Hlavní informace o službě

Provoz úložného místa a jeho změny povoluje obvodní báňský úřad, a to na základě žádosti provozovatele. V povolení stanoví obvodní báňský úřad mimo jiné podmínky pro ukládání těžebního odpadu, způsob řešení tvorby rezervy finančních prostředků, způsob kontrol a sledování úložného místa a opatření pro ukončení provozu úložného místa a pro jeho sanaci a rekultivaci.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Týká se provozovatele, který chce v budoucnu ukládat těžební odpad na úložná místa. 

Výstup služby

Rozhodnutí o povolení provozovat úložné místo

Benefit služby

Povolením provozu úložného místa získá provozovatel právo v budoucnu provozovat úložné místo. 

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

V případě zájmu ukládat těžební odpad na úložné místo. 

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Nezbytné je podat naskenovanou žádost (v případě podání datovou schránkou), popř. její elektronickou verzi opatřenou elektronickým podpisem, nebo žádost přes veřejný portál AIS SBS.

K žádosti je nezbytné připojit související dokumentaci. 

Pro elektronické řešení služby je nutné mít elektronický podpis, e-mail, popř. datovou schránku.

Kde a jak službu řešit elektronicky

Je nezbytné učinit podání žádosti u obvodního báňského úřadu; tento krok lze učinit také elektronicky (e-mail, datová zpráva). Podání je možné také přes veřejný portál AIS SBS.

Rozhodnutí může obvodní báňský úřad vypravit žadateli i elektronicky.

Elektronické kontakty na podatelny obvodních báňských úřadů.       

Transakční portál

ePodání

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ne

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Je nutné učinit osobně podání u příslušného obvodního báňského úřadu, popř. odeslat prostřednictvím pošty své podání. 

K žádosti je nezbytné připojit související dokumentaci. 

Listinné formuláře nejsou k dispozici, žádost má volnou formu; obsahové náležitosti stanoví správní řád, zákon č. 157/2009 Sb. o nakládání s těžebním odpadem

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Službu je možno řešit osobním podáním žádosti (podatelna, protokol) u příslušného obvodního báňského úřadu, nebo adresovat poštovní zásilku na tento úřad.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ne

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Český báňský úřad
Kozí 748/4
Staré Město
11000 Praha 1
Datová schránka: rn6aas6
E-mail: info@cbusbs.cz
Web: http://www.cbusbs.cz/cs/

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

Český jazyk

Poslední kontrola k 09.12.2020

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

K ukládání odpadu z těžby potřebujete povolení

Všichni těžaři potřebují ukládat odpad z těžby surovin na bezpečné úložné místo. K tomu je nutný souhlas příslušných úřadů na základě žádosti firem.

Příslušný obvodní báňský úřad v povolení stanoví

Do působnosti ČBÚ obecně patří stanovování „dobývacích prostorů“, vydávání povolení k hornické činnosti či nakládání s výbušninami (v civilním sektoru). Ověřuje také odbornou způsobilost těžařů, vydává příslušná osvědčení a průkazy a vede evidencí z dobývacích prostor a vytěžených nerostů. Vyplývá to za zákona o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě.  

Zástupci firem musejí podat žádost k povolení provozu úložného místa u obvodního báňského úřadu; tento krok lze učinit také elektronicky (e-mail, datová zpráva). Podání je možné také přes veřejný portál AIS SBS. K žádosti musíte připojit související dokumentaci.

V případě nejasností se obraťte na Český báňský úřad, kde vám poskytnou další informace.

Datová schránka: rn6aas6
E-mail: info@cbusbs.cz