Hlavní informace o službě

Pro získání osvědčení o odborné způsobilosti pro zacházení s pyrotechnickými výrobky kategorie F4, T2 nebo P2, je nutné po podání žádosti o získání tohoto osvědčení absolvovat odborné školení a úspěšně složit závěrečnou zkoušku. 

Odborné školení zajišťuje Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva ve spolupráci s Českým báňský úřadem.

Odborné školení se uskutečňuje v rozsahu 40 výukových hodin. Délka výukové hodiny je 45 minut. Skládá se z teoretické a odborné části. Odborné školení je zakončeno zkouškou, která se skládá z písemného testu, ústní a praktické zkoušky.
 

číst dále

Týká se vás to, pokud

Hodláte zacházet s pyrotechnickými výrobky kategorie F4, T2 nebo P2 nebo chcete provozovat vázanou živnost „Nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2, T2 a F4 a provádění ohňostrojných prací“, a již jste podali žádost o vydání osvědčení o odborné způsobilosti pro zacházení s pyrotechnickými výrobky u Českého báňského úřadu. 

Výstup služby

Výstupem služby je protokol o průběhu a výsledku zkoušky, který vydává zkušební komise. Tento protokol je nezbytným podkladem pro vydání osvědčení o odborné způsobilosti pro zacházení s pyrotechnickými výrobky.

Benefit služby

Absolvovat odborné školení a úspěšně složit zkoušku je nezbytným předpokladem pro získání osvědečení o odborné způsobilosti pro zacházení s pyrotechnickými výrobky kategorie F4, T2 nebo P2.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

Službu lze řešit až poté, co podáte žádost o vydání osvědčení o odborné způsobilosti pro zacházení s pyrotechnickými výrobky kategorie F4, T2 nebo P2 u Českého báňského úřadu.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

K zařazení do odborného školení je nutné odevzdat přihlášku. 
Při zahájení odborného školení musíte předložit doklad o zaplacení nákladů odborného školení.

K podání přihlášky lze využít formulář, který naleznete na stránkách Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva

Kde a jak službu řešit elektronicky


Přihlášku lze podat u Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem. E-mailem lze přihlášku poslat na adresu podatelna@cuzzs.cz. Identifikátor datové schránky: j2zaatn.

Jakmile podáte přihlášku, budete informování o zahájení odborného školení a vyzváni k úhradě odborného školení. Úhrada  musí být uskutečněna před zahájením školení, nejpozději na místě před zahájením školení v hotovosti. 

Vzhledem ke kapacitě rozhoduje o zařazení do odborného školení pořadí přijatých přihlášek.

Kompletní informace o průběhu školení a organizačním zajištění naleznete na stránkách Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva.

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při elektronickém vyřízení

Náklady spojené se zajištěním odborného školení činí 10 000 Kč. Úhrada musí být uskutečněna před zahájením školení, nejpozději na místě před zahájením školení. 

Náklady spojené se zajištěním odborného školení lze zaplatit převodem na účet Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva č. 19-2624001/0710. 

Elektronické podání není zpoplatněno.

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

K zařazení do odborného školení je nutné odevzdat přihlášku. 
Při zahájení odborného školení musíte předložit doklad o zaplacení nákladů odborného školení.

K podání přihlášky lze využít formulář, který naleznete na stránkách Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Přihlášku lze zaslat na adresu Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva

Jilmová 759/12

130 00 Praha 3

nebo doručit osobně na podatelnu Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva na téže adrese.

Jakmile podáte přihlášku, budete informování o zahájení odborného školení a vyzváni k úhradě odborného školení. Úhrada  musí být uskutečněna před zahájením školení, nejpozději na místě před zahájením školení v hotovosti. 

Kompletní informace o průběhu školení a organizačním zajištění naleznete na stránkách Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při osobním vyřízení

Náklady spojené se zajištěním odborného školení činí 10 000 Kč. Úhrada musí být uskutečněna před zahájením školení, nejpozději na místě před zahájením školení. 

Náklady spojené se zajištěním odborného školení lze zaplatit převodem na účet Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva č. 19-2624001/0710. 

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 1039/32
Staré Město
11000 Praha 1
Datová schránka: bxtaaw4
E-mail: posta@mpo.cz
Web: https://www.mpo.cz/

Adresy

Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva
Jilmová 759/12
Žižkov
13000 Praha 3
Datová schránka: j2zaatn

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Sankce

S odborným školením nejsou spojeny žádné sankce (kromě nemožnosti získat osvědčení o odborné způsobilosti).

Časté dotazy

Jak často odborné školení probíhá?
Školení pro kategorii P2 a dále samostatně pro F4 a T2 probíhá obvykle 1x za pololetí.

Jednací jazyk

český jazyk, slovenský jazyk

Poslední kontrola k 04.11.2020

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Kdo potřebuje zacházet s trhavinami, musí mít zkoušku

Při těžbě či dobývání nerostů je často potřeba odstřelů pomocí pyrotechniky. Ti, kteří zacházejí s výbušninami a trhavinami (zde konkrétně pyrotechnickými výrobky kategorie F4, T2 nebo P2) potřebují osvědčení o odborné způsobilosti. Aby jej získali, musejí absolvovat školení a úspěšně složit zkoušku.

Školení zajišťuje Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva ve spolupráci s Českým báňským úřadem.

Školení trvá celkem 40 hodin a skládá se z teoretické a odborné části. Součástí zkoušky jsou písemný test, ústní a také praktická zkouška.

Zkušební komise vám následně vydá protokol o výsledku zkoušky, který je nezbytným podkladem pro to, aby vám bylo vydáno osvědčení a mohl jste se věnovat výše zmíněným činnostem. Školení stojí 10 tisíc korun.

Pokud máte o zkoušku zájem nebo ji vyžaduje váš zaměstnavatel, vyplňte formulář Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva.

Příslušné Formuláře jsou také na stránkách Státní báňské správy ČR. Najdete zde i žádosti o oprávnění pyrotechnika, střelmistra či technického vedoucího odstřelů.

Přihlášku lze podat u Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem. E-mailem lze přihlášku poslat na adresu podatelna@cuzzs.cz.

V případě nejasností se obraťte buď na Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva nebo na Český báňský úřad, kde vám rovněž poskytnou další informace.

Datová schránka: rn6aas6
E-mail: info@cbusbs.cz

Související formuláře