Přidělování trojmístného číselného kódu u výbušnin

Hlavní informace o službě

Český báňský úřad přiděluje každému místu výroby výbušnin trojmístný číselný kód, a to na žádost

  1. organizace, která výbušninu vyrábí, pokud se místo výroby výbušnin nachází na území České republiky,
  2. organizace, která výbušninu vyrábí a je usazena na území Evropské unie, pokud se místo výroby výbušnin nachází mimo území Evropské unie a výbušniny se dovážejí do České republiky, nebo
  3. organizace, která výbušninu dováží do České republiky, pokud výrobce této výbušniny není usazen v členském státě Evropské unie a místo výroby výbušnin se nachází mimo území Evropské unie.

Organizací je podnikatel (právnická osoba nebo fyzická podnikající osoba) nakládající s výbušninami; ta podá žádost, o které rozhodne Český báňský úřad.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Týká se podnikatelů (právnických osob a fyzických podnikajících osob) nakládajících s výbušninami.

Výstup služby

Přidělení trojmístného kódu výbušninám

Benefit služby

Přidělení trojmístného kódu je jednou z podmínek pro další nakládání s výbušninami jakožto s výrobky.

Kdy službu řešit

zpět na obsah

V případě výroby a obchodování s výbušninami, které nemají dosud trojmístný kód přidělen. 

Způsob vyřízení

Elektronicky

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Naskenovanou žádost (pokud se posílá datovou schránkou), popř. elektronickou verzi oznámení opatřenou elektronickým podpisem. Totéž platí i pro přílohy podání.

Kde a jak službu řešit elektronicky

Podáním určeným Českému báňskému úřadu, učiněným e-mailem, nbo datovou zprávou. 

Pro elektronické řešení služby je nutný elektronický podpis, e-mail, popř. datová schránka.

Transakční portál

http://www.cbusbs.cz/cs/

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ne

Osobně

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Učinit podání adresované Českému báňskému úřadu (buď do protokolu, nebo prostřednictvím podatelny, popř. poštovní zásilkou).

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Lze vyřídit na adrese Český báňský úřad, Kozí 4, Praha 1; tato adresa je též korespondenční adresou.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ne

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Český báňský úřad
Kozí 748/4
Staré Město
11000 Praha 1

Datová schránka: rn6aas6
E-mail: info@cbusbs.cz
Web: http://www.cbusbs.cz/cs/

Doplňující informace ke službě

zpět na obsah

Jednací jazyk

Český jazyk.

Datum kontroly

Poslední kontrola k 31.10.2020.

Pravidelné novinky e-mailem