Vietnam: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Hanoji (Vietnam)

Charakteristika vztahů – ekonomika

ČR má s Vietnamem tradiční hospodářské vztahy již od poloviny minulého století. Statisíce v minulosti studujících a pracujících Vietnamců v naší zemi navozují předpoklad širší hospodářské spolupráce, která však stále nedosahuje svého potenciálu.  Důvodem je nestandardní vietnamský trh, který je založen na dlouhodobých vztazích partnerů a osobních kontaktech. Bez prostředníků/lobbistů, kteří mají vazby do nejvyšších pater politické a ekonomické hierarchie země se větší projekt uskutečňuje jen obtížně.
ČR má dlouhodobě s Vietnamem zápornou obchodní bilanci. V r. 2018 dosáhla vzájemná obchodní výměna obratu 1 172 mil. USD. Vývoz činil 141 mil. USD a dovoz 1 031 mil. USD. Záporné saldo tedy dosáhlo 890 mil. USD.
Vliv na zápornou bilanci má dovoz levnějšího spotřebního zboží (obuv a oděvy) nebo potravin (ryby a korýši), ale v posledních letech rapidně roste i dovoz elektronických zařízení a komponentů a dílů vč. telefonů a příslušenství pro silniční vozidla, který realizují nadnárodní společnosti. Ty využívají komponenty k montáži finálních výrobků v jejich českých závodech. Část těchto dovozů zůstane na našem trhu, ale většina je využita k reexportu do dalších států EU. České firmy se ve větší míře prosazují na vietnamském trhu v oblasti speciálu a dále v těžební technice a dalších strojírenských oborech. Současně v poslední době uzavřené kontrakty a další probíhající jednání dávají příslib zvýšeného exportu energetických zařízení v nadcházejícím období.
České firmy doposud investovaly ve Vietnamu do 34 projektů v hodnotě 90 mil. USD (splacený kapitál 52 mil. USD). Největším českým investorem ve Vietnamu je firma PPF, která zde investovala do oblasti bankovnictví a v průběhu několika let si na vietnamském trhu vybudovala vedoucí postavení v sektoru spotřebitelských úvěrů. Druhým největším investorem je společnost Elmich Group, která v roce 2015 otevřela závod na výrobu kuchyňských potřeb v provincii Ha Nam v hodnotě 18 mil. USD. Třetí největší českou investicí je závod na výrobu kondenzátorů české firmy Hydra a.s. v hodnotě 7 mil. USD v provincii Quang Nam. Perspektivním sektorem pro české investory je také oblast cestovního ruchu. Jedním z úspěšných projektů v tomto sektoru je investice firmy East Sea Travel do pětihvězdičkového hotelu The Anam Resort v přímořském letovisku Nha Trang.
Ekonomická výhoda teritoria: relativně velký trh přes 95 mil. obyvatel a současně člen ASEAN s více než 600 mil. obyvatel – od r. 2015 funguje ASEAN Economic Community. Málo rozvinutá infrastruktura dopravní, environmentální, zdravotnická – možný odbyt českého zboží a technologií. Další výhodou je nižší cena pracovní síly ve srovnání např. i Čínou, ale kvalifikace je otázkou.
Nevýhoda teritoria z pohledu českých hospodářských subjektů: velká konkurence nejen asijských ale i celosvětových výrobců, vysoká míra korupce a klientelismu. Nutná osobní přítomnost v teritoriu a osobní kontakt s partnery, pokud firma chce docílit pozitivních výsledků. 

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vzájemná obchodní výměna mezi ČR a Vietnamem dosáhla v roce 2018 celkového obchodního obratu v objemu 1 172 mil. USD, vývoz činil 141 mil. USD a dovoz 1 031 mil. USD. Záporné saldo dosáhlo objemu 890 mil. USD a uvedené údaje naznačují, že nepříznivý trend v podobě narůstajícího deficitu pokračuje. Český export v roce 2018 ve srovnání s předchozím rokem vzrostl o 32%, zatímco dovoz vzrostl o 13% a obrat o 15%, což mělo za následek nárůst obchodního deficit o 10%.
V českém exportu převládají výrobky skupiny 7 SITC „Stroje a dopravní zařízení“ s podílem 62% na celkovém vývozu. Na druhém místě je skupina skupina 8 „Průmyslové spotřební zboží“ s podílem 11%. Na třetím místě skupina 5 „Chemikálie“ s podílem 10% a dále pak skupina 6 „Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu“ s podílem 8%. Mezi perspektivní odvětví se kromě tradičních strojírenských a telekomunikačních zařízení řadí environmentální technologie a zařízení na využívání obnovitelných energetických zdrojů, ale i zemědělské a potravinářské produkty.
V dovozu je dalece včele skupina 7 „Stroje a dopravní prostředky“ s podílem 48%, na druhém místě skupina 8 „Průmyslové spotřební zboží“ s podílem 38% a s odstupem skupina 6 „Tržní výrobky tříděné podle materiálu“ s podílem 6% a skupina 0 „Potraviny a živá zvířata“ s podílem 4% na celkovém dovozu z Vietnamu

Konkrétní komodity s největším podílem na vývozu (seřazeno podle objemu):
Radary a jejich součásti (52 mil. USD), přístroje k filtrování nebo čištění vody (5,4 mil. USD), zbraně a střelivo (5 mil. USD), elektrické spínače (4,5 mil. USD), umělá střeva (4,4 mil. USD), části textilních strojů (3,6 mil. USD), dalekohledy (3,5 mil. USD), chmel (3 mil. USD), rozvaděče (2,4 mil. USD), veterinární vakcíny (2,3 mil. USD), skleněné výrobky (2,2 mil. USD), kondenzátory (2,2 mil. USD),  cigaretový papír (1,8 mil. USD), kompresory (1,7 mil. USD), pivo (1,7 mil. USD), svítidla (1,5 mil. USD), kaučukové lisy (1,5 mil. USD), kosmetika (1,3 mil. USD), kotle (1,1 mil. USD), pásové dopravníky (1 mil. USD).

Konkrétní komodity s největším podílem na dovozu:
Obuv (229 mil. USD), mobilní telefony (202 mil. USD), procesory (51 mil. USD), oděvy (49 mil. USD), tiskárny (49 mil. USD), díly pro motorová vozidla – zejm. převodovky a airbagy (33 mil. USD), sluchátka a reproduktory (26 mil. USD), kožené tašky (27 mil. USD), kaučuk (21 mil. USD), transformátory (20 mil. USD), výrobky ze železa (16 mil. USD), nábytek (14 mil. USD), plasty (14 mil. USD), ryby (12 mil. USD), elektrické vodiče (10 mil. USD), kondenzátory (9 mil. USD), elektrické spínače (9 mil. USD), hračky (9 mil. USD), monitory (8 mil. USD), káva (8 mil. USD), lékařské přístroje (8 mil. USD), hliník (7 mil. USD), ovoce (7 mil. USD), akumulátory (6 mil. USD),

Pro doplnění uvádíme, že  statistiky vietnamského celního úřadu za rok 2018 se diametrálně liší od českých údajů. Vietnamské statistiky uvádí český vývoz do Vietnamu v objemu 139 mil. USD a dovoz do ČR jen na úrovni 156 mil. USD. Podstatně nižší dovozy do ČR uváděné vietnamským úřadem mohou souviset s aktivitami nadnárodních korporací, které v ČR montují finální výrobky nebo ČR využívají jako distribuční síť pro celou EU. Ve vietnamské statistice se pak zboží určené pro český trh objeví ve statistice země, kde zboží vstoupí na evropský trh (např. přístavy v Rotterdamu a Hamburgu). Příkladem jsou mobilní telefony.

Vývoj vzájemného obchodu v letech 2014-2018 (v tis. USD)
  Vývoz Dovoz Obrat Saldo
USD poř. Index USD poř. Index USD poř. Index USD
2014 84 103 64. 65,5 567 664 33. 136,0 651 767 45. 119,4 -483 561
2015 96 923 60. 114,7 658 945 29. 107,5 755 868 40. 108,4 -562 022
2016 94 419 64. 96,6 818 081 25. 121,7 912 500 35. 118,4 -723 662
2017 106 011 61. 112,2 913 936 27. 111,6 1 019 946 36. 111,7 -807 925
2018 140 769 58. 132,0 1 030 967 28. 112,8 1 171 736 36. 114,9 -890 198

Zdroj: Statistika ČSÚ

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vývoz z ČR do Vietnamu r. 2018 – 10 nejvýznamnějších položek
Kód
zboží
Název zboží

Stat. hodnota
(tis. USD)

85 Přístr el záznamu reprodukce zvuku TV obrazu 

64 703

84 Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické

23 307

39 Plasty a výrobky z nich 

8 068

90 Přístroje optické foto kinem lékař chirurg ap 

7 031

93 Zbraně střelivo části součásti příslušenství

5 076

12 Semena plody rostliny léčivé

3 015

30 Výrobky farmaceutické

2 898

70 Sklo a výrobky skleněné

2 553

48 Papír karton lepenka

2 082

22 Nápoje

1 995

 

Dovoz z Vietnamu r. 2018 – 10 nejvýznamnějších položek

Kód
zboží
Název zboží Stat. hodnota
(tis. USD)
85 Přístr el záznamu reprodukce zvuku TV obrazu

365 517

64 Obuv kamaše apod výrobky části těchto výrobků

229 793

84 Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické

93 143

62 Oděvy doplňky oděvní jiné než pletené háčkov

49 918

28 Výrobky chemické sloučeniny kovů zemin prvků

35 177

87 Vozidla motorová traktory kola aj vozidla

33 631

42 Výrobky kožené sedlářské řemenářské apod

27 265

61 Oděvy doplňky oděvní pletené háčkované

25 713

40 Kaučuk a výrobky z něj

20 996

73 Výrobky ze železa nebo oceli

15 979

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

V oblasti vzájemného obchodu se službami nedochází k objemově významnější výměně a proto nejsou statistické informace za Vietnam k dispozici.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

České firmy doposud investovaly ve Vietnamu do 34 projektů v hodnotě 90 mil. USD (splacený kapitál 52 mil. USD). Největším českým investorem ve Vietnamu je firma PPF, která zde investovala do oblasti bankovnictví a v průběhu několika let si na vietnamském trhu vybudovala vedoucí postavení v sektoru spotřebitelských úvěrů. Druhým největším investorem je společnost Elmich Group, která v roce 2015 otevřela závod na výrobu kuchyňských potřeb v provincii Ha Nam v hodnotě 18 mil. USD. Třetí největší českou investicí je závod na výrobu kondenzátorů české firmy Hydra a.s. v hodnotě 7 mil. USD v provincii Quang Nam. Perspektivním sektorem pro české investory je také oblast cestovního ruchu. Jedním z úspěšných projektů v tomto sektoru je investice firmy East Sea Travel do pětihvězdičkového hotelu The Anam Resort v přímořském letovisku Nha Trang.
K méně úspěšným investičním projektům českých firem ve Vietnamu patří investice firmy Trade BGM do závodu na plavení kaolínu QBBK v provincii Quang Binh. Vzhledem k insolvenci firmy Trade BGM nyní závod QBBK spravuje český insolvenční správce. Další problematickou investicí je kamenolom firmy Sezako Přerov, který je již několik let mimo provoz z důvodů probíhajících sporů s vietnamským společníkem a místními orgány.
Firma ALTA BRNO dodávala, jako zástupce exportní aliance Česká dobývací technika, dobývací a dopravní technologie pro vietnamské uhelné šachty. V současnosti se společností Vinacomin spolupracuje firma INCO, Fite, T Machinery, Ferrit a další.
Textilní stroje exportují do Vietnamu v rámci svých zahraničních koncernů bývalé české továrny ELITEX, dnes Saurer Czech a Rieter Textile Systems.
Na vietnamském trhu vystupuje aktivně i firma PILOUS, významný český výrobce pásových a kotoučových pil. Ve spolupráci s vietnamskou firmou HAMECO rozeběhla společnou výrobu, určenou pro vietnamský i zahraniční trh.
Mezi další aktivní firmy v teritoriu patří Česká zbrojovka, Omnipol, Retia, ERA, Lichna Trade, VUCHZ, PSJ, Škoda JS, ÚJV Řež, MAVEL aj.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Mezi Vietnamem a ČR jsou podepsány následující bilaterální dohody:

 1. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví, Hanoj , 30. 12. 1964, č. 118/1967 Sb.
 2. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské demokratické republiky o poskytnutí úvěru na dodávku zařízení tepelné elektrárny do Vietnamské demokratické republiky Praha , 06. 11. 1970
 3. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské demokratické republiky o výměně zboží a platech a o poskytnutí úvěru na vyrovnání aktivního salda mezi čs. vývozem a dovozem na období let 1976-1980 Praha , 13. 07. 1976
 4. Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky Hanoj , 21. 03. 1977 č. 42/1977 Sb.
 5. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o poskytnutí úvěru Vietnamské socialistické republice /na dodávku mouky/ Praha , 03. 04. 1978
 6. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o poskytnutí úvěru určeného na dodávky zařízení a montáže zaškolovacích středisek pro řidiče Praha , 31. 10. 1978
 7. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o poskytnutí úvěru určeného na dodávky zařízení a materiálu na rekonstrukci železnice Ho Či Minovo Město – Vinh Praha , 31. 10. 1978
 8. Druhá dodatková dohoda k Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské demokratické republiky týkající se poskytnutí úvěru na dodávky zařízení pro tepelnou elektrárnu ve Vietnamské demokratické republice Praha , 28. 09. 1979
 9. Dodatková dohoda k Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o výměně zboží, platech a o poskytnutí úvěru na vyrovnání aktivního salda mezi československým exportem a importem na období let 1976 – 1980 Praha , 28. 09. 1979
 10. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o poskytnutí úvěru na uspokojení potřeb Vietnamské socialistické republiky Praha , 28. 09. 1979
 11. Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou Hanoj , 14. 02. 1980 č. 15/1981 Sb.
 12. Výměnný dopis o poskytnutí úvěru Československou socialistickou republikou Vietnamské socialistické republice určeného na nákup obilí Hanoj , 13. 12. 1980
 13. Dohoda o úpravě závazků vyplývajících ze vzájemné spolupráce v letech 1976 – 80 /Československá socialistická republika – Vietnamská socialistická republika/ Hanoj , 13. 12. 1980
 14. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o spolupráci při intenzifikaci geologicko-průzkumných prací na území Vietnamské socialistické republiky Praha , 15.09.1981
 15. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o spolupráci při rozvoji vědy a techniky do roku 1990 Praha , 06. 10. 1981
 16. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o poskytnutí úvěru na pokrytí salda obchodní bilance v letech 1981 – 1985 Praha , 11. 02. 1982 , č. 24/1982 Sb.
 17. Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních, Praha , 12. 10. 1982, č. 98/1984 Sb.
 18. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o spolupráci při pěstování kávovníku, Hanoj , 22.03.1984
 19. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o poskytnutí úvěru na financování československé účasti při realizaci investičních akcí ve Vietnamské socialistické republice, Praha , 04. 07. 1984
 20. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o poskytnutí úvěru na částečné pokrytí československého aktivního salda platební bilance v letech 1986 – 1990, Praha , 14.02.1986
 21. Protokol k Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o poskytnutí úvěru na krytí salda obchodní bilance v letech 1981 – 1985, Praha , 14.02.1986
 22. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o spolupráci při pěstování kaučukovníku, Ho Či Minovo Město , 16. 03. 1986
 23. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o poskytnutí úvěru na financování československé účasti při modernizaci elektronických závodů ve Vietnamské socialistické republice, Hanoj , 10. 05. 1987
 24. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o poskytnutí úvěru na financování československé účasti na modernizaci závodů lehkého průmyslu ve Vietnamské socialistické republice Hanoj , 10. 05. 1987
 25. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o poskytnutí úvěru na financování československé účasti při projekci a výstavbě vodní elektrárny Vinh Son, Hanoj , 10. 05. 1987
 26. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o poskytnutí úvěru na financování československé účasti při modernizaci strojírenských závodů ve Vietnamské socialistické republice Hanoj , 10. 05. 1987
 27. Třetí dodatková dohoda k Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské demokratické republiky o poskytnutí úvěru na dodávku zařízení tepelné elektrárny do Vietnamské demokratické republiky z 6. listopadu 1970 Hanoj , 10. 05. 1987
 28. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o zřízení a činnosti kulturních a informačních středisek a Protokol, Hanoj , 02. 06. 1987, č. 29/1988 Sb.
 29. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o poskytnutí úvěru na financování československé účasti při intenzifikaci geologicko-průzkumných prací na území VSR v letech 1988-1990 Praha , 22. 01. 1988
 30. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o poskytnutí úvěru na financování československé účasti při modernizaci lokomotivního depa ve Vietnamské socialistické republice Hanoj , 08. 04. 1989
 31. Čtvrtá dodatková dohoda k Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské demokratické republiky o poskytnutí úvěru na dodávku zařízení tepelné elektrárny do Vietnamské demokratické republiky z 6. listopadu 1970 Hanoj , 08. 04. 1989
 32. Dodatková dohoda k Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o poskytnutí úvěru na financování československé účasti na modernizaci závodů lehkého průmyslu ve Vietnamské socialistické republice, Hanoj , 08. 04. 1989
 33. Protokol o spolupráci mezi Federálním ministerstvem zahraničních věcí České a Slovenské Federativní Republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Vietnamské socialistické republiky, Hanoj , 25. 04. 1991
 34. Protokol mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o vypořádání pohledávek a závazků v platebních vztazích mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Vietnamskou socialistickou republikou, Hanoj , 20. 02. 1992
 35. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o odborné přípravě vietnamských občanů ve středních odborných učilištích v České republice, Praha , 26. 01. 1994, č. 264/1995 Sb.
 36. Protokol mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky /o mezinárodních smlouvách uzavřených mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Vietnamskou socialistickou republikou k 31. prosinci 1992/,  Praha , 12. 12. 1996, č. 15/2001 Sb. m. s.
 37. Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, Praha , 23. 05. 1997, č. 108/1998 Sb.
 38. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o leteckých službách, Praha , 23. 05. 1997, č. 72/2001 Sb. m. s.
 39. Ujednání mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a Ministerstvem práce, válečných invalidů a sociálních věcí Vietnamské socialistické republiky o spolupráci v oblasti práce, zaměstnanosti a sociálního zabezpečení, Hanoj , 01. 10. 1997
 40. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic Hanoj , 25. 11. 1997, č. 212/1998 Sb
 41. Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů České republiky a pro držitele diplomatických pasů Vietnamské socialistické republiky sjednaná výměnou nót, Hanoj , 15. 12. 1999,  č. 28/2000 Sb. m. s.
 42. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o hospodářské spolupráci Praha , 13. 09. 2005, č. 66/2006 Sb. m. s.
 43. Memorandum o porozumění o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Ministerstvem přírodních zdrojů a životního prostředí Vietnamské socialistické republiky Hanoj , 12.04.2007, č. 33/2007 Sb. m. s.
 44. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o předávání a přebírání občanů obou států Praha , 12. 09 .2007, č. 26/2008 Sb. m. s.
 45. Protokol mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky k provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o předávání a přebírání občanů obou států Praha , 12.09.2007, č. 27/2008 Sb. m. s.
 46. Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a výchovy Vietnamské socialistické republiky o spolupráci v oblasti školství na léta 2008 – 2011, Hanoj , 21. 03. 2008, č. 30/2008 Sb. m. s.
 47. Protokol mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o změnách Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 25. listopadu 1997 v Hanoji, Hanoj , 21. 03. 2008, č. 66/2009 Sb. m. s.
 48. Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Vietnamské socialistické republiky o spolupráci v oblasti vojenského vzdělávání, Hanoj , 28.08.2009, č. 123/2009 Sb. m. s.
 49. Dohoda o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu, 27. 4. 2017.
 50. Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti, (podepsána 7. 6. 2017)
 51. Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o předávání odsouzených osob, 2. 7. 2019

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Vietnam byl v minulosti jedním z největších příjemců české rozvojové spolupráce. V souvislosti s růstem životní úrovně ve Vietnamu a jeho graduací do kategorie zemí se tředním příjmem v roce 2013 byl objem rozvojové pomoci ČR ve Vietnamu v posledních pěti letech postupně utlumován. Zatímco v období 2006 – 2010 věnovala ČR na rozvojovou pomoc ve Vietnamu každoročně cca 40 mil. Kč, od roku 2011 došlo k postupnému poklesu rozvojové pomoci na současných cca 1 mil. Kč. Velké projekty české zahraniční rozvojové spolupráce byly ve Vietnamu ukončeny v r. 2014 a od té doby jsou zde realizovány pouze malé lokální projekty a prokety v rámci programu B2B.
Rozvojová spolupráce mezi ČR a Vietnamem má dlouhou tradici a vietnamská strana při všech příležitostech českou pomoc velmi oceňuje. Česká republika je jedinou zemí bývalého východního bloku, která ani v obtížném období hospodářské transformace nepřestávala Vietnamu poskytovat rozvojovou pomoc.

Přehled finančních prostředků alokovaných na realizaci ZRS ČR a Vietnamu 2011–2018 (v tis. Kč), údaje jen za projekty spravované ZÚ Hanoj:

 • 2011: 18 000
 • 2012: 12 300
 • 2013: 14 700
 • 2014:   8 000 
 • 2015:   1 500
 • 2016:   1 500
 • 2017:   1 000
 • 2018:   1 000

Přehled finančních prostředků alokovaných na realizaci ZRS ČR a Vietnamu 2006–2010 (v tis. Kč):

 • 2006: 25 835
 • 2007: 42 600
 • 2008: 51 650
 • 2009: 62 900
 • 2010: 37 400

Realizované projekty rozvojové spolupráce mezi ČR a Vietnamem

  Název projektu Rezort Datum realizace
1 Pomoc Nemocnici vietnamsko-československého přátelství v Haiphongu   MPO 2004
2 Obuvnické učňovské středisko v Haiphongu. MPO 2004
3 Zavedení technologie ekologického zpracování bioodpadů na organominerální hnojiva MPO 2005
4 Dodávka čistírny odpadních vod pro 60EO pro polikliniku Tam Nong – malý lokální project MZV 2006
5 Vybudování a provoz střediska ortopedie a rehabilitace pro zdravotně postiženou mládež v provincii Bac Thai. MPO 2007
6 Vyhledávání a průzkum zdrojů pitné vody v provincii Nghe An MŽP 2007
 7 Projekt CAPERA – Budování kapacit pro rozšiřování povědomí o environmentálních rizicích v rukodělných vesnicích MZV 2007
 8 Revitalizace odlesněných území místními druhy jako nástroj rozvoje venkova v oblasti centrální vrchoviny Vietnamu. MZe 2007
 9 Environmentally Friendly Production – Demonstration of Benefits (flotační čistírna v papírenské vesnici Phong Khe v provincii Bac Ninh) MZV 2007
10 Zubařská křesla pro nemocnici Viet Tiep v Haiphongu MZV 2007
11 Regionální koncepce odpadového hospodářství ve středním Vietnamu MŽP 2006-2008
12 Podpora a prevence zdravého sexu a reprodukce ve VSR MZV 2008
13 Zlepšení nakládání s odpadními vodami v Dao Xa MZV 2008
14 Zpracování manuálu pro nakládání s odpady ve zdravotnictví MZV 2008
15 Vybavení kliniky pro chudé v okrese Ham Thuan Bac v provincii Binh Thuan novým lékařským vybavením MZV 2008
16 Clean Air for BatTrang Ceramic HandicraftVillage MZV 2009
17 Supply of Medical Equipment for Bac Thai Rehabilitation Center MZV 2009
18 Child Rights in Vietnam MZV 2009
19 Development of Cassava Processing Technology in Thua Thien Hue Province MZV 2009
20 Využití elektřiny ze solárních zdrojů pro podporu rozvoje chudých oblastí VSR MPO 2008-2009
21  Sociální začleňování ohrožených skupin obyvatelstva v provincii Thua Thien-Hue MPSV 2006-2009
22 Udržitelný rozvoj v komunitě Phong My MZe 2006-2009
23 Obnova a udržitelný rozvoj lesa v komunitě Phong My MZe 2007-2009
24 Rehabilitace oblastí kontaminovaných dioxiny ve středním Vietnamu MŽP 2006-2009
25 Modernizace zdravotnických zařízení v nemocnici Vietnamsko-československého přátelství v Haiphongu MPO 2006-2010
26 Osvojení surovinové základny pro průmyslové využití ve sklářském průmyslu v oblasti jižní části středního Vietnamu MPO 2006-2010
27 Vybudování střediska pro vyšší odborné vzdělávaní pro zvyšování odborné kvalifikace MPO  2006-2010
28 Pomoc při rozvoji malých vodních elektráren pro venkovské oblasti Vietnamu formou dodávky technologie a přenosu know-how MPO 2006-2010
29 Technická a metodická pomoc při zakládání fakulty technického, environmentálního a zemědělsko-potravinářského inženýrství při Hanojské zemědělské univerzitě MPO 2006-2010
30 Podpora chovu sladkovodních ryb MZe 2008-2010
31 Clean Air for BatTrang Ceramic HandicraftVillage MZV 2010
32 Preserving Heritage – Protecting Future: Towards Sustainable Protection of Hanoi Lake System MZV 2010
33 Inovace zdravotnické stanice a umožnění základní zdravotnické péče v obci Hai Lam MZV 2010
34 Support for the infection control department of theVietnamese-CzechHospitalin Hai Phong MZV 2011
35 Day-BorderCenterand Vocational training for Agent Orange/Dioxin Victims MZV 2011
36 Financial support for vocational training and social integration of the disabled MZV 2011
37 Supply equipment and instrument for solid waste collection for community environmental protection in YenSonVillage MZV 2011
38 Continuous support to the Center for day-boarder, functional rehabilitation and vocational training for victims of agent orange/dioxin of Thai Binh province MZV  2014
39 Supply of additional medical equipments for Intensive Care unit/Central Transport Hospital MZV 2012
40 Supply equipment and instrument for solid waste collection for community environmental Protection in Phuong Cach Village, Quoc Oai District, Hanoi MZV  2012
41 Financial support for vocational training and social integration of the disabled 2012, Hue MZV 2012
42 Support of overcoming consequences of herbacides/dioxins in Vietnam MZV 2012-14 
43 Development of glass-making industry in Central Vietnam MZV 2012-14
44 Turning waste rice straw into a valuable source of energy project proposal for Hanoi City MZV 2013
45 Support to the Center for day-boarder, functional rehabilitation and vocational training for victims of agent orange/dioxin of Thai Binh province MZV 2013
46 Provision of modern facilities which are in real need of  Thai Nguyen College of Economy and Finance MZV 2013 
47 Rehabilitation measures for rural areas MZV 2013
48 Water filtration system, kitchen tools, teaching and integration facilities provided to Be Trieu Nursery School, Cao Bang province MZV 2014
49 Direct support to Nam Dinh Maternity Hospital – 01 Neonathal stationary incubator for Department of Intensive Care for Infants MZV 2014
50 Dodávka pitné vody a výstavba kuchyně pro školku v Nguyen Hue, provincie Cao Bang MZV 2015
51 Zdravotnická zařízení a renovace infrastruktury pro zdravotnické středisko v obci Co Noi v provincii Son La MZV 2015
52 Zvýšení úrovně vysokéhoé školství, ČZÚ Praha a VŠ zemědělská Hue MZV 2015
53 Stavba kuchyně a jídelny pro SŠ Duong Am pro etnické menšiny v horských oblastech na severu Vietnamu MZV 2016
54 Zvýšení úrovně vysokého školství, ČZÚ Praha a VŠ zemědělská Hue MZV 2016
55 Lůžkové oddělení pro zdravotní středisko v obci Tung Ba v provincii Ha Giang MZV 2017
56 Vytvoření systému pro monitorování kvality ovzduší v Hanoji MZV 2018

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem v Hanoji (Vietnam) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem