Hlavní informace o službě

U tlakových zařízení nebo sestav, které mají sloužit k experimentálním účelům, může Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví v odůvodněných případech povolit jejich dodání na trh nebo uvedení do provozu na území České republiky, aniž by u takového tlakového zařízení bylo provedeno posouzení shody, které se jinak pro jeho dodání na trh nebo uvedeni do provozu vyžaduje.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste výrobce nebo dovozce tlakového zařízení, které chcete dodat na trh nebo uvést do provozu, a toto tlakové zařízení má sloužit k experimentálním účelům.

Výstup služby

Výstupem služby je povolení, na jehož základě můžete tlakové zařízení nebo sestavu dodat na trh nebo uvést do provozu.

Benefit služby

Na základě získaného povolení od Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví můžete dodat na trh nebo uvést do provozu tlakové zařízení nebo sestavu, u nichž by jinak muselo dojít k posouzení shody.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

Službu je nutné řešit před dodáním tlakového zařízení nebo sestavy na trh nebo před jeho uvedením do provozu.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví vydává povolení v rámci správního řízení. V takovém případě se v řízení postupuje podle správního řádu. Správní řízení počíná podáním úplné žádosti. K vyřízení žádosti správní řád stanovuje lhůtu 30 dnů. 

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

K získání povolení je nutné doručit odůvodněnou žádost, která musí mít náležitosti uvedené v § 45 odst. 1 správního řádu. Žádost se sepisuje volnou formou.

Kde a jak službu řešit elektronicky

Žádost lze podat u Úřadu pro technickou normalizaci,metrologii a státní zkušebnictví prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem. E-mailem lze žádost poslat na adresu podatelna@unmz.cz. Identifikátor datové schránky: zdkaa2i.

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ne

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

K  získání povolení je nutné doručit odůvodněnou žádost, která musí mít náležitosti uvedené v § 45 odst. 1 správního řádu. Žádost se sepisuje volnou formou.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Žádost je lze podat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Na Žertvách 132/24

180 00 Praha 8

nebo osobně na podatelně tohoto úřadu na adrese dočasného pracoviště.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ne

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 1039/32
Staré Město
11000 Praha 1
Datová schránka: bxtaaw4
E-mail: posta@mpo.cz
Web: https://www.mpo.cz/

Adresy

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Biskupský dvůr 1148/5
Nové Město
11000 Praha 1
Datová schránka: zdkaa2i

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Sankce

Není-li pro uvedené zařízení uděleno povolení Úřadu pro technickou normaliazci, metrologii a státní zkušebnictví, dopadají na takové  zařízení pro jeho dodání na trh nebo uvedení do provozu požadavky stanovené zákonem č. 90/2016 Sb. a příslušným nařízením vlády k jeho provedení. Je-li takové zařízení dodáno na trh nebo uvedeno do provozu, aniž by tyto požadavky byly splněny, může Česká obchodní inspekce jako dozorový orgán přistoupit k postupu podle § 49 zákona č. 90/2016 Sb.

Jednací jazyk

český jazyk

Poslední kontrola k 04.11.2020

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

ÚNMZ dává zelenou výrobcům či importérům tlakových zařízení k experimentálním účelům

Výrobci nebo dovozci tlakových zařízení jako jsou například kotle, potrubí či stabilní tlakové nádoby (kompresory nebo vzdušníky) potřebují pro dodání výrobků na tuzemský trh řadu povolení.

Ta vydává Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

U tlakových zařízení nebo sestav, které mají sloužit k experimentálním účelům, může úřad v některých případech povolit jejich dodání na trh nebo uvedení do provozu na území ČR, aniž by prošly takzvaným posouzením shody. To je přitom obvykle požadováno.

Tuto službu využijí výrobci nebo importéři tlakových zařízení, která chtějí dodat na trh nebo uvést do provozu, a jež mají sloužit k výhradně experimentálním účelům

K získání povolení je nutné doručit úřadu odůvodněnou žádost, která musí mít náležitosti uvedené v § 45 odst. 1 správního řádu. Žádost se sepisuje volnou formou.

Pokud povolení nezískáte, a přesto se zmíněnými výrobky obchodujete/uvádíte je ne trh nebo do provozu, hrozí vám kontrola a postih od České obchodní inspekce podle § 49 zákona č. 90/2016 Sb

Žádost lze poslat poštou na adresu Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, se sídlem Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1., nebo osobně doručit na podatelnu úřadu. V případě nejasností se obraťte přímo na Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Datová schránka ÚNMZ: zdkaa2i