Hlavní informace o službě

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) poskytuje podporu na základě vládou schválených programů, v souladu se zákonem č. 47/2002 o podpoře malého a středního podnikání (MSP) a podle příslušné metodiky pro poskytování podpory z EU fondů. V programovém období 2014-2020 realizujeme Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Podporu oznamujeme formou výzev, které jsou zveřejňovány na webových stránkách MPO, Agentury pro podnikání a inovace (API) jako zprostředkujícího subjektu a portálu BusinessInfo.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Službu můžete využívat jako podnikatelé splňující definici pro mikro, malé či střední podniky (MSP) a hodláte zažádat o podporu z operačního programu financovaného z fondů EU a realizovaného v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu.

Výstup služby

Rozhodnutí o poskytnutí podpory

Benefit služby

Benefitem služby je podpora podnikatelům, která je zaměřena na zvýšení inovační výkonnosti podniků, využití výsledků průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje a rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků. Dále podporuje aktivity vedoucí ke snižování energetické náročnosti podnikatelského sektoru, činnosti směřující ke zvyšování podílu energie z obnovitelných zdrojů, rozvoj distribučních sítí a uplatnění nových technologií v energetice. Mezi další podporované oblasti patří rozšíření vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a rozvoj informačních a komunikačních technologií.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

Žádost o podporu z operačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) podáváte na základě výzev zveřejňovaných na webových stránkách MPO, Agentury pro podnikání a inovace (API) jako zprostředkujícího subjektu a portálu BusinessInfo. Spolu s výzvami je uvedeno i časové období realizace programu a podmínky i náležitosti pro podání žádosti.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Žádosti o podporu podáváte elektronicky prostřednictvím Informačního systému koncového příjemce - IS KP14+. Tato samoobslužná aplikace je určena pro elektronické zadávání žádostí o podporu a správu projektu po celou dobu jeho životního cyklu a je součástí jednotného monitorovacího systému MS2014+ pro administraci evropských dotací. 

Náležitosti každé žádosti se mohou lišit a jsou stanoveny v příslušných výzvách (např. čestná prohlášení, transparentní balíček, povolení aj.).

 Na uvedené webové adrese IS KP 14+ naleznete i podporu a informace pro přihlášení do systému, podání žádosti i průběžnou správu projektu.

Kde a jak službu řešit elektronicky

Žádost o podporu podáváte elektronicky prostřednictvím aplikace IS KP14+. Podpis žádosti provádíte výhradně prostřednictvím kvalifikovaného elektronického podpisu. Nemusíte do počítače instalovat žádný program a žádost vyplňujete přímo v okně internetového prohlížeče.

Pro přístup do portálu IS KP14+ je nutné provést registraci nového uživatele přes tlačítko Registrace na úvodní stránce.

Na uvedené webové adrese IS KP 14+ naleznete i podporu a informace pro přihlášení do systému, podání žádosti i průběžnou správu projektu.

Transakční portál

ePodání

Lze vyřídit datovou schránkou

Ne

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ne

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 1039/32
Staré Město
11000 Praha 1
Datová schránka: bxtaaw4
E-mail: posta@mpo.cz
Web: https://www.mpo.cz/

Adresy

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 1039/32
Staré Město
11000 Praha 1
Datová schránka: bxtaaw4
E-mail: posta@mpo.cz
Web: https://www.mpo.cz/
Agentura pro podnikání a inovace
Žitná 566/18
Nové Město
12000 Praha 2
Datová schránka: nntwcis

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

Český jazyk

Poslední kontrola k 11.12.2020

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Související informace na BusinessInfo.cz:

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

OP PIK je stěžejním programem pro podporu českých podnikatelů v programovém období 2014 – 2020. Finanční prostředky z něj mohou žadatelé využít na spolufinancování podnikatelských projektů ve zpracovatelském průmyslu a souvisejících službách. Šanci mají projekty realizované na území České republiky kromě hlavního města Prahy. Z Evropského fondu pro regionální rozvoj je pro tento operační program připraveno celkem 4 331 mil. EUR, v přepočtu cca 110 mld. Kč.

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021 – 2027 (OP TAK)

Na Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014 – 2020 v průběhu roku 2021 naváže Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) 2021 – 2027. Předběžné základní informace budou průběžně aktualizovány.

Přípravy programového období 2021-2027

Diskuze o programovém období po roce 2020 jsou v plném proudu. Pozice ČR je v současné době definována v řadě strategických dokumentů vznikajících ve spolupráci s odbornou veřejností.

Uplatňování definice malého a středního podniku (MSP)

Žadatelé o podporu v programech pro malé a střední podniky (MSP) musí jako příjemci veřejné podpory od 1. ledna 2005 splňovat novou definici Evropské unie pro MSP, která vstupuje v platnost pro členské země EU ke stejnému datu.

Agentura pro podnikání a inovace (API)

API administruje dotační programy v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK 2014 – 2020)

Zelená informační linka o programech podpory podnikání

Pondělí až pátek, 9 – 13 hod.

+420 800 800 777

programy@agentura-api.org