Prominutí úhrady z vydobytých nerostů

Hlavní informace o službě

Ministerstvo průmyslu a obchodu se souhlasem Ministerstva financí, Ministerstva životního prostředí, Českého báňského úřadu a obce, na jejímž území dochází k dobývání výhradních ložisek, může na žádost poplatníka úhrady z vydobytých nerostů prominout úhradu z vydobytých nerostů, pokud poplatník k žádosti doloží, že předmětný důl nebo lom byl postižen havárií na dobývaném výhradním ložisku a havárie zapříčinila hmotné škody, popřípadě ušlý zisk ve výši alespoň 70 % úhrady z vydobytých nerostů za předcházející úhradové období; žádost musí být doložena potvrzením příslušného obvodního báňského úřadu.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Týká se těžební organizace, která byla postižena havárií. Tato organizace může požádat o prominutí úhrady. 

Výstup služby

Prominutí úhrady

Benefit služby

Úleva z povinnosti platit úhradu. 

Kdy službu řešit

zpět na obsah

V případě ztráty vzniklé havárií v dole nebo lomu. 

Způsob vyřízení

Elektronicky

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Nezbytné je podat naskenovanou žádost (v případě podání datovou schránkou), popř. její elektronickou verzi opatřenou elektronickým podpisem.

Formuláře nejsou, žádost má volnou formu.

Pro elektronické řešení služby je nutné mít elektronický podpis, e-mail, popř. datovou schránku.

Kde a jak službu řešit elektronicky

Je nezbytné učinit podání žádosti u Ministerstva průmyslu a obchodu; tento krok lze učinit také elektronicky (e-mail, datová zpráva). 

Rozhodnutí může ministerstvo vypravit žadateli i elektronicky.

Službu je možno řešit na adrese:   posta@mpo.cz 

Transakční portál

Podatelna Ministerstva průmyslu a obchodu

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ne

Osobně

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Učinit osobně podání na Ministerstvo průmyslu a obchodu, popř. odeslat prostřednictvím pošty své podání. Formuláře nejsou, žádost má volnou formu.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Službu je možno řešit osobním podáním žádosti (podatelna, protokol) na Ministerstvo průmyslu a obchodu, nebo adresovat poštovní zásilku na Ministerstvo průmyslu a obchodu. 

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ne

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Český báňský úřad
Kozí 748/4
Staré Město
11000 Praha 1

Datová schránka: rn6aas6
E-mail: info@cbusbs.cz
Web: http://www.cbusbs.cz/cs/

Doplňující informace ke službě

zpět na obsah

Jednací jazyk

Český jazyk.

Datum kontroly

Poslední kontrola k 03.12.2020.

Pravidelné novinky e-mailem