Hlavní informace o službě

Před uvedením na trh zbraní uvedených v § 6 odst. 2 zákona č. 156/2000 Sb. musí osoba, která hodlá uvádět tyto zbraně na trh předložit Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva stanovenou střelnou zbraň k ověření toho, že stanovená střelná zbraň splňuje technické požadavky, technická dokumentace je úplná a předkladtel má kalibrovaná měridla a nástroje a má zajistětn systém technické kontroly. Jedná se o tzv. homologaci. Této homolagaci nepodléhají uvedené střelné zbraně, pokud má být uvedeno na trh v jednom roce maximálně 5 kusů této zbraně.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste výrobce, dovozce, vývozce, distributor nebo opravce zbraní podléhajících homologaci, pokud uvedené zbraně chcete uvádět na trh.  

Výstup služby

Výsledkem homologace je v případě splnění podmínek vydání certifikátu. Certifikát je vydáván na dobu nejdéle dvou let, avšak tři měsíce před uplynutím doby jeho platnosti je možné požádat o jeho prodloužení.

Benefit služby

Na základě certifikátu můžete uvedené zbraně uvést na trh, čímž je myšleno každé úplatné nebo bezúplatné předání nebo nabídnutí k předání uvedené zbraně za účelem distribuce nebo používání, anebo převedení vlastnického práva k uvedeným zbraním výrobcem, dovozcem, distributorem nebo opravcem v České republice.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

Tuto službu můžete řešit kdykoliv před uvedením dotčených stanovených zbraní na trh.

Po obdržení žádosti Vám budou sděleny požadavky na vyřízení žádosti a nejpozději do 90 dnů bude vydán certifikát nebo příslušné rozhodnutí. Ve složitých případech se lhůta může prodloužit o 30 dnů. 

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

O homologaci můžete požádat v případě, že jste fyzickou podnikající nebo právnickou osobou, která je výrobcem, dovozcem, vývozcem, distributorem či opravcem stanovených střelných zbraní. 

K žádosti, která musí obsahovat náležitosti podle správního řádu (§ 45 odst. 1 správního řádu), je nutno přiložit: 

 • informace o typu výrobku včetně výrobních provedení s údaji
  • 1. druh, značka, model a ráže pro stanovené střelné zbraně a stanovený doplněk,
  • 2. druh, značka a ráže pro stanovené střelivo,
 • v případě dovozu název a sídlo výrobce,
 • informaci o tom, že je požadována homologace,                                      
 • technickou a průvodní dokumentaci v rozsahu stanoveném vyhláškou ministerstva,                                                                                            
 • doklady, které potvrzují správnost údajů uvedených v žádosti.  

K žádosti předkladatel přikládá stanovené střelné zbraně a nejmenší spotřebitelské balení střeliva používaného do předložených stanovených střelných zbraní. Střelné zbraně, které mají být ověřeny se předkládají na podatelně Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva.

Současně je nezbytné uhradit správní poplatek.

Elektronicky podanou žádost bude nutné doplnit 2 ks zbraní konkrétního typu, které budou opatřeny příslušnými údaji. Zbraně se předkladájí na podatelně Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva na základě domluvy.       

K podání žádosti lze využít tento formulář.

Kde a jak službu řešit elektronicky

Žádost lze podat u Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva. Žádost můžete podat prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem. E-mailem lze žádost podat na adrese podatelna@cuzzs.cz. Identifikátor datové schránky: j2zaatn.

Podrobnosti o procesu homologace můžete nalézt na stránkách Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva.

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při elektronickém vyřízení

Vydání certifikátu o homologaci zbraně je spojeno se správním poplatkem ve výší 10 000,-Kč. 

Cena za provedení homologace:
expanzní přístroje 25.000,-
expanzní zbraně 25.000,-
palné zbraně 27.000,-
plynové zbraně 10.000

Další související poplatky jsou zjistitelné v ceníku Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva.

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

O homologaci můžete požádat v případě, že jste fyzickou podnikající nebo právnickou osobou, která je výrobcem, dovozcem, vývozcem, distributorem či opravcem stanovených střelných zbraní. 

K žádosti, která musí obsahovat náležitosti podle správního řádu (§ 45 odst. 1 správního řádu), je nutno přiložit: 

 • informace o typu výrobku včetně výrobních provedení s údaji
  • 1. druh, značka, model a ráže pro stanovené střelné zbraně a stanovený doplněk,
  • 2. druh, značka a ráže pro stanovené střelivo,
 • v případě dovozu název a sídlo výrobce,
 • informaci o tom, že je požadována homologace,                                      
 • technickou a průvodní dokumentaci v rozsahu stanoveném vyhláškou ministerstva,                                                                                            
 • doklady, které potvrzují správnost údajů uvedených v žádosti.  

K žádosti předkladatel přikládá stanovené střelné zbraně a nejmenší spotřebitelské balení střeliva používaného do předložených stanovených střelných zbraní. 

Současně je nezbytné uhradit správní poplatek.

K podání žádosti lze využít tento formulář

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Službu můžete řešit osobně u Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva na adrese

Jilmová 759/12

130 00 Praha 3,

kde žádost můžete předložit na podatelně. Na shodnou adresu můžete žádost s podklady zaslat i poštou. 

Podrobnosti o procesu homologace můžete nalézt na stránkách Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při osobním vyřízení

Vydání certifikátu o homologaci zbraně je spojeno se správním poplatkem ve výší 10 000,-Kč. 

Cena za provedení homologace:
expanzní přístroje 25.000,-
expanzní zbraně 25.000,-
palné zbraně 27.000,-
plynové zbraně 10.000

Další související poplatky jsou zjistitelné v ceníku Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva.

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 1039/32
Staré Město
11000 Praha 1
Datová schránka: bxtaaw4
E-mail: posta@mpo.cz
Web: https://www.mpo.cz/

Adresy

Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva
Jilmová 759/12
Žižkov
13000 Praha 3
Datová schránka: j2zaatn

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Sankce

Ustanovení § 22a odst. 1 písm. b) zákona č. 156/2000 Sb. sankcionuje uvedení na trh nebo distribuci kontrolovaných výrobků, které nesplňují stanovené technické požadavky.

Samotné nepředložení zbraní k homologaci, v případě, že nedojde k jejich uvedení na trh či distribuci, sankcionováno není.

Jednací jazyk

český jazyk, slovenský jazyk

Poslední kontrola k 04.11.2020

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

(Nejen) obchodníci se zbraněmi potřebují homologaci od ČÚZZS

Obchodník, který chce zbraň uvést na trh, musí za zákona (zákon 156/2000 Sb. o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických prostředků) předložit Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva (ČÚZZS) stanovenou zbraň k ověření toho, že splňuje technické požadavky a technická dokumentace je úplná.

Zkoumá se i to, zda má střelná zbraň kalibrovaná měřidla a nástroje a zda má zajištěný systém technické kontroly.

Jedná se o homologaci, ke které musejí předložit zbraň všichni výrobci, dovozci, vývozci, distributoři či opravci, kteří chtějí zbraně vyrábět, prodávat, či provádět jejich úpravy.

ČÚZZS kontroluje zbraně a střelivo, provádí akreditované i neakreditované zkoušky, certifikuje pyrotechnické výrobky, provádí školení atp.

Jaké další služby poskytuje a jaké povinnosti plní Český úřad pro kontrolu zbraní a střeliva?

Pokud firmy či podnikatelé splní během procesu homologace potřebné podmínky je jim vydán certifikát. Certifikát se vydává na dva roky, je ale možné požádat o prodloužení platnosti (a to tři měsíce před uplynutím doby platnosti).

Bez certifikátu není možné se zbraněmi obchodovat ani s nimi jakkoli jinak nakládat.

„O homologaci můžete požádat v případě, že jste fyzickou podnikající nebo právnickou osobou, která je výrobcem, dovozcem, vývozcem, distributorem či opravcem stanovených střelných zbraní,“ sděluje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, na které se můžete obrátit s případnými dotazy.

Co vše potřebujete, předkládáte-li žádost Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva?

Žádost můžete poslat poštou nebo přinést osobně na podatelnu ČÚZZS (Jilmová 759/12, 130 00 Praha 3), případně ji můžete podat prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem

Vydání certifikátu o homologaci zbraně je spojeno se správním poplatkem 10 000 korun a zaplatíte i za samotné provedení homologace

Datová schránka ČÚZZS: j2zaatn

Související formuláře