Hlavní informace o službě

Pokud se chcete stát odborným poradcem pro geneticky modifikované organismy potřebujete mít odpovídající vzdělání v oboru:

 • lékařství
 • veterinární lékařství
 • biochemie pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy
 • mikrobiologie pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy
 • přírodních věd pro nakládání s geneticky modifikovanými rostlinami nebo živočichy
 • zemědělství pro nakládání s geneticky modifikovanými rostlinami nebo živočichy
 • lesnictví pro nakládání s geneticky modifikovanými rostlinami 

a praxí nejméně 5 let v oboru, z toho alespoň 2 roky práce s geneticky modifikovanými organismy.

Nesmíte mít záznam v Rejstříku trestů za:

 • nedbalostní trestný čin v souvislosti s nakládáním s geneticky modifikovanými organismy
 • úmyslný trestný čin

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste fyzická osoba, která má potřebné předpoklady a chcete poskytovat službu odborný poradce právnickým osobám nebo podnikajícím fyzickým osobám, které nakládají nebo chtějí nakládat s geneticky modifikovanými organismy.

Výstup služby

Schválení odborného poradce Ministerstvem životního prostředí.

Benefit služby

Jako odborný poradce:

 • můžete vypracovávát hodnocení rizika
 • můžete se vyjadřovat k: 
  • oznámení o uzavřeném nakládání 1. a 2. kategorie
  • žádosti o povolení pro
   • uzavřené nakládání ve 3. a 4. kategorii rizika
   • uvádění do životního prostředí
   • klinické hodnocení léčivého přípravku
  • žádosti o zápis do Seznamu pro uvádění na trh
  • havarijnímu plánu
 • zajišťujete odbornou kontrolu nad nakládáním s geneticky modifikovanými oragnismy

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

Službu řešte současně s podáním:

 • oznámení o uzavřené nakládání 1. a 2. kategorie
 • žádosti o povolení k uzavřenému nakládání 3. a 4. kategorie
 • žádposti o povolení k uvádění do životního prostředí
 • žádosti o klinické hodnocení léčivého přípravku
 • žádosti o zápis do Seznamu pro uvádění na trh

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Pro to, abyste se stali odborným poradcem, není třeba podávat samostatnou žádost, je totiž součástí oznámení nebo žádosti o nakládání s geneticky modifikovanými organismy nebo genetickými produkty, kam vyplníte svoje údaje a přiložíte:

 • kopii vysokoškolského diplomu
 • potvrzení o praxi
 • údaje sloužící k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů: 
  • rodné příjmení
  • rodné číslo
  • pohlaví
  • stát narození
  • okres narození
  • obec narození

Kde a jak službu řešit elektronicky

 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu gmo@mzp.cz
 • datovou schránkou IDS 9gsaax4

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ne

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Pro to, abyste se stali odborným poradcem, není třeba podávat samostatnou žádost, je totiž součástí oznámení nebo žádosti o nakládání s geneticky modifikovanými organismy nebo genetickými produkty, kam vyplníte svoje údaje a přiložíte:

 • kopii vysokoškolského diplomu
 • potvrzení o praxi
 • údaje sloužící k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů: 
  • rodné příjmení
  • rodné číslo
  • pohlaví
  • stát narození
  • okres narození
  • obec narození

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

 • na poště zasláním na adresu Ministerstvo životního prostředí
 • v podatelně Ministerstva životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Oddělení geneticky modifikovaných organismů

Vršovická 1442/65

100 00 Praha 10

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ne

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65
Vršovice
10000 Praha 10
Datová schránka: 9gsaax4
E-mail: info@mzp.cz
Web: www.mzp.cz

Adresy

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65
Vršovice
10000 Praha 10
Datová schránka: 9gsaax4
E-mail: info@mzp.cz
Web: www.mzp.cz

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

Český, k dokumentům v cizím jazyce musíte doložit ověřený překlad do českého jazyka.

Poslední kontrola k 24.11.2020

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Pracujete s geneticky změněnými organismy? Využijte služeb odborného poradce

Geneticky modifikovaný organismus (GMO) je organismus (mikroorganismus, rostlina, živočich), jehož genetický materiálDNA, případně RNA u RNA virů –  byl úmyslně umělým způsobem změněn.

Firmy nebo podnikatelé (může jít například o šlechtitele využívající moderní biotechnologie), kteří chtějí s těmito organismy nakládat, nebo je využívají ke své činnosti, by měli splňovat celou řadu podmínek. Mohou využít i služeb tzv. odborného poradce pro geneticky modifikované organismy.

Odborný poradce musí mít odpovídající vzdělání v oborech lékařství, veterinární lékařství, biochemie, mikrobiologie či přírodních věd pro nakládání s geneticky modifikovanými rostlinami a živočichy. Potřebují také minimálně pětiletou praxi v oboru a alespoň dva roky práce s GMO.

Co může odborný poradce dělat?

Vypracovává hodnocení rizika (genetických modifikací, práce s GMO)

Vyjadřuje se k:

Zajišťuje odbornou kontrolu nad nakládáním s GMO

K tomu, abyste se stali odborným poradcem, nemusíte podávat na Ministerstvo životního prostředí ČR samostatnou žádost. Ta je součástí žádosti či oznámení o nakládání s geneticky modifikovanými organismy

V případě nejasností se obraťte přímo na  Ministerstvo životního prostředí, kde vám poskytnou podrobnější informace. 

Datová schránka IDS:  9gsaax4
E-mail: gmo@mzp.cz