Rostlinolékařské osvědčení (fytocertifikát) pro vývoz exemplářů ohrožených druhů rostlin

Hlavní informace o službě

Pokud hodláte do třetí země (mimo EU) vyvézt exemplář ohroženého druhu živočicha či rostliny dle Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) a souvisejícího práva EU, musíte mít k tomuto vývozu povolení. V případě plánovaného vývozu exemplářů uměle vypěstovaných druhů rostlin z přílohy B nařízení Rady (ES) č. 338/97 a hybridů druhů z přílohy A k nařízení Rady (ES) č. 338/97 můžete k vývozu využít rostlinolékařské osvědčení, které v daném případě nahrazuje povolení k vývozu exemplářů ohrožených druhů (povolení CITES).

Rostlinolékařské osvědčení vám na základě žádosti může vydat Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste fyzická nebo právnická osoba, která hodlá mimo Evropskou unii vyvézt exempláře uměle vypěstovaných druhů rostlin z přílohy B nařízení Rady (ES) č. 338/97 nebo hybridů druhů z přílohy A k nařízení Rady (ES) č. 338/97.

Výstup služby

Rostlinolékařské osvědčení pro vývoz rostlin

Benefit služby

Na základě rostlinolékařského osvědčení je umožněn vývoz exemplářů uměle vypěstovaných druhů rostlin z přílohy B nařízení Rady (ES) č. 338/97 nebo hybridů druhů z přílohy A k nařízení Rady (ES) č. 338/97 do třetích zemí (mimo Evropskou unii). Doklad pro výše specifikované exempláře rostlin nahrazuje povolení k vývozu exemplářů ohrožených druhů (povolení CITES).

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

Pokud máte v plánu vyvézt do třetích zemí (mimo Evropskou unii) exempláře uměle vypěstovaných druhů rostlin z přílohy B nařízení Rady (ES) č. 338/97 nebo hybridů druhů z přílohy A k nařízení Rady (ES) č. 338/97 na základě rostlinolékařského osvědčení, je třeba si v předstihu nejpozději 2 dní zažádat o jeho vydání. 
 

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

K získání rostlinolékařského osvědčení musíte podat žádost, kterou lze vyplnit elektronicky prostřednictvím Portálu e-Agri, pro vstup do Portálu e-Agri je však nutná předchozí registrace na podatelně Regionálních odborů Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) a Centrály SZIF. O přístup je možné požádat i na pracovištích v působnosti jednotlivých Regionálních odborů SZIF. Žadatel může podat žádost o přístup i prostřednictvím datové schránky nebo e-Podatelny s elektronickým podpisem.

Žádost o rostlinolékařské osvědčení musí obsahovat vyplněný formulář Žádosti  – viz jeho doporučený vzor, s uvedením potřebných informací pro vystavení certifikátu a uskutečnění kontroly.

Musíte uvést následující údaje:

 • název a adresa vývozce a dovozce
 • způsob přepravy
 • popis komodity - vědecký a český název druhů, množství a popis exemplářů, zařazení do přílohy k nařízení č. 338/97 (A, B, C) a přílohy CITES (I, II, III) 
 • prohlášení, že se jedná o uměle vypěstované rostliny, kde byly splněny podmínky podle čl. 56 nařízení č. 865/2006, s uvedením místa původu
 • způsob balení a případné ošetření komodity,
 • požadovaný termín a místo vývozu,
 • kontaktní osobu

Kde a jak službu řešit elektronicky

Žádost vyplňte a odešlete spolu se všemi přílohami prostřednictvím portálu e-Agri.

Nebo vyplněnou žádost spolu se všemi přílohami odešlete:

 • datovou schránkou (ID datové schránky: ugbaiq7)
 • nebo emailem na podatelnu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (email: podatelna@ukzuz.cz). Emailovou žádost musíte opatřit elektronickým podpisem.

Transakční portál

ePodání

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při elektronickém vyřízení

Vydání rostlinolékařského osvědčení je zpoplatněno v souladu s položkou 80 zákona o správních poplatcích, a to částkou 500 Kč.

Poplatek můžete uhradit kolkem v hodnotě 500 Kč, který musíte předat nejpozději při předání certifikátu, ale můžete předem využít i platbu převodem na účet č. 19-87425641/0710.

Při platbě převodem musíte zadat variabilní symbol, který vám na vyžádání bude přidělen Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským. Rostlinolékařské osvědčení vám při platbě převodem může být předáno až v okamžiku, kdy byl poplatek za jeho vydání připsán na účet Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.

Od poplatku je osvobozeno rostlinolékařské osvědčení vydané pro zásilku určenou k nepodnikatelským účelům, tj. nejčastěji pro fyzické nepodnikající osoby, případně jiné neobchodní účely jako např. pro školy a výzkumné ústavy.

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

K získání rostlinolékařského osvědčení musíte podat žádost.

Žádost o rostlinolékařské osvědčení musí obsahovat vyplněný formulář Žádosti  – viz jeho doporučený vzor, s uvedením potřebných informací pro vystavení certifikátu a uskutečnění kontroly.

Musíte uvést následující údaje:

 • název a adresa vývozce a dovozce
 • způsob přepravy
 • popis komodity - vědecký a český název druhů, množství a popis exemplářů, zařazení do přílohy k nařízení č. 338/97 (A, B, C) a přílohy CITES (I, II, III) 
 • prohlášení, že se jedná o uměle vypěstované rostliny, kde byly splněny podmínky podle čl. 56 nařízení č. 865/2006, s uvedením místa původu
 • způsob balení a případné ošetření komodity,
 • požadovaný termín a místo vývozu,
 • kontaktní osobu

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Žádosti o vydání rostlinolékařského osvědčení (se všemi podklady) můžete zaslat poštou nebo předat osobně na jakékoliv pobočce Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při osobním vyřízení

Vydání rostlinolékařského osvědčení je zpoplatněno v souladu s položkou 80 zákona o správních poplatcích, a to částkou 500 Kč.

Poplatek můžete uhradit kolkem v hodnotě 500 Kč, který musíte předat nejpozději při předání certifikátu, ale můžete předem využít i platbu převodem na účet č. 19-87425641/0710

Při platbě převodem musíte zadat variabilní symbol, který vám na vyžádání bude přidělen Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským. Rostlinolékařské osvědčení vám při platbě převodem může být předáno až v okamžiku, kdy byl poplatek za jeho vydání připsán na účet Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.

Od poplatku je osvobozeno rostlinolékařské osvědčení vydané pro zásilku určenou k nepodnikatelským účelům, tj. nejčastěji pro fyzické nepodnikající osoby, případně jiné neobchodní účely jako např. pro školy a výzkumné ústavy.

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65
Vršovice
10000 Praha 10
Datová schránka: 9gsaax4
E-mail: info@mzp.cz
Web: www.mzp.cz

Adresy

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/19141068
Datová schránka: ugbaiq7

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

Český jazyk, anglický jazyk

Poslední kontrola k 29.06.2021

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

K vývozu rostlin CITES stačí fytocertfikát

Při vývozu exempláře/exemplářů ohrožených druhů rostlin potřebujete často nejen povolení k samotnému vývozu, ale i další náležitosti. Případně lze využít nástroje, které v určitých případech povolení nahradí.

Jedním z nich je takzvané rostlinolékařské osvědčení (týká se vývozu rostlin CITES). Problematiku upravuje směrnice (nařízení) Rady (ES) č. 338/97

Osvědčení lze využít v případě plánovaného vývozu exemplářů uměle vypěstovaných druhů rostlin z přílohy B ke zmíněnému nařízení Rady ES a hybridů druhů z přílohy A k nařízení.

Osvědčení nevydává Ministerstvo životního prostředí, ale Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ)

Postavení instituce je zakotveno v zákoně 147/2002 Sb.

K získání osvědčení musíte podat žádost, kterou lze vyplnit elektronicky prostřednictvím Portálu e-Agri.

Pro vstup na portál se zaregistrujte na podatelně Regionálních odborů Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) a Centrály SZIF.

Žádost můžete vyřídit ososbně nebo elektronicky (podrobnosti)

Další informace vám sděšlí ÚKZÚZ, který službu zajišťuje, případně se můžete informovat na Ministerstvu životního prostředí ČR.

ÚKZÚZ Kontakty