Hlavní informace o službě

Český báňský úřad přiděluje každému místu výroby výbušnin trojmístný číselný kód, a to na žádost

  1. organizace, která výbušninu vyrábí, pokud se místo výroby výbušnin nachází na území České republiky,
  2. organizace, která výbušninu vyrábí a je usazena na území Evropské unie, pokud se místo výroby výbušnin nachází mimo území Evropské unie a výbušniny se dovážejí do České republiky, nebo
  3. organizace, která výbušninu dováží do České republiky, pokud výrobce této výbušniny není usazen v členském státě Evropské unie a místo výroby výbušnin se nachází mimo území Evropské unie.

Organizací je podnikatel (právnická osoba nebo fyzická podnikající osoba) nakládající s výbušninami; ta podá žádost, o které rozhodne Český báňský úřad.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste podnikatel (právnická osoba nebo fyzická podnikající osoba) nakládající s výbušninami.

Výstup služby

Přidělení trojmístného kódu výbušninám

Benefit služby

Přidělení trojmístného kódu je jednou z podmínek pro další nakládání s výbušninami jakožto s výrobky.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

V případě výroby a obchodování s výbušninami, které nemají dosud trojmístný kód přidělen. 

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Naskenovanou žádost (pokud se posílá datovou schránkou), popř. elektronickou verzi žádosti opatřenou elektronickým podpisem. Totéž platí i pro přílohy podání.

Formulář žádosti naleznete na stránkách Českého báňského úřadu.

Kde a jak službu řešit elektronicky

Podáním určeným Českému báňskému úřadu, učiněným e-mailem, nebo datovou zprávou. Kontaktní údaje naleznete na stránkách Českého báňského úřadu.

Transakční portál

ePodání

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ne

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Učinit podání adresované Českému báňskému úřadu (buď do protokolu, nebo prostřednictvím podatelny, popř. poštovní zásilkou).

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Lze vyřídit osobně na adrese:

Český báňský úřad

Kozí 4

110 01 Praha 1

Tato adresa je též korespondenční adresou.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ne

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Český báňský úřad
Kozí 748/4
Staré Město
11000 Praha 1
Datová schránka: rn6aas6
E-mail: info@cbusbs.cz
Web: http://www.cbusbs.cz/cs/

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

Český jazyk.

Poslední kontrola k 31.10.2020

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Kvůli evidenci se místu výrobu výbušnin přidělují třímístné kódy

Kvůli přesné evidenci trhavin přiděluje Český báňský úřad všem místům výroby trhavin třímístný kód podle zákona o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití

O přidělení kódu žádají povinně výrobci výbušnin, nebo ti, kteří s trhavinami obchodují. Bez tohoto třímístného kódu není možné výbušniny v tuzemsku prodávat

Kód přiděluje ČBÚ na žádost:

  • organizace, která výbušninu vyrábí v České republice
  • organizace, která výbušninu dováží do ČR, sídlí v EU, ale vyrábí trhaviny ve třetích zemích
  • organizace, která výbušninu dováží do ČR, nesílí v EU a místo výroby je ve třetí zemi

Formulář, který nabízí podnikatelům jednoduchou formu žádosti o přidělení kódu (místu výroby výbušnin pro účely jejich sledovatelnosti) najdete na stránkách BusinessInfo.cz

Co vše potřebujete, pokud chcete danou službu řešit elektronicky? Příslušné dokumenty můžete poslat i poštou na adresu: Český báňský úřad, Kozí 4, Praha 1, nebo se můžete na úřadu zastavit osobně.

V případě nejasností se obraťte přímo na Český báňský úřad, kde vám poskytnou další informace.

Datová schránka: rn6aas6
E-mail: info@cbusbs.cz

Související formuláře