Poskytování podpory malým a středním podnikům z operačního programu financovaného ze strukturálních fondů EU v gesci MPO

Hlavní informace o službě

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) poskytuje podporu na základě vládou schválených programů, v souladu se zákonem č. 47/2002 o podpoře malého a středního podnikání (MSP) a podle příslušné metodiky pro poskytování podpory z EU fondů. V programovém období 2014-2020 realizujeme Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Podporu oznamujeme formou výzev, které jsou zveřejňovány na webových stránkách MPO, Agentury pro podnikání a inovace (API) jako zprostředkujícího subjektu a portálu BusinessInfo.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Službu můžete využívat jako podnikatelé splňující definici pro mikro, malé či střední podniky (MSP) a hodláte zažádat o podporu z operačního programu financovaného z fondů EU a realizovaného v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu.

Výstup služby

Rozhodnutí o poskytnutí podpory

Benefit služby

Benefitem služby je podpora podnikatelům, která je zaměřena na zvýšení inovační výkonnosti podniků, využití výsledků průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje a rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků. Dále podporuje aktivity vedoucí ke snižování energetické náročnosti podnikatelského sektoru, činnosti směřující ke zvyšování podílu energie z obnovitelných zdrojů, rozvoj distribučních sítí a uplatnění nových technologií v energetice. Mezi další podporované oblasti patří rozšíření vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a rozvoj informačních a komunikačních technologií.

Kdy službu řešit

zpět na obsah

Žádost o podporu z operačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) podáváte na základě výzev zveřejňovaných na webových stránkách MPO, Agentury pro podnikání a inovace (API) jako zprostředkujícího subjektu a portálu BusinessInfo. Spolu s výzvami je uvedeno i časové období realizace programu a podmínky i náležitosti pro podání žádosti.

Způsob vyřízení

Elektronicky

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Žádosti o podporu podáváte elektronicky prostřednictvím Informačního systému koncového příjemce - IS KP14+. Tato samoobslužná aplikace je určena pro elektronické zadávání žádostí o podporu a správu projektu po celou dobu jeho životního cyklu a je součástí jednotného monitorovacího systému MS2014+ pro administraci evropských dotací. 

Náležitosti každé žádosti se mohou lišit a jsou stanoveny v příslušných výzvách (např. čestná prohlášení, transparentní balíček, povolení aj.).

 Na uvedené webové adrese IS KP 14+ naleznete i podporu a informace pro přihlášení do systému, podání žádosti i průběžnou správu projektu.

Kde a jak službu řešit elektronicky

Žádost o podporu podáváte elektronicky prostřednictvím aplikace IS KP14+. Podpis žádosti provádíte výhradně prostřednictvím kvalifikovaného elektronického podpisu. Nemusíte do počítače instalovat žádný program a žádost vyplňujete přímo v okně internetového prohlížeče.

Pro přístup do portálu IS KP14+ je nutné provést registraci nového uživatele přes tlačítko Registrace na úvodní stránce.

Na uvedené webové adrese IS KP 14+ naleznete i podporu a informace pro přihlášení do systému, podání žádosti i průběžnou správu projektu.

Transakční portál

Informační systém koncového příjemce - IS KP14+

Lze vyřídit datovou schránkou

Ne

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ne

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 1039/32
Staré Město
11000 Praha 1

Datová schránka: bxtaaw4
E-mail: posta@mpo.cz
Web: https://www.mpo.cz/

Adresy

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 1039/32
Staré Město
11000 Praha 1

Datová schránka: bxtaaw4
E-mail: posta@mpo.cz
Web: https://www.mpo.cz/

Agentura pro podnikání a inovace
Žitná 566/18
Nové Město
12000 Praha 2

Datová schránka: nntwcis

Doplňující informace ke službě

zpět na obsah

Jednací jazyk

Český jazyk

Datum kontroly

Poslední kontrola k 11.12.2020.

Pravidelné novinky e-mailem