elektronek lamp aj  6,5

5.

8526  Radiolokační a radisondážní přístroje, radionavigační přístroje  4,7

6.

8517 Telefonní přístroje, včetně telefonů pro celulární sítě nebo jiné 4,1

7.

8536 Elektrická zářízení k vypínání, spínání nebo k ochraně elektrických obvodů 3,3

8.

3926 Výrobky ostatní z plastů aj materiálů 2,6

9.

3917 Trouby trubky hadice příslušenství z plastů 2,6

10.

8547

Izolační části a součásti pro elektrické stroje vyrobené z izolačních materiálů

2,1

V roce 2019 byly v dovozu z UZ do ČR nejvíce zastoupeny nálsedující položky (dle HS4):

 

Kód zboží

Název zboží

Podíl (%)

1.

5208

Tkaniny bavlněné nad 85% do 200 g.m-2

24,5

2.

0806  Hrozny vinné čerstvé sušené 11,3

3.

6109

Trička vrchní tílka aj nátělníky pletené

11,3

4.

6104 Kostýmy šaty sukně ap dámské dívčí pletené 9,4

5.

0703 Cibule šalotka česnek pór aj čerstvé chlazené 7,5

6.

6106 Halenky košile ap dámské dívčí pletené háčkov 5,7

7.

5205 Příze bavlněná nad 85% neupravená pro prodej 5,7

8.

6302

Prádlo ložní stolní toaletní kuchyňské

3,8

9.

7801 Olovo surové (neopracované) 3,8

10.

6110 

Pulovry, svetry, vesty apod. pletené háčkované 

3,8

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Uzbecká statistika neposkytuje údaje o vzájemné výměně služeb a rovněž tak Česká národní banka a Eurostat.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Společné česko-uzbecké investice:

 • Paper Mill Holding – největší český investor v Uzbekistánu, firma investovala zhruba 2 mil. USD do nákupu majoritního podílu akcií továrny ANGRENPACK na výrobu kartonu, obalů a toaletního papíru ve městě Angren.
 • PULSAR Group – česko-uzbecký podnik založený v roce 1992 s 98% podílem jediného českého vlastníka. Pivovar v Samarkandu vyrábí pivo značek Pulsar, Pražskoe, Bočka atp. a nealkoholické nápoje, v květnu 2012 otevřela firma v Samarkandu českou restauraci „Zlatá Praha“.

Firmy zaregistrované v České republice a působící na uzbeckém trhu

 • AEROTRADE – dodávky náhradních dílů pro kdysi dodanou českou leteckou techniku pro výcvik pilotů, jedná o dodávkách dalších komponent a zařízení pro kompletaci a modernizaci techniky Ministerstva obrany Uzbekistánu.
 • PRAGOIMEX – dodávka 20 nových tramvají (2012-2013) pro Taškentský dopravní podnik za cca 18 mil. USD. Jednalo se o pokračování dodávek pro obnovu tramvajového parku v hlavním městě. V dnešní době jsou kvůli nečekanému rozhodnutí zrušit tramvajovou dopravu v Taškentu tyto tramvaje přesunuty do Samarkandu, kde se pro změnu tramvajová doprava postupně obnovuje.
 • ŠKODA ELECTRIC – dodávka 9 nových trolejbusů pro město Urgenč (2013). Trolejbusy jsou využívány na meziměstské trolejbusové trase do historického města Chiva.
 • SYNECTA generální dodavatel v ukončeném projektu modernizace Taškentské tepelné elektrárny v hodnotě 520 mln. USD zahrnující především výstavbu nového energetického bloku o výkonu 370 MW.Kromě zmíněného se SYNECTA formou dílčích dodávek účastní projektu modernizace a rozšíření výrobní kapacity Talimardžanské TEC, kde halvní součástí projektu je instalace nových turbín (2×450 MW) s paroplynovým cyklem. Celková hodnota projektu bude dosahovat 860 mln. USD a jeho generálním dodavatelem je konsorcium jihokorejských firem Daewoo a Hyundai Engineering.
 • REVENT – dodala několik rotačních pecí a zařízení pro malé a střední pekárny na výrobu chleba a pečiva.
 • EKOL Brno – dodávky trubkových regeneračních výměníků spalovacích turbín pro uzbeckou státní společnost UZTRANSGAZ v rámci modernizací kompresorových stanic magistrálního plynovodu. Firma rovněž dodala do Uzbekistánu řadu dalších technologií pro modernizaci kompresorových stanic, mezi nimi i elektrická roztáčecí zařízení pro spalovací turbíny přinášející výraznou úsporu plynu při jejich startu a rovněž zvýšení bezpečnosti.
 • EGO Zlín spol. s r.o. – dodávky systémů chemické a biologické ochrany pro ozbrojené složky.
 • ZPT Vigantice a.s. – systémy komunikace pro nemocnice a zdravotnická zařízení

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Přehled dvoustranných česko-uzbeckých smluvních dokumentů     

K uzavření sukcesní problematiky došlo výměnou nót k 24. 3. 2000 s tím, že ve vzájemných vztazích neplatí smlouvy sjednané mezi bývalým Československem a SSSR. V současné době platí mezi ČR a Uzbekistánem tyto mezinárodní smlouvy:

Prezidentské smlouvy a vládní dohody:

 • Dohoda mezi Českou republikou a Republikou Uzbekistán o vzájemné podpoře a ochraně investic byla podepsána v Praze 15. 1. 1997. Vstoupila v platnost dne 6. 4. 1998. Změny některých článků v souvislosti s členstvím ČR v EU byly předloženy uzbecké straně k projednání. Vyhotovena v jazycích českém, uzbeckém a ruském, rozhodující je znění ruské. Český text publikován pod číslem 202/1998 Sb.
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Uzbekistán o spolupráci v boji s trestnou činností byla podepsána 17. června 1998. Platí od 20. 11. 1998. Je vyhotovena v jazyce českém, uzbeckém a ruském. Rozhodující je znění ruské. Nebyla publikována z důvodu, že v dané době se publikovaly pouze prezidentské smlouvy, což tato není. Je v platnosti uplatňována.
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky o mezinárodních přepravách cestujících a nákladů silniční dopravou byla podepsána v Taškentu dne 20. 4. 1999. Dohoda vstoupila v platnost 23. 9. 1999. Je vyhotovena v jazycích českém, uzbeckém a ruském, rozhodující znění je ruské. Český text byl publikován pod číslem 215/1999 Sb.
 • Smlouva mezi vládou České republiky a Uzbecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku byla podepsána v Praze 2. 3. 2000. Vstoupila v platnost 15. 1. 2001. Je vyhotovena v jazyce českém, uzbeckém a anglickém, přičemž rozhodující je znění anglické. Český text publikován pod číslem 28/2001 Sb. m. s.
 • Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Uzbekistán o právní pomoci a právních vztazích v občanských a trestních věcech byla podepsána 18. 1. 2002. Platí od 1. 12. 2003. Je vyhotovena v jazyce českém, uzbeckém a ruském. Rozhodující je znění ruské.  V českém a ruském jazyce publikována pod číslem 133/2003 Sb. m. s.
 • Dohoda mezi vládou České republiky a Uzbecké republiky o spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách byla podepsána 15. 4. 2003 a vstoupila v platnost 12. listopadu 2003. Je vyhotovena v jazyce českém, uzbeckém a anglickém. Rozhodující znění je anglické. Český text publikován pod číslem 25/2007 Sb. m. s.
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky o ekonomické, průmyslové a vědecko-technické spolupráci byla podepsána v Taškentu 28. 6. 2004, je platná ode dne podpisu. Je v ní zakotveno i založení společné Mezivládní komise pro ekonomickou, průmyslovou a vědecko-technickou spolupráci. Vyhotovena v jazycích českém, uzbeckém a ruském. Rozhodující je ruské znění. Český text publikován pod 133/2004 Sb. m. s.
 • Protokol mezi Českou republikou a Uzbeckou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Uzbeckou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsané dne 15. ledna 1997. Protokol byl podepsán v Taškentu 24. 8. 2009, vstoupil v platnost 16. února 2011 a publikován byl pod č. 16/2011 Sb. m. s.
 • Protokol mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku. Podepsán 8. 12. 2011 v Praze. Je vyhotoven v jazyce českém a anglickém. Rozhodující znění je anglické. Publikován pod číslem 92/2012 Sb.m.s.
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Uzbekistán o leteckých službách byla podepsána 8.11.2011 v Taškentu a vstoupila v platnost dne 2.6.2013. Publikována pod číslem 39/2013 Sb.m.s.

Meziresortní a politické dokumenty:

 • Protokol o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem vnějších ekonomických vztahů Republiky Uzbekistán byl podepsán v Taškentu 10. 1. 1993. Publikován pod číslem 124/1994 Sb.
 • Společné prohlášení o dalším rozvoji vzájemně výhodné spolupráce, podepsané prezidentem I. Karimovem a premiérem M. Zemanem během jeho oficiální návštěvy v Uzbekistánu 20. 4. 1999.
 • Společné prohlášení prezidenta ČR V. Klause a prezidenta Uzbecké republiky I. Karimova podepsané při návštěvě prezidenta České republiky V. Klause v Uzbecké republice  13. 9. 2004.
 • Při 1. zasedání Mezivládní komise byla v Taškentu 28. 6. 2004 podepsána Dohoda o spolupráci mezi Komorou výrobců a podnikatelů Uzbekistánu (nyní Obchodní a průmyslová komora Uzbekistánu) a Komorou pro hospodářské styky se zeměmi SNS České republiky.
 • Při 3. zasedání Mezivládní komise byla v Taškentu 25. 8. 2009 podepsána Dohoda mezi Uzbeckou agenturou pro standardizaci, metrologii a certifikaci a Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví České republiky o spolupráci v oblasti posuzování shody výrobků. Dohoda je k dohledání na na webu www.unmz.cz.
 • Při 3. zasedání Mezivládní komise byla v Taškentu 25. 8. 2009 podepsána Dohoda o spolupráci mezi Česko-uzbeckou obchodní a průmyslovou komorou na straně jedné a Obchodní a průmyslovou komorou Uzbekistánu a uzbeckou státní organizací UZINFOINVEST na straně druhé.
 • Dohoda o codesharingu uzavřená mezi národními leteckými přepravci Czech Airlines a Uzbekistan Airways (1. 9. 2009)
 • Dohoda o spolupráci mezi Univerzitou Karlovou a Akademií věd Republiky Uzbekistán ze 4. 10. 2013. Dohodu podepsal z české strany rektor UK prof. Václav Hampl a z uzbecké strany prof. Abdullaev.
 • Úmluva o spolupráci mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Republiky Uzbekistán, ze dne 21.5.2017. Dohodu podepsal za českou stranu náměstek ministryně obrany D.Koštoza uzbeckou stranu 1. náměstek ministra obrany a Náčelník Generálního štábu genmjr. P. Ergašev.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Uzbekistán, i když nepatří mezi tzv. priorotní země, je příjemcem zahraniční rozvojové pomoci. Z hlediska budoucího možného nasměřování projektů rozvojové pomoci lze příležitosti vidět v následujících sektorech: 

Vodní zdroje a ekologie

V Uzbekistánu probíhá „Aral Sea Basin Program Drainage, Irrigation and Wetlands Improvement Project“, jehož cílem je zlepšení odvodnění, zavlažování a zlepšení mokřadů. V celé zemi, zejména v povodí řeky Amudarja, je půda slaná a drenážní systémy jsou nedostatečné. Technologie, která se v zemi nejčastěji používá, vede k nadměrné hladině spodní vody a přítomnosti soli v půdním profilu. Projekt si klade za cíl zvýšit produktivitu v zavlažovaném zemědělství, zaměstnanost a příjmy v Karakalpakstánu, jednom z nejchudších regionů ve Střední Asii, dále pak zlepšit kvalitu vody v řece Amudarja skrze bezpečnou likvidaci odpadních vod, zvýšit kvalitu mokřadů, budovat instituce pro zlepšení vodního hospodářství a pro provoz a údržbu závlahových a odvodňovacích systémů a podpořit udržitelné zavlažované zemědělství. Hladina spodní vody byla snížena na přijatelnou úroveň v 90 % oblasti projektu a daří se odsolovat zavlažované pozemky.

Dříve nepoužitelná půda je nyní použitelná pro zemědělství, pomáhá vytvářet pracovní místa a příjmy v této oblasti. Uzbecké vysoce decentralizované komunální služby trpí nedostatečnými investicemi a odkládanou údržbou. To má negativní dopad na infrastrukturu, která se díky své zastaralosti stává neefektivní. Kanalizační systémy v Buchaře a Samarkandu jsou více než 40 let staré a bude nutné je brzy vyměnit. Na to reaguje „Bukhara and Samarkhand Sewerage Project“, který si klade za cíl snížit znečištění odpadních vod a jeho dopady na životní prostředí a zvýšit účinnost a udržitelnost nakládání s odpadními vodami v těchto městech. Toho bude dosaženo prostřednictvím obnovy vybraných úseků kanalizace, rozšířením kanalizace do v současnosti nepřipojených centrálních historických částí, instalací energeticky úsporných zařízení (zejména na přečerpávacích stanicích odpadních vod) a zvýšením kapacity vodních inženýrských sítí.

Zemědělství

Zde existuje snaha země o zvýšení produktivity, ziskovosti a finanční a environmentální udržitelnosti. „Rural Enterprise Support Project – Phase II“ má za cíl podpořit zemědělce a zemědělské podniky v sedmi krajích (v nichž žije asi 65 % obyvatel země) a zlepšit zavlažovací systém obnovou infrastruktury určené k zavlažování a odvodňování a vytvořením sdružení uživatelů vody. Finanční prostředky, určené k nákupu zemědělských strojů, zařízení na zpracování, balení, vybavení a materiál obdrželo doposud v rámci projektu 370 zemědělských podniků. V rámci projektu jsou podporovány investice do výsadby ovocných stromů, chovu drůbeže, rybolovu a živočišné výroby. Celkem 36 300 zemědělců bylo proškoleno v oblasti ochrany plodin proti škůdcům, rozvoje živočišné výroby a přípravy podnikatelských plánů.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Taškentu (Uzbekistán) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem