Hlavní informace o službě

Pokud jste provozovatel úložného místa a chcete umístit úložné místo mimo dobývací prostor, musíte získat povolení. O toto povolení žádejte na příslušném stavebním úřadu. 

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste provozovatel, který chce v budoucnu ukládat těžební odpad na úložné místo mimo hranice dobývacího prostoru. 

Výstup služby

Povolení o umístění úložného místa

Benefit služby

Na základě rozhodnutí - stavebního povolení, můžete v budoucnu umístit úložné místo mimo dobývací prostor.

Samotný provoz úložného místa pak  na základě vaší žádosti povolí obvodní báňský úřad. 

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

Před umístěním stavby úložného místa mimo hranice dobývacího prostoru. 

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Musíte podat naskenovanou žádost (v případě podání datovou schránkou), v případě zaslání žádosti emailem je nutný elektronický podpis. 

Formuláře nejsou, žádost má volnou formu. 

Kde a jak službu řešit elektronicky

Žádost podávejte stavebnímu úřadu, v jehož územním obvodu má být úložné místo umístěno, a to buď emailem s uznávaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky.

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ne

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Listinné formuláře nejsou k dispozici, žádost má volnou formu. 

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Službu je možno řešit osobním podáním žádosti (podatelna, protokol) u místně příslušného stavebního úřadu, nebo adresovat poštovní zásilku na tento úřad.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ne

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Český báňský úřad
Kozí 748/4
Staré Město
11000 Praha 1
Datová schránka: rn6aas6
E-mail: info@cbusbs.cz
Web: http://www.cbusbs.cz/cs/

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

Český jazyk, Anglický jazyk

Poslední kontrola k 19.01.2021

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Stavební úřady vydávají i povolení ke stavbě úložiště odpadu mimo místo těžby 

Všichni těžaři potřebují ukládat odpad z těžby surovin na bezpečné úložné místo. K tomu musejí mít souhlas tuzemského báňského úřadu.

Platí to i v případě, že chtějí odpad ukládat za hranicemi dobývacího prostoru (místa, kde těží). K tomu potřebují posvěcení místně příslušného stavebního úřadu.  

Úřad rozhodne o vydání stavebního povolení. Po kladném vyřízení žádosti mohou těžaři využít příslušnou lokalitu k ukládání těžebního odpadu. Samotný provoz nicméně musí povolit (opět na základě vaší žádosti) obvodní báňský úřad. 

Speciální formuláře na stránkách stavebních úřadů ani dalších institucí státní správy nenajdete, žádost má volnou formu. 

Doručit úřadu musíte naskenovanou žádost (v případě podání datovou schránkou), nebo ji můžete poslat e-mailem na příslušný úřad, kde má být úložiště umístěno. Případně můžete žádost na úřad doručit osobně.  

Zásady pro stavbu úložného místa legislativně ošetřuje zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem, paragraf 6.

V případě nejasností se obraťte na Český báňský úřad, kde vám poskytnou další informace.